De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft letselschade-expert Yme Drost vrijdag schriftelijk laten weten het niet nodig te vinden verder onderzoek te doen naar gewraakte uitlatingen van de neuroloog prof. dr. M. Vermeulen.

Ook Vermeulen vervalste testuitslagen

De hooggeleerde neuroloog nam het voor aanvang van de tucht- en strafzaak tegen oud-neuroloog Jansen Steur, in programma’s van EenVandaag en RTV-Oost, op voor de voormalig neuroloog. Vermeulen wekte in die uitzendingen de indruk dat hij, net als Jansen Steur, scores van neurologische tests had vervalst om medicijnen te kunnen voorschrijven. Het ging om het middel Exelon®, dat werd voorschreven aan patiënten, terwijl dat volgens de geldende richtlijnen op dat moment niet was toegestaan.

Drost, die tientallen slachtoffers van Jansen Steur bijstaat, meldde de zaak vervolgens schriftelijk bij de IGZ.

Gesjoemel stond volgens Vermeulen niet op zichzelf

Vermeulen zei in oktober in het programma EenVandaag dat gesjoemel, zoals door de omstreden Twentse neuroloog Jansen Steur, niet op zichzelf staat. Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorg Autoriteit en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie maken zich door de uitlatingen van Vermeulen grote zorgen over fraude door artsen met diagnoses en testresultaten van patiënten. Het AMC riep Vermeulen vervolgens op het matje. Het AMC liet eind oktober weten dat Vermeulen vanwege zijn ”onhandige uitspraken” met onmiddellijke ingang moest stoppen met het behandelen van patiënten.

De raad van bestuur van het AMC heeft de IGZ laten weten dat uit intern onderzoek was gebleken dat Vermeulen “enkele jaren geleden eenmalig de indicatie op basis van de MMSE score heeft aangepast. Hij deed dit ten behoeve van het verkrijgen van een vergoeding van de ziektekostenverzekeraar voor een patiënt met een vroege fase van dementie”, zo blijkt uit de brief van de IGZ.

AMC neemt afstand van uitlatingen hoogleraar

De afdeling neurologie van het AMC heeft de IGZ laten weten de handelwijze van de emeritus hoogleraar af te keuren en afstand te nemen van de suggestie van Vermeulen, dat de beschreven handelwijze een normale gang van zaken zou zijn.

Inspectie voor de GezondheidszorgIGZ: “Vermeulen is tekortgeschoten”

De inspectie laat Drost in de brief weten dat een arts zich vanuit zijn professionele verantwoordelijkheid, bij het voorschrijven van geneesmiddelen, “niet alleen moet laten leiden door het belang van de individuele patiënt maar ook dat van de samenleving als geheel. Daarin is de heer Vermeulen in dit individuele geval tekortgeschoten. Met de genomen maatregelen door het AMC ziet de inspectie geen risico voor herhaling”, aldus de IGZ.

Drost: “Vermeulen wilde kennelijk rechtsgang beïnvloeden”

Letselschade-expert Yme Drost zet vraagtekens bij het feit dat Vermeulen slechts eenmaal in de fout zou zijn gegaan. Maar volgens Drost is het tegendeel niet te bewijzen. “Maar hoe het ook is of zij, duidelijk lijkt te zijn dat Vermeulen zijn studievriend Jansen Steur te hulp heeft willen schieten met onjuiste en ongefundeerde uitlatingen. Hij heeft kennelijk op die oneigenlijke manier de rechtsgang willen beïnvloeden. En dan te bedenken dat Jansen Steur de rechtbank eerder voorstelde Vermeulen als gerechtelijk deskundige te benoemen. De rechtbank ging in dat voorstel gelukkig niet mee. Vermeulen heeft met zijn uitlatingen in ieder geval zijn beroepsgroep en het AMC een zeer slechte dienst bewezen” stelt Drost.