Ben je aangereden door een trekker? Of ben je, zelf rijdende met een trekker, het slachtoffer geworden van een verkeersongeval? Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval, dan heb je recht op een vergoeding van de door jou opgelopen letselschade. Neem in geval van een trekkerongeluk altijd contact op met een expert van Drost Letselschade. Die weet als geen ander of je recht hebt op geen schadevergoeding. 

In het kort:

 • Er is sprake van letselschade als u door een ongeval of voorval lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen.
 • U heeft (in principe) recht op schadevergoeding als uw letselschade de schuld is van een ander.
 • Als de aansprakelijkheid erkend is dan kunt u in principe alle schade die het gevolg is van het opgelopen letsel claimen.

Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn aan de juridische hulp van Drost Letselschade voor u als slachtoffer geen kosten verbonden. De aansprakelijke partij is namelijk verplicht om ook die kosten te vergoeden. Dat is zo in de wet bepaald.

Letselschade bij een trekkerongeluk

Een ongeval waarbij een trekker of ander landbouwvoertuig is betrokken, komt helaas best vaak voor. Het aantal slachtoffers van een verkeersongeval met een tractor ligt rond de elf dodelijke slachtoffers en tientallen ziekenhuisgewonden per jaar. Meestal zijn dat kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers. Maar er zijn ook situaties waarbij de bestuurder van een tractor zelf (ook) lichamelijk of geestelijk letsel oploopt bij een ongeval. Ongeacht de schuldvraag heeft een tractorongeval vaak een enorme impact op de bestuurder van het voertuig.

Ligt de aansprakelijkheid voor het ongeval bij een andere partij? Dan heb je recht op een vergoeding voor zowel de materiële als immateriële schade. Neem dan contact op met een letselschade-expert van Drost Letselschade. Deze informeert je graag over de mogelijkheden en voorziet je van een vrijblijvend en kosteloos eerste advies. Of je recht hebt op een schadevergoeding voor het door jou opgelopen letsel, is afhankelijk van de vraag of iemand anders aansprakelijk is voor het jou overkomen ongeval. Schakel voor de afwikkeling van jouw letselschade altijd een expert van Drost in. Dan weet je namelijk zeker dat je krijgt waar je recht op hebt. Want de behandeling van een letselschadezaak is niet eenvoudig en de bijstand van een deskundige is dan ook geen overbodige luxe. Als leek heb je onvoldoende verstand van zaken. Zou je jouw schade zelf willen regelen, dan zie je vast en zeker schadeposten over het hoofd, of je maakt fouten bij de berekening van de hoogte van bepaalde schadeposten. Dat wil je natuurlijk niet!

Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn aan de kosten van de door jou ingeschakelde letselschade expert voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden. Die kosten maken namelijk onderdeel uit van jouw schade en worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Een schadevergoeding ontvangen

letselschadevergoeding bij trekkerongelukBen je door een tractor aangereden, of ben je als bestuurder van een trekker buiten jouw schuld slachtoffer geworden van een verkeersongeluk met een andere weggebruiker? Dan heb je in principe recht op een vergoeding van jouw letselschade. Het moet dan wel gaan om een ongeluk op de openbare weg en niet op eigen terrein of erf.
Gebeurde het trekkerongeluk op het boerenbedrijf en is het slachtoffer in dienst van de boer, dan is er sprake van een ongeval op het werk. Ook dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van jouw letselschade.

Meer weten? Neem voor meer informatie en een vrijblijvend gratis eerste advies contact op met een expert van Drost Letselschade.

Ben je als tractorbestuurder betrokken bij een ongeluk met een ander motorvoertuig, dan geldt de regel van Artikel 185 Wegenverkeerswet over de zwakke verkeersdeelnemer niet. Als je in dat geval kunt aantonen dat het ongeluk niet jouw schuld is, kun je van de andere bestuurder een schadevergoeding eisen. Daarbij kun je een financiële vergoeding vragen voor alle kosten die je hebt moeten maken of nog moet maken als gevolg van het jou overkomen ongeval.

Voor de berekening van jouw schadevergoeding is het verstandig een expert in te schakelen. Een expert van Drost Letselschade denkt met je mee, is deskundig en weet als geen ander waar je recht op heb. Hij (of zij) stelt de wederpartij aansprakelijk en berekent voor jou welke schadeposten de aansprakelijke partij aan jou moet vergoeden. Daarbij wordt rekening gehouden met onder andere de volgende zaken:

 • De ernst van het trekkerongeluk.
 • De invloed van uw letsel op jouw dagelijkse leven.
 • Alle extra onkosten die door het trekkerongeluk gemaakt moeten worden.
 • Het mislopen van inkomsten.
 • Bewijsmateriaal, zoals getuigenverklaringen en het opgemaakte schadeformulier.

