Ben je als fietser het slachtoffer geworden van een verkeersongeval? En was dat fietsongeluk niet jouw schuld? Met een beetje pech heb je niet alleen schade aan je fiets, maar ook persoonlijk letsel opgelopen. Is een ander aansprakelijk voor het ongeval? Dan heb je in principe recht op een schadevergoeding voor jouw letsel. Wij helpen je graag bij het verhalen van jouw letselschade. En dat zonder kosten. Want de aansprakelijke partij moet ook de kosten van onze dienstverlening betalen.

Recht op schadevergoeding bij fietsongeluk

Heb je terwijl je deelnam aan het verkeer als fietser letselschade opgelopen door een verkeersongeval? Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor dit ongeval, dan heb je in principe recht op een vergoeding voor de door jou opgelopen schade. Dát iemand anders aansprakelijk is, zul je overigens wel moeten kunnen aantonen. En ook dat jouw letselschade is ontstaan door het betreffende fietsongeluk. Dit lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het lang niet altijd. Het beste roep je dan ook de hulp in van een letselschade-expert van Drost Letselschade.

De hoogte van jouw schadevergoeding wordt door een letselschadedeskundige van Drost berekend. Zo wordt duidelijk wat de aansprakelijke partij aan jou moet vergoeden. Factoren die van invloed zijn op de hoogte van de schadevergoeding zijn bijvoorbeeld:

 • De ernst van het fietsongeluk
 • De invloed van het letsel op jouw dagelijks leven
 • Alle door het ongeval veroorzaakte onkosten
 • Het mislopen van inkomen

Wil je meteen checken of je in aanmerking komt voor een vergoeding van jouw letselschade door een ongeval? Doe dan nu onze letselschadetest. Deze vind je hieronder.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.
Zo weet je meteen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij ongeval als fietser

FietsongelukBij het bepalen van de aansprakelijkheid voor een fietsongeluk geldt de bepaling van Artikel 185 van de Wegenverkeerswet. In dit artikel is bepaald dat de eigenaar van een motorrijtuig altijd aansprakelijk is voor bij een verkeersongeval ontstane letselschade, als het slachtoffer niet tevens door dat motorrijtuig vervoerd werd. In eenvoudige taal staat er dit: de automobilist (of motorrijder, etc.) moet de schade van de fietser vergoeden. Maar dat is anders wanneer er sprake zou zijn van overmacht, dan wel opzet of grote roekeloosheid aan de kant van de fietser.

Artikel 185 van de Wegenverkeerswet heeft als doel de zwakke verkeersdeelnemers te beschermen. Een fietser loopt bij een aanrijding met een auto immers een groter risico op letsel dan de automobilist. Maar als de automobilist overmacht kan aantonen, dan kun je hem/haar niet aansprakelijk stellen. In de praktijk wordt overmacht zelden aangenomen. Heeft de fietser het ongeval opzettelijk veroorzaakt of is hij/zij bijzonder roekeloos geweest? Dan heeft het gedrag van de fietser gevolgen voor de mate van aansprakelijkheid. Het kan dan zijn dat de fietser (een deel van) de eigen schade moet dragen.
Tot slot kan de leeftijd van de fietser nog van invloed zijn op de mate van aansprakelijkheid van de bestuurder van het motorvoertuig:

 • Is de fietser jonger dan veertien jaar, dan is de bestuurder van het motorvoertuig eigenlijk altijd aansprakelijk en moet de schade voor 100% worden vergoed.
 • Is de fietser ouder dan veertien jaar, dan moet de bestuurder, ongeacht de schuldvraag, in ieder geval altijd 50% van de schade vergoeden. In hoeverre verdere schadevergoeding moet plaatsvinden is dan afhankelijk van de mate waarin de fietser zelf schuld aan het ongeval heeft gehad.

Aansprakelijkheid bij ongeval met elektrische fiets

Actueel is de vraag wie aansprakelijk is bij een ongeluk tussen een motorvoertuig en een elektrische fiets. Hierbij maken we onderscheid tussen twee soorten elektrische fietsen. Namelijk de standaard elektrische fiets en de (high) speed pedelec. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet geldt alleen voor elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km/h. Dus alleen fietsers die rijden op een standaard elektrische fietsen krijgen de bescherming van artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Deze verkeersdeelnemers met een elektrische fiets worden ook als zwakkere verkeersdeelnemer gezien.
Fietsers op een speed pedelec worden gezien als sterkere verkeersdeelnemers. Deze voertuigen vallen onder de regelgeving voor brom- en snorfietsen. Bij de bepaling van aansprakelijkheid tussen een motorvoertuig en een speed pedelec is artikel 185 van de Wegenverkeerswet niet van toepassing. Bij een ongeval tussen een speed pedelec en een motorvoertuig worden de betrokken partijen als gelijkwaardige verkeersdeelnemers gezien.

Benieuwd naar onze werkwijze? Zie hieronder ons stappenplan.

Vrijblijvend eerste advies

Wil je weten of je recht hebt op een letselschadevergoeding? Wij staan voor je klaar! Is iemand anders aansprakelijk is voor jouw letsel? Dan hoef jij je geen zorgen te maken over onze kosten. Die moet de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij dan namelijk betalen. Neem contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend eerste advies van een van onze letselschade-experts over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor jouw letselschade.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Kijk dan hier voor meer informatie over ons vrijblijvend eerste advies.

De intake

Blijkt na ons vrijblijvend advies dat je waarschijnlijk recht hebt op een schadevergoeding en besluit je jouw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade? Dan wordt er vervolgens een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij jou thuis plaats. Zo wordt meteen een goed beeld verkregen van je dagelijks leven en van de beperkingen waar je als gevolg van het letsel tegenaan loopt. Tijdens het intakegesprek zal onze expert allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen je is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn.

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor jouw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op jouw schade, zodat je niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van jouw letselschadezaak is het van belang dat jouw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van artsen die aan ons eigen kantoor zijn verbonden, het onderhouden van contacten met jou en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op jouw schade. Zo kun jij je op jouw herstel richten. En dat is wel zo prettig!

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Jouw belangenbehartiger van Drost bespreekt met jou de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop je volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld. Dat voorstel kan door jouw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt jouw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met jou is besproken, jij met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan. Is een zaak eenmaal definitief afgewikkeld met een vaststellingsovereenkomst, dan kun je daar in de toekomst in principe niet meer op terugkomen.

Een schadeclaim indienen na een fietsongeval

Het verhalen van uw letselschadeHeb je een fietsongeluk gehad en daarbij letselschade opgelopen? Als de aansprakelijkheid is erkend, kun je met succes aanspraak maken op een vergoeding van jouw schade. Onze experts zetten zich graag in voor het verhalen van jouw schade. Je doet er namelijk verstandig aan voor het regelen jouw letselschadezaak een deskundige van Drost Letselschade in te schakelen.

Let er op dat je jouw schadeclaim niet laat verjaren. Over het algemeen kun je tot vijf jaar na het ontstaan van letselschade nog een schadevergoeding vragen. Voor de claim op de voor het ongeval aansprakelijke verzekeraar geldt overigens een termijn van drie jaar.

Als niemand anders betrokken was bij uw fietsongeluk (dat noemen we een éénzijdig ongeval) dan kun je jouw schade in beginsel ook niet bij een andere partij claimen. Maar dat kan anders zijn als jouw fietsongeluk is veroorzaakt door bijvoorbeeld de slechte conditie van de weg of door een andere gevaarzettende situatie. Wil je hier meer over weten? Neem dan voor vrijblijvend advies contact op met één van onze experts.

