Onze inzet kost u in principe helemaal niets. Onze dienstverlening is na een ongeval kosteloos en dat zonder ‘no cure no pay’ afspraken. Dat kan, omdat in verreweg de meeste gevallen de aansprakelijkheid volledig wordt erkend. We begrijpen dat dit bij u misschien verbazing wekt, daarom leggen we het graag uit.

Als er een aansprakelijke partij is, bepaalt het Burgerlijk Wetboek in artikel 6:96 dat slachtoffers recht hebben op een vergoeding van de redelijke kosten die ze moeten maken om de schade en de aansprakelijkheid vast te stellen. De kosten van de letselschadedeskundige die u bijstaat, vallen onder de reikwijdte van dit artikel.

Natuurlijk maken wij kosten, maar die kunnen we in de regel verhalen op de wederpartij of diens verzekeraar. Daarom adviseren we u om in geval van letselschade altijd contact met ons op te nemen. Wij kunnen zorgen voor rechtshulp en een regeling van uw schade. Zo’n regeling neemt dan misschien niet alle gevolgen van de schade weg, maar maakt deze wel een stuk draaglijker. En dat dus in principe zonder kosten. Dat is wel zo prettig en eerlijk! Want u hebt er immers niet om gevraagd het slachtoffer van letselschade te worden. Waarom zou u dan wel met de kosten moeten blijven zitten?

Geen “no cure no pay” bij Drost!

Drost Letselschade kiest bewust niet voor het principe van “no cure no pay”.
“No cure no pay” lijkt financieel een veilige keuze, maar dat is absoluut niet het geval.
De werkelijke kosten voor rechtshulp worden namelijk als onderdeel van de schade vrijwel altijd op de tegenpartij verhaald. Dat is in de wet zo geregeld!

Wat houdt “no cure no pay” in?

Het slachtoffer betaalt, als de zaak succesvol wordt geregeld,  een vooraf overeengekomen percentage van zijn schade-uitkering als vergoeding aan zijn belangenbehartiger. Als de zaak niet succesvol wordt geregeld, dan betaalt het slachtoffer niets. Dat lijkt fair.

Maar …. bij succes moet er wel een deel van de schadevergoeding worden afgestaan! Het percentage voor de vergoeding aan de belangenbehartiger wordt berekend over het totale schadebedrag. Het gaat vaak om percentages tussen de 15 en 25% van het totale schadebedrag, waar vervolgens ook nog de BTW bijkomt (21%).

Voorbeeld

De totale schade (excl. de kosten) bedraagt € 100.000,-.
Het slachtoffer betaalt 25% “no cure no pay” vergoeding : € 25.000,-.
Het slachtoffer betaalt over € 25.000,- 21% BTW : € 5.250,-.
In plaats van € 100.000,- krijgt het slachtoffer bij “no cure no pay” maar € 69.750,-. Daarnaast ontvangt de belangenbehartiger ook nog eens een vergoeding van zijn kosten van de verzekeraar. Het hanteren van “no cure no pay-voorwaarden” is daarom door de beroepsgroep van erkende letselschadespecialisten verboden.

Letselschade en rechtshulp: wat kost dat u bij Drost letselschade?

Drost is deskundige op het gebied van letselschade. Verleent Drost bijstand aan een slachtoffer van Letselschade? En is er sprake van aansprakelijkheid? Dan vergoedt de verzekeraar de volledige kosten van Drost Letselschade. In de wet staat namelijk dat de aansprakelijke partij de kosten van de deskundige moet betalen!  Bij Drost is de rechtsbijstand daardoor bij erkenning van aansprakelijkheid dus kosteloos. En in het hiervoor gegeven rekenvoorbeeld krijgt het slachtoffer bij Drost dus de volledige € 100.000,- als schadevergoeding. Zoals het hoort!

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring