Ben je met de scooter het slachtoffer geworden van een verkeersongeval? En was het scooterongeluk de schuld van een ander, die daarvoor ook aansprakelijk is? Als je bij het ongeluk ook letsel hebt opgelopen, dan doe je er goed aan de hulp in te schakelen van Drost Letselschade. Wij zorgen voor een schadevergoeding voor het opgelopen letsel. Op deze pagina lees je wat Drost Letselschade voor jou kan doen en wat er komt kijken bij de behandeling van jouw letselschadezaak, zoals bijvoorbeeld het aansprakelijk stellen van de tegenpartij door Drost Letselschade.

Schadevergoeding bij een scooterongeluk

Een scooter (of brommer) is een handig vervoersmiddel. Tegelijkertijd ben je wel een stuk kwetsbaarder op de scooter, dan bijvoorbeeld in een auto. De kans op letselschade is dan ook best groot. Ben je als bestuurder van een scooter door toedoen van een ander betrokken geraakt bij een ongeval? Als die ander aansprakelijk is, heb je in principe recht op een schadevergoeding voor het door jou opgelopen letsel.

Als je met succes aanspraak wil maken op een vergoeding van jouw letselschade dan moet je als slachtoffer bewijzen dat jouw letselschade door het verkeersongeval is ontstaan. Dat lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het lang niet altijd. Je doet er dan ook goed aan om de deskundige hulp in te schakelen van een letselschadedeskundige van Drost Letselschade. Zo weet je zeker dat je de letselschadevergoeding krijgt waar je recht op hebt.

Wil je meteen checken of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor jouw letsel na een scooterongeluk? Doe dan onze letselschadetest hieronder.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.
Zo weet je meteen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij ongeluk met scooter of brommer

ScooterongelukBij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een scooterongeluk is artikel 185 van de Wegenverkeerswet van belang. In dat artikel staat dat de bestuurder van een motorvoertuig in principe altijd aansprakelijk is voor een ongeluk met een fietser of voetganger. Tenzij hij overmacht kan aantonen. Bij een ongeluk tussen een scooter en een ander motorvoertuig kan er sprake zijn van gedeelde aansprakelijkheid. Dat hangt af van de toedracht van het scooterongeluk waarbij je als berijder van een scooter letselschade opliep.

Neem vrijblijvend contact met ons op en leg het jou overkomen scooterongeluk ter beoordeling voor aan een expert van Drost Letselschade. Hij of zij vertelt je dan of je recht hebt op een vergoeding van jouw letselschade.
Als het ongeval opzettelijk door jou is veroorzaakt of het gevolg is van ernstige roekeloosheid aan jouw kant, dan heeft dit gevolgen voor de aansprakelijkheid en jouw recht op vergoeding van de schade.

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het belangrijk tot welke type verkeersdeelnemer je zelf behoorde en tot welke type jouw tegenpartij behoorde. We vertellen je hier graag meer over.

Hoe kun je jouw letselschade claimen?

Bij een verkeersongeval kan er sprake zijn van twee type schades waarvoor je een schadeclaim kunt indienen, namelijk materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan:

Schadeclaim indienen

 • Medische kosten die buiten jouw ziektekostenverzekering vallen
 • Reis- en verblijfskosten voor ziekenhuis en revalidatie
 • Huishoudelijke hulp
 • Gemist inkomen, of beter gezegd: verlies aan verdienvermogen
 • Noodzakelijke aanpassingen aan jouw woning of vervoermiddel
 • Hogere verzekeringspremies
 • Kosten van juridische bijstand

Een immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor alle pijn die je hebt moeten doorstaan en al het leed dat je hebt geleden als gevolg van het scooterongeluk. Dit noemen we ook wel smartengeld.

Als schadeposten na een ongeval kun je alle (on)kosten vorderen die je als gevolg van het ongeval gemaakt hebt, vanaf de datum van het ongeval tot het moment waarop je weer volledig hersteld bent. Als volledig herstel niet zal intreden, moet een medische eindsituatie worden afgewacht. Pas daarna kan jouw letselschade definitief worden vastgesteld en afgewikkeld.
De schadeposten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van het jou overkomen ongeval. Klachten die je daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Het is verstandig om het opstellen en indienen van jouw schadeclaim over te laten aan een deskundige letselschade-expert van Drost Letselschade. Hij of zij weet precies er gevorderd kan worden en wat jouw rechten zijn. Een expert van Drost Letselschade zet alles op alles om voor jou een optimale schadevergoeding te krijgen. Want daar heb je – heel simpel – recht op. Je hebt niet om dit scooterongeluk gevraagd, dus waarom zou je wel met de financiële gevolgen ervan moeten blijven zitten?

