Bent u met uw scooter het slachtoffer geworden van een verkeersongeval? En was het scooterongeluk de schuld van een ander? Als u bij het ongeluk ook letsel heeft opgelopen, dan doet u er goed aan de hulp in te schakelen van Drost Letselschade. Wij helpen u bij het krijgen van een schadevergoeding voor het opgelopen letsel. Op deze pagina leest u wat Drost Letselschade voor u kan doen en wat er komt kijken bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij.

Schadevergoeding bij een scooterongeluk

Een scooter (of brommer) is een handig vervoersmiddel. Maar u bent wel een stuk kwetsbaarder op uw scooter dan bijvoorbeeld in een auto. De kans op letselschade is dan ook reëel. Bent u als bestuurder van een scooter door toedoen van een ander betrokken geraakt bij een ongeval? Mogelijk heeft u recht op een schadevergoeding voor het door u opgelopen letsel.

Als u met succes aanspraak wil maken op een vergoeding van uw letselschade dan moet u als slachtoffer bewijzen dat uw letselschade door het verkeersongeval is ontstaan. Dat lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het lang niet altijd. U doet er dan ook goed aan om de deskundige hulp in te schakelen van een letselschadedeskundige van Drost Letselschade. Zo weet u zeker dat u de letselschadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u meteen checken of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor uw letsel na een scooterongeluk? Doe dan onze letselschadetest hieronder.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij ongeluk met scooter of brommer

ScooterongelukBij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een scooterongeluk is artikel 185 van de Wegenverkeerswet van belang. In dat artikel staat dat de bestuurder van een motorvoertuig in principe altijd aansprakelijk is voor een ongeluk met een fietser of voetganger. Tenzij hij overmacht kan aantonen. Bij een ongeluk tussen een scooter en een ander motorvoertuig kan er sprake zijn van gedeelde aansprakelijkheid. Dat hangt af van de toedracht van het scooterongeluk waarbij u als berijder van een scooter letselschade opliep.

Neem vrijblijvend contact met ons op en leg het u overkomen scooterongeluk voor aan een expert van Drost Letselschade. Hij of zij vertelt u dan of u recht hebt op een vergoeding van uw letselschade.
Als het ongeval door u opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van ernstige roekeloosheid, dan heeft dit gevolgen voor de aansprakelijkheid en uw recht op vergoeding van uw schade.

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het ook belangrijk tot welke type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welke type uw tegenpartij behoorde. Selecteer in onderstaand schema uw situatie en de situatie van uw tegenpartij. Kijk daarna bij Stap 3 voor meer informatie over de aansprakelijkheidsregelingen bij een verkeersongeval met een scooter of brommer.

Wie is aansprakelijk voor letsel na een verkeersongeval?

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het ook belangrijk tot welk type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welk type uw tegenpartij behoorde.

Welk type verkeersdeelnemer was u tijdens het ongeval?

Voetganger
Fietser
Scooter
Motor
Auto
Vrachtauto
Trekker
Anders

Welk type verkeersdeelnemer was de tegenpartij tijdens het ongeval?

Voetganger
Fietser
Scooter
Motor
Auto
Vrachtauto
Trekker
Anders

Als er een ongeluk plaatsvindt tussen twee zwakke verkeersdeelnemers, geldt de ‘normale’ aansprakelijkheid: degene die het ongeval heeft veroorzaakt, is in principe aansprakelijk voor de letselschade van de tegenpartij. Als de veroorzaker van het ongeval geen aansprakelijkheid erkend, dan moet de eisende partij (het slachtoffer) de aansprakelijkheid aantonen. Bij aansprakelijkheid kan het slachtoffer vervolgens zijn schade claimen bij de verzekeraar van de veroorzaker (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, ook wel AVP genaamd) die verantwoordelijk is voor het ongeval.

