Misschien was het altijd al jouw grootste angst. En nu is het je echt overkomen… Rijdend in je auto ben je het slachtoffer geworden van een verkeersongeval. En naast schade aan je auto, heb je ook persoonlijk letsel opgelopen. Was het auto-ongeluk niet jouw schuld? Dan is de kans groot dat je recht hebt op een schadevergoeding voor het opgelopen letsel.  In dat geval verzorgen wij graag jouw letselschadeclaim. Neem vandaag nog contact op en schakel een expert van Drost in voor het verhalen van jouw letselschade.

Letselschade door een auto ongeluk – wat valt daaronder?

Heb je een auto ongeluk gehad? Dan mag je van geluk spreken als je er met alleen schade aan jouw auto vanaf komt. Helaas lopen slachtoffers van een verkeersongeval ook geregeld letsel op. Hiervoor komen ze vaak bij de huisarts of in het ziekenhuis terecht.

Bij een licht auto ongeluk met letselschade zijn de meest voorkomende klachten pijn aan het hoofd, de nek, de schouders en de rug. Bij zwaardere ongevallen komen vaak ook gebroken ledematen, uit- en inwendige verwondingen, hersenletsel en ander gecompliceerd letsel voor. Daarnaast is het niet vreemd als er ook psychische klachten ontstaan na een auto-ongeval. Deze klachten moeten niet worden onderschat!

Kop staartbotsing

Een kop-staartbotsing, ook wel achteropaanrijding genoemd, is een van de meest voorkomende verkeersongevallen op onze wegen. Het is een situatie waarbij een voertuig achterop een ander voertuig rijdt, vaak veroorzaakt door onvoldoende afstand houden, verminderde aandacht of plotseling remmen van het voorste voertuig.

Na een achteropaanrijding ontstaat soms discussie over de schuldvraag: wie is verantwoordelijk voor de aanrijding? Over het algemeen wordt de achterop rijdende partij aangewezen als schuldige, omdat deze voldoende afstand had moeten houden en tijdig had moeten reageren op het verkeer voor zich. Er zijn echter uitzonderingen waarbij de voorste bestuurder (deels) aansprakelijk kan zijn, bijvoorbeeld wanneer deze zonder duidelijke reden plotseling remt.

Het letsel dat ontstaat bij een kop staartbotsing kan variëren van lichte kneuzingen tot bijvoorbeeld ernstig nek- en rugletsel, zoals een whiplash. Ook andere verwondingen komen voor. Veel slachtoffers ondervinden op zowel korte als lange termijn klachten na zo’n botsing. Het is daarom essentieel om na een kop staartbotsing altijd medische hulp te zoeken, zelfs als je in eerste instantie denkt dat het letsel meevalt.

Ongeluk met auto van iemand anders

Het is een situatie die niemand wenst mee te maken: een ongeluk met een auto van iemand anders. Maar wat als het je toch overkomt? De gevolgen kunnen variëren van materiële schade tot ernstig lichamelijk letsel. Bovendien roept het vaak vele vragen op. Wie is er aansprakelijk? Hoe zit het met de verzekering van de auto-eigenaar? En wat zijn je rechten als je letselschade hebt opgelopen tijdens het ongeval met de auto van iemand anders?

Het antwoord op die laatste vraag is eenvoudig als jij, rijdende in de auto van iemand anders, bent aangereden. Als degene die jou heeft aangereden aansprakelijk is voor het ongeval, en dat is vrijwel altijd het geval, dan kan jouw letselschade worden verhaald op die aansprakelijke partij. Schakel voor het claimen van jouw schade dan een letselschade expert van Drost Letselschade in. Bij erkenning van de aansprakelijkheid kunnen de kosten van onze dienstverlening, naast jouw schade, ook worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Bij een ongeluk met een auto die niet van jou is, kan het soms lastig zijn om de aansprakelijkheid vast te stellen. Veel hangt af van de omstandigheden: was jij de bestuurder of passagier? En als je de bestuurder was, was het ongeluk jou dan zelf te verwijten? Had je toestemming van de eigenaar om de auto te besturen? Het antwoord op deze vragen kan bepalen wie aansprakelijk is voor de schade.

De meeste autoverzekeringen dekken schade die door een ander is veroorzaakt, mits die bestuurder toestemming had om de auto te gebruiken. Als je besluit om de auto van een ander te besturen, is het raadzaam dit van tevoren te controleren. Als je letselschade oploopt door een ongeval met een auto van iemand anders, kan de schadeclaim gecompliceerd worden, vooral als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Leg het ongeval waar jij bij betrokken bent geweest en waarbij je letselschade hebt opgelopen voor een vrijblijvend eerste advies aan ons voor. Een expert van ons kantoor vertelt je graag meer over mogelijkheden een schadevergoeding te krijgen.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op

Aansprakelijkheid bij jouw auto-ongeluk

Om vast te stellen of je recht hebt op een letselschadevergoeding, is het belangrijk te weten wie aansprakelijk is voor het ongeval. De aansprakelijkheid bij een auto ongeluk hangt af van diverse factoren, zoals de verkeerssituatie. Om de aansprakelijkheid rond te krijgen zijn vaak ook getuigenverklaringen van belang (en soms zelfs camerabeelden). En hebben de betrokken partijen zich wel aan de verkeersregels gehouden?

Je doet er verstandig aan het aansprakelijk stellen over te laten aan een expert van Drost Letselschade. Het is een nauwkeurige klus en als leek heb je hoogstwaarschijnlijk te weinig verstand van deze materie. De letselschade experts van Drost hebben die kennis en kunde wel in huis en zijn je na een ongeval graag van dienst.

De kosten van onze belangenbehartiging komen voor rekening van de aansprakelijke partij. Daarover hoef je je als slachtoffer dus geen zorgen te maken. 

Verzamel informatie over ongeval en letsel

Verzamel als slachtoffer zo snel mogelijk de juiste informatie over het ongeval en jouw letsel.
Zo kun je zelf bijvoorbeeld de volgende informatie verzamelen en aanleveren:

•   Een kopie van het door beide partijen ondertekende schadeformulier (ook wel SAF, Schade Aanrijdingsformulier, genoemd)
•   Getuigenverklaringen en fotomateriaal (bijvoorbeeld van de plaats van het ongeluk)
•   Een kopie van het proces-verbaal van de politie
•   Medische informatie (gerelateerd aan het auto-ongeluk), jouw patiëntendossier
•   Facturen, bonnetjes en andere betaalbewijzen van gemaakte (aan het ongeval gerelateerde) onkosten

Stappenplan bij letselschade na een auto-ongeluk

Bij Drost Letselschade helpen we je graag verder als je te maken hebt met letselschade na een auto-ongeluk. Iedere letselschadezaak is uniek. Dit komt omdat het letsel dat is opgelopen door het auto-ongeval, verschilt per persoon. Toch zijn er een aantal stappen die elke letselschadezaak doorloopt. We leggen uit welke stappen, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Vrijblijvend eerste advies

Wil je weten of je recht hebt op een letselschadevergoeding? Wij staan voor je klaar! Is iemand anders aansprakelijk voor jouw letsel en wordt die aansprakelijkheid ook erkend? Dan hoef jij je geen zorgen te maken over onze kosten. Die moet de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij dan namelijk betalen.
Neem contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend eerste advies van een van onze letselschade-experts over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor jouw letselschade.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?
Kijk dan hier voor meer informatie over ons vrijblijvend eerste advies.

De intake

Heb je mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding? Als je besluit om Drost Letselschade in te schakelen als jouw belangenbehartiger, dan plannen we samen een intakegesprek. Een letselschade-expert van ons kantoor zal dan uitgebreid met je praten over wat je is overkomen en wat de gevolgen daarvan voor jou zijn.

