Visverwerker Foppen in Harderwijk kan zich geen enkele fout meer permitteren. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid donderdagavond gezegd tijdens een spoeddebat. In het debat stond de kwestie van de van het bedrijf afkomstige met salmonella besmette zalm (in 2013) centraal. Ruim 23.000 mensen werden ziek, waaronder enkele tientallen zeer ernstig. Tenminste 4 slachtoffers overleden aan de gevolgen van de besmetting.

Ook andere besmettingen

Uit een onderzoek van Omroep Gelderland kwam onlangs naar voren dat de visverwerker ook meerdere malen vis met ernstige listeria besmettingen op de markt bracht. Dit terwijl het bedrijf van die besmettingen wist. Ook bleek dat Foppen in het verleden meerdere malen door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit op de vingers is getikt. Volgens de minister kan nog één misstap van Foppen sluiting betekenen.

Voorstel verhoging boete

Ook gaf Schippers aan de maximale boete van 4.200 euro, die Foppen voor de salmonellabesmetting kreeg, fors te willen verhogen. Zij stelde Kamerleden voor de maximaal op te leggen boete te verhogen naar 81.000 euro.

Minister maakt zich zorgen

Eerder deze week maakte minister Schippers al kenbaar, dat ze zich zorgen maakt over de visverwerker uit Harderwijk. Uit haar antwoorden op Kamervragen bleek dat Foppen na de salmonellabesmetting in 2013 opnieuw meerdere malen is gewaarschuwd voor overtredingen. Het bedrijf zou, net als bij de salmonellabesmetting, wederom verkeerde etiketten hebben geplakt.
De minister heeft besloten dat Foppen in ieder geval tot eind 2015 onder verscherpt toezicht blijft staan.

Drost doet aangifte bij justitie

Letselschade-expert Yme Drost maakte naar aanleiding van de nieuwe onthullingen rond Foppen bekend namens een aantal slachtoffers aangifte te gaan doen bij het Openbaar Ministerie. Drost die ruim 500 slachtoffers van de salmonellabesmetting bijstaat, verzocht het Openbaar Ministerie al eerder om een onderzoek. Het Openbaar Ministerie zag daar toentertijd onvoldoende aanleiding voor. Het milde oordeel van de Onderzoeksraad voor Veiligheid lijkt daar mede debet aan te zijn geweest, aldus Drost.