Ook als de tegenpartij geen AVP heeft, zijn er mogelijkheden voor het verhalen van de schade. De veroorzaker van het ongeval is verplicht de schade te vergoeden. Heeft hij geen AVP, dan moet hij persoonlijk instaan voor de schade. Als hij of zij er zonder achterlaten van gegevens vandoor is gegaan, wordt het lastiger om hem of haar aansprakelijk te stellen. U doet er goed aan zoveel mogelijk feiten vast te leggen en de namen van eventuele getuigen te noteren. In dat verband kunt u ook overwegen de politie te vragen om van het voorval een proces-verbaal op te stellen.
Wanneer één van beide partijen jonger is dan 14 jaar geldt de aansprakelijkheidsregeling van artikel 6:164 BW. Daarin staat dat een kind jonger dan 14 jaar niet zelf (vanwege een ‘onrechtmatige daad’) aansprakelijk gesteld kan worden voor een ongeval. Of en in hoeverre de ouders voor hun kind van onder de 14 jaar, of tussen 14 en 16 jaar, aansprakelijkheid zijn, hangt van de situatie af.

In alle gevallen is het verstandig om als slachtoffer gegevens van het ongeval en van de tegenpartij te verzamelen. Hoe meer informatie u als slachtoffer over de situatie kunt aanleveren, des de beter kan een letselschade-expert beoordelen hoe het zit met de aansprakelijkheid.

Heeft u een ongeval gehad? En wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op voor kosteloos advies via ons contactformulier. Of bel ons voor een gratis eerste advies op 0800 – 24 90 300 (dit is een gratis nummer).

Als er een ongeluk plaatsvindt tussen twee sterke verkeersdeelnemers, gelden de normale regels van aansprakelijkheid: degene die het ongeluk heeft veroorzaakt, is in principe aansprakelijk voor de letselschade van de tegenpartij. Als de veroorzaker van het ongeval geen aansprakelijkheid erkent, moet de partij die schadevergoeding eist (het slachtoffer) de aansprakelijkheid aantonen. Het slachtoffer kan zijn schade dan claimen bij de (verplichte) WAM-verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Wanneer de tegenpartij (ondanks de verplichte WAM-verzekering) niet verzekerd is, of is doorgereden zonder zijn of haar gegevens achter te laten, dan is het raadzaam om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen en de politie te vragen een proces-verbaal van het ongeval te laten opmaken. Vooral wanneer u als slachtoffer bij het ongeval letsel heeft opgelopen. Mogelijk kunt u dan aanspraak maken op een schadevergoeding via het Waarborgfonds Motorverkeer.
Is het ongeluk ook deels aan het slachtoffer zelf te wijten? Dan kan het zijn dat een deel van de (letsel)schade niet door de tegenpartij vergoed hoeft te worden. De ernst van het letsel en de mate waarin zelf een fout werd gemaakt, is daarbij van belang.

Was u zelf betrokken bij een ongeval? En wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Als er een verkeersongeval plaatsvindt tussen een motorvoertuig en een voetganger of fietser, is artikel 185 WVW aan de orde. Dit artikel ziet op de situatie waarbij er een ongeval heeft plaatsgevonden tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer.

Artikel 185 WVW is opgesteld om de zwakke verkeersdeelnemer extra bescherming te bieden. In het derde lid van artikel 185 WVW is namelijk bepaald dat dit artikel niet ziet op de situatie waarin twee (of meer) op de weg rijdende motorrijtuigen betrokken zijn bij een verkeersongeval.
De wetstekst van artikel 185 WVW (lid 1) luidt als volgt:

‘Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is’.

Dit wetsartikel geldt dus wanneer er op de weg een ongeluk heeft plaatsgehad tussen een gemotoriseerde (sterke) verkeersdeelnemer met een niet-gemotoriseerde (zwakke/kwetsbare) verkeersdeelnemer. Deze laatste categorie bevat voetgangers en fietsers. In principe is de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk voor de door het ongeval ontstane schade. Overigens zijn er enkele uitzonderingen.

De mate van schadevergoeding wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals:

 1. De bestuurder kan zich beroepen op overmacht.
 2. De leeftijd van de zwakke verkeersdeelnemer (ouder/jonger dan 14 jaar).
 3. Er was sprake van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid.

Deze factoren bepalen mede of de voertuigbestuurder een schadevergoeding van 50% of 100% moet betalen. Overigens kan op grond van artikel 6:101 BW een andere verdeling van de schade tussen beide partijen worden bepaald (de zogenoemde causale verdeling), met eventueel een billijkheidscorrectie.
Bent u als zwakke verkeersdeelnemer betrokken bij een ongeval met een motorrijtuig? Een 100% schadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. U doet er dan ook goed aan om de hulp in te roepen van een letselschade-expert van Drost Letselschade, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Als er een verkeersongeval plaatsvindt tussen een motorvoertuig en een voetganger of fietser, is artikel 185 WVW aan de orde. Dit artikel ziet op de situatie waarbij er een ongeval heeft plaatsgevonden tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer.

