Elk jaar raken werknemers gewond op de werkvloer. Ook in de industriële sector vinden veel bedrijfsongevallen plaats, soms zelfs met dodelijke afloop. In fabrieken en bedrijven, waar rond de productieprocessen allerlei veiligheidsvoorschriften gelden, moeten werkgevers én werknemers steeds goed letten op de veiligheid.
Dat geldt in sectoren als de (zware) metaal, scheepsbouw en (petro)chemische industrie. Maar ook in de afvalsector, de elektronica-industrie en andere bedrijven in de proces- of productie-industrie.
De impact van een bedrijfsongeval kan groot zijn. Het slachtoffer kan ernstig letsel oplopen en het herstel daarvan kan lang duren. Soms is volledig herstel niet eens meer mogelijk. En bij een ongeval met dodelijke afloop is de nasleep voor nabestaanden ingrijpend.
Op deze pagina vind je meer informatie over de mogelijkheden om opgelopen letselschade te verhalen na een bedrijfsongeval in een fabriek of de industrie.

Letselschade bij een ongeval in de industrie – wat valt daaronder?

Letselschade kan op verschillende manieren ontstaan. Vaak wordt letselschade veroorzaakt door een verkeersongeval. Letselschade ontstaan tijdens het uitoefenen van het werk, valt onder de noemer bedrijfsongevallen. Ongelukken in de bouw en in de industrie zijn voorbeelden van bedrijfsongevallen, die letselschade kunnen veroorzaken. Vaak omdat er met zware en gevaarlijke materialen en machines wordt gewerkt.
Letselschade bij een ongeval in de industrie kan variëren. Het kan gaan om kleine verwondingen waarbij een werknemer de volgende dag alweer kan werken, maar ook om ongevallen met een dodelijke afloop. Mogelijk is de werkgever aansprakelijk voor de schade als gevolg van het bedrijfsongeval. Dit komt omdat op de werkgever een strenge zorgplicht rust: hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving, veilig gereedschap, beschermende kleding en veiligheidsinstructies (en hij moet controleren of de hiervoor geldende regels wel worden nageleefd). Komt de werkgever zijn zorgplicht niet na, dan is hij meestal aansprakelijk voor de gevolgen van het arbeidsongeval.

Wat moet je doen na een ongeval binnen de industriële branche?

Op de werkvloer is de veiligheid van jou en jouw collega’s het belangrijkst. Vindt er onverwacht een ongeval plaats, zorg dan dat het slachtoffer adequate hulp krijgt. Mogelijk is medische verzorging door een bhv’er nodig en is die verzorging ook voldoende. Misschien moet echter (ook) de huisarts of spoedeisende hulp worden bezocht.

Als je door het opgelopen letsel niet kunt werken, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan jouw werkgever. Ernstige ongevallen moet de werkgever melden bij de Inspectie SZW. Het gaat dan om ongelukken waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen, of waarbij sprake is van blijvend letsel of ziekenhuisopname. Dit is een wettelijke verplichting.

De volgende stap voor jou als slachtoffer van een ongeval op de werkvloer (al dan niet in een fabriek) is dat jouw werkgever aansprakelijk wordt gesteld. Ben je bang dat een aansprakelijkstelling de verhouding tussen jou en jouw werkgever zal schaden? Ook daarom is het een goed idee om een letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen voor de behandeling van jouw letselschadezaak. Inschakeling van een expert is sowieso verstandig, want ook naast de aansprakelijkstelling, komt er bij de behandeling en afwikkeling van letselschade nog wel wat kijken. Het vaststellen van de aansprakelijkheid en het berekenen van de schade is over het algemeen een ingewikkeld en langdurig traject. Als leek heb je daar onvoldoende verstand van. De bijstand van een deskundige kun je derhalve goed gebruiken. Zo weet je zeker dat jouw schadezaak op de juiste manier wordt afgehandeld en dat je krijgt waar je recht op hebt.

Het is verstandig om meteen na het bedrijfsongeval getuigenverklaringen te verzamelen en foto’s van de plek van het ongeval te maken. Ook is het belangrijk dat je in verband met het opgelopen letsel naar een arts gaat. Een arts documenteert wat er met je aan de hand is. Jouw medische gegevens over de aard en de behandeling van jouw letsel zijn dan op een later moment beschikbaar. Voor het verhalen van de schade is dat belangrijk.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.
Zo weet je meteen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Voorbeelden van industriële ongelukken

Het RIVM heeft een analyse gemaakt van de meest voorkomende bedrijfsongevallen in de industrie. Uit deze analyse blijkt dat veel ongelukken vallen onder de categorie ‘contact-ongevallen’. Dat betekent dat een werknemer letsel oploopt door contact met bewegende delen van een machine of met een voertuig (zoals een heftruck). Ook kan het bij een contact-ongeval gaan om een ongeluk door een vallend, hangend, zwaaiend of wegschietend object. Ongevallen met schadelijke stoffen en materialen, met vuur, hitte of elektriciteit of door een explosie, vallen ook onder de categorie contact-ongevallen. Andere veel voorkomende oorzaken van letsel zijn beknelling tussen een machine of ander object, val-incidenten en fouten bij het gebruik van materialen en machinale gereedschappen.

