Een uitzendkracht werkt via het uitzendbureau voor een bedrijf. Als uitzendkracht kun je, net als elke werknemer, tijdens jouw werk een bedrijfsongeval krijgen. Mogelijk is de werkgever voor het jou overkomen ongeval aansprakelijk. De werkgever moet immers zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat is zo in de wet bepaald. Maar wie stel je als uitzendkracht aansprakelijk; het uitzendbureau of het bedrijf waar je feitelijk aan het werk bent? Op deze pagina leggen wij het uit.

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval uitzendkracht

Een uitzendkracht heeft in feite twee werkgevers: de formele werkgever (het uitzendbureau) en de materiële werkgever (de inlener, het bedrijf waar of voor wie de uitzendkracht werkt). Naast het uitzendbureau, is ook de materiële werkgever – de inlener – aansprakelijk voor het bedrijfsongeval. Uitzonderingen daargelaten. In beginsel kunnen beide werkgevers aansprakelijk gesteld worden. Zelfs als in de overeenkomst tussen uitzendbureau en opdrachtgever de aansprakelijkheid van de uitzendonderneming is uitgesloten. Dat is immers een afspraak tussen uitzendbureau en inlener waar de uitzendkracht in wezen niets mee te maken heeft. Als het uitzendbureau wist dat er veiligheidsrisico’s waren – en dat behoort het uitzendbureau als formele werkgever vrijwel altijd te weten – dan kan ook het uitzendbureau aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. De uitzendonderneming is dan namelijk (ook) tekortgeschoten in de zorgplicht.

Als uitzendkracht ben je zelden zelf aansprakelijk voor het jou overkomen bedrijfsongeval. Dit is alleen anders als je heel bewust onvoorzichtig bent geweest of het ongeval opzettelijk hebt veroorzaakt. Bijvoorbeeld door niet te luisteren naar waarschuwingen, te hard te rijden door de fabriekshal of door geen beschermende kleding te dragen. Als uitzendkracht heb je dezelfde rechtsbescherming als de vaste werknemers van het bedrijf.

Heb je een bedrijfsongeval gehad als zzp’er, dan is de aansprakelijkheid wat complexer. Maar ook dan is de kans aanwezig dat je jouw opdrachtgever met succes aansprakelijk kunt stellen voor jouw schade.

Wat moet je als uitzendkracht doen na een bedrijfsongeval?

Ben je het slachtoffer van een bedrijfsongeval en ben je uitzendkracht? Dan is het belangrijk om direct een paar dingen te doen:

 • Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk medische hulp krijgt.
 • Vraag collega’s of andere omstanders om getuigenverklaringen van het arbeidsongeval.
 • Maak als dat kan foto’s (bijvoorbeeld van de plaats van het ongeval, de gevolgen, etc. / alles wat bijdraagt aan de onderbouwing van het voorval dat zich heeft voorgedaan)
 • Meld het ongeval bij zowel de werkgever als het uitzendbureau.
 • Hou alle kosten die je vanaf het ongeval maakt bij en bewaar bonnen en facturen.
 • Neem contact op met een letselschade-expert van Drost Letselschade, zodat een eventuele schadevergoeding goed geregeld wordt.

De werkgever is verplicht om ernstige (misschien zelfs dodelijke) ongevallen te melden bij de Inspectie SZW. Deze instantie beslist of het bedrijfsongeval verder onderzocht wordt. Een werkgever is aansprakelijk voor het bedrijfsongeval als hij niet voldoende gedaan heeft om zijn werknemers – ook de uitzendkrachten – te beschermen tegen gevaar op de werkvloer. Dit betekent ook dat de werkgever er altijd op moet toezien dat werknemers de veiligheidsvoorschriften naleven.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.
Zo weet je meteen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Voorbeelden van ongelukken als uitzendkracht

Bedrijfsongeval uitzendkrachtAls uitzendkracht kun je, net als iedere werknemer, een arbeidsongeval krijgen. Zo kun je tijdens jouw werk in de bouw (van grote hoogte) vallen, bijvoorbeeld van een ladder, dak of steiger. Werk je in een fabriek, dan kun je een ongeval met een machine krijgen, bijvoorbeeld een beknelling van de hand. Een ongeluk met een vorkheftruck, waarbij een collega bijvoorbeeld over jouw voet rijdt, komt helaas ook geregeld voor. Als je voor jouw werkgever veel onderweg bent, dan kun je letsel – zoals een whiplash – oplopen door een aanrijding.
Soms kan letsel al ontstaan door kleine ongelukken, zoals struikelen over iets dat op de vloer ligt of uitglijden op een gladde of natte vloer. Ook kun je eenvoudigweg door de rug gaan bij zwaar tillen.

Schadevergoeding na een ongeval als uitzendkracht

Heb jij als uitzendkracht bij het uitoefenen van jouw werk letsel opgelopen? En is jouw formele en/of materiële werkgever aansprakelijk voor het ongeval? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk recht op een schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding hangt van veel factoren af. In de eerste plaats natuurlijk van de ernst van het letsel. Maar er wordt ook gekeken naar de aard en duur van het letsel. Voor elk slachtoffer is de hoogte van de schadevergoeding anders. Een letselschade-expert van Drost Letselschade verzorgt graag de aansprakelijkstelling voor je en is je ook graag van dienst bij het in kaart brengen van alle kosten en het berekenen van de hoogte van jouw schadevergoeding.

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van alle door het opgelopen letsel veroorzaakte schadeposten, zoals:

 • Verlies aan verdienvermogen (je verdient minder dan voorheen).
 • Reiskosten naar ziekenhuis en therapeuten.
 • Kinderopvang.
 • Studievertraging.
 • Medische kosten, zoals het eigen risico en noodzakelijke kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Aanpassingen aan jouw woning.
 • Kosten voor het inzetten van hulp in of om het huis.
 • Aangeschafte hulpmiddelen.

Ook de geleden mentale (immateriële) schade verhalen wij bij aansprakelijkheid op jouw werkgever of werkgevers. Door het ongeval kun je bijvoorbeeld last krijgen van depressies of angsten. Of je hebt veel pijn geleden door het opgelopen letsel. Een letselschade-expert helpt bij het bepalen van de hoogte van dit smartengeld.

Inkomensschade bij uitzendkrachten

Als je als uitzendkracht na een bedrijfsongeval in de Ziektewet komt, lijd je vanaf dat moment inkomensschade. Omdat jouw verdienvermogen is aangetast, noemen wij dat ‘verlies aan verdienvermogen’. Voor jou als uitzendkracht zijn de financiële gevolgen van een arbeidsongeval vaak groter dan voor een werknemer in loondienst. Want jouw normale salaris wordt meestal niet doorbetaald en je kunt mogelijk door de inlener ontslagen worden. Om te voorkomen dat je in financiële problemen komt, raden wij je aan om juridisch advies tin te winnen bij een letselschade-expert van Drost Letselschade. Die weet als geen ander wat jouw rechten zijn en of je aanspraak kunt maken op een schadevergoeding voor het opgelopen letsel.

Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn aan de kosten van onze rechtsbijstand voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden. Die verhalen wij dan namelijk op de voor het letsel aansprakelijke partij.

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag natuurlijk ook: 0800-2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.