Artikel 185 WVW is opgesteld om de zwakke verkeersdeelnemer extra bescherming te bieden. In het derde lid van artikel 185 WVW is namelijk bepaald dat dit artikel niet ziet op de situatie waarin twee (of meer) op de weg rijdende motorrijtuigen betrokken zijn bij een verkeersongeval.
De wetstekst van artikel 185 WVW (lid 1) luidt als volgt:

‘Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is’.

Dit wetsartikel geldt dus wanneer er op de weg een ongeluk heeft plaatsgehad tussen een gemotoriseerde (sterke) verkeersdeelnemer met een niet-gemotoriseerde (zwakke/kwetsbare) verkeersdeelnemer. Deze laatste categorie bevat voetgangers en fietsers. In principe is de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk voor de door het ongeval ontstane schade. Overigens zijn er enkele uitzonderingen.

De mate van schadevergoeding wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals:

 1. De bestuurder kan zich beroepen op overmacht.
 2. De leeftijd van de zwakke verkeersdeelnemer (ouder/jonger dan 14 jaar).
 3. Er was sprake van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid.

Deze factoren bepalen mede of de voertuigbestuurder een schadevergoeding van 50% of 100% moet betalen. Overigens kan op grond van artikel 6:101 BW een andere verdeling van de schade tussen beide partijen worden bepaald (de zogenoemde causale verdeling), met eventueel een billijkheidscorrectie.
Bent u als zwakke verkeersdeelnemer betrokken bij een ongeval met een motorrijtuig? Een 100% schadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. U doet er dan ook goed aan om de hulp in te roepen van een letselschade-expert van Drost Letselschade, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Het kan gebeuren dat u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval met een bijzonder (motor)voertuig. Of misschien vond het verkeersongeval onder bijzondere omstandigheden plaats. Wie er in zo’n situatie aansprakelijk is voor uw letselschade is niet altijd eenvoudig te bepalen. De hulp van een deskundige expert van Drost Letselschade komt u dan goed van pas.
Voorbeelden van dit soort ongevallen zijn:

 • een ongeluk met een trein, tram, metro, bus, speed pedelec, scootmobiel, quad, landbouwvoertuig of ander bijzonder voertuig.
 • een ongeval met een rijdier of rijtuig, of met loslopend vee of wild.
 • een ongeval onder bijzondere omstandigheden.

De bijstand door Drost Letselschade aan de slachtoffers van het ongeval in Haaksbergen met de monstertruck (september 2014) valt ook onder deze categorie. Wilt u daarover meer weten? Ga dan naar onze pagina over het monstertruckdrama.

Wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor kosteloos advies contact met ons op via ons contactformulier. Of bel ons op ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Hoe kunt u letselschade claimen?

Bij een verkeersongeval kan er sprake zijn van twee type schades waarvoor u een schadeclaim kunt indienen, namelijk materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan:

Schadeclaim indienen

 • Medische kosten die buiten uw ziektekostenverzekering vallen
 • Reis- en verblijfskosten voor ziekenhuis en revalidatie
 • Huishoudelijke hulp
 • Gemist inkomen, of beter gezegd: verlies aan verdienvermogen
 • Noodzakelijke aanpassingen aan uw woning of vervoermiddel
 • Hogere verzekeringspremies
 • Kosten van juridische bijstand

Een immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor alle pijn die u heeft moeten doorstaan en al het leed dat u hebt geleden als gevolg van het scooterongeluk. Dit noemen we ook wel smartengeld.

Als schadeposten na een ongeval kunt u alle (on)kosten vorderen die u als gevolg van het ongeval gemaakt heeft, vanaf datum van het ongeval tot het moment waarop u weer volledig hersteld bent. Als volledig herstel niet zal intreden, moet een medische eindsituatie worden afgewacht. Pas daarna kan uw letselschade definitief worden vastgesteld.
De schadeposten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van het u overkomen ongeval. Klachten die u daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Het is slim om het opstellen en indienen van uw schadeclaim over te laten aan een deskundige letselschade-expert van Drost Letselschade. Hij of zij weet precies wat u kan vorderen en weet ook wat uw rechten zijn. Een expert van Drost Letselschade zet alles op alles om voor u een optimale schadevergoeding te krijgen. Want daar heeft u – heel simpel – recht op. U heeft niet om dit scooterongeluk gevraagd, dus waarom zou u wel met de financiële gevolgen moeten blijven zitten?

