Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid na een claim van een slachtoffer in de gezondheidszorg doen zich regelmatig problemen voor. De rapporten van Stichting De Ombudsman en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) over negatieve ervaringen van patiënten na een medisch incident, waren een duidelijk signaal voor de branche om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de positie van de patiënt. Het resultaat hiervan is de opstelling van de “Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid” (GOMA). De Letselschade Raad, waar Drost Letselschade ook bij is aangesloten, heeft dit project gefaciliteerd.

Deze gedragscode geeft eerst een aantal aanbevelingen die betrekking hebben op de communicatie tussen patiënt en zorgaanbieder. Een goede communicatie voorkomt immers dat er misverstanden ontstaan over een (onnodige) klacht of claim. Zo probeert men te voorkomen dat kleine irritaties uitgroeien tot grote problemen.

Aanbevelingen GOMA

Als het tot een verzoek om schadevergoeding komt, kan een adequate reactie van de zorgaanbieder bijdragen aan een vlotte en voor de patiënt bevredigende behandeling van de klacht c.q. afhandeling van de claim. Ook daarvoor geeft de GOMA aanbevelingen.

De GOMA bevat 19 aanbevelingen met een toelichting en bestaat uit twee delen: Deel A over de adequate reactie op incidenten die tot schade hebben geleid of nog kunnen leiden. En deel B over de adequate afhandeling van verzoeken om schadevergoeding.