Bent u met uw scooter het slachtoffer geworden van een verkeersongeval? En was het scooterongeluk de schuld van een ander? Als u bij het ongeluk ook letsel heeft opgelopen, dan doet u er goed aan de hulp in te schakelen van Drost Letselschade. Wij helpen u bij het krijgen van een schadevergoeding voor het opgelopen letsel. Op deze pagina leest u wat Drost Letselschade voor u kan doen en wat er komt kijken bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij.

Schadevergoeding bij een scooterongeluk

Een scooter (of brommer) is een handig vervoersmiddel. Maar u bent wel een stuk kwetsbaarder op uw scooter dan bijvoorbeeld in een auto. De kans op letselschade is dan ook reëel. Bent u als bestuurder van een scooter door toedoen van een ander betrokken geraakt bij een ongeval? Mogelijk heeft u recht op een schadevergoeding voor het door u opgelopen letsel.

Als u met succes aanspraak wil maken op een vergoeding van uw letselschade dan moet u als slachtoffer bewijzen dat uw letselschade door het verkeersongeval is ontstaan. Dat lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het lang niet altijd. U doet er dan ook goed aan om de deskundige hulp in te schakelen van een letselschadedeskundige van Drost Letselschade. Zo weet u zeker dat u de letselschadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u meteen checken of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor uw letsel na een scooterongeluk? Doe dan onze letselschadetest hieronder.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij ongeluk met scooter of brommer

ScooterongelukBij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een scooterongeluk is artikel 185 van de Wegenverkeerswet van belang. In dat artikel staat dat de bestuurder van een motorvoertuig in principe altijd aansprakelijk is voor een ongeluk met een fietser of voetganger. Tenzij hij overmacht kan aantonen. Bij een ongeluk tussen een scooter en een ander motorvoertuig kan er sprake zijn van gedeelde aansprakelijkheid. Dat hangt af van de toedracht van het scooterongeluk waarbij u als berijder van een scooter letselschade opliep.

Neem vrijblijvend contact met ons op en leg het u overkomen scooterongeluk voor aan een expert van Drost Letselschade. Hij of zij vertelt u dan of u recht hebt op een vergoeding van uw letselschade.
Als het ongeval door u opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van ernstige roekeloosheid, dan heeft dit gevolgen voor de aansprakelijkheid en uw recht op vergoeding van uw schade.

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het ook belangrijk tot welke type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welke type uw tegenpartij behoorde. Selecteer in onderstaand schema uw situatie en de situatie van uw tegenpartij. Kijk daarna bij Stap 3 voor meer informatie over de aansprakelijkheidsregelingen bij een verkeersongeval met een scooter of brommer.

Hoe kunt u letselschade claimen?

Bij een verkeersongeval kan er sprake zijn van twee type schades waarvoor u een schadeclaim kunt indienen, namelijk materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan:

Schadeclaim indienen

 • Medische kosten die buiten uw ziektekostenverzekering vallen
 • Reis- en verblijfskosten voor ziekenhuis en revalidatie
 • Huishoudelijke hulp
 • Gemist inkomen, of beter gezegd: verlies aan verdienvermogen
 • Noodzakelijke aanpassingen aan uw woning of vervoermiddel
 • Hogere verzekeringspremies
 • Kosten van juridische bijstand

Een immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor alle pijn die u heeft moeten doorstaan en al het leed dat u hebt geleden als gevolg van het scooterongeluk. Dit noemen we ook wel smartengeld.

