U bent met uw fiets het slachtoffer geworden van een verkeersongeval. Bij dit fietsongeval heeft u letselschade opgelopen. Wilt u uw tegenpartij aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen? Drost Letselschade helpt u met deskundige hulp en juridisch advies. Bel gratis: 0800 – 24090300.

Fietsongeval en letselschadevergoeding

Tijdens uw deelname aan het verkeer als fietser hebt u letselschade opgelopen door een verkeersongeval. Is iemand anders voor de veroorzaakte letselschade aansprakelijk? Dan heeft in principe recht op een schadevergoeding. Overigens zult u wel moeten kunnen aantonen, dat uw letselschade door het verkeersongeval is ontstaan. Dat lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Dit kunt u dan ook het beste overlaten aan een specialist. De letselschade-experts van Drost Letselschade zijn u graag van dienst.

fietsongevalFietsongeval en aansprakelijkheid

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid geldt de bepaling van Artikel 185 van de Wegenverkeerswet. In dat artikel is vastgelegd, dat de bestuurder van een motorvoertuig in principe altijd aansprakelijk is voor een ongeluk met een fietser of voetganger. Tenzij de bestuurder overmacht kan aantonen.

Als de fietser jonger dan 14 jaar is, dan is de bestuurder van het motorvoertuig eigenlijk altijd aansprakelijk. Is het slachtoffer ouder dan 14 jaar? Dan is de bestuurder van het motorvoertuig voor tenminste 50% aansprakelijk. Heeft u het ongeval opzettelijk veroorzaakt, of bent u bijzonder roekeloos geweest? Dan kan dat gevolgen hebben voor de mate van aansprakelijkheid.

Wilt u meer weten over letselschade?

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring