Defensie doet nogmaals onderzoek naar compensatieregeling chroom-6

Defensie laat nog eens kijken naar de compensatieregeling voor werknemers die ziek zijn geworden door het kankerverwekkende chroom-6. Dat onderzoek moet in het voorjaar klaar zijn, zei staatssecretaris Barbara Visser op 30 november 2020 in de Tweede Kamer. Daar werd besproken of de compensatieregeling moet worden uitgebreid.

Volgens de bewindsvrouw zal onderzocht worden hoe de regeling zich verhoudt tot andere rijksbrede schaderegelingen. Ook wordt gekeken naar het voorstel dat de commissie-Heerts in mei van dit jaar deed. De onderzoekscommissie keek naar hoe mensen met beroepsziekten sneller een schadevergoeding kunnen krijgen.

Volgens Heerts moeten mensen die ziek zijn geworden doordat ze met gevaarlijke stoffen werken “snel en zonder hoge drempels” een compensatie uit een fonds krijgen. Waar de rechter op dit moment beslist of iemand recht heeft op een schadevergoeding, moet dat volgens de onderzoekscommissie door een panel van experts worden gedaan.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ook dat Defensie een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar wat de gevolgen zijn als alle militairen die zijn blootgesteld aan chroom-6 het recht op een uitkering krijgen. Mevrouw Visser is bereid hiernaar te kijken.

Op 17 november 2020 ontving de Tweede Kamer een brief van de staatssecretaris over de voortgang van het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan chroom-6 op de defensielocaties. Deze brief is gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

Het kabinet heeft inmiddels een schadefonds van 62,5 miljoen euro opgetuigd. In reactie daarop stelt het dagblad 1Limburg, dat geld nooit kan goedmaken wat kapot is. Toch hopen oud-medewerkers van POMS-sites in Brunssum en Eygelshoven dat er voor alle slachtoffers van chroom-6 verf een compensatie komt. Net zoals dat werd geregeld voor honderden (ex-)medewerkers van de NS-werkplaats in Tilburg.

BRON: nu.nl en 1limburg.nl