Yme Drost, letselschade-expert van Drost Letselschade in Hengelo, reageert op de berichtgeving in de Volkskrant van 21 augustus 2014. Hierin werd gemeld dat Defensie al vijftien jaar weet dat zijn medewerkers zijn blootgesteld aan grote concentraties van de giftige en kankerverwekkende stof chroom-6. Deze stof werd gebruikt in de giftige verf CARC, waarmee gewerkt werd op de voormalige NAVO-depots. 

“Ik vind dat Defensie nu meteen aansprakelijkheid moet erkennen en als betrouwbare werkgever zo snel mogelijk moet reageren, omdat sommige oud-medewerkers terminaal ziek zijn. In de Volkskrant wordt gezegd dat personeel in een kantine werd voorgelicht. Maar als dat al waar is, is dit in elk geval volstrekt onvoldoende. Defensie had zijn personeel moeten beschermen met beschermende kleding die alle lichaamsdelen volledig afdekt. Ook had defensie de mensen moeten voorzien van zuurstofmaskers. Vervolgens had men er op toe moeten zien, dat beschermingsinstructies ook daadwerkelijk werden nageleefd. Daarnaast had Defensie er voor moeten zorgen en er op moeten toezien dat schadelijke stoffen veilig werden afgezogen. Het lijkt er op dat de minister de Kamer in deze kwestie onvolledig heeft geïnformeerd.”

Drost vertegenwoordigt tot nu toe meer dan vijftig oud-medewerkers van de verschillende Poms-sites.