Wil je meer weten over de inhoud van een intakegesprek?
Meer informatie over de intake vind je hier.

Aansprakelijkstelling & voorschot

Na het intakegesprek zal jouw letselschade-expert in principe de tegenpartij aansprakelijk stellen voor jouw letselschade. Daarbij wordt dan ook meteen gevraagd of je, als de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, alvast een voorschot op je schadevergoeding kunt krijgen.

Wil je meer weten over onze aanpak?
Meer informatie over de aansprakelijkstelling vind je hier.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

Na erkenning van de aansprakelijkheid gaat jouw expert aan de slag om al jouw schadeposten en verdere schadegegevens duidelijk op een rijtje te krijgen. We verzamelen alle informatie over jouw materiële en immateriële schade. We vragen ook medische informatie (over het opgelopen letsel) op. Aan ons kantoor zijn eigen medisch adviseurs verbonden. Een medisch advies kan dus eenvoudig worden opgevraagd.

Benieuwd naar de behandeling van jouw dossier?
Kijk dan hier voor meer informatie over onze aanpak.

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Voor een volledige afwikkeling van jouw schade brengen we eerst alle geleden én nog te lijden schade in kaart. En we kijken natuurlijk ook naar een eerlijke vergoeding voor het smartengeld (de vergoeding voor immateriële schade). Jouw expert van Drost Letselschade bespreekt met je hoe hij/zij denkt dat jouw schade het beste afgewikkeld kan worden.

Wil je meer weten over de wijze waarop de hoogte van jouw schadevergoeding wordt bepaald?
Meer informatie over de vaststelling van de schadevergoeding vind je hier.

De eindafwikkeling

In overleg met jou stellen we een regelingsvoorstel op. Dit leggen we voor aan de aansprakelijke verzekeraar. Het kan ook zijn dat die verzekeraar zelf met een dergelijk voorstel komt. Zodra we het eens zijn met de tegenpartij over de wijze waarop jouw letselschade afgewikkeld moet worden, ronden we alles af. Meestal gebeurt dat met een zgn. vaststellingsovereenkomst. Als beide partijen deze hebben ondertekend, dan ontvang je een slotbetaling. En daarmee is jouw letselschadezaak dan afgewikkeld.

Benieuwd hoe jouw letselschadezaak wordt afgerond?
Kijk dan hier voor meer informatie over de eindafwikkeling van een letselschadezaak.

Schadevergoeding na een auto ongeluk

Een auto ongeluk overkomt je onverwachts en kan zowel fysieke als financiële gevolgen hebben. Het is dan essentieel dat jij krijgt waar je recht op hebt: de juiste schadevergoeding na een aanrijding. Bij Drost Letselschade staan we klaar om jou te helpen bij het claimen van jouw schadevergoeding na een auto ongeluk.

Voor het indienen van een schadeclaim voor het jou overkomen ongeval is het van belang dat jouw vordering niet verjaard is. Dat betekent dat het auto-ongeluk niet te lang geleden gebeurd mag zijn. Je kunt over het algemeen tot vijf jaar na het ontstaan van jouw letselschade door een auto ongeluk nog een schadevergoeding vragen van de veroorzaker van het ongeval. Maar let op: de verzekeraar van de aansprakelijke partij moet binnen drie jaar tot vergoeding van de schade worden aangesproken. Is een vordering tot schadevergoeding eenmaal verjaard, dan kun je de betaling van die schadevergoeding juridisch niet meer afdwingen.

Draag niet zelf de financiële lasten van een auto ongeval. Schakel een letselschade-expert in van Drost Letselschade, zodat je een optimale schadevergoeding voor jouw letselschade na een auto ongeluk krijgt.

