Bent u werkzaam in de luchtvaart? En heeft uw gezondheid schade opgelopen door uw werk in de cockpit of in de cabine? Uw klachten kunnen het gevolg zijn van het langdurig inademen van met schadelijke stoffen verontreinigde lucht. De verzamelnaam voor die gezondheidsschade is aerotoxisch syndroom.

aerotoxisch syndroom

Wat is het aerotoxisch syndroom?

De term aerotoxisch syndroom is nog niet officieel erkend als beroepsziekte. Toch kan het zijn dat u bij uzelf de (chronische) gezondheidsproblemen herkent die bij dit syndroom horen. Zo kan u door schade aan uw gezondheid moeite hebben met functioneren op uw werk of in de maatschappij. Het syndroom kan ook voorkomen bij mensen die vaak vliegen, de zogenaamde ‘frequent flyers’.
Het lijkt erop dat het syndroom het centrale zenuwstelsel aantast. Dit gebeurt doordat de giftige stoffen die in de lucht van de cockpit en cabine zitten, worden ingeademd. Inmiddels zijn zelfs al enkele sterfgevallen gemeld die mogelijk een verband hebben met de giftige lucht. Helaas is er, ondanks onderzoeken, nog geen causaal verband aangetoond tussen de schadelijke dampen en de gezondheidsklachten.

Vertel ons wat er is gebeurd. Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Wil je meer weten over wat wij juridisch gezien kunnen doen om jouw letselschade te verhalen? Neem dan contact op met een specialist van Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 2490300

Oorzaken aerotoxisch syndroom

Bij onderzoeken naar mogelijk giftige elementen in de lucht van de cockpit en cabine wordt ‘TCP’ vaak genoemd. TCP is de afkorting van tricresylfosfaat (ook wel tri-o-tolylfosfaat genoemd. Het is een organofosforverbinding). Deze stof wordt onder andere gebruikt als additief in smeermiddelen, hydraulische vloeistoffen en technische oliën. TCP werd eerder ook toegevoegd aan benzine maar door de giftigheid van deze stof gebeurt dit nu niet meer. In motoroliën voor vliegtuigen zit daarentegen nog wel TCP.

TCP is een voor mensen giftige stof. Het is een zenuwgif: blootstelling aan deze stof kan een schadelijk effect hebben op het zenuwstelsel. De stof wordt gezien als schadelijk en milieugevaarlijk. Al staat de giftigheid voor de mens en de schadelijkheid op lange termijn nog steeds niet helemaal vast. TCP komt voor in de smeerolie, die gebruikt wordt in straalmotoren. Ondanks olieafdichtingen en filters komen minieme deeltjes olie terecht in het luchtinlaatsysteem van vliegtuigen. En zo komt er verontreinigde lucht in de vliegtuigcabine en cockpit.

Discussie over het aerotoxisch syndroom

In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de mogelijke relatie tussen vliegtuiglucht en gezondheidsproblemen. De uitkomsten van die onderzoeken zijn niet eenduidig en staan ook nog steeds ter discussie. Zo zouden nadelige effecten van vliegtuiglucht op de gezondheid op korte termijn mogelijk zijn maar niet op lange termijn. De gezondheidsklachten kunnen namelijk ook een gevolg zijn van hoge werkdruk, lange werktijden, straling en jetlags. En de ene persoon is daar gevoeliger voor dan de ander.

aerotoxisch syndroomWanneer het aerotoxisch syndroom als een beroepsziekte erkend wordt, zouden luchtvaartmaatschappijen maatregelen moeten nemen. Maatregelen om hun personeel en passagiers te beschermen. Maar een interne reactie van de KLM, waarin het zegt dat er ‘vanuit de recente wetenschappelijke internationale studies geen concrete aanwijzingen zijn voor verhoogd risico op gezondheidsklachten als gevolg van TCP-concentraties’ laat zien dat de discussies nog niet zijn afgerond.

Gelukkig staat de techniek niet stil. In de nieuwe Boeing 787 Dreamliner komt er geschoonde lucht in de cabine. De lucht wordt in dit vliegtuig niet langer vanaf de motoren via de airconditioning de cabine in geleid.

Wilt u advies of meer informatie?

Heeft u jarenlang gewerkt in de luchtvaart of veelvuldig gereisd per vliegtuig? En u heeft gezondheidsklachten die wijzen in de richting van een aerotoxisch syndroom? Dan wilt u vast en zeker graag weten of u daarvoor een schadeclaim kunt indienen.
In de eerste plaats is het verstandig om uw problemen ook te melden bij de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport en bij uw (bedrijfs)arts. Meld daarnaast deze letselschade ook bij ons. Drost Letselschade vertegenwoordigd inmiddels meerdere slachtoffers met ernstige gezondheidsklachten die lijken op aerotoxisch syndroom. Wij doen zelfstandig onderzoek naar de causale relatie tussen de klachten en de aanwezigheid van TCP’s in vliegtuigcabines. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen over het syndroom en de erkenning ervan op de voet.

Wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost Letselschade inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Wilt u meer weten over letselschade?

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring