Het zal je maar overkomen: als voetganger het slachtoffer worden van een verkeersongeval. Heb je bij dat voetgangersongeval ook nog eens persoonlijk letsel opgelopen? Als een ander aansprakelijk is voor het jou als voetganger overkomen verkeersongeval, dan helpen wij je graag bij het krijgen van een schadevergoeding voor jouw letselschade.

Schadevergoeding voor voetgangers na ongeluk

Ben je het slachtoffer van een voetgangersongeval en heb je hierbij letselschade opgelopen? Als iemand anders aansprakelijk is voor dit ongeluk, dan heb je in principe recht op een vergoeding voor deze schade. Je zult natuurlijk wel moeten aantonen dat jouw letselschade door het verkeersongeluk is ontstaan. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar dat is het lang niet altijd. Goede hulp van een letselschadedeskundige van Drost Letselschade is dan ook geen overbodige luxe. Wij zijn je graag van dienst!

Wilt je meteen checken of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor jouw letsel na een voetgangersongeval? Doe dan nu onze letselschadetest hieronder:

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.
Zo weet je meteen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij een ongeluk

Voetgangers zijn kwetsbaar en een ongeluk zit in een klein hoekje. Bij een voetgangersongeluk gaat het meestal om een aanrijding. In 2010 raakten ongeveer 3.000 voetgangers zwaargewond als gevolg van een verkeersongeval en kwamen 640 voetgangers om het leven. Dat zijn indrukwekkende cijfers!
voetgangersongevalDe aansprakelijkheid voor een verkeersongeval waarbij een voetganger is betrokken, is vastgelegd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Hierin staat dat de bestuurder van een motorvoertuig in principe altijd aansprakelijk is voor een ongeluk met een voetganger. Tenzij hij/zij overmacht kan aantonen en hem/haar geen enkel verwijt valt te maken.
Heb jij als voetganger echter zelf het ongeluk veroorzaakt door opzettelijk of bijzonder roekeloos gedrag? Dan kan dat van invloed zijn op de mate van aansprakelijkheid (en dus jouw aanspraak op een volledige schadevergoeding).
Wil je weten of in jouw geval de tegenpartij met succes aansprakelijk gesteld kan worden voor jouw letselschade? Leg dan het jou overkomen voetgangersongeval ter beoordeling voor aan een van onze letselschade-experts. Zij geven je graag een vrijblijvend en kosteloos eerste advies.

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid van een verkeersongeval is het van belang tot welk type verkeersdeelnemer je zelf behoorde en tot welk type jouw tegenpartij behoorde.

Benieuwd naar onze werkwijze? In het stappenplan hieronder lichten we onze werkwijze toe:

Vrijblijvend eerste advies

Wil je weten of je recht hebt op een letselschadevergoeding? Wij staan voor je klaar! Is iemand anders aansprakelijk is voor jouw letsel? Dan hoef jij je geen zorgen te maken over onze kosten. Die moet de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij dan namelijk betalen. Neem contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend eerste advies van een van onze letselschade-experts over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor jouw letselschade.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Kijk dan hier voor meer informatie over ons vrijblijvend eerste advies.

De intake

Blijkt na ons vrijblijvend advies dat je waarschijnlijk recht hebt op een schadevergoeding en besluit je jouw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade? Dan wordt er vervolgens een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij jou thuis plaats. Zo wordt meteen een goed beeld verkregen van je dagelijks leven en van de beperkingen waar je als gevolg van het letsel tegenaan loopt. Tijdens het intakegesprek zal onze expert allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen je is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn.

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor jouw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op jouw schade, zodat je niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van jouw letselschadezaak is het van belang dat jouw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van artsen die aan ons eigen kantoor zijn verbonden, het onderhouden van contacten met jou en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op jouw schade. Zo kun jij je op jouw herstel richten. En dat is wel zo prettig!

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Jouw belangenbehartiger van Drost bespreekt met jou de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop je volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld. Dat voorstel kan door jouw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt jouw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met jou is besproken, jij met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan. Is een zaak eenmaal definitief afgewikkeld met een vaststellingsovereenkomst, dan kun je daar in de toekomst in principe niet meer op terugkomen.

