De advocaat-generaal heeft vandaag, 22 maart, geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep van het OM. In andere woorden hij adviseerde de Hoge Raad, dat de vrijspraak van Jansen Steur voor de medische delicten gehandhaafd moet blijven. Jansen Steur werd eerder wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk voor valsheid in geschrifte, diefstal van receptenpapier en verduistering van een som geld.

Conclusie advocaat-generaal

Een vrijspraak die is gegeven kan door de Hoge Raad in uitzonderlijke gevallen vernietigd worden. De advocaat-generaal is in deze kwestie van mening dat zich hier niet een uitzonderlijk geval voordoet. Door het verstrijken van de verjaringstermijn was een vervolging wegens zwaar lichamelijk letsel door schuld niet meer mogelijk. Jansen Steur kon alleen nog maar worden veroordeeld wanneer bewezen kon worden dat hij de gezondheid van zijn patiënten opzettelijk had benadeeld. Bij deze stelling is vereist dat de verdachte zich bewust was van de kans op gezondheidsschade. Het gerechtshof was ook van oordeel, dat het bewijs hierbij niet overtuigend genoeg is geweest. Er is daarom geen reden voor vernietiging van de vrijspraak, aldus de advocaat -generaal.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, en niet bindend. De Hoge Raad verwacht dat zij op 17 mei uitspraak zal doen in deze zaak.

Bron: Rechtspraak.nl
Lees op Rechtspraak.nl de volledige conclusie