Bij het indienen van uw schadeclaim weet jouw letselschade-expert bij uitstek op welke vergoedingen je aanspraak kunt maken. Jouw belangenbehartiger van Drost Letselschade weet welke onkosten je kunt verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij. En dat zijn in principe alle kosten die je als gevolg van jouw letselschade moest maken en nog moet maken. Het is daarom verstandig dat je zelf ook zoveel mogelijk alle gemaakte onkosten bijhoudt. Drost Letselschade maakt zich hard voor een optimale vergoeding van jouw schade. Je hebt niet om het ongeval gevraagd. Dus waarom zou je wel met de schade moeten blijven zitten? Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn aan onze dienstverlening voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden. Die worden door ons namelijk verhaald op de aansprakelijke partij. En dat is wel zo eerlijk!

Juridische hulp na een fietsongeluk

Als de aansprakelijkheid is erkend dan heb je als slachtoffer van een fietsongeluk recht op kosteloze juridische hulp. Voor het verkrijgen van een optimale schadevergoeding, kun je daarom zonder kosten de hulp inschakelen van een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade. Bij erkenning van aansprakelijkheid verhalen wij onze kosten namelijk op de voor het ongeval aansprakelijke partij. Wel zo eerlijk. Want waarom zou je kosten moeten maken voor de bijstand van een deskundige, terwijl je geen schuld hebt aan het ongeval? Jurische hulpBij Drost Letselschade maken we geen ‘no cure no pay’-afspraken. Dat maakt dat je bij ons geen deel van jouw schadevergoeding aan ons hoeft af te dragen. Want dat is wat ‘no cure, no pay’ inhoudt. Het lijkt zo mooi: als een zaak niets wordt, dan hoef je ook geen kosten te betalen aan de ingeschakelde belangenbehartiger. Maar bij succes ben je wel een deel van jouw schadevergoeding kwijt. Want dat deel moet je op grond van de afspraak dan afdragen aan jouw belangenbehartiger. En dit terwijl deze belangenbehartiger zijn kosten gewoon kan indienen bij de verzekeraar (en dat doet hij ook). Bij succes wordt jouw belangenbehartiger bij een ‘no cure, no pay’-afspraak daarom twee keer betaald (één keer door jou en één keer door de verzekeraar). En over het algemeen zullen belangenbehartigers niet bereid zijn om ‘no cure, no pay’-afspraken te maken voor zaken waarbij de aansprakelijkheid op voorhand niet vaststaat. Zoals gezegd, werkt Drost Letselschade niet op ‘no cure, no pay’-basis. Wij vinden dat geen eerlijke manier van zaken doen. Bij Drost krijg jij jouw volledige schadevergoeding en vergoedt de aansprakelijke partij de kosten van onze belangenbehartiging. Kies je ook voor Drost? Onze expert brengt de door jou geleden schade in kaart en treedt over de afwikkeling van uw schade in contact met de aansprakelijke partij. Vaak is dat een verzekeraar. Zolang jouw schade nog niet is afgewikkeld, vragen wij de verzekeraar om betaling van voorschotten op jouw schade. Zodat je door de gevolgen van het fietsongeval niet ook nog eens in financiële problemen komt. De afwikkeling van een letselschadezaak kan soms lang duren. Jouw expert van Drost begeleidt je tijdens dit traject en staat je bij met raad en daad.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op

Recht op schadevergoeding bij fietsongeluk

Heb je tijdens jouw deelname aan het verkeer als fietser letselschade opgelopen door een verkeersongeval? Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor dit ongeval, dan heb je in principe recht op een vergoeding voor de door jou opgelopen schade. Dát iemand anders aansprakelijk is, zul je overigens wel moeten kunnen aantonen. En ook dat jouw letselschade is ontstaan door het betreffende fietsongeluk. Dit lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het lang niet altijd. Het beste kun je dan ook de hulp inroepen van een letselschade-expert.

