Defensie publiceert weer documenten chroom-6

Het Ministerie van Defensie heeft op de website van Rijksoverheid een overzicht gepubliceerd van documenten uit de periode 2016 tot 2018 met betrekking tot chroom-6. Deze documenten zijn daarmee vrijgegeven en ter inzage voor iedereen.

Op de website van de Rijksoverheid kan men via het onderdeel Documenten met het trefwoord ‘chroom’ of ‘chroom-6’ alle documenten inzien, die Defensie tot op heden heeft gepubliceerd rond dit onderwerp. Als er weer een nieuwe serie documenten wordt vrijgegeven, geeft de Rijksoverheid dit door middel van een nieuwsbrief door aan degenen die zich daarvoor hebben ingeschreven. Deze inschrijving is gratis voor belangstellenden.

De volgende documenten zijn inmiddels gepubliceerd:

Op de website van de Rijksoverheid is onder Onderwerpen veel informatie rond chroom-6 en CARC verzameld, met een link naar alle relevante documenten.


Kijk voor een pdf-bestand met een lijst van alle documenten over CARC en chroom-6 in het overzichtsdocument publicaties. De documenten zelf vindt u via de pagina’s met documenten per jaartal.