Auto-ongeluk

Misschien was het altijd al jouw grootste angst. En nu is het je echt overkomen… Rijdend in je auto ben je het slachtoffer geworden van een verkeersongeval. En naast schade aan je auto, heb je ook persoonlijk letsel opgelopen.

Was het auto-ongeluk niet jouw schuld? Dan is de kans groot dat je recht hebt op een schadevergoeding voor het opgelopen letsel. Wij verzorgen graag jouw letselschadeclaim en verhalen jouw letselschade.

Letselschade – wat valt daaronder?

Een auto-ongeluk gehad? Dan mag je van geluk spreken als je er met alleen schade aan jouw voertuig vanaf komt. Helaas lopen slachtoffers van een verkeersongeval ook geregeld persoonlijk letsel op. Hiervoor komen ze vaak bij de huisarts of in het ziekenhuis terecht.

Bij een licht auto-ongeluk zijn de meest voorkomende klachten pijn aan het hoofd, de nek, de schouders en de rug. Bij zwaardere ongevallen komen vaak ook gebroken ledematen, uit- en inwendige verwondingen, hersenletsel en ander gecompliceerd letsel voor. Daarnaast is het niet vreemd als er ook psychische klachten ontstaan na een auto-ongeval. Deze klachten moeten niet worden onderschat! Ook bij licht letsel heb je recht op een schadevergoeding. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

 

Schadevergoeding

Is een ander aansprakelijk voor het jou overkomen ongeval? Dan heb je in principe recht op een schadevergoeding in verband met het opgelopen letsel. Die vergoeding valt uiteen in een vergoeding voor materiële schade en een vergoeding voor immateriële schade. Materiële schadevergoeding is een vergoeding voor direct in geld uit te drukken schadeposten. Immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor de door jou geleden pijn, het verdriet, de zorgen, en het gemis en verlies aan levensvreugde. Die vergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd.

Voorwaarden voor schadevergoeding

Auto-ongevalJe hebt in principe recht op een schadevergoeding als iemand anders aansprakelijk is voor het jou overkomen verkeersongeluk. Dat betekent dus dat iemand anders de veroorzaker is van jouw auto-ongeluk en het ongeval niet door een eigen verkeersfout kwam.

Na het auto-ongeluk moet de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval en de schade die je daardoor hebt geleden. Je moet kunnen bewijzen dat jouw letselschade het gevolg is van het ongeval. De hulp van een deskundige is daarbij onmisbaar. Kies voor de hulp van een expert van Drost Letselschade. Dan ben je verzekerd van een optimale afwikkeling van jouw letselschade.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet je meteen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij jouw auto-ongeluk

Om een letselschadevergoeding te krijgen, is het belangrijk te weten wie aansprakelijk is voor het ongeval. Een letselschade-expert voert dit onderzoek naar de aansprakelijkheid graag voor je uit.

Verzamel informatie over ongeval en letsel

Verzamel als slachtoffer zo snel mogelijk de juiste informatie over het ongeval en jouw letsel.
Zo kun je zelf bijvoorbeeld de volgende informatie verzamelen en aanleveren:

•   Getuigenverklaringen en fotomateriaal (bijvoorbeeld van de plaats van het ongeluk)
•   Een kopie van het door beide partijen ondertekende schadeformulier
•   Een kopie van het proces-verbaal van de politie
•   Medische informatie (gerelateerd aan het auto-ongeluk), jouw patiëntendossier
•   Facturen, bonnetjes en andere betaalbewijzen van gemaakte (aan het ongeval gerelateerde) onkosten

Stappenplan bij letselschade na een auto-ongeluk

Bij Drost Letselschade helpen we je graag verder als je te maken hebt met letselschade na een auto-ongeluk. Iedere letselschadezaak is uniek. Dit komt omdat het letsel dat is opgelopen door het auto-ongeval, verschilt per persoon. Toch zijn er een aantal stappen die elke letselschadezaak doorloopt. We leggen uit welke stappen, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Vrijblijvend eerste advies

Wil je weten of je recht hebt op een letselschadevergoeding? Wij staan voor je klaar! Is iemand anders aansprakelijk is voor jouw letsel? Dan hoef jij je geen zorgen te maken over onze kosten. Die moet de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij dan namelijk betalen.
Neem contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend eerste advies van een van onze letselschade-experts over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor jouw letselschade.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?
Kijk dan hier voor meer informatie over ons vrijblijvend eerste advies.