Je hebt waarschijnlijk geen recht op schadevergoeding als:

 • Het auto-ongeluk langer dan vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden (en je de veroorzaker niet eerder aansprakelijk hebt gesteld)
 • Jouw auto-ongeluk het gevolg was van een bewust laakbare/strafbare handeling van jezelf

Mogelijke schadeposten na een ongeval:

Om je een idee te geven van schadeposten waarvoor je na een auto ongeluk recht op een vergoeding hebt, zie je hieronder een overzicht van 10 veel voorkomende schadeposten. Het gaat om (on)kosten die aan het ongeval gerelateerd zijn. Dat deze kosten het gevolg zijn van het ongeluk moet je natuurlijk wel kunnen aantonen. Kosten als gevolg van fysieke of psychische klachten die je voor het ongeval al had (de zogenaamde ‘pre-existente klachten’), worden niet in de schadeberekening meegenomen.

 •   Medische kosten die buiten jouw ziekteverzekering vallen
 •   Reiskosten voor ziekenhuis en revalidatiecentrum
 •   Verblijfkosten voor ziekenhuis en revalidatiecentrum
 •   Verzorgingskosten
 •   Huishoudelijke hulp / verlies zelfwerkzaamheid
 •   Verlies van inkomsten
 •   Smartengeld
 •   Aanpassingen aan de woning
 •   Aanpassingen aan vervoermiddelen
 •   Kosten van juridische bijstand
Recht op een schadevergoeding?Doe hier onze letselschadetest

Bedragen

De hoogte van de schadevergoeding na een auto ongeluk hangt af van diverse factoren, zoals de ernst van het letsel, de duur van het herstel en een eventueel verlies aan inkomsten. Ook kosten voor medische behandelingen die door de zorgverzekeraar niet worden vergoed, hulp in het huishouden, en aanpassingen aan de woning kunnen onder de letselschadevergoeding vallen.

Elke situatie is anders, dus een exact bedrag waarop je aanspraak kunt maken, is niet op voorhand te bepalen. Schakel daarom voor de behandeling en afwikkeling van jouw letselschadezaak een expert van Drost Letselschade in. Die heeft alle kennis en kunde in huis om jouw schade goed in kaart te brengen en de hoogte van jouw schadevergoeding te berekenen.

Bij Drost Letselschade begrijpen dat de gevolgen van een ongeluk zeer ingrijpend kunnen zijn. Met de bijstand van een expert van Drost ben je ervan verzekerd dat de letselschade bedragen, waarop je na een auto ongeluk aanspraak kunt maken, ook daadwerkelijk worden geclaimd.

Auto ongeluk smartengeld

De hoogte van het smartengeld (de vergoeding voor immateriële schade) bij letselschade na een auto ongeluk is afhankelijk van de omvang van het letsel en kan variëren. Het is immers wel een verschil of sprake is van gering letsel, dan wel van uitzonderlijk zwaar letsel. De hoogte van het smartengeld na een aanrijding verschilt per situatie. Ieder ongeval is anders, ieder slachtoffer is anders en daarom is de impact van ieder ongeval ook weer anders.

De ANWB heeft de Smartengeldgids samengesteld. Die gids vormt bij de afwikkeling van letselschadezaken een leidraad voor de vaststelling van het smartengeld. Op basis van de Smartengeldgids kunnen wij de navolgende voorbeelden voor smartengeld noemen:

 • Smartengeld bij gering letsel: maximaal € 2.000,00.
  Voorbeelden: kleine botbreuken, kneuzingen, lichte hersenschudding.
 • Smartengeld bij licht letsel: € 2.000,00 tot € 3.500,00.
  Voorbeelden: inwendig letsel, gebitschade, (ontsierend) litteken.
 • Smartengeld bij matig letsel: € 3.500,00 tot € 9.000,00.
  Voorbeelden: whiplash, gecompliceerde breuken.
 • Smartengeld bij ernstig letsel: € 9.000,00 tot € 21.000,00.
  Voorbeelden: eenzijdige doofheid, schedelbasisfractuur, ernstig inwendig letsel.
 • Smartengeld bij zwaar letsel: € 21.000,00 tot € 43.000,00.
  Voorbeelden: langdurig bewusteloos of in coma, karakterverandering, verlies van reuk en/of smaak.
 • Smartengeld bij zeer zwaar letsel: € 43.000,00 tot € 76.000,00.
  Voorbeelden: ernstige brandwonden, hoge dwarslaesie, blindheid.
 • Smartengeld bij uitzonderlijk zwaar letsel: minimaal € 76.000,00.
  Voorbeelden: totale dwarslaesie, niet meer of beperkt kunnen communiceren, bijzonder zware brandwonden waardoor zichtbaar ernstig misvormd.