Aansprakelijkheid bij een ongeluk in de industriële branche

Jouw werkgever is op grond van de wet verplicht ervoor te zorgen dat je op een veilige werkplek jouw werk kunt doen. Bij een bedrijfsongeval is de werkgever al snel aansprakelijk voor de door jou opgelopen letselschade. Dat geldt in principe voor ongevallen tijdens werktijd of pauze op het bedrijfsterrein, maar ook als je voor jouw werkgever onderweg bent. Die wettelijke verplichting om te zorgen voor een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden noemen we de ‘zorgplicht’ van de werkgever. Als jouw werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden, dan is hij in beginsel aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een ongeval dat tijdens je werk heeft plaatsgevonden.

Bij het aansprakelijk stellen van de werkgever is de juridische hulp van een letselschade-expert aan te raden. Samen met jou bekijken we wat er is gebeurd en wie aansprakelijk gesteld moet worden. We helpen je met het bijhouden van alle gemaakte onkosten, berekenen jouw schade en wikkelen de schade ook voor je af. Ook als je niet meer kunt werken, langdurig moet re-integreren, of als je aangepast werk moet verrichten, staan wij je bij met hulp en informatie.

Voor wat betreft de kosten van onze dienstverlening geldt, dat bij erkenning van de aansprakelijkheid door de werkgever (of zijn verzekeraar)  ook de kosten van onze bijstand voor rekening van de (verzekeraar van de) werkgever komen. Over die kosten hoef je je dan dus geen zorgen te maken. De verplichting om bij aansprakelijkheid de kosten van rechtsbijstand (buiten rechte) te vergoeden, is in de wet vast gelegd. En dat is natuurlijk ook wel zo eerlijk. Want jij hebt niet gevraagd om het ongeval, dus waarom zou je dan wel met de kosten moeten blijven zitten?

Schadevergoeding na een ongeval in de industrie

Bedrijfsongeval in de industrieHeb je letselschade opgelopen door een arbeidsongeval op de werkvloer? Dan is het goed om te weten dat je mogelijk recht hebt op een schadevergoeding voor jouw letselschade. Die schadevergoeding neemt niet alle pijn en problemen weg, maar kan wel de gevolgen van het opgelopen letsel draaglijker maken. Bij het bepalen van een schadevergoeding kijken we naar de ernst van het opgelopen letsel, de onkosten die gemaakt zijn als gevolg van het letsel en hoelang je gevolgen ondervindt van het letsel. We baseren de hoogte van de schadevergoeding onder meer op schadeposten als:

 • Kosten van kapotte kleding
 • Reiskosten naar huisarts, ziekenhuis of therapeut
 • Het verlies aan verdienvermogen (inkomsten)
 • Het verlies aan zelfwerkzaamheid (waardoor je kosten moet maken om anderen iets te laten uitvoeren wat je door het ongeval zelf niet meer kunt, zoals tuinonderhoud)
 • Andere materiële schadeposten

Daarnaast heb je als slachtoffer ook recht op een vergoeding van immateriële schade. Dit noemen we ook wel smartengeld. Hiermee bedoelen we de schade die niet direct in geld is uit te drukken, zoals pijn, verdriet en zorgen. Bij elk bedrijfsongeval is de hoogte van een schadevergoeding voor smartengeld anders, omdat elke situatie en elk slachtoffer verschillend is.

Het bepalen van de hoogte van de materiële schade en het smartengeld is werk voor een deskundige. Doe dit niet zelf, want je maakt vast en zeker fouten. Zo zie je wellicht schadeposten over het hoofd, of je berekent bepaalde schadeposten niet goed. Schakel daarom voor de afwikkeling van jouw letselschade een expert van Drost Letselschade in. Wij zijn je graag van dienst bij het realiseren van een optimale vergoeding voor jouw letselschade. Met de bijstand van Drost weet je zeker dat je krijgt waar je recht op hebt. Dat is een hele geruststelling. En ondertussen kun jij je richten op jouw herstel.

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800-2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.