In de Verenigde Staten is het medicijn Exelon® toegelaten, mogelijk mede op basis van omstreden onderzoek van de voormalige Enschedese neuroloog Jansen Steur. De originele stukken daarvan vindt u hier.

De wetenschappelijk publicaties van Jansen Steur staan op dit moment ter discussie. Het CDA heeft daarover inmiddels Kamervragen gesteld.

Gisteren maakte Het Medisch Spectrum Twente (MST) bekend de wetenschappelijke publicaties van Jansen Steur te laten onderzoeken door de aan haar gelieerde Medical School Twente.

Volgens de Hengelose letselschade-expert Yme Drost is de individuele gezondheidszorg in het geding als medicijnen worden toegelaten tot de markt op basis van dubieus wetenschappelijk onderzoek. Dat klemt volgens Drost te meer omdat Jansen Steur MMSE-testresultatenvoor het voorschrijven van Exelon® verzon en verkeerde diagnoses stelde op basis waarvan ondermeer ook Exelon® werd voorgeschreven.

Drost meldde mogelijke wetenschappelijk fraude in 2009 bij OM

KNAW-president Hans Clevers is stellig van mening dat het onderzoek naar de publicaties van Jansen Steur zal uitwijzen dat er veel is misgegaan. “De fouten die hij in zijn behandelingen maakte, zullen zijn doorgesijpeld in zijn wetenschappelijke werk”, zei hij vanavond in Nieuwsuur.

In september 2009 meldde Yme Drost mogelijke wetenschappelijke fraude door Jansen Steur schriftelijk bij het Openbaar Ministerie (OM).

Tot nu toe lag Jansen Steur in de media vooral als dokter onder vuur en niet als wetenschapper. Uit een eerste inventarisatie van Nieuwsuur blijkt dat Jansen Steur bij minstens 50 wetenschappelijke publicaties staat vermeld als (co)auteur in internationale medisch-wetenschappelijke tijdschriften. Alle publicaties waarin de voormalig neuroloog betrokken is geweest, worden betrokken in het onderzoek door de Medical School Twente. President Hans Clevers van de Nederlandse Akademie van Wetenschappen vindt al zijn werk verdacht: “Een intern onderzoek is onvoldoende, een zware onderzoekscommissie moet aan de slag.”