Het zal u maar overkomen: als voetganger het slachtoffer worden van een verkeersongeval. Is dat u overkomen en was het ongeluk niet uw schuld? En heeft u bij het voetgangersongeval ook nog eens persoonlijk letsel opgelopen? Drost Letselschade helpt u graag bij het verkrijgen van een schadevergoeding voor uw letselschade.

Schadevergoeding voor voetgangers na ongeluk

Als u het slachtoffer bent van een voetgangersongeval waarbij u letselschade heeft opgelopen en als iemand anders aansprakelijk is voor dit ongeluk, dan heeft u in principe recht op een vergoeding voor deze schade. U zult natuurlijk wel moeten aantonen dat uw letselschade door het verkeersongeluk is ontstaan. Dat klinkt misschien eenvoudig maar dat is het niet altijd. Goede hulp van een letselschadedeskundige van Drost Letselschade is dan ook noodzakelijk.

Wilt u meteen checken of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor uw letsel na een voetgangersongeval? Doe dan nu onze letselschadetest hieronder.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij een ongeluk

Voetgangers zijn kwetsbaar en een ongeluk zit in een klein hoekje. Bij een voetgangersongeluk gaat het meestal om een aanrijding. In 2010 raakten ongeveer 3.000 voetgangers zwaargewond als gevolg van een verkeersongeval en kwamen 640 voetgangers om het leven. Dat zijn indrukwekkende cijfers!
voetgangersongevalDe aansprakelijkheid voor een verkeersongeval waarbij een voetganger is betrokken, is vastgelegd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Hierin staat dat de bestuurder van een motorvoertuig in principe altijd aansprakelijk is voor een ongeluk met een voetganger. Tenzij hij/zij overmacht kan aantonen en hem/haar geen enkel verwijt valt te maken.
Heeft u als voetganger echter zelf het ongeluk veroorzaakt door opzettelijk of bijzonder roekeloos gedrag? Dan kan dat van invloed zijn op de mate van aansprakelijkheid (en dus uw aanspraak op een volledige schadevergoeding).
Wilt u weten of u in uw geval de tegenpartij aansprakelijk kunt stellen voor uw letselschade? Legt u dan het u overkomen voetgangersongeval voor aan een van onze letselschade-experts voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid van een verkeersongeval is het ook belangrijk tot welk type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welk type uw tegenpartij behoorde.

Benieuwd naar onze werkwijze? Zie hieronder ons stappenplan.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor kosteloze professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan ons specialistisch advies, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten voor u verbonden zijn. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: info@drost.nl. Eén van onze letselschade-experts zal u dan te woord staan en u voorzien van een vrijblijvend eerste advies.

De intake

Als na ons vrijblijvend advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en u besluit uw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. Tijdens het intakegesprek zal onze expert u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze belangenbehartiger maakt een verslag van het intakegesprek en dat verslag wordt aan u toegezonden ter kennisname/correctie.

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor uw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van uw letselschadezaak is het van belang dat uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van onze eigen artsen, het onderhouden van contacten met u en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op uw schade. Zo kunt u zich op uw herstel richten. En dat is wel zo prettig!

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Uw belangenbehartiger bespreekt met u de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld. Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt uw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met u is besproken, u met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan.

Uw letselschade claimen na een ongeluk

Als u met succes een schadevergoeding wilt claimen dan moet uw schadeclaim juridisch goed in elkaar steken. Hierbij is de toedracht van het ongeluk bijvoorbeeld erg belangrijk. Vaak ontstaat door het indienen van de claim veel discussie met de aansprakelijke verzekeraar over de opgelopen schade. Drost Letselschade kan u helpen met het opstellen van uw letselschadeclaim.

Bij het opstellen van uw schadeclaim wordt altijd rekening gehouden met de kosten die u kort na het voetgangersongeval had. Dit zijn bijvoorbeeld kosten met betrekking tot uw verblijf in ziekenhuis of revalidatiecentrum, extra medische kosten of kosten voor verzorging en hulp. Daarnaast worden de financiële gevolgen voor u op de langere termijn meegenomen in uw schadeclaim. Zoals aanpassing aan woning of auto, studievertraging, verlies van inkomsten en smartengeld.

De afhandeling van de discussie over de hoogte van uw schade-uitkering kan een langdurige zaak zijn. Maar Drost Letselschade zal altijd proberen voor u het maximale eruit te halen. Daar heeft u recht op!

Juridische hulp gratis?

juridisch loketDe hoogte van de aan u uit te keren schadevergoeding is afhankelijk van veel factoren. Wilt u zeker weten dat u een eerlijke vergoeding voor het door u opgelopen letsel krijgt? Drost Letselschade helpt u verder en neemt alle juridische aspecten in ogenschouw.
En we hebben goed nieuws want u betaalt daar als slachtoffer niets voor. De aansprakelijke partij is namelijk verplicht om, naast de schadevergoeding, ook alle kosten voor uw juridische hulp te betalen. En dat is wel zo eerlijk. U heeft immers niet om dit voetgangersongeval gevraagd. Dus waarom zou u wel met de kosten moeten blijven zitten?

Om de procedure van uw letselschadezaak duidelijk te maken, ziet u hieronder een stappenschema. Hierin staan de acties die de letselschade-expert van Drost Letselschade met en voor u zal doorlopen.

Voetgangers en wandelaars

Voetgangers zijn mensen die te voet aan het verkeer deelnemen. Dat kan bijvoorbeeld een wandelaar zijn maar ook iemand die een fiets aan de hand heeft. Onder de groep van voetgangers vallen ook:

  • Mensen die een (brom- of motor)fiets, een kinderwagen of klein voertuig (zoals een kruiwagen) aan de hand meevoeren.
  • Mensen die op skeelers, een skateboard of bijvoorbeeld een step staan.
  • Mensen die een gehandicaptenvoertuig besturen en zich bevinden op het trottoir of het voetpad (of oversteken van het ene voetpad naar het andere (bij een zebrapad).

Voor (grote) groepen voetgangers die de rijbaan (mogen) gebruiken gelden niet de regels voor voetgangers. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een begrafenisstoet, een kolonne of een optocht. In dat geval gelden dezelfde regels als voor bestuurders van ‘bespannen of onbespannen’ wagens. Dit heeft onder andere te maken met het gebruik van de rijbaan.

Vóór invoering van het huidige Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) stond in de wet dat voetgangers buiten de bebouwde kom aan de linkerkant van de weg moesten lopen als een voetpad of fietspad ontbrak. Op die manier konden voetgangers het autoverkeer zien naderen en dat zou veiliger zijn voor voetgangers. Met ingang van 1991 is deze verplichting geschrapt. Voetgangers mogen zelf kiezen aan welke kant van de weg ze lopen. De plaatselijke omstandigheden kunnen namelijk zodanig zijn dat rechts lopen veiliger is dan links lopen.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800 2490300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
  • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.