“Pseudowetenschap over de ruggen van patiënten”
Vandaag oordeelde de gerechtelijk deskundige professor Snoek (neuroloog) voor de rechtbank in Almelo zeer hard over de voormalig neuroloog Jansen Steur. Hij deed dat door middel van een verklaring die gericht was aan mr. Frank van Gaal, de advocaat van Jansen Steur:

“Ik begrijp dat u er alles aan is gelegen om de heer Jansen Steur hier neer te zetten als een wetenschappelijk denkend en opererend visionair neuroloog die in de jaren 1996 tot 2003 ver voor de neurologische troepen uitliep in de diagnostiek en behandeling van patiënten met de ziekte van Alzheimer en die zijn klinische zorg heeft gebaseerd op een plausibele, goed verdedigbare wetenschappelijke hypothese, die helaas verkeerd heeft uitgepakt.

Helaas gaan de discussies van de afgelopen dagen in deze rechtbank over de mogelijke vóór-vóórstadia van de ziekte van Alzheimer niet over vrijblijvende verschillen in wetenschappelijke inzichten, maar over de feitelijke patiëntenzorg in de praktijk van dr. Jansen in de jaren rond de eeuwwisseling.

De realiteit is namelijk dat we de afgelopen week voortdurend hebben gesproken over kwetsbare patiënten en hun slordige, hap-snap gestelde diagnoses, die steevast gebaseerd waren op enkele losse cognitieve flodders in combinatie met overmatige interpretatie van gegevens van aanvullend onderzoek, zonder uitzondering zonder enige bijsturing door het beloop in de jaren na het stellen van de diagnose; met steevast een experimentele, absoluut niet systematisch geëvalueerde therapie met Exelon, dit alles ook weer steevast met een enorme impact op de betreffende patiënten en hun familieleden. Pseudowetenschap over de ruggen van patiënten, wat mij betreft.

Dokter Jansen is in de jaren dat deze ziektegeschiedenissen speelden mijns inziens op een werkelijk grandioze wijze de mist in gegaan met deze categorie patiënten.

Het is niet aan mij om te speculeren waarom dit in deze jaren zo is gelopen, maar het feit ligt er dat we hier te maken hebben met een manier om de neurologie te bedrijven die in die jaren ver onder de geaccepteerde professionele standaard van de beroepsgroep lag, en –voor zover ik dat uit eerdere professionele contacten met dokter Jansen kan opmaken- ook ver onder zijn eigen eerdere professionele standaard.”