Dossier: Chroom-6 archief

Welke ziekten kunnen worden veroorzaakt door chroom-6?

Dossier: Chroom-6 | 01/09/2017

Het RIVM heeft informatie beschikbaar gesteld naar aanleiding van haar onderzoek naar ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt volgens de wetenschap. Ze hanteert daarbij de volgende indeling: Voor een aantal ziekten is duidelijk dat chroom-6 deze kan veroorzaken. Voor een aantal andere ziekten is het niet waarschijnlijk dat chroom-6 deze kan veroorzaken. Ook zijn […]

Kan medisch onderzoek chroom-6 als ziektebron bewijzen?

Dossier: Chroom-6 | 24/07/2017

Naar aanleiding van het Gezondheidsonderzoek van het RIVM in verband met het gebruik van gevaarlijke stoffen bij Defensie, zoals bij voorbeeld chroom-6-houdende verf, heeft het RIVM in juli 2017 een aanvullende publicatie uitgegeven. Daarin worden de resultaten weergegeven van een onderzoek met de vraag: Kan medisch onderzoek bewijzen of Chroom-6 de oorzaak is van een […]

Stand van zaken chroom-6

Dossier: Chroom-6 | 08/07/2017

Vorige week informeerde minister Hennis-Plasschaert van Defensie per brief de Tweede Kamer over de stand van zaken betreffende chroom-6. In de brief gaat ze vooral  in op de voortgang van het RIVM-onderzoek naar chroomhoudende verf (chroom-6). In deze brief komen de volgende onderwerpen aan de orde: Uitbreiding RIVM-onderzoek naar CARC. Meldingen, coulanceregeling en bezwaarschriften. Verlaging grenswaarde […]

Vertraging in onderzoek chroom-6 bij Defensie

Dossier: Chroom-6, Letselschade nieuws | 22/06/2017

Het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het gebruik van kankerverwekkende chroom-6-verf bij Defensie loopt een half jaar vertraging op. Onder meer op het NAVO-depot in Vriezenveen hebben medewerkers van Defensie in het verleden met de giftige verf gewerkt. Het aantal documenten dat het RIVM moet onderzoeken is groter dan verwacht. […]

Coulanceregeling Chroom-6 wordt aangepast

Dossier: Chroom-6, Letselschade nieuws | 27/03/2017

Het ministerie van Defensie meldt vandaag dat de coulanceregeling voor slachtoffers van de kankerverwekkende stof chroom-6 aangepast wordt. De aanpassing is het gevolg van het nog lopende onderzoek van de RIVM. Een aantal aandoeningen zal van de lijst worden gehaald, omdat het niet waarschijnlijk is dat deze worden veroorzaakt door het werken met chroom-6. De […]

Defensie informeert over onderzoek naar chroom-6 en CARC

Dossier: Chroom-6, Letselschade nieuws | 06/03/2017

Afgelopen week publiceerde Defensie op haar website een overzicht van het onderzoek naar het gebruik van chroomverf binnen Defensie en de meest gestelde vragen daarover. Veel van deze vragen zijn ook te vinden op de daarvoor ingestelde website www.informatiepuntchroom6.nl. In opdracht van Defensie zijn er onderzoeken gedaan door  het RIVM, enkele regionale GGD’s en het CEAG, […]

Uitkering Defensie voor zieke medewerkers inzake chroom-6

Dossier: Chroom-6, Letselschade nieuws | 27/02/2017

Het ministerie van Defensie heeft tot nu toe ruim 2,1 miljoen euro uitgekeerd aan 309 (oud-)medewerkers die ziek zijn geworden van het werken met de zeer giftige en kankerverwekkende stof Chroom-6. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie tegen NU.nl na berichtgeving van De Limburger vanmorgen. Defensiemedewerkers maakten gebruik van de Coulanceregeling die het ministerie […]

Vergoeding slachtoffers chroom-6 Tilburg

Dossier: Chroom-6, Letselschade nieuws | 18/02/2017

Het aantal mensen dat als ‘slachtoffer’ van de Tilburgse chroom-6 aanspraak kan maken op een gemeentelijke vergoeding, is opgelopen tot 508. Van de eerste 492 mensen heeft de gemeente woensdag de eerste uitbetaling gedaan. Van de overige 16 mensen beschikt ze nog niet over de (bank)gegevens. Over twee jaar gemeten hebben alle betrokkenen recht op […]

Update defensie over chroomhoudende verf

Dossier: Chroom-6, Letselschade nieuws | 30/01/2017

In november 2016 beloofde minister Hennis-Plasschaert van Defensie de Tweede Kamer, dat zij in januari 2017 de Kamer opnieuw zou informeren over de stand van zaken betreffende het dossier chroomhoudende verf bij Defensie. Dit weekend stuurde zij de Kamer een brief, waarin ze ingaat op de ontwikkelingen sinds de vorige rapportage van oktober 2016. Aan de orde […]

Tilburg geeft chroom-6 slachtoffers een tegemoetkoming

Dossier: Chroom-6, Letselschade nieuws | 15/12/2016

De gemeente Tilburg compenseert ruim zevenhonderd mensen die tussen 2004 en 2011 via een re-integratietraject op een NedTrain-werkplaats in contact zijn geweest met het gevaarlijke middel chroom-6. De tegemoetkoming is twee keer het minimale eigen risico. Het bedrag is gebaseerd op het eigen risico in de jaren 2016 en 2017 en komt voor de gedupeerden op een […]