Auto-ongeluk

Misschien was het uw grootste angst. En nu is het u echt overkomen… U bent met uw auto het slachtoffer geworden van een verkeersongeval. En naast schade aan uw auto, heeft u ook persoonlijk letsel opgelopen.

Was het auto-ongeluk niet uw schuld? Dan is de kans groot dat u recht heeft op een schadevergoeding voor het opgelopen letsel. Wij helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade.

Letselschade – wat valt daaronder?

Een auto-ongeluk gehad? Dan mag u van geluk spreken als u er met alleen schade aan uw voertuig vanaf komt. Helaas lopen slachtoffers van een verkeersongeval ook geregeld persoonlijk letsel op. Hiervoor komen ze vaak bij de huisarts of in het ziekenhuis terecht.

Bij een licht auto-ongeluk zijn de meest voorkomende klachten pijn aan het hoofd, de nek, de schouders en de rug. Bij zwaardere ongevallen komen vaak ook gebroken ledematen, uit- en inwendige verwondingen, hersenletsel en ander gecompliceerd letsel voor. Daarnaast is het niet vreemd als er ook psychische klachten komen na een auto-ongeval. Deze klachten moeten niet worden onderschat! Ook bij licht letsel hebt u recht op een schadevergoeding. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schadevergoeding

Is een een ander aansprakelijk voor het u overkomen ongeval? Dan hebt u in principe recht op een schadevergoeding in verband met het opgelopen letsel. Die vergoeding valt uiteen in een vergoeding voor materiële schade en een vergoeding voor immateriële schade. Materiële schadevergoeding is een vergoeding voor direct in geld uit te drukken schadeposten. Immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor de door u geleden pijn, het verdriet, de zorgen, en het gemis en verlies aan levensvreugde. Die vergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd.

Voorwaarden voor schadevergoeding

Auto-ongevalU heeft in principe recht op een schadevergoeding als iemand anders verantwoordelijk is voor het u overkomen verkeersongeluk. Dat betekent dus dat iemand anders de veroorzaker is van uw auto-ongeluk en het ongeval niet door een eigen verkeersfout kwam.

Na het auto-ongeluk moet de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval en de schade die u daardoor heeft geleden. U moet kunnen bewijzen dat uw letselschade het gevolg is van het ongeval. De hulp van een deskundige is daarbij onmisbaar. Kies voor de hulp van een expert van Drost Letselschade. Dan bent u verzekerd van een optimale afwikkeling van uw letselschade.

Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op een letselschadevergoeding? Doe dan de letselschadetest hieronder.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij uw auto-ongeluk

Om U een letselschadevergoeding te krijgen, is het belangrijk te weten wie aansprakelijk is voor het ongeval. Een letselschade-expert voert dit onderzoek naar de aansprakelijkheid graag voor u uit.

Verzamel informatie over ongeval en letsel

Verzamel als slachtoffer zo snel mogelijk de juiste informatie over het ongeval en uw letsel.
Zo kunt u zelf bijvoorbeeld de volgende informatie verzamelen en aanleveren:

•   Getuigenverklaringen en fotomateriaal (bijvoorbeeld van de plaats van het ongeluk)
•   Een kopie van het door beide partijen ondertekende schadeformulier
•   Een kopie van het proces-verbaal van de politie
•   Medische informatie (gerelateerd aan het auto-ongeluk), uw patiëntendossier
•   Facturen, bonnetjes en andere betaalbewijzen van gemaakte (aan het ongeval gerelateerde) onkosten

Welk type verkeersdeelnemer?

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeluk is het van belang tot welke type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welke type uw tegenpartij behoorde. Selecteer in onderstaand schema uw situatie en de situatie van uw tegenpartij. Bij Stap 3 vindt u vervolgens meer informatie over de aansprakelijkheidsregelingen bij een verkeersongeval als automobilist.

Benieuwd naar onze werkwijze? Zie hieronder ons stappenplan.

Wat wordt vergoed?

Wat wordt er vergoed?Dien tijdig schadeclaim in

Het indienen van een schadeclaim voor het u overkomen ongeval is alleen mogelijk als uw vordering niet verjaard is. Dat betekent dat het auto-ongeluk niet te lang geleden gebeurd mag zijn. U kunt over het algemeen tot vijf jaar na het ontstaan van uw letselschade door een verkeersongeval nog een schadevergoeding vragen.

Doe de letselschadetest

Er zijn situaties waarin u uw letselschade waarschijnlijk niet kunt verhalen op een tegenpartij. Om niet voor verrassingen te komen te staan, kunt onze letselschadetest doen.