Het is belangrijk om voor de afwikkeling van jouw letselschade een deskundige letselschade-expert van Drost in te schakelen. Die weet als geen ander waar je recht op hebt en heeft alle expertise in huis om jouw schadezaak tot een goed einde te brengen. Inschakeling van een eigen belangenbehartiger na een ongeval met letselschade tot gevolg is altijd verstandig aan, ongeacht de omvang van het letsel. Jouw belangenbehartiger van Drost zorgt ervoor dat je de schadevergoeding ontvangt waar je recht op hebt.

Voorwaarden voor een schadevergoeding

Auto-ongevalJe hebt in principe recht op een schadevergoeding als iemand anders aansprakelijk is voor het jou overkomen verkeersongeluk. Dat betekent dus dat iemand anders de veroorzaker is van het jou overkomen auto-ongeluk en het ongeval niet door een eigen verkeersfout kwam.

In dat laatste geval bestaat overigens hoogstwaarschijnlijk wel een recht op schadevergoeding als er voor het voertuig waarin je reed een Schade Verzekering Inzittenden (SVI) was afgesloten. Die verzekering keert namelijk wel uit bij eigen schuld.

Even terug naar de situatie waarin een ander aansprakelijk is voor het ongeval: Na het auto-ongeluk moet de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval en de schade die je daardoor hebt geleden. Je moet kunnen bewijzen dat jouw letselschade het gevolg is van het ongeval. De hulp van een deskundige is voor de behandeling van jouw schadezaak eigenlijk wel onmisbaar. Kies voor de hulp van een expert van Drost Letselschade.  Die verzorgt voor jou de aansprakelijkstelling en daarna het verdere traject van schaderegeling. Met een belangenbehartiger van Drost ben je verzekerd van een optimale afwikkeling van jouw letselschade.

Juridische hulp bij letselschade

Het regelen van schadeclaims, het onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen en het navigeren door de complexiteit van de wetgeving kan een enorme uitdaging zijn. In zulke tijden is juridische hulp bij letselschade essentieel. Drost Letselschade biedt je hulp bij letselschade. Schakel ons daarom in voor het krijgen van een optimale schadevergoeding na een auto ongeval. Een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade treedt op als jouw belangenbehartiger.

Geen kosten

Volgens de wet heb je als slachtoffer van een auto-ongeval, waarvoor een ander aansprakelijk is, recht op juridische bijstand. De aansprakelijke partij moet voor die kosten instaan. Is de aansprakelijkheid erkend? Dan is de hulp van een letselschade-expert voor het slachtoffer daarom kosteloos. Die kosten worden dan verhaald op de voor het verkeersongeval aansprakelijke tegenpartij.

Bij Drost Letselschade wordt niet gewerkt volgens het ‘no cure no pay’-principe. Je hoeft daarom bij succes geen deel van jouw schadevergoeding af te dragen aan jouw letselschadebehandelaar. Drost verhaalt de kosten van rechtsbijstand op de voor het letsel aansprakelijke partij. En jij houdt jouw volledige schadevergoeding. Dat is wel zo eerlijk!

Traject schadebehandeling

Jouw letselschade-expert van Drost maakt samen met jou een overzicht van jouw schade (materieel en immaterieel) die het gevolg is van het ongeval. Ook toekomstige schadeposten worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt namens jou een schadeclaim ingediend bij de aansprakelijke partij (of diens verzekeraar). Daarna volgt onderhandeling over de te vergoeden schade. Als het traject van schadeafwikkeling eenmaal loopt en de aansprakelijkheid is erkend, vraagt de voor jou werkzame letselschade-expert om betaling van een voorschot op de schade. Daarmee kun je dan de eerste onkosten alvast betalen en worden financiële problemen voorkomen.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen na een verkeersongeval?

