Onderzoek naar Tilburgse chroom-6 zaak vertraagd

Het onderzoek dat eindelijk uit moet wijzen welke gevaren Tilburgse werklozen liepen toen zij chroomverf van treinen schuurden, is opnieuw vertraagd. Over iets minder dan drie maanden is het klaar. Dat meldde het Brabants Dagblad. De (ex-)werklozen die in Tilburg treinen voor NedTrain moesten opknappen, wachten intussen al twee jaar op duidelijkheid over hun chroom-6-kwestie.

Alle toenmalige werklozen kregen gisteren een brief waarin wordt uitgelegd dat het onderzoek nog iets meer tijd vergt. Er gloort nu wel licht aan het eind van de tunnel: op 31 januari worden de onderzoeksresultaten eindelijk gepresenteerd. Het is voor het eerst dat betrokkenen mogen toeleven naar een opleverdatum. De nieuwe vertraging is te wijten aan een alternatieve onderzoeksmethode die onderzoeksinstituut RIVM moest ontwikkelen.

Meer tijd

In Tilburg moesten zo’n 800 werklozen van 2004 tot 2012 treinen opknappen, om hun bijstandsuitkering te behouden. Jaren later kwam aan het licht dat de verf die van de treinen werd afgeschuurd het gevaarlijke chroom-6 kon bevatten. Eind 2016 gaf de gemeente een onafhankelijke commissie opdracht alles tot op de bodem uit te zoeken, maar die commissie moest steeds weer melden dat zij meer tijd nodig had, tot frustratie van de slachtoffers. De commissie heeft een deel van het onderzoek uitbesteed aan het het RIVM. Het laatste wat commissievoorzitter Peter van der Velden (oud-burgemeester van Breda) meldde was dat er ‘na de zomer’ een rapport zou liggen, maar die belofte kan hij opnieuw niet waarmaken. Het RIVM, door Van der Velden eerder aangespoord om tempo te maken, had weer meer tijd nodig.

Alternatieve methode

De commissie meldt nu dat de vertraging te wijten is aan het feit dat de chroomblootstelling van de Tilburgse betrokkenen moeilijk in kaart te brengen was. De werkzaamheden tijdens het werklozenproject konden per dag en per persoon verschillen. Bij Defensie (waar personeel ook aan chroomverf werd blootgesteld) kon een inschatting per functiegroep worden gemaakt, maar dat is in Tilburg dus niet mogelijk. Een woordvoerder van het RIVM voegt toe dat de alternatieve methode die ontwikkeld werd eerst met verschillende experts besproken moest worden.
Het onderzoek bij Defensie is overigens al afgerond. Daaruit bleek onder meer dat personeel onvoldoende beschermd werd. Er kwam een schaderegeling voor slachtoffers en nabestaanden. Deze regeling komt onder andere vandaag aan de orde in eeh zitting van de vaste Kamercommissie voor Defensie met de staatssecretaris mevrouw Barbara Visser.

Uit onderzoek van het Brabants Dagblad bleek al dat ook de werklozen in Tilburg gewag maken van onvoldoende bescherming. Daarnaast ontdekte de krant dat de NS in de jaren zeventig al op de hoogte was van de gevaren van chroom-6. De Tilburgse werklozen werkten op het terrein van NS-dochter NedTrain. Van 100 oud-deelnemers van het Tilburgse werklozenproject tROM die hun gezondheid hebben laten onderzoeken, hebben er 17 klachten waarvan het ‘heel goed mogelijk is’ dat ze verband houden met blootstelling aan het giftige chroom-6. Het gaat met name om ernstige huid- en longklachten. Aldus een eerder bericht in het BD van 13 juni 2018.