Een zzp’er werkt zelfstandig en heeft geen werkgever. Krijgt een zzp’er een bedrijfsongeval waardoor hij of zij een tijd niet kan werken, dan zijn de gevolgen groot omdat het inkomen wegvalt. Er kunnen immers geen klussen meer aangenomen en uitgevoerd worden. Dit is anders dan bij werknemers in loondienst: zij krijgen bij ziekte volledig of gedeeltelijk doorbetaald. Bent u zzp’er en heeft u een bedrijfsongeval gehad? Of wilt u weten wat de consequenties zijn als u een arbeidsongeval zou krijgen? Op deze pagina geven we informatie over onder meer de aansprakelijkheid en een eventuele schadevergoeding.

Letselschade bij een ongeval als zzp’er

Het aantal zelfstandig ondernemers in Nederland stijgt de laatste jaren fors. Sinds 2020 zijn er meer dan twee miljoen bedrijven in Nederland en bij twee derde van die ondernemingen gaat het om een zelfstandige zonder personeel. Een zzp’er dus. Zzp’ers werken in elke branche, zijn jong en oud, man en vrouw en werken tegen uiteenlopende tarieven. Vooral de vrijheid van het zelfstandig zijn, vinden zzp’ers vaak prettig.
Maar voor deze vrijheid moet wel betaald worden. Zo wordt ervan uitgegaan dat een zelfstandig ondernemer zelf de (financiële) risico’s draagt voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid na een bedrijfsongeval. Om dit risico af te dekken, kan een zzp’er een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Toch hebben maar weinig zelfstandigen een AOV: ze vinden deze vaak te duur of kunnen de premie voor zo’n verzekering simpelweg niet opbrengen.
De letselschade na een bedrijfsongeval als zzp’er kan erg groot zijn. Van kleine verwondingen waardoor een zelfstandige een paar dagen of weken uit de running is, tot grote verwondingen waar een zzp’er maanden van moet herstellen. Ook is het de vraag of een zelfstandige na het ongeval nog in staat is om hetzelfde werk te doen. Het kan voorkomen dat een zelfstandig ondernemer blijvend arbeidsongeschikt raakt.

Ongeval als zzp’er en inkomensschade

Heeft u als zelfstandige een bedrijfsongeval gehad, dan kan de schade die u lijdt erg groot zijn. We denken dan niet alleen aan de materiële schade, maar ook aan het fysieke of emotionele letsel dat u opgelopen heeft en waarvan u moet herstellen. Het ongeluk heeft mogelijk grote gevolgen voor uw inkomen waardoor u niet meer hetzelfde kunt verdienen. Dit noemen we verlies aan verdienvermogen. Vergelijk het met inkomensschade, maar dan net even iets anders.
Zo bent u zelf misschien niet meer in staat om te werken en moet u iemand inhuren die uw werkzaamheden tijdelijk kan overnemen. En omdat u zzp’er bent, komt u niet in de Ziektewet en krijgt u dus niet doorbetaald. Heeft u een ongevallenverzekering voor zzp’ers afgesloten of zit u in een zogenaamd Broodfonds, dan krijgt u een vergoeding. Maar deze is vaak veel lager dan het inkomen dat u eerder had. En de vaste kosten van uw bedrijf lopen gewoon door. Ook toekomstig inkomen loopt u mogelijk mis: uw opdrachtgevers huren een ander in als u ziek bent en u kunt door uw uitval ook niet op zoek naar nieuwe opdrachtgevers.
Het verlies van uw inkomen noemen we inkomstenderving. Als u voor een opdrachtgever werkt, kunt u die opdrachtgever mogelijk met succes aansprakelijk stellen voor het u overkomen bedrijfsongeval. Dan wordt ook uw verlies aan verdienvermogen (denk aan inkomensschade) meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding.

Voor het aansprakelijk stellen van de opdrachtgever en het indienen van de schadeclaim, doet u er als zelfstandig ondernemer goed aan om de hulp in te schakelen van een letselschade-expert. Drost Letselschade adviseert en helpt u graag. Als de aansprakelijkheid voor uw bedrijfsongeval als zzp’er erkend wordt, dan zijn aan onze juridische hulp voor u geen kosten verbonden. Die kosten kunnen dan namelijk worden verhaald op de voor uw letsel aansprakelijke partij.

Aansprakelijkheid bij een ongeluk als zzp’er

Werknemers in loondienst zijn goed beschermd na een ongeval op het werk. Dat volgt uit het bepaalde in artikel 7:658 BW (Burgerlijk Wetboek). De werkgever heeft een strenge zorgplicht en wordt deze niet nagekomen dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor ongevallen op de werkvloer. De schade die ontstaat door het bedrijfsongeval moet dan door de werkgever vergoed worden. In sommige situaties geldt deze aansprakelijkheid ook voor ingehuurde zzp’ers die in opdracht van een (ander) bedrijf werk uitvoeren. Dit heeft de Hoge Raad in 2012 bepaald in een zaak waarbij een zelfstandig ondernemer (een monteur) tijdens reparatiewerkzaamheden aan machines met zijn been in de machine kwam. Een deel van zijn been moest hierdoor worden geamputeerd.
De Hoge Raad kwam tot deze uitspraak omdat in het vierde artikellid van artikel 7:658 BW is bepaald, dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, onder voorwaarden ook aansprakelijk is voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Artikel 7:658 lid 4 geldt daarom niet alleen voor stagiaires en uitzendkrachten. Ook zelfstandigen kan een beroep op dit artikel toekomen.
Belangrijk is wel dat het gaat om de werkzaamheden die tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten behoren. Daarnaast moet de zzp’er regelmatig voor het bedrijf werken, waardoor hij of zij ‘lijkt’ op een gewone werknemer.