Je hebt bij een verkeersongeluk letsel opgelopen? Dat is erg vervelend! En misschien heb je ook nog een heel traject van herstel en revalidatie voor de boeg. Naast alle ongemakken heeft het ongeval wellicht ook vervelende financiële gevolgen. En dat terwijl iemand anders aansprakelijk is voor het verkeersongeluk en de daardoor ontstane letselschade. Je wilt van die tegenpartij dan ook een schadevergoeding eisen. Dat kan een langdurig traject zijn, waarbij professionele hulp eigenlijk wel noodzakelijk is. Drost biedt je deze hulp bij letselschade.

Wat je alvast zelf kunt doen:

 • Zorg voor invulling van het Schade Aanrijdingsformulier (ook wel SAF genoemd)
 • Verzamel getuigen en beeldmateriaal van het ongeval.
 • Bezoek zo snel mogelijk een (huis)arts voor het vastleggen van lichamelijke klachten als gevolg van het ongeval.
 • Vraag juridische hulp aan een letselschade-expert van Drost Letselschade.
  (Wij stellen de tegenpartij dan voor jou aansprakelijk en verzorgen de verdere afwikkeling van jouw schade.)
 • Houd jouw onkosten die het gevolg zijn van het verkeersongeval nauwkeurig bij en bewaar eventuele bonnetjes.

* Na een verkeersongeval met een motorvoertuig moet de schadeveroorzaker binnen vijf jaar aansprakelijk worden gesteld. Voor wat betreft het indienen van de schadeclaim bij de verzekeraar van de veroorzaker geldt zelfs een termijn van drie jaar!

Drost Letselschade zorgt ervoor dat er tijdig aansprakelijk wordt gesteld. En natuurlijk zorgen we ook voor de verdere behandeling van jouw letselschadezaak. Het kan ook zo zijn dat de tegenpartij is doorgereden of onverzekerd is. Neem in dat geval ook altijd contact met ons op. Voor dit soort gevallen kunnen wij meestal namens het slachtoffer een claim indienen bij het Waarborgfonds.

Hoe regelt Drost Letselschade mijn schadevergoeding?

Heb je letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden. Zien wij mogelijkheden voor het claimen van een schadevergoeding? Dan bezoekt een deskundig en ervaren letselschadespecialist van Drost Letselschade je vervolgens (in de regel) thuis. Zo kan hij of zij met eigen ogen zien en precies van je horen wat de gevolgen van jouw letselschade zijn in het dagelijks leven. Ook kan deze letselschadespecialist jouw schade dan goed inventariseren.

Het aansprakelijk stellen van de wederpartij is de volgende stap. Dit doet jouw letselschade specialist van Drost voor jou. Daarna stelt hij of zij de schaderegeling in werking. Wij houden continu goed contact met jou en plegen waar nodig overleg. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Wij zorgen ervoor dat je een passende schadevergoeding krijgt.

Kan ik wel een letselschadespecialist betalen?

Heb je letselschade opgelopen na een ongeval en heeft de wederpartij de aansprakelijkheid erkend? Dan kun je bij Drost Letselschade terecht voor professionele juridische hulp en advies. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een schadeclaim is onze juridische deskundigheid noodzakelijk.

Wist je dat bij erkenning van aansprakelijkheid aan onze specialistische dienstverlening voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden zijn? In de wet is namelijk bepaald dat de kosten van onze belangenbehartiging voor rekening komen van de voor jouw letsel aansprakelijke partij. Onze hulp is derhalve niet gratis, maar bij erkenning van aansprakelijkheid voor jou als slachtoffer wel kosteloos. Dat leggen wij graag uit:

Als een andere partij aansprakelijk is voor jouw letselschade, verhalen wij de kosten van onze dienstverlening op deze partij. Onze hulp bij letselschade is daardoor bij aansprakelijkheid kosteloos voor jou als slachtoffer. Wij verhalen zowel jouw materiële en immateriële schade, als de kosten van onze bijstand op de voor jouw schade aansprakelijke partij of op diens verzekeraar.