De hoogte van jow schadevergoeding wordt door een letselschadedeskundige van Drost berekend. Zo wordt duidelijk wat de aansprakelijke partij aan uou moet vergoeden. Factoren die van invloed zijn op de hoogte van de schadevergoeding zijn bijvoorbeeld:

 • De ernst van het fietsongeluk
 • De invloed van het letsel op jouw dagelijks leven
 • Alle door het ongeval veroorzaakte onkosten
 • Het mislopen van inkomen

Wil je meteen checken of je in aanmerking komt voor een vergoeding van jouw letselschade door een ongeval? Doe dan nu onze letselschadetest. Deze vindt u hieronder.

Aansprakelijkheid bij ongeval als fietser

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een fietsongeluk geldt de bepaling van Artikel 185 van de Wegenverkeerswet. In dit artikel is bepaald dat de eigenaar van een motorrijtuig altijd aansprakelijk is voor bij een verkeersongeval ontstane letselschade, als het slachtoffer niet tevens door dat motorrijtuig vervoerd werd. In eenvoudige taal staat er dit: de automobilist (of motorrijder, etc.) moet de schade van de fietser vergoeden. Maar dat is anders wanneer er sprake zou zijn van overmacht, dan wel opzet of grote roekeloosheid aan de kant van de fietser.

Artikel 185 van de Wegenverkeerswet heeft als doel de zwakke verkeersdeelnemers te beschermen. Een fietser loopt bij een aanrijding met een auto immers een groter risico op letsel dan de automobilist. Maar als de automobilist overmacht kan aantonen, dan kun je hem/haar niet aansprakelijk stellen. In de praktijk wordt overmacht zelden aangenomen. Heeft de fietser het ongeval opzettelijk veroorzaakt of is hij/zij bijzonder roekeloos geweest? Dan heeft het gedrag van de fietser gevolgen voor de mate van aansprakelijkheid. Het kan dan zijn dat de fietser (een deel van) de eigen schade moet dragen.
Tot slot kan de leeftijd van de fietser nog van invloed zijn op de mate van aansprakelijkheid van de bestuurder van het motorvoertuig:

– Is de fietser jonger dan veertien jaar, dan is de bestuurder van het motorvoertuig eigenlijk altijd aansprakelijk en moet de schade voor 100% worden vergoed.
– Is de fietser ouder dan veertien jaar, dan moet de bestuurder, ongeacht de schuldvraag, in ieder geval altijd 50% van de schade vergoeden. In hoeverre verdere schadevergoeding moet plaatsvinden is dan afhankelijk van de mate waarin de fietser zelf schuld aan het ongeval heeft gehad.

Aansprakelijkheid bij ongeval met elektrische fiets

Actueel is de vraag wie aansprakelijk is bij een ongeluk tussen een motorvoertuig en een elektrische fiets. Hierbij maken we onderscheid tussen twee soorten elektrische fietsen. Namelijk de standaard elektrische fiets en de (high) speed pedelec. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet geldt alleen voor elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km/h. Dus alleen fietsers die rijden op een standaard elektrische fietsen krijgen de bescherming van artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Deze verkeersdeelnemers met een elektrische fiets worden ook als zwakkere verkeersdeelnemer gezien.
Fietsers op een speed pedelec worden gezien als sterkere verkeersdeelnemers. Deze voertuigen vallen onder de regelgeving voor brom- en snorfietsen. Bij de bepaling van aansprakelijkheid tussen een motorvoertuig en een speed pedelec is artikel 185 van de Wegenverkeerswet niet van toepassing. Bij een ongeval tussen een speed pedelec en een motorvoertuig worden de betrokken partijen als gelijke verkeersdeelnemers gezien.

Zoals je las, is het dus bij het bepalen van de aansprakelijkheid na een verkeersongeval van belang om te weten welk soort verkeersdeelnemers er bij het ongeval betrokken waren. Selecteer in onderstaand schema jouw eigen situatie en de situatie van jouw tegenpartij. Kijk vervolgens bij Stap 3 voor meer informatie over de aansprakelijkheidsregelingen bij jouw verkeersongeval als fietser.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een schadeclaim indienen na een fietsongluk?