De intake

Heb je mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding? Als je besluit om Drost Letselschade in te schakelen als jouw belangenbehartiger, dan plannen we samen een intakegesprek. Een letselschade-expert van ons kantoor zal dan uitgebreid met je praten over wat je is overkomen en wat de gevolgen daarvan voor jou zijn.

Wil je meer weten over de inhoud van een intakegesprek?
Meer informatie over de intake vind je hier.

Aansprakelijkstelling & voorschot

Na het intakegesprek zal jouw letselschade-expert in principe de tegenpartij aansprakelijk stellen voor jouw letselschade. Daarbij wordt dan ook meteen gevraagd of je, als de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, alvast een voorschot op je schadevergoeding kunt krijgen.

Wil je meer weten over onze aanpak?
Meer informatie over de aansprakelijkstelling vind je hier.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

Na erkenning van de aansprakelijkheid gaat jouw expert aan de slag om al jouw schadegegevens duidelijk op een rijtje te krijgen. We verzamelen alle informatie over jouw materiële en immateriële schade. Meestal vragen we ook medisch advies op.

Benieuwd naar de behandeling van jouw dossier?
Kijk dan hier voor meer informatie over onze aanpak.

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Voor een volledige afwikkeling van jouw schade brengen we eerst alle geleden én nog te lijden schade in kaart. En we kijken natuurlijk ook naar een eerlijke vergoeding van het smartengeld (de vergoeding voor immateriële schade). Jouw expert van Drost Letselschade bespreekt met je hoe we denken dat jouw schade het beste afgewikkeld kan worden.

Wil je meer weten over de wijze waarop de hoogte van jouw schadevergoeding wordt bepaald?
Meer informatie over de vaststelling van de schadevergoeding vind je hier.

De eindafwikkeling

In overleg met jou stellen we een regelingsvoorstel op. Dit leggen we voor aan de aansprakelijke verzekeraar. Het kan ook zijn dat die verzekeraar zelf met een dergelijk voorstel komt. Zodra we het eens zijn met de tegenpartij over de wijze waarop jouw letselschade afgewikkeld moet worden, ronden we alles af. Meestal gebeurt dat met een zgn. vaststellingsovereenkomst. Als beide partijen deze hebben ondertekend, dan ontvang je een slotbetaling. En daarmee is jouw letselschadezaak dan afgewikkeld.

Benieuwd hoe jouw letselschadezaak wordt afgerond?
Kijk dan hier voor meer informatie over de eindafwikkeling van een letselschadezaak.

Wat wordt vergoed?

Wat wordt er vergoed?Dien tijdig schadeclaim in

Het indienen van een schadeclaim voor het jou overkomen ongeval is alleen mogelijk als jouw vordering niet verjaard is. Dat betekent dat het auto-ongeluk niet te lang geleden gebeurd mag zijn. Je kunt over het algemeen tot vijf jaar na het ontstaan van jouw letselschade door een verkeersongeval nog een schadevergoeding vragen van de veroorzaker van het ongeval. Maar let op: de verzekeraar van de aansprakelijke partij moet binnen drie jaar tot vergoeding van de schade worden aangesproken.

Je hebt waarschijnlijk geen recht op schadevergoeding als:

 • Het auto-ongeluk langer dan vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden (en je de veroorzaker niet eerder aansprakelijk hebt gesteld)
 • Jouw auto-ongeluk het gevolg was van een bewust laakbare/strafbare handeling van jezelf

Mogelijke schadeposten na een ongeval:

Om je een idee te geven van schadeposten waarvoor je na een ongeval een vergoeding kunt vragen, zie je hieronder een overzicht. Het gaat om (on)kosten die aan het ongeval gerelateerd zijn. Dat deze kosten het gevolg zijn van het ongeluk moet je natuurlijk wel kunnen aantonen. Klachten die je daarvoor al had (de zogenaamde ‘pre-existente klachten’), worden niet in de schadeberekening meegenomen.

 •   Medische kosten die buiten jouw ziekteverzekering vallen
 •   Reis- en verblijfkosten voor ziekenhuis en revalidatiecentrum
 •   Verzorgingskosten, huishoudelijke hulp
 •   Verlies van inkomsten
 •   Smartengeld
 •   Aanpassingen aan woning of vervoermiddel
 •   Kosten van juridische bijstand

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op

Juridische hulp bij letselschade

Drost Letselschade biedt je hulp bij letselschade. Schakel ons daarom in voor het krijgen van een optimale schadevergoeding na een ongeval. Een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade treedt op als jouw belangenbehartiger.

Geen kosten

Volgens de wet heb je als slachtoffer van een auto-ongeval recht op juridische bijstand. De aansprakelijke partij moet voor die kosten instaan. Is de aansprakelijkheid erkend? Dan is de hulp van een letselschade-expert voor het slachtoffer daarom kosteloos. Die kosten worden immers verhaald op de voor het verkeersongeval aansprakelijke tegenpartij.

Je hebt recht op juridische bijstandBij Drost Letselschade wordt niet gewerkt volgens het ‘no cure no pay’-principe. Je hoeft daarom bij succes geen deel van jouw schadevergoeding af te dragen aan jouw letselschadebehandelaar. Drost verhaalt de kosten van rechtsbijstand op de voor het letsel aansprakelijke partij. En jij houdt jouw volledige schadevergoeding. Dat is wel zo eerlijk!

Traject schadebehandeling

Jouw letselschade-expert maakt samen met jou een overzicht van jouw onkosten die het gevolg zijn van het ongeval. Ook toekomstige schadeposten worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt namens jou een schadeclaim ingediend bij de aansprakelijke partij. Daarna volgt onderhandeling over de te vergoeden schade. Als het traject van schadeafwikkeling eenmaal loopt, vraagt de voor jou werkzame letselschade-expert om betaling van een voorschot op de schade. Daarmee kun je dan de eerste onkosten alvast betalen en worden financiële problemen voorkomen.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen na een verkeersongeval?

Je hebt bij een verkeersongeluk letsel opgelopen? Dat is erg vervelend! En misschien heb je ook nog een heel traject van herstel en revalidatie voor de boeg. Naast alle ongemakken heeft het ongeval wellicht ook vervelende financiële gevolgen. En dat terwijl iemand anders aansprakelijk is voor het verkeersongeluk en de daardoor ontstane letselschade. Je wilt van die tegenpartij dan ook een schadevergoeding eisen. Dat kan een langdurig traject zijn, waarbij professionele hulp noodzakelijk is. Drost biedt je deze hulp bij letselschade.

Wat je alvast zelf kunt doen:

 • Stel een verslag op van jouw ongeval.
 • Verzamel getuigen en beeldmateriaal van het ongeval.
 • Bezoek zo snel mogelijk een (huis)arts voor het vastleggen van lichamelijke klachten als gevolg van het ongeval.
 • Vraag juridische hulp aan een letselschade-expert van Drost Letselschade.
  (Wij stellen de tegenpartij dan voor u aansprakelijk en verzorgen de verdere afwikkeling van uw schade.)
 • Houd jouw onkosten die het gevolg zijn van het verkeersongeval nauwkeurig bij.

* Na een verkeersongeval met een motorvoertuig moet de schadeveroorzaker binnen vijf jaar aansprakelijk worden gesteld. Voor wat betreft het indienen van de schadeclaim bij de verzekeraar van de veroorzaker geldt zelfs een termijn van drie jaar!

Drost Letselschade zorgt ervoor dat er tijdig aansprakelijk wordt gesteld. En natuurlijk zorgen we ook voor de verdere behandeling van jouw letselschadezaak. Het kan ook zo zijn dat de tegenpartij is doorgereden of onverzekerd is. Neem in dat geval ook altijd contact met ons op. Voor dit soort gevallen kunnen wij meestal namens het slachtoffer een claim indienen bij het Waarborgfonds.

Hoe regelt Drost Letselschade mijn schadevergoeding?

Heb je letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden. Een deskundig en ervaren letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt je vervolgens (in de regel) thuis. Zo kan hij of zij met eigen ogen zien en precies van je horen wat de gevolgen van jouw letselschade zijn in het dagelijks leven. Ook kan deze letselschadespecialist jouw schade dan goed inventariseren.

Het aansprakelijk stellen van de wederpartij is de volgende stap. Dit doet jouw letselschade specialist van Drost voor jou. Daarna stelt hij of zij de schaderegeling in werking. Wij houden continu goed contact met jou en plegen waar nodig overleg. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Wij zorgen ervoor dat je een passende schadevergoeding krijgt.

Kan ik wel een letselschadespecialist betalen?

Heb je letselschade opgelopen na een ongeval en heeft de wederpartij de aansprakelijkheid erkend? Dan kun je bij Drost Letselschade terecht voor professionele juridische hulp en advies. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een schadeclaim is onze juridische deskundigheid noodzakelijk.

Wist je dat bij erkenning van aansprakelijkheid aan onze specialistische dienstverlening voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden zijn? In de wet is namelijk bepaald dat de kosten van onze belangenbehartiging voor rekening komen van de voor jouw letsel aansprakelijke partij.

Onze hulp is derhalve niet gratis, maar bij erkenning van aansprakelijkheid voor jou als slachtoffer wel kosteloos. Dat leggen wij graag uit. Als een andere partij aansprakelijk is voor jouw letselschade, verhalen wij de kosten van onze dienstverlening op deze partij. Onze hulp bij letselschade is daardoor bij aansprakelijkheid kosteloos voor jou als slachtoffer. Wij verhalen zowel jouw materiële en immateriële schade, als de kosten van onze bijstand op de voor jouw schade aansprakelijke partij of op diens verzekeraar.

Als er bij uitzondering toch kosten zouden moeten worden gemaakt, die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zouden komen, dan wordt dat altijd vooraf met je besproken. Zo wordt je niet op een later moment geconfronteerd met kosten waarvan je eerder geen weet had.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Is dat niet genoeg?

Drost Letselschade is geheel onafhankelijk en staat uitsluitend slachtoffers bij. Rechtsbijstandsverzekeraars, zoals bijvoorbeeld DAS, SRK, Univé en ARAG, zijn als verzekeraar lid van het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn actief op verschillende juridische gebieden en zijn niet bij uitstek gespecialiseerd op het gebied van letselschade. De letselschadespecialisten van Drost Letselschade zijn dat wel.

Ook komt het soms voor dat een slachtoffer voor rechtsbijstand is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de aansprakelijke partij. Dus de partij die jou aanreed, is voor de door hem veroorzaakte schade verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij jij voor rechtsbijstand bent verzekerd. Om belangenverstrengeling te voorkomen, doe je er goed aan voor jouw letselschadeclaim een onafhankelijke letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen.

Dit kan en mag je in beginsel doen: volgens een Europese richtlijn moet de rechtsbijstandsverzekeraar in haar polisovereenkomst met jou als verzekerde de bepaling opnemen dat je de behartiging van jouw belangen mag toevertrouwen aan een gekwalificeerd persoon van jouw eigen keuze. Polisdekking blijft dan in beginsel gewoon bestaan. Lees jouw polis om vast te stellen hoe een en ander in jouw geval is geregeld.

Overigens moet, bij erkenning van aansprakelijkheid, de aansprakelijke partij ook instaan voor de kosten van onze dienstverlening. In dat geval ben je derhalve helemaal niet afhankelijk van jouw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij betwisting van de aansprakelijkheid kan het verstandig zijn om een beroep te doen op jouw eigen rechtsbijstandsverzekering. Zoals hiervoor al gemeld: raadpleeg de polis om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Drost Letselschade inschakelen heeft meer voordelen. Een letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt je bijvoorbeeld in de regel thuis; een rechtsbijstandsverzekeraar doet dit (meestal) niet.

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als je letselschade hebt opgelopen, dan kun je vanaf het moment van het ongeval (zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeval) kosten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat je een schoonmaker moet inhuren omdat je niet meer zelf jouw huis kunt schoonmaken.

Je lijdt dus schade. Maar deze schade gaat verder. Want als je niet meer kunt werken, loop je vaak ook inkomsten mis. Als je alle kosten bij elkaar optelt, kan de schade al snel aardig oplopen. Het is belangrijk dat je deze schade ook daadwerkelijk vergoed krijgt. Overigens, ook als jouw schade niet zo groot is, heb je nog steeds recht op een vergoeding van jouw schade. Zo krijg je geen financiële zorgen en kun je alle rekeningen blijven betalen.

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat jouw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen, is een behoorlijke klus. Je moet daarvoor ook verstand van zaken hebben. Als je geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat je niet de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt. Schadeposten worden dan vergeten of niet correct berekend. Gevolg: financiële zorgen en stress. Daarnaast kun je je minder goed richten op jouw herstel. Dat alles wil je niet. Wees verstandig en schakel een expert van Drost in voor de behandeling van jouw letselschadezaak. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn aan onze dienstverlening voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden. Die verhalen wij namelijk op de voor jouw letsel aansprakelijke partij.

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag natuurlijk ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.