Ben je slachtoffer van een ongeval, of ander voorval met letselschade tot gevolg? En is een ander daarvoor aansprakelijk? Dan kost onze rechtshulp jou als slachtoffer in principe helemaal niets. En dat zonder ‘no cure no pay’ -afspraken. We begrijpen dat dit misschien verbazing wekt. Daarom leggen we het graag uit.

Als er een aansprakelijke partij is, bepaalt het Burgerlijk Wetboek in artikel 6:96 dat slachtoffers recht hebben op een vergoeding van de redelijke kosten die ze moeten maken om de schade en de aansprakelijkheid vast te stellen. De kosten van de letselschadedeskundige die jou voor het verhalen van jouw letselschade bijstaat, vallen onder de reikwijdte van dit artikel.

Natuurlijk maken wij kosten, maar die kunnen we bij volledige aansprakelijkheid verhalen op de wederpartij of diens verzekeraar. Daarom adviseren we je om in geval van letselschade altijd contact met ons op te nemen. Wij zorgen voor rechtshulp en een regeling van jouw schade. Zo’n regeling neemt dan misschien niet alle gevolgen van het opgelopen letsel weg, maar maakt het wel een stuk draaglijker. En dat dus in principe zonder dat daaraan voor jou als slachtoffer kosten verbonden zijn. Dat is wel zo prettig en eerlijk! Je hebt er immers niet om gevraagd het slachtoffer van letselschade te worden. Dus waarom zou je dan wel met de kosten moeten blijven zitten?

Ben je zelf deels aansprakelijk voor het voorval met letselschade tot gevolg? Dan hoeft de wederpartij geen kosten van rechtsbijstand te vergoeden voor dat deel van de schade waarvoor je zelf aansprakelijk wordt geacht.

Pand van Drost Letselschade in HengeloGeen ‘no cure no pay’

Drost Letselschade werkt voor haar cliënten bewust niet op basis van een ‘no cure no pay’ afspraak. ‘No cure no pay’ lijkt financieel een veilige keuze, maar dat is zeker niet altijd het geval. Eigenlijk is dat het bijna nooit. De kosten voor rechtshulp worden bij aansprakelijkheid namelijk als onderdeel van de schade vrijwel altijd op de tegenpartij verhaald. Dat is mogelijk, omdat in de wet is geregeld dat de aansprakelijke partij ook gehouden is de kosten van de ingeschakelde belangenbehartiger te vergoeden. Bij Drost Letselschade zijn wij de mening toegedaan dat alleen bij zaken waarin het allerminst zeker is, dat de aansprakelijkheid erkend zal worden, een ‘no cure, no pay’-afspraak voor het slachtoffer het overwegen waard is.

Wat houdt ‘no cure no pay’ in?

Bij het principe van ‘no cure no pay’ draagt het slachtoffer, als de zaak succesvol wordt geregeld, een vooraf overeengekomen percentage van zijn schade-uitkering af aan zijn belangenbehartiger als vergoeding voor diens werkzaamheden. Als de zaak niet succesvol wordt geregeld, dan betaalt het slachtoffer niets. Dat lijkt fair.

Maar het ligt wat ingewikkelder. Want bij succes moet er wel een deel van de schadevergoeding worden afgestaan. Het percentage voor de vergoeding aan de belangenbehartiger wordt berekend over het totale schadebedrag. Het gaat vaak om percentages tussen de 15% en 25% van het totale schadebedrag. Daar komt vervolgens ook nog de btw bij (21%).

Voorbeeld

Stel dat de verzekeraar een totale schadevergoeding (exclusief de kosten van rechtsbijstand) van € 100.000,00 uitkeert.
Het slachtoffer betaalt 25% ‘no cure no pay’-vergoeding aan zijn belangenbehartiger. Want dat is met de ‘no cure no pay’ afspraak zo afgesproken. Die vergoeding bedraagt dan € 25.000,00.
Over die € 25.000,00 betaalt het slachtoffer ook nog eens 21% btw. Dat komt in dit voorbeeld dan neer op € 5.250,00.
En in plaats van € 100.000,00, krijgt het slachtoffer bij deze ‘no cure no pay’-afspraak per saldo slechts € 69.750,00 aan schadevergoeding op zijn bankrekening uitgekeerd. Dit terwijl de door het slachtoffer geleden schade wél € 100.000,00 bedraagt. Met de ‘no cure no pay’-afspraak komt het slachtoffer uiteindelijk dus in de problemen. De schadevergoeding die hij ontvangt, is immers niet voldoende om de daadwerkelijk geleden schade te dekken. Daarnaast ontvangt de belangenbehartiger ook nog eens een vergoeding van zijn kosten van de verzekeraar op grond van het bepaalde in de wet. De belangenbehartiger wordt dus eigenlijk 2x betaald. Een keer door het slachtoffer zelf, en een keer door de aansprakelijke verzekeraar. Drost Letselschade vindt dat geen eerlijke wijze van zaken doen en dat is dan ook de reden, dat wij niet op ‘no cure, no pay’-basis werkzaam zijn. 

Letselschade en rechtshulp: wat kost dat bij Drost letselschade?

Drost is deskundige op het gebied van letselschade. Verleent Drost bijstand aan een slachtoffer van letselschade en is er sprake van aansprakelijkheid? Dan vergoedt de verzekeraar de kosten van Drost Letselschade. In de wet is namelijk bepaald dat de aansprakelijke partij niet alleen jouw schade, maar ook de kosten van jouw belangenbehartiger moet betalen. Bij Drost is de rechtsbijstand daardoor bij erkenning van aansprakelijkheid kosteloos. En in het hiervoor gegeven rekenvoorbeeld krijgt het slachtoffer bij Drost dus de volledige € 100.000,00 als schadevergoeding. Zoals het hoort!

Meer informatie? Neem contact met ons op: bel 0800-2490300, stuur een e-mail naar [email protected], of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op