Heb je een fietsongeluk gehad en daarbij letselschade opgelopen? Als de aansprakelijkheid is erkend, kun je met succes aanspraak maken op een schadevergoeding. Schakel een expert van Drost Letselschade in voor het verhalen van jouw letselschade. Dan weet je zeker dat je krijgt waar je recht op hebt.

Let er wel op dat je jouw schadeclaim niet laat verjaren. Over het algemeen kun je tot vijf jaar na het ontstaan van letselschade nog een schadevergoeding vragen. Ten aanzien van de voor het ongeval aansprakelijke verzekeraar bedraagt deze termijn overigens drie jaar.

Als niemand anders betrokken was bij jouw fietsongeluk (dat noemen we een éénzijdig ongeval) dan kun je jouw schade in beginsel ook niet bij een andere partij claimen. Maar dat kan anders zijn als het fietsongeluk is veroorzaakt door bijvoorbeeld de slechte conditie van de weg of door een andere gevaarzettende situatie. Wil je hier meer over weten? Neem dan voor vrijblijvend advies contact op met één van onze experts.

Bij het indienen van jouw schadeclaim weet jouw letselschade-expert bij uitstek op welke vergoedingen je aanspraak kunt maken. Jouw belangenbehartiger van Drost Letselschade weet welke onkosten je kunt verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij. En dat zijn in principe alle kosten die je als gevolg van jouw letselschade moest maken en nog moet maken. Het is daarom verstandig dat je zelf ook zoveel mogelijk alle gemaakte onkosten bijhoudt. Drost Letselschade maakt zich hard voor een optimale vergoeding van jouw schade. Dat is in ieder geval een hele zorg minder!

Heb ik recht op juridische hulp?

Als aansprakelijkheid is erkend dan heb je als slachtoffer van een fietsongeluk recht op kosteloze juridische hulp. Voor het verkrijgen van een optimale schadevergoeding, kun je daarom zonder kosten de hulp inschakelen van een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade. Bij erkenning van aansprakelijkheid verhalen wij onze kosten namelijk op de voor het ongeval aansprakelijke partij. Wel zo eerlijk. Want waarom zou je kosten moeten maken voor de bijstand van een deskundige, terwijl je geen schuld hebt aan het ongeval?

Bij Drost Letselschade maken we geen ‘no cure no pay’-afspraken. Dat maakt dat je bij ons geen deel van jouw schadevergoeding hoeft af te dragen. Want dat is wat ‘no cure, no pay’ inhoudt. Het lijkt zo mooi: als een zaak niets wordt, dan hoef je ook geen kosten te betalen aan jouw belangenbehartiger. Maar bij succes ben je wel een deel van jouw schadevergoeding kwijt. Want dat deel moet je op grond van de afspraak dan afdragen aan jouw belangenbehartiger. En dit terwijl deze belangenbehartiger zijn kosten gewoon kan indienen bij de verzekeraar (en dat doet hij ook). Bij succes wordt jouw belangenbehartiger bij een ‘no cure, no pay’-afspraak daarom twee keer betaald (één keer door jou en één keer door de verzekeraar). En over het algemeen zullen belangenbehartigers niet bereid zijn om ‘no cure, no pay’-afspraken te maken voor zaken waarbij de aansprakelijkheid op voorhand niet vaststaat. Zoals gezegd, werkt Drost werkt niet op ‘no cure, no pay’-basis. Wij vinden dat geen eerlijke manier van zaken doen. Bij Drost krijgt jij jouw volledige schadevergoeding en vergoedt de aansprakelijke partij de kosten van onze belangenbehartiging.

Kies je ook voor Drost? Onze expert brengt de door jo geleden schade in kaart en treedt over de afwikkeling van jouw schade in contact met de aansprakelijke partij. Vaak is dat een verzekeraar. Zolang jouw schade nog niet is afgewikkeld, vragen wij de verzekeraar om betaling van voorschotten op jouw schade. Zodat je door de gevolgen van het fietsongeval niet ook nog eens in financiële problemen komt. De afwikkeling van een letselschadezaak kan soms lang duren. Jouw expert van Drost begeleidt je tijdens dit traject en staat je bij met raad en daad. Een hele zorg minder!

Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen?

Het is nooit op voorhand te zeggen hoeveel schadevergoeding je kunt krijgen voor jouw letselschade. Voor elk letselschadeslachtoffer is het bedrag anders, omdat de feitelijke schade als gevolg van het voorval waarbij letselschade werd opgelopen voor iedereen anders is. De hoogte van de schadevergoeding wordt onder meer bepaald door de lichamelijke en psychische beperkingen die zijn ontstaan door het letsel. Voor elk slachtoffer zijn deze beperkingen anders. En daarom zijn ook de financiële gevolgen anders. Denk maar eens aan het verschil tussen enkele maanden niet kunnen werken vanwege het letsel, of volledig arbeidsongeschikt raken. Als er veel inkomen wordt misgelopen, zal de vergoeding voor die schadepost hoog zijn.

Letselschade bedragen (de vergoeding voor jouw letselschade) bestaan voor een deel uit materiële schade. Dat zijn schadeposten die direct op geld waardeerbaar zijn. Sommige kosten die je als slachtoffer maakt, kunnen nauwkeurig bijgehouden worden: de kosten voor huishoudelijke hulp, parkeerkosten, medische kosten, etc. Andere kosten zijn lastiger in te schatten, zoals de inkomsten die je misloopt door het letsel.

Het andere deel van de schadevergoeding bestaat uit de immateriële schade; het smartengeld. De impact die het letsel heeft op het leven van jou als slachtoffer speelt een grote rol bij de vaststelling van de hoogte van deze schadepost.

Omdat letselschade veel gevolgen kan hebben, is het belangrijk om bij letselschade altijd de hulp in te schakelen van een expert van Drost Letselschade. Wij berekenen voor jou de hoogte van de schadevergoeding waarop je recht hebt en zorgen voor een schaderegeling op maat. Daarmee krijg je waar je recht op hebt. Met een optimale regeling van de schade worden financiële problemen voorkomen. Het belang daarvan kunnen wij niet genoeg benadrukken. Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Als iemand anders voor jouw letselschade aansprakelijk is, dan doen wij ons uiterste best om voor jou een optimale schadevergoeding te realiseren. Dit geldt uiteraard ook voor het smartengeld. We doen dit door te kijken naar eerdere uitspraken van Nederlandse rechters. Deze uitspraken zijn verzameld in de ANWB Smartengeldgids. Is een zaak vergelijkbaar met die van jou? Dan kijken we naar het toegekende smartengeld in die zaak om de hoogte van jouw smartengeld te bepalen. Die eerdere uitspraken noemen we ook wel jurisprudentie.

Hoeveel smartengeld je mogelijk kunt krijgen na een ongeval of ander voorval waardoor je letselschade opliep, hangt af van onder andere de ernst van het letsel. Als leidraad hanteert de ANWB Smartengeldgids de volgende criteria en voorbeelden:

Gering letsel
Voorbeelden: kleine botbreuken, kneuzingen, lichte hersenschudding.
Smartengeld: tot € 2.000,00.

Licht letsel
Voorbeelden: inwendig letsel, gebitschade, (ontsierend) litteken.
Smartengeld: € 2.000,00 tot € 3.500,00.

Matig letsel
Voorbeelden: whiplash, gecompliceerde breuken, psychische schade als gevolg van verkrachting, ontucht, incest.
Smartengeld: € 3.500,00 tot € 9.000,00.

Ernstig letsel
Voorbeelden: eenzijdige doofheid, schedelbasisfractuur, ernstig inwendig letsel.
Smartengeld: € 9.000,00 tot € 21.000,00.

Zwaar letsel
Voorbeelden: langdurig bewusteloos of in coma, karakterverandering, verlies van reuk en/of smaak.
Smartengeld: € 21.000,00 tot € 43.000,00.

