Elk jaar raken werknemers gewond op de werkvoer. Ook in de industriële sector vinden veel bedrijfsongevallen plaats, soms met dodelijke afloop. In fabrieken en bedrijven, waar rond de productieprocessen allerlei veiligheidsvoorschriften gelden, moeten werkgevers én werknemers steeds alert zijn op hun veiligheid.
Dat geldt in sectoren als de (zware) metaal, scheepsbouw en (petro)chemische industrie. Maar ook in de afvalsector, de elektronica-industrie en andere bedrijven in de proces- of productie-industrie.
De impact van een bedrijfsongeval kan groot zijn. Het slachtoffer kan ernstig letsel oplopen en het herstel daarvan kan lang duren. Soms is volledig herstel niet meer mogelijk. En bij een ongeval met dodelijke afloop is de nasleep voor nabestaanden ingrijpend.
Op deze pagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden om opgelopen letselschade te verhalen na een bedrijfsongeval in een fabriek of de industrie.

Letselschade bij een ongeval in de industrie – wat valt daaronder?

Letselschade kan op verschillende manieren ontstaan. Vaak wordt letselschade veroorzaakt door verkeersongevallen. Letselschade ontstaan tijdens het uitoefenen van het werk, valt onder de noemer bedrijfsongevallen. Ongelukken in de bouw en in de industrie zijn voorbeelden van bedrijfsongevallen die veel letselschade veroorzaken. Vaak omdat er met zware en gevaarlijke materialen en machines wordt gewerkt.
Letselschade bij een ongeval in de industrie kan variëren. Het gaat om kleine verwondingen waarbij een werknemer de volgende dag alweer kan werken, tot ongevallen met een dodelijke afloop. Mogelijk is de werkgever aansprakelijk voor de schade als gevolg van het bedrijfsongeval. Dit komt omdat de werkgever een strenge zorgplicht heeft: hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving, veilig gereedschap, beschermende kleding en veiligheidsinstructies (en de controle op het naleven van de regels hierover). Komt de werkgever de zorgplicht niet na, dan is hij meestal aansprakelijk voor het arbeidsongeval.

Wat moet u doen na een ongeval binnen de industriële branche?

Op de werkvloer is de veiligheid van u en uw collega’s het belangrijkst. Vindt er onverwacht een ongeval plaats, zorg dan dat het slachtoffer adequate hulp krijgt. Mogelijk is medische verzorging door een bhv’er nodig en misschien moet de huisarts of spoedeisende hulp worden bezocht.
Als u door het opgelopen letsel niet kunt werken, geef dit dan door aan de werkgever. Ernstige ongevallen moet de werkgever melden bij de Inspectie SZW. Het gaat dan om ongelukken waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen, of waarbij sprake is van blijvend letsel of ziekenhuisopname.

De volgende stap voor u als slachtoffer van een ongeval op de werkvloer (al dan niet in een fabriek) is het aansprakelijk stellen van uw werkgever. Bent u bang dat een aansprakelijkstelling de verhouding tussen u en uw werkgever zal schaden? Vraag dan een letselschade-expert van Drost Letselschade om de aansprakelijkstelling te verzorgen. Het vaststellen van aansprakelijkheid en van de schade is over het algemeen een ingewikkeld en langdurig traject. Ook daarbij kunt u onze hulp goed gebruiken.

Het is verstandig om meteen na het bedrijfsongeval getuigenverklaringen te verzamelen en foto’s van de plek van het ongeval te maken. Ook is het belangrijk dat u voor het opgelopen letsel naar een arts gaat. Een arts documenteert wat er met u aan de hand is. Uw medische gegevens over de aard en de behandeling van uw letsel zijn dan op een later moment beschikbaar. Voor het verhalen van de schade is dat belangrijk.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Voorbeelden van industriële ongelukken

Het RIVM heeft een analyse gemaakt van de meest voorkomende bedrijfsongevallen in de industrie. Uit deze analyse blijkt dat veel ongelukken vallen onder de categorie ‘contact-ongevallen’. Dat betekent dat een werknemer letsel oploopt door contact met bewegende delen van een machine of met een voertuig (zoals een heftruck). Ook kan het bij een contact-ongeval gaan om een ongeluk door een vallend, hangend, zwaaiend of wegschietend object. Ongevallen met schadelijke stoffen en materialen, met vuur, hitte of elektriciteit of door een explosie, vallen ook onder de categorie contact-ongevallen. Andere veel voorkomende oorzaken van letsel zijn beknelling tussen een machine of ander object, val-incidenten en fouten bij het gebruik van materialen en machinale gereedschappen.