Benieuwd naar onze werkwijze? In ons stappenplan hieronder lichten wij onze werkwijze toe:

Vrijblijvend eerste advies

Letselschade opgelopen waarvoor een andere partij aansprakelijk is? Bij Drost Letselschade kun je dan terecht voor kosteloze professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan een eerste specialistisch advies van ons kantoor, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten voor jou als slachtoffer verbonden zijn. Je kunt jouw zaak zonder kosten aan ons voorleggen en wij vertellen je dan over de mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: [email protected]. Eén van onze letselschade-experts staat je graag te woord en voorziet je van een vrijblijvend eerste advies.

De intake

Als na ons vrijblijvend advies blijkt dat je mogelijk recht hebt op een schadevergoeding en je besluit jouw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij jou thuis plaats. Zo wordt meteen ook een goed beeld verkregen van de beperkingen waar je als gevolg van het opgelopen letsel in je dagelijks leven tegenaan loopt. Tijdens het intakegesprek zal onze expert je allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen je is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn.

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor jouw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op jouw schade, zodat je niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van jouw letselschadezaak is het van belang dat jouw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies bij aan aan ons eigen kantoor verbonden artsen, het onderhouden van contacten met jou en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op jouw schade. Zo kun jij je op jouw herstel richten. En dat is wel zo prettig!

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van jouw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Jouw belangenbehartiger bespreekt met jou de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop je volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van jouw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld.  Dat voorstel kan door jouw eigen belangenbehartiger van Drost Letselschade worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor jouw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt jouw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met je is besproken, jij met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan.

Juridische hulp na een scooterongeluk

juridische hulpVoor het verkrijgen van een optimale schadevergoeding na een ongeval schakel je een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade in. Deze expert treedt op als jouw belangenbehartiger.
Volgens de wet heb je als slachtoffer van een scooterongeluk, waarvoor een ander aansprakelijk is, recht op juridische hulp. De aansprakelijke partij moet de aan die bijstand verbonden kosten, naast de andere schadeposten, betalen. De hulp van een letselschade-expert is, bij erkenning van aansprakelijkheid, voor jou als slachtoffer dan ook kosteloos. Want die kosten worden verhaald op de voor het verkeersongeval aansprakelijke tegenpartij. En dat is wel zo eerlijk. Want waarom zou je met de kosten moeten blijven zitten, als het ongeval is veroorzaakt door een ander?

Bij Drost Letselschade wordt niet gewerkt volgens het ‘no cure, no pay’-principe. Je hoeft daarom bij succes geen deel van jouw schadevergoeding af te dragen aan jouw letselschadebehandelaar. Drost verhaalt de kosten van  de verleende rechtsbijstand namelijk op de aansprakelijke partij. En jij houdt gewoon jouw volledige schadevergoeding. Ook dát is wel zo eerlijk!

De door jou ingeschakelde letselschade-expert van Drost zal samen met jou een overzicht maken van jouw onkosten, die het gevolg zijn van het ongeval. Ook toekomstige schadeposten worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt namens jou een schadeclaim ingediend bij de voor jouw letsel aansprakelijke partij. Daarna volgt overleg met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij over de te vergoeden schade. Zodra het traject van schadebehandeling gaat lopen, zal jouw letselschade-expert voor jou een voorschot op de schadevergoeding vragen. Dat voorschot dekt alvast de eerste onkosten. Daarmee worden financiële problemen voorkomen.

Het hele traject van jouw letselschadezaak wordt uiteen gezet in het stappenschema hieronder. In dit schema worden de acties, die in jouw letselschadedossier plaats gaan vinden, toegelicht.

Ongeval met scootmobiel

Maar hoe zit het eigenlijk bij een verkeersongeval met een scootmobiel? Gelden dan dezelfde regels voor de vaststelling van de aansprakelijkheid en de schadevergoeding? Volgens de Wegenverkeerswet hoort de scootmobiel, evenals andere gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen, tot de categorie ‘gemotoriseerde verkeersdeelnemers’.
Toch maakt het verschil of de scootmobiel een aanrijding heeft gehad met een fietser of een voetganger, of met een ander motorvoertuig.

Wil je hierover meer weten? Bel dan voor een eerste vrijblijvend gesprek en gratis advies met ons kantoor: 0800-2490300.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag natuurlijk ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.