Als er bij uitzondering toch kosten zouden moeten worden gemaakt, die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zouden komen, dan wordt dat altijd vooraf met je besproken. Zo wordt je niet op een later moment geconfronteerd met kosten waarvan je eerder geen weet had.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Is dat niet genoeg?

Drost Letselschade is geheel onafhankelijk en staat uitsluitend slachtoffers bij. Rechtsbijstandsverzekeraars, zoals bijvoorbeeld DAS, SRK, Univé en ARAG, zijn als verzekeraar lid van het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn actief op verschillende juridische gebieden en zijn niet bij uitstek gespecialiseerd op het gebied van letselschade. De letselschadespecialisten van Drost Letselschade zijn dat wel.

Ook komt het soms voor dat een slachtoffer voor rechtsbijstand is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de aansprakelijke partij. Dus de partij die jou aanreed, is voor de door hem veroorzaakte schade verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij jij voor rechtsbijstand bent verzekerd. Om belangenverstrengeling te voorkomen, doe je er goed aan voor jouw letselschadeclaim een onafhankelijke letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen. Dit kan en mag je in beginsel doen: volgens een Europese richtlijn moet de rechtsbijstandsverzekeraar in haar polisovereenkomst met jou als verzekerde de bepaling opnemen dat je de behartiging van jouw belangen mag toevertrouwen aan een gekwalificeerd persoon van jouw eigen keuze. Polisdekking blijft dan in beginsel gewoon bestaan. Lees jouw polis om vast te stellen hoe een en ander in jouw geval is geregeld.

Overigens moet, bij erkenning van aansprakelijkheid, de aansprakelijke partij ook instaan voor de kosten van onze dienstverlening. In dat geval ben je derhalve helemaal niet afhankelijk van jouw rechtsbijstandsverzekeraar.

Bij betwisting van de aansprakelijkheid kan het verstandig zijn om een beroep te doen op jouw eigen rechtsbijstandsverzekering. Zoals hiervoor al gemeld: raadpleeg de polis om te zien wat de mogelijkheden zijn. Drost Letselschade inschakelen heeft meer voordelen. Een letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt je bijvoorbeeld in de regel thuis; een rechtsbijstandsverzekeraar doet dit (meestal) niet.

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als je letselschade hebt opgelopen, dan kun je vanaf het moment van het ongeval (zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeval) kosten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat je een hulp in de huishouding moet inhuren omdat je zelf jouw huis niet meer kunt schoonmaken. Je lijdt dus schade. Maar deze schade gaat verder. Want als je niet meer kunt werken, loop je vaak ook inkomsten mis. Als je alle kosten bij elkaar optelt, kan de schade al snel aardig oplopen. Het is belangrijk dat je deze schade ook daadwerkelijk vergoed krijgt. Overigens, ook als jouw schade niet zo groot is, heb je nog steeds recht op een vergoeding van jouw schade. Zo krijg je geen financiële zorgen en kun je alle rekeningen blijven betalen.

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat jouw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen, is een behoorlijke klus. Je moet daarvoor ook verstand van zaken hebben. Als je geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat je niet de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt. Schadeposten worden dan vergeten of niet correct berekend. Gevolg: financiële zorgen en stress. Daarnaast kun je je minder goed richten op jouw herstel. Dat alles wil je niet. Wees verstandig en schakel een expert van Drost in voor de behandeling van jouw letselschadezaak.

Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn aan onze dienstverlening voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden. Die verhalen wij namelijk op de voor jouw letsel aansprakelijke partij.

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag natuurlijk ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.