Jouw letselschade claimen na een ongeluk

Als je met succes een schadevergoeding wilt claimen, dan moet de schadeclaim juridisch goed in elkaar steken. Hierbij is de toedracht van het ongeluk bijvoorbeeld erg belangrijk. Geregeld ontstaat na het indienen van de claim discussie met de aansprakelijke verzekeraar over de  (hoogte van de) opgelopen schade. Drost Letselschade weet waar je recht op hebt en dient jouw letselschadeclaim graag voor je in. Dan kun jij je richten op andere zaken, zoals je herstel.

Bij het opstellen van jouw schadeclaim wordt altijd rekening gehouden met de kosten die je als gevolg van het voetgangersongeval had. Dit zijn bijvoorbeeld kosten met betrekking tot jouw verblijf in ziekenhuis of revalidatiecentrum, extra medische kosten of kosten voor verzorging en hulp. Daarnaast worden de toekomstige financiële gevolgen van het ongeval meegenomen in de schadeclaim. Zoals een noodzakelijke aanpassing aan woning of auto, studievertraging, verlies van inkomsten en smartengeld.

De afhandeling van een letselschadeclaim kan soms een langdurige zaak zijn. Drost Letselschade zal altijd proberen het maximale er voor je uit te halen. Daar heb je -heel simpel- recht op!

Juridische hulp gratis?

juridisch loketDe hoogte van de aan jou uit te keren schadevergoeding is afhankelijk van veel factoren. Wil je zeker weten dat je een eerlijke vergoeding voor het opgelopen letsel krijgt? Drost Letselschade helpt je verder. Daarbij worden alle juridische aspecten van jouw letselschadezaak meegenomen.

En we hebben goed nieuws: bij erkenning van aansprakelijkheid betaal je als slachtoffer niets voor onze  juridische hulp. De aansprakelijke partij is namelijk verplicht om, naast de schadevergoeding, ook alle kosten voor onze juridische hulp aan jou als slachtoffer te vergoeden. Wij verhalen onze kosten bij aansprakelijkheid derhalve op die aansprakelijke partij. En dat is wel zo eerlijk. Je hebt immers niet om dit voetgangersongeval gevraagd. Dus waarom zou je wel met de kosten moeten blijven zitten?

Voetgangers en wandelaars

Voetgangers zijn mensen die te voet aan het verkeer deelnemen. Dat kan bijvoorbeeld een wandelaar zijn, maar ook iemand die een fiets aan de hand heeft. Onder de groep van voetgangers vallen ook:

  • Mensen die een (brom- of motor)fiets, een kinderwagen of klein voertuig (zoals een kruiwagen) aan de hand meevoeren.
  • Mensen die op skeelers, of bijvoorbeeld een skateboard.
  • Mensen die een gehandicaptenvoertuig besturen en zich bevinden op het trottoir of het voetpad (of oversteken van het ene voetpad naar het andere (bij een zebrapad).

Voor (grote) groepen voetgangers die de rijbaan (mogen) gebruiken, gelden niet de regels voor voetgangers. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een begrafenisstoet, een kolonne of een optocht. In dat geval gelden dezelfde regels als voor bestuurders van ‘bespannen of onbespannen’ wagens. Dit heeft onder andere te maken met het gebruik van de rijbaan.

Vóór invoering van het huidige Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) stond in de wet dat voetgangers buiten de bebouwde kom aan de linkerkant van de weg moesten lopen als een voetpad of fietspad ontbrak. Op die manier konden voetgangers het autoverkeer zien naderen en dat zou veiliger zijn voor voetgangers. Met ingang van 1991 is deze verplichting geschrapt. Voetgangers mogen zelf kiezen aan welke kant van de weg ze lopen. De plaatselijke omstandigheden kunnen namelijk zodanig zijn dat rechts lopen veiliger is dan links lopen.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag natuurlijk ook: 0800 2490300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.