Bedrijfsongeval als zzp'er Als niet is voldaan aan deze voorwaarden, dan is er nog ander een artikel waar u als zelfstandig ondernemer bij schade door uw werk mogelijk met succes een beroep op kunt doen. Op grond van het bepaalde in artikel 6:162 BW kan namelijk worden betoogd dat de opdrachtgever moet zorgen voor de veiligheid van ingehuurde zelfstandigen. Bij het toepassen van dit artikel moet u als zzp’er bewijzen dat de opdrachtgever tekort is geschoten op het gebied van veiligheid. Bij het toepassen van het eerdergenoemde artikel 7:658 BW moet juist de werkgever bewijzen dat hij er alles aan gedaan heeft om het arbeidsongeval te voorkomen.

Ligt de aansprakelijkheid inderdaad bij de opdrachtgever, dan zal Drost Letselschade uw opdrachtgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Vanzelfsprekend moet de zzp’er het ongeval niet zelf veroorzaakt hebben door opzettelijk of bewust roekeloos gedrag. Want in dat geval is de zelfstandig ondernemer, net als overigens iedere gewone medewerker in loondienst, zelf aansprakelijk voor de geleden schade.

Schadevergoeding na een ongeval als zelfstandig ondernemer

Het is niet eenvoudig om als zzp’er een opdrachtgever met succes aansprakelijk te stellen voor een tijdens het werk overkomen ongeval. Er zal flink wat discussie zijn als het gaat om zorgplicht en aansprakelijkheid van de opdrachtgever. En ook over de schadevergoeding en het afwikkelen ervan zal de verzekeraar van uw opdrachtgever vaak wat proberen af te dingen. Als zelfstandig ondernemer staat u sterk als u een letselschade-expert in de arm neemt voor de afwikkeling van uw schade. Want heeft u als zzp’er een bedrijfsongeval gehad en wordt de aansprakelijkheid erkend door de opdrachtgever, dan heeft u recht op een optimale schadevergoeding. Drost Letselschade is u graag van dienst bij het in kaart brengen van de door u geleden schade.

Als we de hoogte van de schadevergoeding berekenen, denken we aan bijvoorbeeld de volgende schadeposten:

 • Het eerdergenoemde verlies van verdienvermogen (verlies van inkomen).
 • Medische kosten die niet worden vergoed en het eigen risico.
 • Reiskosten naar therapeuten en ziekenhuis.
 • Verlies van zelfwerkzaamheid, zoals het niet zelf kunnen doen van klussen in en rondom het huis.
 • De kosten van kapotte kleding.
 • De kosten voor abonnementen waar u niets meer aan heeft, zoals sportabonnementen.
 • Kosten van ingehuurde huishoudelijke hulp.
 • Aanpassingen die in de woning gedaan moeten worden vanwege uw letsel.
 • De immateriële schade, zoals minder levensvreugde en het geleden leed: smartengeld.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Voorbeelden van ongelukken als zzp’er

Veel bedrijfsongevallen komen voor in bouw en in de zware industrie, zoals de staalindustrie, machine-industrie en chemische industrie. In deze sectoren werken werknemers onder risicovolle omstandigheden. Ze kunnen bijvoorbeeld uitglijden of vallen, aangereden worden of bekneld raken, of zich snijden aan (bewegende) objecten. Een ernstig ongeval moet door de werkgever altijd gemeld worden bij de Inspectie SZW. Er is sprake van een ernstig ongeval als een medewerker moet worden opgenomen in het ziekenhuis, blijvend letsel oploopt of overlijdt.
Soms voeren ingehuurde zelfstandigen dezelfde werkzaamheden uit als werknemers in loondienst. De ongevallen die zzp’ers krijgen, zijn vaak dezelfde als waar ‘gewone’ werknemers mee te maken kunnen krijgen. Denk aan een zzp’er die in de bouw, landbouw of in een fabriekshal werkt. Hij of zij kan een ongeluk krijgen met gereedschap of een machine: een beknelling van hand of voet. Ook kan hij of zij vallen, bijvoorbeeld van een ladder of steiger. Een ongeluk kan ook veroorzaakt worden door een medewerker van het bedrijf van de opdrachtgever. Zoals in botsing komen met een vorkheftruck of ander voertuig dat door een ander wordt bestuurd. Contact met bewegende delen van machines en contact met vallende objecten, zorgen jaarlijks voor de meeste slachtoffers.

Bent u zzp’er en heeft u een bedrijfsongeval gehad? Neem contact op!

Wilt u uw letselschade melden of meer weten over wat wij kunnen doen om uw letselschade voor u te verhalen? Neem dan contact op met Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 24 90 300. Of vul onderstaand contactformulier in.

 • * Velden met een * zijn verplicht
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.