De regiezitting in de zaak Jansen Steur is voorlopig uitgesteld. De rechtbank in Almelo komt maandag 17 december met een nieuwe datum en met antwoorden op vijf vragen die de verdediging van de ex-neuroloog bij monde van mr. Frank van Gaal heeft gesteld.

Redenen voor een nieuwe regiezitting zijn volgens president Bordenga van de rechtbank de omvang en complexiteit van de zaak en de tijd die de verdediging moet worden gegund om alle relevante stukken te kunnen bestuderen.

De rechtbank streeft ernaar de regiezitting nu in maart of april 2013 te kunnen houden. Zowel de rechtbank als het Openbaar Ministerie is van mening dat de nieuwe ontwikkelingen rond twee neurochirurgen van het MST los staan van de al bekende aanklachten tegen Jansen Steur. Daarbij was geen sprake van hersenoperaties. Van Gaal wil de beide zaken wel gelijktijdig laten afwikkelen.

Volgens letselschade-expert Yme Drost hebben zijn cliënten begrip voor het standpunt van de rechtbank. “Ze zijn onder de indruk van alles wat er gebeurt”, aldus Drost. “Ze worden toch weer met de zaak geconfronteerd en zijn vaak heel emotioneel. Maar ze accepteren het uitstel. Ze willen namelijk heel graag dat de zaak goed wordt behandeld.”