Zeer zwaar letsel
Voorbeelden: ernstige brandwonden, hoge dwarslaesie, blindheid.
Smartengeld: € 43.000,00 tot € 76.000,00.

Uitzonderlijk zwaar letsel
Voorbeelden: totale dwarslaesie, niet meer of beperkt kunnen communiceren, bijzonder zware brandwonden waardoor zichtbaar ernstig misvormd.
Smartengeld: vanaf € 76.000,00.

Bovenstaande bedragen zijn slechts een indicatie, omdat er veel factoren van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van het smartengeld. Het berekenen van smartengeld is maatwerk. Laat dat over aan jouw belangenbehartiger van Drost Letselschade! 

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als je letselschade hebt opgelopen, dan kun je vanaf het moment van het ongeval (zoals een verkeersongeval of bedrijfsongeval) kosten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat je een schoonmaker moet inhuren omdat je niet meer zelf je huis kunt schoonmaken. Is een ander aansprakelijk voor het jou overkomen ongeval? Dan heb je in principe recht op een vergoeding van de door jou geleden en te lijden schade.

En die schade kan aardig oplopen. Want als je als gevolg van het voorval niet meer kunt werken, loop je vaak ook inkomsten mis. Als je alles bij elkaar optelt, kan de totale schade erg groot zijn. Het is belangrijk dat je deze schade vergoed krijgt. Maar ook als jouw schade minder groot is, heb je nog steeds recht op een vergoeding van jouw schade. Zo voorkom je financiële zorgen en kun je alle rekeningen blijven betalen. En dat is wel zo prettig. Want waarom zou je met schadeposten moeten blijven zitten, als een ander voor jouw schade aansprakelijk is?

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat jouw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen, is een behoorlijke klus. En je moet daarvoor toch ook wel verstand van zaken hebben. Als je geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat je niet de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt. Je ziet vast en zeker schadeposten over het hoofd en/of maakt fouten bij de berekening van de hoogte van een of meerdere schadeposten. Gevolg: financiële problemen en stress! En daarnaast kun je je misschien ook nog eens minder goed richten op jouw herstel. Allemaal dingen die je kunt voorkomen met de inschakeling van een expert van Drost Letselschade voor de behandeling en afwikkeling van jouw letselschadezaak. En over onze kosten geen zorgen! Want bij erkenning van de aansprakelijkheid komen die voor rekening van de aansprakelijke partij en verhalen wij die kosten voor jou.

Wanneer wordt schadevergoeding uitbetaald?

Zodra jouw letselschadezaak is afgerond, wordt de schadevergoeding uitbetaald. Hoelang het duurt voordat een letselschadezaak is afgerond en jij jouw schadevergoeding krijgt, is van tevoren niet te zeggen. Heb je ernstig letsel opgelopen, dan duurt het vaak langer omdat jouw genezingsproces belangrijk is voor de hoogte van de schadevergoeding. Bij ernstig letsel kan het namelijk best een tijd duren voordat duidelijk is wat de invloed van het letsel zal zijn op jouw verdere leven.

Het afwikkelen van letselschade kan dus lange tijd in beslag nemen, maar je hoeft je geen zorgen te maken over geld. Na erkenning van de aansprakelijkheid heb je namelijk recht op een voorschot op jouw schadevergoeding. Je krijgt dan alvast een deel van de schadevergoeding, zodat je niet in financiële problemen komt. Is de aansprakelijkheid erkend, dan heb je dus al tijdens de behandeling van jouw letselschadezaak recht op adequate bevoorschotting.

Waarom kan Drost Letselschade mij het beste helpen bij letselschade?

Heb je letselschade opgelopen door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout en zoek je een letselschadespecialist die voor jo de schadeclaim kan indienen? Bij Drost Letselschade is jouw zaak in goede handen: het kantoor heeft 35 jaar ervaring in het verlenen van bijstand aan slachtoffers van letselschade. Drost staat alleen slachtoffers bij en treedt derhalve niet op als belangenbehartiger van veroorzakers van ongevallen, dan wel hun verzekeraars. Aan Drost Letselschade is het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) van De Letselschaderaad toegekend. Dat betekent dat wij worden gezien als een betrouwbare partij. Eentje die kwaliteit biedt. Wij doen alles om slachtoffers met letselschade zo goed mogelijk te helpen. En wat we doen, doen we goed: Drost Letselschade heeft een succespercentage van 98 procent!