Als schadeposten na een ongeval kunt u alle (on)kosten vorderen die u als gevolg van het ongeval gemaakt heeft, vanaf datum van het ongeval tot het moment waarop u weer volledig hersteld bent. Als volledig herstel niet zal intreden, moet een medische eindsituatie worden afgewacht. Pas daarna kan uw letselschade definitief worden vastgesteld.
De schadeposten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van het u overkomen ongeval. Klachten die u daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Het is slim om het opstellen en indienen van uw schadeclaim over te laten aan een deskundige letselschade-expert van Drost Letselschade. Hij of zij weet precies wat u kan vorderen en weet ook wat uw rechten zijn. Een expert van Drost Letselschade zet alles op alles om voor u een optimale schadevergoeding te krijgen. Want daar heeft u – heel simpel – recht op. U heeft niet om dit scooterongeluk gevraagd, dus waarom zou u wel met de financiële gevolgen moeten blijven zitten?

Benieuwd naar onze werkwijze? Zie hieronder ons stappenplan.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor kosteloze professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan ons specialistisch advies, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten voor u verbonden zijn. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: info@drost.nl. Eén van onze letselschade-experts zal u dan te woord staan en u voorzien van een vrijblijvend eerste advies.

De intake

Als na ons vrijblijvend advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en u besluit uw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. Tijdens het intakegesprek zal onze expert u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze belangenbehartiger maakt een verslag van het intakegesprek en dat verslag wordt aan u toegezonden ter kennisname/correctie.

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor uw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van uw letselschadezaak is het van belang dat uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van onze eigen artsen, het onderhouden van contacten met u en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op uw schade. Zo kunt u zich op uw herstel richten. En dat is wel zo prettig!

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Uw belangenbehartiger bespreekt met u de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld.  Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt uw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met u is besproken, u met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan.

Juridische hulp na een scooterongeluk

juridische hulpVoor het verkrijgen van een optimale schadevergoeding na een ongeval schakelt u de hulp in van een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade. De expert treedt op als uw belangenbehartiger.
Volgens de wet heeft u als slachtoffer van een scooterongeluk recht op juridische hulp. De aansprakelijke partij moet de aan die bijstand verbonden kosten betalen. De hulp van een letselschade-expert is, bij erkenning van aansprakelijkheid, voor het slachtoffer dan ook kosteloos. Want die kosten worden verhaald op de voor het verkeersongeval aansprakelijke tegenpartij. En dat is wel zo eerlijk. Want waarom zou u met de kosten moeten blijven zitten, als u niet verantwoordelijk was voor het ongeval?

Bij Drost Letselschade wordt niet gewerkt volgens het ‘no cure, no pay’-principe. U hoeft daarom bij succes geen deel van uw schadevergoeding af te dragen aan uw letselschadebehandelaar. Drost verhaalt de kosten van rechtsbijstand op de aansprakelijke partij. En u houdt gewoon uw volledige schadevergoeding. Ook dát is wel zo eerlijk!

Uw letselschade-expert zal samen met u een overzicht maken van uw onkosten die het gevolg zijn van het ongeval. Ook toekomstige schadeposten worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt namens u een schadeclaim ingediend bij de voor uw letsel aansprakelijke partij. Daarna volgt onderhandeling over de te vergoeden schade. Als het traject van schadeafwikkeling gaat lopen, zal uw letselschade-expert voor u een voorschot op uw schadevergoeding vragen. Dat voorschot dekt alvast de eerste onkosten.

Om de hele procedure van uw letselschadezaak duidelijk te maken, ziet u hieronder een stappenschema. Hierin staan acties die in uw letselschadedossier plaats gaan vinden.

Ongeval met scootmobiel

Maar hoe zit het eigenlijk bij een verkeersongeval met een scootmobiel? Gelden dan dezelfde regels voor de vaststelling van de aansprakelijkheid en de schadevergoeding? Volgens de Wegenverkeerswet hoort de scootmobiel, evenals andere gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen, tot de categorie ‘gemotoriseerde verkeersdeelnemers’.
Toch maakt het verschil of de scootmobiel een aanrijding heeft gehad met een fietser of een voetganger, of met een ander motorvoertuig.

Wilt u meer weten? Bel dan voor een eerste vrijblijvend gesprek en gratis advies met ons kantoor: 0800-2490300.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.