Juridische hulp na een scooterongeluk

juridische hulpVoor het verkrijgen van een optimale schadevergoeding na een ongeval schakelt u de hulp in van een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade. De expert treedt op als uw belangenbehartiger.
Volgens de wet heeft u als slachtoffer van een scooterongeluk recht op juridische hulp. De aansprakelijke partij moet de aan die bijstand verbonden kosten betalen. De hulp van een letselschade-expert is, bij erkenning van aansprakelijkheid, voor het slachtoffer dan ook kosteloos. Want die kosten worden verhaald op de voor het verkeersongeval aansprakelijke tegenpartij. En dat is wel zo eerlijk. Want waarom zou u met de kosten moeten blijven zitten, als u niet verantwoordelijk was voor het ongeval?

Bij Drost Letselschade wordt niet gewerkt volgens het ‘no cure, no pay’-principe. U hoeft daarom bij succes geen deel van uw schadevergoeding af te dragen aan uw letselschadebehandelaar. Drost verhaalt de kosten van rechtsbijstand op de aansprakelijke partij. En u houdt gewoon uw volledige schadevergoeding. Ook dát is wel zo eerlijk!

Uw letselschade-expert zal samen met u een overzicht maken van uw onkosten die het gevolg zijn van het ongeval. Ook toekomstige schadeposten worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt namens u een schadeclaim ingediend bij de voor uw letsel aansprakelijke partij. Daarna volgt onderhandeling over de te vergoeden schade. Als het traject van schadeafwikkeling gaat lopen, zal uw letselschade-expert voor u een voorschot op uw schadevergoeding vragen. Dat voorschot dekt alvast de eerste onkosten.

Om de hele procedure van uw letselschadezaak duidelijk te maken, ziet u hieronder een stappenschema. Hierin staan acties die in uw letselschadedossier plaats gaan vinden.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor kosteloze professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan ons specialistisch advies, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten voor u verbonden zijn. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: info@drost.nl. Eén van onze letselschade-experts zal u dan te woord staan en u voorzien van een vrijblijvend eerste advies.

Meer informatie over een vrijblijvend eerste advies bij ons:

De intake

Als na ons vrijblijvend advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en u besluit uw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. Tijdens het intakegesprek zal onze expert u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze belangenbehartiger maakt een verslag van het intakegesprek en dat verslag wordt aan u toegezonden ter kennisname/correctie.
 
Meer informatie over ons intakegesprek met u:

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor uw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.
 Meer informatie over de aansprakelijkstelling via ons:

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van uw letselschadezaak is het van belang dat uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van onze eigen artsen, het onderhouden van contacten met u en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op uw schade. Zo kunt u zich op uw herstel richten. En dat is wel zo prettig!
 
Meer informatie over onze dossierbehandeling voor u:

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Uw belangenbehartiger bespreekt met u de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).
 
Meer informatie over het vaststellen van de schadevergoeding voor u:

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld. Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt uw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met u is besproken, u met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan.
 
Meer informatie over de eindafwikkeling van uw zaak:

Scooterongeluk gehad? Neem contact op voor vrijblijvend advies

Wilt u uw letselschade melden of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier. Natuurlijk kunt u ons ook gratis bellen voor juridisch advies: 0800-2490300.

 • * Velden met een * zijn verplicht
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ongeval met scootmobiel

Maar hoe zit het eigenlijk bij een verkeersongeval met een scootmobiel? Gelden dan dezelfde regels voor de vaststelling van de aansprakelijkheid en de schadevergoeding? Volgens de Wegenverkeerswet hoort de scootmobiel, evenals andere gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen, tot de categorie ‘gemotoriseerde verkeersdeelnemers’.
Toch maakt het verschil of de scootmobiel een aanrijding heeft gehad met een fietser of een voetganger, of met een ander motorvoertuig.

Wilt u meer weten? Bel dan voor een eerste vrijblijvend gesprek en gratis advies met ons kantoor: 0800-2490300.