U heeft waarschijnlijk geen recht op schadevergoeding als:

 • Het auto-ongeluk langer dan vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden (en u de veroorzaker niet eerder aansprakelijk heeft gesteld)
 • Uw auto-ongeluk het gevolg was van een bewust laakbare/strafbare handeling van uzelf

Mogelijke schadeposten na een ongeval:

Om u een idee te geven van schadeposten waarvoor u na een ongeval een vergoeding kunt vragen, ziet u hieronder een overzicht. Het gaat om (on)kosten die aan het ongeval gerelateerd zijn. Dat deze kosten het gevolg zijn van het ongeluk moet u natuurlijk wel kunnen aantonen. Klachten die u daarvoor al had (de zogenaamde ‘pre-existente klachten’), worden niet in de schadeberekening meegenomen.

 •   Medische kosten die buiten uw ziekteverzekering vallen
 •   Reis- en verblijfkosten voor ziekenhuis en revalidatiecentrum
 •   Verzorgingskosten, huishoudelijke hulp
 •   Verlies van inkomsten
 •   Smartengeld
 •   Aanpassingen aan woning of vervoermiddel
 •   Kosten van juridische bijstand

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op

Juridische hulp bij letselschade

Drost Letselschade biedt u hulp bij letselschade. Schakel ons daarom in voor het krijgen van een optimale schadevergoeding na een ongeval. Een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade treedt op als uw belangenbehartiger.

Geen kosten

Volgens de wet heeft u als slachtoffer van een auto-ongeval recht op juridische bijstand. De aansprakelijke partij moet voor die kosten instaan. Is de aansprakelijkheid erkend? Dan is de hulp van een letselschade-expert voor het slachtoffer daarom kosteloos. Die kosten worden immers verhaald op de voor het verkeersongeval aansprakelijke tegenpartij.

U heeft recht op juridische bijstandBij Drost Letselschade wordt niet gewerkt volgens het ‘no cure no pay’-principe. U hoeft daarom bij succes geen deel van uw schadevergoeding af te dragen aan uw letselschadebehandelaar. Drost verhaalt de kosten van rechtsbijstand op de voor het letsel aansprakelijke partij. En u houdt uw volledige schadevergoeding. Dat is wel zo eerlijk!

Traject schadebehandeling

Uw letselschade-expert maakt samen met u een overzicht van uw onkosten die het gevolg zijn van het ongeval. Ook toekomstige schadeposten worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt namens u een schadeclaim ingediend bij de aansprakelijke partij. Daarna volgt onderhandeling over de te vergoeden schade. Als het traject van schadeafwikkeling eenmaal loopt, vraagt de voor u werkzame letselschade-expert voor u een voorschot op de schade. Daarmee kunt u dan de eerste onkosten alvast betalen.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen na een verkeersongeval?

U heeft bij een verkeersongeluk letsel opgelopen? Dat is erg vervelend! En misschien heeft u ook nog een heel traject van herstel en revalidatie voor de boeg. Naast alle ongemakken heeft het ongeval misschien ook vervelende financiële gevolgen. En dat terwijl iemand anders verantwoordelijk is voor het verkeersongeluk en de daardoor ontstane letselschade. U wilt die tegenpartij dan ook aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Dat kan een langdurig traject zijn, waarbij professionele hulp noodzakelijk is. Drost biedt u deze hulp bij letselschade.

Wat u zelf kunt doen:

 • Stel een verslag op van uw ongeval.
 • Verzamel getuigen en beeldmateriaal van het ongeval.
 • Bezoek zo snel mogelijk een (huis)arts voor het vastleggen van lichamelijke klachten als gevolg van het ongeval.
 • Vraag juridische hulp aan een letselschade-expert van Drost Letselschade.
  (Wij stellen de tegenpartij dan voor u aansprakelijk en verzorgen de verdere afwikkeling van uw schade.)
 • Houd uw onkosten die het gevolg zijn van het verkeersongeval nauwkeurig bij.

* Na een verkeersongeval met een motorvoertuig moet de schadeveroorzaker binnen drie jaar aansprakelijk worden gesteld.

Drost Letselschade regelt dit voor u. Het kan ook zo zijn dat de tegenpartij is doorgereden of onverzekerd is. Neem in dat geval ook altijd contact met ons op. Voor dit soort gevallen kunnen wij meestal namens het slachtoffer een claim indienen bij het Waarborgfonds.

Hoe regelt Drost Letselschade mijn schadevergoeding?

Heeft u letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden. Een deskundig en ervaren letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt u vervolgens (in de regel) thuis. Zo kan hij of zij met eigen ogen zien en precies van u horen wat de gevolgen van uw letselschade zijn. Ook kan deze letselschadespecialist uw schade dan goed inventariseren.

Het aansprakelijk stellen van de wederpartij is de volgende stap. Dit doet de specialist voor u. Daarna stelt hij of zij de schaderegeling in werking. Wij houden continu goed contact met u en plegen waar nodig overleg met u. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Wij zorgen ervoor dat u een passende schadevergoeding krijgt.

Kan ik wel een letselschadespecialist betalen?

Heeft u letselschade opgelopen na een ongeval en heeft de wederpartij de aansprakelijkheid erkend? Dan kunt u bij Drost Letselschade terecht voor professionele juridische hulp en advies. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een schadeclaim is juridische deskundigheid noodzakelijk.

Wist u dat bij erkenning van aansprakelijkheid aan onze specialistische dienstverlening voor u als slachtoffer geen kosten verbonden zijn? In de wet is namelijk bepaald dat de kosten van onze belangenbehartiging voor rekening komen van de voor uw letsel aansprakelijke partij.

Onze hulp is derhalve niet gratis, maar bij erkenning van aansprakelijkheid voor u als slachtoffer wel kosteloos. Dat leggen wij graag uit. Als een andere partij aansprakelijk is voor uw schade, verhalen wij de kosten van onze dienstverlening op deze partij. Onze hulp bij letselschade is daardoor bij aansprakelijkheid kosteloos voor u als slachtoffer. Wij verhalen zowel uw materiële en immateriële schade, als de kosten van onze bijstand op de voor uw schade aansprakelijke partij of op diens verzekeraar.

Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht, zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Is dat niet genoeg?

Drost Letselschade is geheel onafhankelijk en staat uitsluitend slachtoffers bij. Rechtsbijstandsverzekeraars, zoals bijvoorbeeld DAS, SRK, Univé en ARAG, zijn als verzekeraar lid van het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn actief op verschillende juridische gebieden en zijn niet bij uitstek gespecialiseerd op het gebied van letselschade. De letselschadespecialisten van Drost Letselschade zijn dat wel.

Ook komt het soms voor dat een slachtoffer voor rechtsbijstand is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de aansprakelijke partij. Dus de partij die u aanreed, is voor de door hem veroorzaakte schade verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij u voor rechtsbijstand bent verzekerd. Om belangenverstrengeling te voorkomen, doet u er goed aan voor uw letselschadeclaim een onafhankelijke letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen.

Dit kan en mag u in beginsel doen: volgens een Europese richtlijn moet de rechtsbijstandsverzekeraar in haar polisovereenkomst met u als verzekerde de bepaling opnemen dat u de behartiging van uw belangen mag toevertrouwen aan een gekwalificeerd persoon van uw eigen keuze. Polisdekking blijft dan in beginsel gewoon bestaan. Kijk uw polis na hoe een en ander in uw geval is geregeld.

Overigens moet, bij erkenning van aansprakelijkheid, de aansprakelijke partij ook instaan voor de kosten van onze dienstverlening. In dat geval bent u derhalve helemaal niet afhankelijk van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij betwisting van de aansprakelijkheid kan het verstandig zijn om een beroep te doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Zoals hiervoor al gemeld: raadpleeg uw polis om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Drost Letselschade inschakelen heeft meer voordelen. Een letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt u in de regel thuis; een rechtsbijstandsverzekeraar doet dit (meestal) niet.

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als u letselschade heeft opgelopen, dan kunt u vanaf het moment van het ongeval (zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeval) kosten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat u een schoonmaker moet inhuren omdat u niet meer zelf uw huis kunt schoonmaken.

U lijdt dus schade. Maar deze schade gaat verder. Want als u niet meer kunt werken, loopt u vaak ook inkomsten mis. Als u alle kosten bij elkaar optelt, kan uw schade erg groot zijn. Het is belangrijk dat u deze schade vergoed krijgt. Ook als uw schade niet zo groot is, heeft u overigens nog steeds recht op een vergoeding van uw schade. Zo krijgt u geen financiële zorgen en kunt u alle rekeningen blijven betalen.

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat uw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen, is een behoorlijke klus. U moet daarvoor ook verstand van zaken hebben. Als u geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat u niet de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. U krijgt dan financiële zorgen en stress, en u kunt zich daarnaast minder goed richten op uw herstel.

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.