Een scooter is een handig vervoersmiddel. U bent echter wel een stuk kwetsbaarder op de scooter, dan bijvoorbeeld in een auto. De kans op letselschade is dan ook reëel. Bent u als bestuurder van een scooter door toedoen van een ander betrokken geraakt bij een ongeval? Bij een scooterongeval heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding voor het door u opgelopen letsel.

 

Scooterongeluk letselschade en schadevergoeding

U hebt bij een scooterongeluk letsel opgelopen? Als u zelf denkt onschuldig te zijn, betekent dit niet automatisch dat de wederpartij dan dus schuldig is. Ook moet u bewijzen dat uw letselschade door het verkeersongeval is ontstaan. Dat lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het lang niet altijd. U doet er dan ook goed aan om de deskundige hulp in te schakelen van een letselschade-expert van Drost Letselschade. Zodat u de letselschadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

 

scooterongevalScooterongeval en aansprakelijkheid

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid is artikel 185 van de Wegenverkeerswet van belang. In dat artikel is bepaald, dat de bestuurder van een motorvoertuig in principe altijd aansprakelijk is voor een ongeluk met een fietser of voetganger. Tenzij hij overmacht kan aantonen. Bij een ongeluk tussen een scooter en een ander motorvoertuig kan er sprake zijn van gedeelde aansprakelijkheid. Dat hangt af van de toedracht van het verkeersongeval waarbij u letselschade opliep.

Legt u het u overkomen scooterongeluk vrijblijvend voor aan een expert van Drost Letselschade, dan vertelt deze u of u recht hebt op een vergoeding van uw letselschade.  Als het ongeval door u opzettelijk is veroorzaakt, of het gevolg is van ernstige roekeloosheid, zal dit gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid en uw recht op vergoeding van uw schade.

Kijk hiervoor meer informatie over verkeersongevallen en letselschade.

Wilt u meer weten over letselschade?

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring