Smartengeld berekenen is niet eenvoudig. Daarom kunt u de deskundigheid van een ervaren letselschade-expert als Drost Letselschade goed gebruiken. Drost Letselschade zorgt ervoor dat u voor de door u geleden schade de maximale letselschadevergoeding krijgt, inclusief het smartengeld. Smartengeld berekenen wordt ook wel immateriële schadevergoeding genoemd. Meer informatie over immateriële schade vindt u hier.

 

Smartengeld berekenen bij lichamelijk of geestelijk letsel

Lichamelijk letsel is de bekendste oorzaak waardoor er recht op smartengeld ontstaat. Maar ook bij geestelijk (psychisch) letsel kan er recht op smartengeld ontstaan. Ook shockschade kan recht op smartengeld geven. Voor vergoeding van smartengeld bij shockschade geldt wel de eis dat u ooggetuige bent geweest van een ernstige traumatische gebeurtenis. Ook moet er sprake zijn van een psychiatrisch te duiden ziektebeeld. Zonder dat ziektebeeld bestaat er geen recht op vergoeding van shockschade.

hoogte smartengeld berekenenAan onze diensten zijn voor u, na een ongeval, in de regel geen kosten verbonden. Wij verhalen onze kosten namelijk voor u op de aansprakelijke tegenpartij. Het smartengeld komt u daarom volledig toe. Dankzij onze specialistisch kennis krijgt u de maximale vergoeding.

De wet noemt vijf mogelijkheden om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding bij immateriële schade. Naast een vergoeding voor de geleden fysieke en psychische schade zijn dat ook: schenden van eer of goede naam van het slachtoffer, aantasting in de persoon, aantasting nagedachtenis van een overledene en doelbewust toegebrachte schade. Ook deze zaken worden bij het bepalen van de claim op smartengeld meegenomen.

Niet alleen smartengeld vergoed

Naast smartengeld berekenen, berekenen wij ook de andere schade voor u. Naast het smartengeld, moet ook de verdere (materiële) schade vastgesteld en vergoed worden. Daarom helpen wij u met belangrijke zaken als:

  • Het berekenen van de door u geleden schade
  • Het onderzoeken van de toedracht van het voorval waarbij uw schade ontstond
  • Het beantwoorden van de schuldvraag
  • Uw eventuele arbeidsdeskundige vraagstukken
  • Deskundig medisch advies

Ga terug naar het hoofdartikel Uw recht op schadevergoeding.

Wilt u meer weten over letselschade?

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring