Op woensdag 3 april is er bij de rechtbank Almelo een tweede regiezitting met betrekking tot de kwestie van de voormalig ex-neuroloog Jansen Steur. Naar verwachting zal het Openbaar Ministerie (OM) daarin ook verslag doen van de onderzoeksresultaten naar een aantal onterechte hersenoperaties die Jansen Steur liet uitvoeren. Vrijdag 29 maart maakte het OM al bekend dat daarin geen strafvervolging zal worden ingesteld. Vijf van de zes bij het OM gemelde zaken waren verjaard en in één geval vond het OM onvoldoende aanknopingspunten voor succesvolle strafvervolging. Het onderzoek werd door het zogenoemde Lippstadt-II-team van de politie Twente uitgevoerd.

Tijdens de regiezitting zal de Almelose rechtbank de nog aanwezige onderzoekswensen van het OM en de verdediging inventariseren. Ook de verdere stand van zaken in het strafrechtelijk onderzoek zal aan de orde komen. Het OM zal waarschijnlijk tevens mededeling doen van het door haar onlangs in Duitsland uitgevoerde onderzoek naar Jansen Steur. Tijdens de eerste regiezitting in november 2012 meldde het OM daarover een rechtshulpverzoek aan Duitsland te hebben gedaan. Blijkens het proces-verbaal van de eerste regiezitting werden niet (direct) alle onderzoekswensen van de zijde van de verdediging gehonoreerd.

De slachtoffers hopen dat er na woensdag eindelijk duidelijkheid komt over wanneer de Almelose rechtbank de strafzaak tegen Jansen Steur inhoudelijk zal gaan behandelen en hoeveel dagen de rechtbank daarvoor denkt nodig te hebben. Het OM opende begin 2009 een strafrechtelijk vooronderzoek tegen Jansen Steur, nadat ze eerder de zaak bijna twee jaar in de la had laten liggen. Later dat jaar kondigde het Openbaar Ministerie een gerechtelijk vooronderzoek tegen het Medisch Spectrum Twente (MST) aan. Voor haar late optreden bood het OM de Hengelose letselschade-expert Yme Drost, die de kwestie in 2007 al aankaartte bij het OM, begin 2009 haar excuses aan.

Jansen Steur verliet eind 2003 het MST in Enschede nadat hij betrapt was op diefstal van medicijnen en receptenblokken. Nadien werd bekend dat Jansen Steur ten onrechte aan tientallen patiënten had verteld dat ze leden aan Alzheimer, MS of de ziekte van Parkinson. De Hengelose letselschade-expert Yme Drost staat meer dan 200 ex-patiënten van de voormalig neuroloog bij. In ruim 85 gevallen werd aansprakelijkheid inmiddels erkend en de schade geregeld. Enkele tientallen schadeclaims lopen nog.

De regiezitting bij de rechtbank Almelo op 3 april, in wat nu al de grootste medische strafzaak ooit wordt genoemd, vangt woensdagochtend om 10.00 uur aan. Jansen Steur, die verdacht wordt van 21 strafbare feiten, zal daarbij niet aanwezig zijn, zo liet zijn advocaat Frank van Gaal uit het Gelderse Wijchen de rechtbank eerder weten.

Tegen Jansen Steur, drie voormalig bestuurders van het Medisch Spectrum Twente (MST) en drie voormalige inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) lopen in totaal ook 35 tuchtzaken bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle. In januari van dit jaar dienden 5 klagers tegen de 7 aangeklaagden een tuchtklacht in. In februari van dit jaar werd de tuchtklacht inhoudelijk uitgebreid. De zaken zullen later dit jaar door het medisch tuchtcollege worden behandeld. Op dit moment is het schriftelijk vooronderzoek van het tuchtcollege nog in volle gang.