Heb je een afwikkelingsvoorstel van een verzekeraar ontvangen en ben je benieuwd of dat voorstel reëel is? Wij kunnen het voorstel voor je beoordelen en bekijken of het wel fair en reëel is. Dit noemen we een second opinion. Op deze pagina lees je hier meer over.

Wij beoordelen het aanbod van de verzekeraar in het kader van een second opinion. Ons oordeel geven we op basis van de wet, jurisprudentie en onze eigen deskundigheid en ervaring. Uitzonderingen daargelaten, zullen de kosten voor een second opinion meest van tijd maximaal € 1.250,00 bedragen, te vermeerderen met kantoorkosten en btw. Soms zijn dossiers echter zo omvangrijk en complex, dat het niet mogelijk zal zijn een second opinion voor dit bedrag te geven. In dat geval zullen wij je van tevoren laten weten wat onze inschatting is voor wat betreft de aan het geven van de second opinion te besteden tijd. