Drost Letselschade hoopt, via deze website, nog dit jaar voor haar cliënten de mogelijkheid te creëren om hun eigen digitale dossier in te zien. Het digitale dossier geeft een overzichtelijke blik van alle gevoerde correspondentie en de stukken die zich in het dossier bevinden. Op deze wijzen kunnen cliënten op ieder gewenst moment de status van hun dossier bekijken.

Om van die functie gebruik te maken zullen cliënten te zijner tijd schriftelijk benaderd worden.

Strenge beveiliging cliënt portaal

Alleen cliënten die daarvoor nadrukkelijk hun toestemming verlenen kunnen, door middel van een unieke inlogcode in combinatie met een wachtwoord, hun eigen gegevens bekijken. De opgevraagde gegevens worden, na te zijn ingelogd, via een apart beveiligd platform zichtbaar gemaakt. Daarmee wordt uitgesloten dat rechtstreeks op de digitale gegevensdragers van Drost Letselschade kan worden ingelogd.

Dat het cliënt portaal verder zal voldoen aan de strengste veiligheidseisen spreekt voor zich.

Overige voorzieningen voor cliënten

Via deze link komt u bij een webpagina waar u formulieren kunt downloaden. Als u wilt weten hoe een letselschadezaak bij Drost Letselschade verloopt kunt u kijken naar ons stappenplan. Ook geven wij daar toelichting op een aantal bijzondere schadecomponenten. Onze medewerkers zijn persoonlijk bij u betrokken en behandelen uw zaak vertrouwelijk.

Meer weten?

[contactblok]