Wil je graag meteen weten of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor jouw letsel door een trekkerongeluk? Doe dan nu onze letselschadetest:

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.
Zo weet je meteen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Regelgeving met betrekking tot tractoren

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kwam in 2016 met een wetsvoorstel ten aanzien van trekkers. Daarin werden enkele voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid te bevorderen. Zoals een verplicht kenteken voor alle trekkers (gekoppeld aan een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering), een periodieke technische controle (APK) en verhoging van de maximumsnelheid naar 40 km p/u. Europese regelgeving die de APK verplicht stelt voor landbouwvoertuigen die harder kunnen dan 40 kilometer per uur, is al sinds 1 mei 2017 van kracht.
De maximumsnelheid van trekkers en tractoren in ons land is per 1 januari 2021 verhoogd van 25 naar 40 kilometer per uur. Ook geldt nu een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen op de openbare weg. Met deze registratie mogen landbouwvoertuigen vanaf nu ook gebruik maken van N-wegen (tenzij door borden anders aangegeven).

Aansprakelijkheid bij bijzondere voertuigen

trekkerongelukBij elk verkeersongeval wordt uitgezocht wie de aansprakelijke partij is. Dit geldt dus ook voor een ongeval waarbij een trekker is betrokken. De aansprakelijke partij moet de door het ongeluk geleden en te lijden schade aan het slachtoffer vergoeden.

Is er sprake van een verkeersovertreding, dan zal meest van tijd de politie in het proces-verbaal beschrijven wie de veroorzaker van het ongeval is. Voor de bestuurder van een trekker of een ander landbouwvoertuig gelden speciale verkeersregels. Deze regels zijn opgenomen in de Regeling Voertuigen. Omdat niet iedereen op de hoogte is van deze bijzondere verkeersregels, is het verstandig om de juridische hulp in te roepen van een letselschade-expert. Deze weet als geen ander hoe de schuldvraag (en daarmee de aansprakelijkheid) beoordeeld moet worden.

Maar ook als de bestuurder van de trekker of ander landbouwvoertuig zich netjes gehouden heeft aan de voor hem geldende speciale verkeersregels, kan hij of zij toch geheel of gedeeltelijk aansprakelijk zijn voor de aangerichte (letsel)schade. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer de tegenpartij een zwakke verkeersdeelnemer is, zoals een fietser of voetganger. In ons land hebben fietsers en voetgangers bescherming door de wet (artikel 185 Wegenverkeerswet). Raken deze verkeersdeelnemers betrokken bij een verkeersongeval, bijvoorbeeld met een trekker, dan krijgen zij altijd ten minste vijftig procent van hun schade vergoed door de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig. Ook als het ongeval hun eigen schuld was (uitzonderingen daargelaten).

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het dus ook belangrijk tot welk type verkeersdeelnemer de betrokken partijen behoorden. Leg het u overkomen ongeval ter beoordeling aan ons voor en wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden om een schadevergoeding voor het opgelopen letsel te krijgen.

Letselschade claimen

letselschadeclaimHeb je  recht op een letselschadevergoeding? Drost Letselschade berekent graag de omvang en de hoogte van jouw letselschade. Een deskundige letselschade-expert houdt niet alleen rekening met de (on)kosten die je kort na het ongeval had. Ook de toekomstige financiële gevolgen worden meegenomen bij de berekening van jouw schadeclaim. Alle kosten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van het trekkerongeluk. Klachten die je daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Bij de berekening van jouw letselschade komen onder meer de volgende schadeposten aan de orde:

 • Medische kosten die buiten jouw ziektekostenverzekering vallen.
 • Reis- en verblijfkosten voor ziekenhuis en revalidatiecentrum.
 • Kosten van huishoudelijke hulp.
 • Verlies van inkomsten, of beter gezegd: verlies aan verdienvermogen.
 • Studievertraging.
 • Smartengeld.
 • Aanpassingen aan woning of vervoermiddel.
 • Kosten van juridische bijstand.

Jouw letselschade-expert van Drost Letselschade berekent jouw schadeclaim. Daarna volgt onderhandeling met de verzekeraar van de tegenpartij over de afwikkeling van jouw schade. Dit kan een langdurig proces zijn. Vandaar dat bijna altijd om betaling van  een voorschot op de schadevergoeding wordt verzocht. Bij erkenning van aansprakelijkheid wordt die bevoorschotting in principe ook verkregen. Dat voorschot dekt alvast de eerste (on-)kosten. Zolang de schade niet definitief is afgewikkeld, betaalt de aansprakelijke partij tussentijds voorschotten op de schade. Daarmee worden financiële problemen voorkomen.

