Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten geen strafvervolging in te stellen tegen de voormalig Enschedese neuroloog Jansen Steur en een Enschedese neurochirurg. Dat liet officier van justitie mr. M. van Eykelen de Hengelose letselschade-expert Yme Drost vandaag schriftelijk weten. Het OM onderzocht op basis van een getuigenverklaring van Drost zes zaken waarvan het Medisch Spectrum Twente (MST) had aangegeven dat de hersenoperaties zeer waarschijnlijk ten onrechte waren uitgevoerd. Drost vertegenwoordigt ruim tweehonderd ex-patiënten van Jansen Steur. Jansen Steur vertelde tot 2004 vele tientallen patiënten ten onrechte dat ze leden aan ernstige ziektes als Alzheimer, Multiple Sclerose en de ziekte van Parkinson.

Het OM concludeerde vandaag dat in de zaak van de vermeend onterechte hersenoperaties “in vijf gevallen nader onderzoek niet meer opportuun is,  gelet op de verjaringstermijnen en het daarmee samenhangende verval van recht tot strafvordering.” In één geval die nog niet verjaard was vond het Openbaar Ministerie onvoldoende aanknopingspunten voor strafvervolging.

Volgens Yme Drost illustreert deze zaak dat artsen en een ziekenhuis worden beloond als ze de zaak maar lang genoeg stil houden. Ondanks diepgaand onderzoek door twee commissies onder voorzitterschap van Prof. dr. Wolter Lemstra in 2009 en 2010, kwamen de door het ziekenhuis gestelde onterechte hersenoperaties niet aan het licht. Het MST deelde pas in november 2012 mee dat er in dertien gevallen vraagtekens geplaatst konden worden bij in opdracht van Jansen Steur uitgevoerde hersenoperaties. De meeste zaken waren toen strafrechtelijk al verjaard. “Ook tuchtrechtelijk zijn bijna alle onterecht uitgevoerde hersenoperaties verjaard. Dit is zeer zuur voor de slachtoffers die het betreft en niet in het belang van de kwaliteit van de gezondheidszorg”, aldus Drost.