Een uitzendkracht werkt via het uitzendbureau voor een bedrijf. Als uitzendkracht kunt u, net als elke werknemer, tijdens uw werk een bedrijfsongeval krijgen. Mogelijk is de werkgever voor het u overkomen ongeval aansprakelijk. De werkgever moet immers zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat is zo in de wet bepaald. Maar wie stelt u als uitzendkracht aansprakelijk; het uitzendbureau of het bedrijf waar u feitelijk aan het werk bent? Op deze pagina leggen wij het uit.

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval uitzendkracht

Een uitzendkracht heeft in feite twee werkgevers: de formele werkgever (het uitzendbureau) en de materiële werkgever (de inlener, het bedrijf waar of voor wie de uitzendkracht werkt). Naast het uitzendbureau, is ook de materiële werkgever – de inlener – aansprakelijk voor het bedrijfsongeval. Uitzonderingen daargelaten. In beginsel kunnen beide werkgevers aansprakelijk gesteld worden. Zelfs als in de overeenkomst tussen uitzendbureau en opdrachtgever de aansprakelijkheid van de uitzendonderneming is uitgesloten. Dat is immers een afspraak tussen uitzendbureau en inlener waar de uitzendkracht in wezen niets mee te maken heeft. Als het uitzendbureau wist dat er veiligheidsrisico’s waren – en dat behoort het uitzendbureau als formele werkgever vrijwel altijd te weten – dan kan ook het uitzendbureau aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. De uitzendonderneming is dan (ook) tekortgeschoten in de zorgplicht.

Als uitzendkracht bent u zelden zelf aansprakelijk voor het u overkomen bedrijfsongeval. Dit is alleen anders als u heel bewust onvoorzichtig bent geweest of het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld door niet te luisteren naar waarschuwingen, te hard te rijden door de fabriekshal of door geen beschermende kleding te dragen. Als uitzendkracht heeft u dezelfde rechtsbescherming als de vaste werknemers van het bedrijf.
Heeft u een bedrijfsongeval gehad als zzp’er, dan is de aansprakelijkheid wat complexer. Maar ook dan is de kans aanwezig dat u uw opdrachtgever aansprakelijk kunt stellen voor uw schade.

Wat moet u als uitzendkracht doen na een bedrijfsongeval?

Bent u het slachtoffer van een bedrijfsongeval en bent u uitzendkracht? Dan is het belangrijk om direct een paar zaken te doen:

 • Zorg ervoor dat u zo snel mogelijk medische hulp krijgt.
 • Vraag collega’s of andere omstanders om getuigenverklaringen van het arbeidsongeval.
 • Meld het ongeval bij zowel de werkgever als het uitzendbureau.
 • Hou alle kosten die u vanaf dat moment maakt bij en bewaar bonnen en facturen.
 • Neem contact op met een letselschade-expert van Drost Letselschade, zodat een eventuele schadevergoeding goed geregeld wordt.

Als werkgever bent u verplicht om ernstige (misschien zelfs dodelijke) ongevallen te melden bij de Inspectie SZW. Deze instantie beslist of het bedrijfsongeval verder onderzocht wordt. Als werkgever bent u aansprakelijk voor het bedrijfsongeval als u niet voldoende gedaan heeft om uw werknemers – ook de uitzendkrachten – te beschermen tegen gevaar op de werkvloer. Dit betekent ook dat u er altijd op moet toezien dat werknemers de veiligheidsvoorschriften naleven.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Voorbeelden van ongelukken als uitzendkracht

Bedrijfsongeval uitzendkrachtAls uitzendkracht kunt u een arbeidsongeval krijgen. Zo kunt u tijdens uw werk in de bouw (van grote hoogte) vallen, bijvoorbeeld van een ladder, dak of steiger. Werkt u in een fabriek dan kun u een ongeval met een machine krijgen, bijvoorbeeld een beknelling van uw hand. Een ongeluk met een vorkheftruck, waarbij een collega bijvoorbeeld over uw voet rijdt, komt ook voor. Als u voor uw werkgever veel onderweg bent, dan kunt u letsel – zoals een whiplash – oplopen door een aanrijding.
Soms kan letsel al ontstaan door kleine ongelukken, zoals struikelen over iets dat op de vloer ligt of uitglijden op een gladde of natte vloer. Ook kunt u eenvoudigweg door uw rug gaan als u iets zwaars moet optillen.

Schadevergoeding na een ongeval als uitzendkracht

Heeft u bij het uitoefenen van uw werk letsel opgelopen en is uw formele en/of materiële werkgever aansprakelijk voor het ongeval, dan kunt u een schadevergoeding claimen. De hoogte van de schadevergoeding hangt van veel factoren af. In de eerste instantie natuurlijk van de ernst van het letsel. Maar er wordt ook gekeken naar de aard en duur van het letsel. Voor elk slachtoffer is de hoogte van de schadevergoeding anders. Een letselschade-expert van Drost Letselschade helpt graag bij het in kaart brengen van alle kosten en het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding.

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van alle door het opgelopen letsel veroorzaakte schadeposten, zoals:

 • Verlies aan verdienvermogen (u verdient minder dan voorheen).
 • Reiskosten naar ziekenhuis en therapeuten.
 • Kinderopvang.
 • Studievertraging.
 • Medische kosten, zoals het eigen risico en noodzakelijke kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Aanpassingen aan uw woning.
 • Kosten voor het inzetten van hulp in of om het huis.
 • Aangeschafte hulpmiddelen.

Ook de geleden mentale (immateriële) schade kunt u bij aansprakelijkheid op uw werkgever of werkgevers verhalen. Door het ongeval kunt u bijvoorbeeld last krijgen van depressies of angsten. Of u hebt veel pijn geleden door het opgelopen letsel. Een letselschade-expert helpt bij het bepalen van de hoogte van dit smartengeld.

Inkomensschade bij uitzendkrachten

Als u als uitzendkracht na een bedrijfsongeval in de Ziektewet komt, lijdt u vanaf dat moment inkomensschade. Omdat uw verdienvermogen is aangetast, noemen wij dat verlies aan verdienvermogen. Voor u als uitzendkracht zijn de financiële gevolgen van een arbeidsongeval vaak groter dan voor een werknemer in loondienst. Want uw normale salaris wordt meestal niet doorbetaald en u kunt mogelijk door de inlener ontslagen worden. Om te voorkomen dat u in financiële problemen komt, raden wij u aan om juridisch advies te vragen aan een letselschade-expert van Drost Letselschade.

Bent u uitzendkracht en heeft u een bedrijfsongeval gehad? Neem contact op!

Wilt u uw letselschade melden of meer weten over wat wij kunnen doen om uw letselschade voor u te verhalen? Neem dan contact op met Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 24 90 300. Of vul onderstaand contactformulier in.

 • * Velden met een * zijn verplicht
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.