Juridische hulp zonder kosten

juridische hulp bij trekkerongelukNatuurlijk wil je een optimale schadevergoeding voor jouw letselschade. Schakel daarom de hulp in van een erkende letselschade-expert. Bij Drost Letselschade, bekend van grote zaken, is de behandeling van jouw letselschadeaak in goede handen. Een letselschadespecialist van Drost weet als geen ander waar je recht op hebt en treedt op als jouw belangenbehartiger.
Volgens de wet heb je als slachtoffer van een trekkerongeluk bij erkenning van aansprakelijkheid recht op een vergoeding van de juridische kosten die je als gevolg van het ongeval moest maken. Als iemand anders aansprakelijk is voor het trekkerongeluk, dan is onze juridische hulp voor jou als slachtoffer in principe kosteloos. Deze kosten zijn dan namelijk te verhalen op de tegenpartij.

Om de hele procedure van jouw letselschadezaak duidelijk te maken, zie je hieronder onder een stappenplan. Hierin wordt het traject van jouw letselschadezaak toegelicht.

 

Stappenplan bij letselschade na een trekkerongeluk

Letselschade opgelopen door een trekkerongeluk? Bij Drost Letselschade helpen we je graag verder! Iedere letselschadezaak is uniek. Dit komt omdat het letsel dat is opgelopen door het trekker-ongeval, verschilt per persoon. Toch zijn er een aantal stappen die elke letselschadezaak doorloopt. We leggen uit welke stappen, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Vrijblijvend eerste advies

Wil je weten of je recht hebt op een letselschadevergoeding? Wij staan voor je klaar! Is iemand anders aansprakelijk voor jouw letsel en wordt die aansprakelijkheid ook erkend? Dan hoef jij je geen zorgen te maken over onze kosten. Die moet de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij dan namelijk betalen.
Neem contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend eerste advies van een van onze letselschade-experts over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor jouw letselschade.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?
Kijk dan hier voor meer informatie over ons vrijblijvend eerste advies.

De intake

Heb je mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding? Als je besluit om Drost Letselschade in te schakelen als jouw belangenbehartiger, dan plannen we samen een intakegesprek. Een letselschade-expert van ons kantoor zal dan uitgebreid met je praten over wat je is overkomen en wat de gevolgen daarvan voor jou zijn.

Wil je meer weten over de inhoud van een intakegesprek?
Meer informatie over de intake vind je hier.

Aansprakelijkstelling & voorschot

Na het intakegesprek zal jouw letselschade-expert in principe de tegenpartij aansprakelijk stellen voor jouw letselschade. Daarbij wordt dan ook meteen gevraagd of je, als de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, alvast een voorschot op je schadevergoeding kunt krijgen.

Wil je meer weten over onze aanpak?
Meer informatie over de aansprakelijkstelling vind je hier.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

Na erkenning van de aansprakelijkheid gaat jouw expert aan de slag om al jouw schadeposten en verdere schadegegevens duidelijk op een rijtje te krijgen. We verzamelen alle informatie over jouw materiële en immateriële schade. We vragen ook medische informatie (over het opgelopen letsel) op. Aan ons kantoor zijn eigen medisch adviseurs verbonden. Een medisch advies kan dus eenvoudig worden opgevraagd.

Benieuwd naar de behandeling van jouw dossier?
Kijk dan hier voor meer informatie over onze aanpak.

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Voor een volledige afwikkeling van jouw schade brengen we eerst alle geleden én nog te lijden schade in kaart. En we kijken natuurlijk ook naar een eerlijke vergoeding voor het smartengeld (de vergoeding voor immateriële schade). Jouw expert van Drost Letselschade bespreekt met je hoe hij/zij denkt dat jouw schade het beste afgewikkeld kan worden.

Wil je meer weten over de wijze waarop de hoogte van jouw schadevergoeding wordt bepaald?
Meer informatie over de vaststelling van de schadevergoeding vind je hier.

De eindafwikkeling

In overleg met jou stellen we een regelingsvoorstel op. Dit leggen we voor aan de aansprakelijke verzekeraar. Het kan ook zijn dat die verzekeraar zelf met een dergelijk voorstel komt. Zodra we het eens zijn met de tegenpartij over de wijze waarop jouw letselschade afgewikkeld moet worden, ronden we alles af. Meestal gebeurt dat met een zgn. vaststellingsovereenkomst. Als beide partijen deze hebben ondertekend, dan ontvang je een slotbetaling. En daarmee is jouw letselschadezaak dan afgewikkeld.

Benieuwd hoe jouw letselschadezaak wordt afgerond?
Kijk dan hier voor meer informatie over de eindafwikkeling van een letselschadezaak.

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800-2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.