Aansprakelijkheid bij een ongeluk in de industriële branche

Uw werkgever is op grond van de wet verplicht ervoor te zorgen dat u op een veilige werkplek uw werk kunt doen. Bij een bedrijfsongeval is uw werkgever al snel aansprakelijk voor de door u opgelopen letselschade. Dat geldt voor ongevallen tijdens werktijd of pauze op het bedrijfsterrein, maar ook als u voor uw werkgever onderweg bent. We noemen dat de zorgplicht van de werkgever. Als uw werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden, dan is hij in beginsel aansprakelijk voor uw schade.

Bij het aansprakelijk stellen van de werkgever is de juridische hulp van een letselschade-expert aan te raden. Samen met u bekijken we wat er met u is gebeurd en wie aansprakelijk gesteld moet worden. We helpen u met het bijhouden van alle gemaakte onkosten, berekenen uw schade en wikkelen de schade voor u af. Ook als u niet meer kunt werken, langdurig moet re-integreren, of als u aangepast werk moet verrichten, kunnen wij u bijstaan met hulp en informatie.

Voor wat betreft de kosten van onze dienstverlening geldt dat als de werkgever (of iemand anders) aansprakelijk is voor het u overkomen ongeval, ook de kosten van onze bijstand voor rekening van deze aansprakelijke partij komen. Over die kosten hoeft u zich dan geen zorgen te maken. Dat is zo in de wet geregeld en dat is natuurlijk ook wel zo eerlijk. Want u heeft niet gevraagd om het ongeval, dus waarom zou u dan wel met de kosten moeten blijven zitten?

Schadevergoeding na een ongeval in de industrie

Bedrijfsongeval in de industrieHeeft u letselschade opgelopen door een arbeidsongeval op de werkvloer? Dan is het goed om te weten dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding voor uw letselschade. Die schadevergoeding neemt niet alle pijn en problemen weg, maar kan wel de gevolgen van het opgelopen letsel draaglijker maken. Bij het bepalen van een schadevergoeding kijken we naar de ernst van uw letsel, de onkosten die gemaakt zijn als gevolg van het letsel en hoelang u gevolgen ondervindt van het letsel. We baseren de hoogte van de schadevergoeding onder meer op schadeposten als:

  • Kosten van kapotte kleding
  • Reiskosten naar huisarts, ziekenhuis of therapeut
  • Het verlies aan verdienvermogen (inkomsten)
  • Het verlies aan zelfwerkzaamheid (waardoor u kosten moet maken om anderen iets te laten uitvoeren wat u door het ongeval zelf niet meer kunt, zoals tuinonderhoud)
  • Andere materiële schadeposten

Daarnaast heeft u als slachtoffer meestal ook recht op een vergoeding van immateriële schade. Dit noemen we ook wel smartengeld. Hiermee bedoelen we de schade die niet in geld is uit te drukken, zoals pijn, verdriet en zorgen. Bij elk bedrijfsongeval is de hoogte van een schadevergoeding voor smartengeld anders, omdat elke situatie verschillend is.

Het bepalen van de hoogte van de materiële schade en het smartengeld is werk voor een deskundige. Schakel daarom voor de afwikkeling van uw letselschade een expert in. Wij helpen u graag bij het realiseren van een optimale vergoeding voor uw letselschade.

Wilt u een bedrijfsongeval melden? Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Wilt u uw letselschade melden of meer weten over wat wij kunnen doen om uw letselschade voor u te verhalen? Neem dan contact op met Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 24 90 300. Of vul onderstaand contactformulier in.

  • * Velden met een * zijn verplicht
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.