Is een ander aansprakelijk voor jouw ongeluk of voorval met letselschade tot gevolg? En wordt die aansprakelijkheid ook erkend? Dan is de  hulp die Drost Letselschade biedt voor jou als slachtoffer kosteloos. In dat geval moet deze aansprakelijke persoon of partij namelijk ook de kosten van onze bijstand betalen. Dat is zo in de wet bepaald. Als slachtoffer betaal je bij erkenning van aansprakelijkheid dus niets voor onze dienstverlening.

Klanten van Drost Letselschade zijn heel tevreden over het persoonlijke contact en de goede communicatie; je voelt je bij Drost Letselschade gehoord. Onze medewerkers, die aangesloten zijn bij een branche- of beroepsvereniging, weten precies wat ze moeten doen om voor jou de beste schadevergoeding te krijgen. Daarnaast maakt Drost Letselschade gebruik van een aan het kantoor verbonden medisch adviesbureau en vaste arbeidsdeskundigen. Dat Drost Letselschade zo succesvol is, is niet vreemd. Er wordt gewerkt vanuit het hart, wij voelen mee met slachtoffers.

Dat laatste komt weer doordat het bedrijf is opgericht door een ervaringsdeskundige. Yme Drost vocht lang geleden zelf voor zijn eigen letselschadezaak. Hij won deze en besloot daarna anderen te helpen bij het krijgen van een passende schadevergoeding. Hij specialiseerde zich in het vak en heeft, met zijn medewerkers, inmiddels talloze slachtoffers geholpen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Is dat niet genoeg?

Drost Letselschade is geheel onafhankelijk en staat uitsluitend slachtoffers bij. Rechtsbijstandsverzekeraars, zoals bijvoorbeeld DAS, SRK, Univé en ARAG, zijn als verzekeraar lid van het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn actief op verschillende juridische gebieden en zijn niet bij uitstek gespecialiseerd op het gebied van letselschade. De letselschadespecialisten van Drost Letselschade zijn dat wel.

Ook komt het soms voor dat een slachtoffer voor rechtsbijstand is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de aansprakelijke partij. Dus de partij die jou aanreed, is voor de door hem veroorzaakte schade verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij jij voor rechtsbijstand bent verzekerd. Om belangenverstrengeling te voorkomen, doe je er goed aan voor jouw letselschadeclaim een onafhankelijke letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen.

Dit kan en mag je in beginsel doen: volgens een Europese richtlijn moet de rechtsbijstandsverzekeraar in haar polisovereenkomst met jou als verzekerde de bepaling opnemen dat je de behartiging van jouw belangen mag toevertrouwen aan een gekwalificeerd persoon van jouw eigen keuze. Polisdekking blijft dan in beginsel gewoon bestaan. Kijk de polis na hoe een en ander in jouw geval is geregeld.

Overigens moet, bij erkenning van aansprakelijkheid, de aansprakelijke partij ook instaan voor de kosten van onze dienstverlening. In dat geval ben je derhalve helemaal niet afhankelijk van jouw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij betwisting van de aansprakelijkheid kan het verstandig zijn om een beroep te doen op jouw rechtsbijstandsverzekering. Zoals hiervoor al gemeld: raadpleeg de polis om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Nog een voordeel van de inschakeling van Drost Letselschade: een letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt je in de regel thuis. Zo wordt ook een goed beeld verkregen van de invloed van het opgelopen letsel op jouw dagelijks leven. Een rechtsbijstandsverzekeraar pleegt (meestal) geen huisbezoeken. Daar wordt je dossier enkel van achter een bureau behandeld.

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen kan natuurlijk ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.