26 april 2021
Staatssecretaris Barbara Visser meldt dat de beleidsreactie op het RIVM-onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op defensielocaties later komt dan verwacht. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

In de brief van 16 februari 2021 (Kamerstuk 35 570 X, nr. 84) had de staatssecretaris gemeld dat ze naar verwachting eind april 2021 de rapportages van het RIVM aangaande het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan chroom-6 op alle defensielocaties, de daaropvolgende conclusies en aanbevelingen van de paritaire commissie en haar beleidsreactie ter zake zou sturen.

De voorzitter van de Paritaire Commissie die verantwoordelijk is voor de begeleiding van het RIVM-onderzoek heeft aan de staatssecretaris gemeld via een bijgevoegde brief dat de Paritaire Commissie op 13 april 2021 de definitieve rapportage van het RIVM aangaande het onderzoek heeft ontvangen. In de oorspronkelijke planning was dit eerder voorzien. Bij de bespreking van de concept onderzoeksresultaten begin 2021 heeft de Paritaire Commissie echter nog een aantal aanvullende vragen aan het RIVM gesteld. Ook heeft de Paritaire Commissie een aantal suggesties gedaan met betrekking tot de toegankelijkheid en de leesbaarheid van de rapportage. De verwerking hiervan heeft tijd gekost.

Na ontvangst van de conclusies en de aanbevelingen van de Paritaire Commissie en de rapporten van het RIVM, zal staatssecretaris Visser nog enige tijd nodig hebben voor het opstellen en het interdepartementaal afstemmen van de Kabinetsreactie.

BRON: Rijksoverheid.nl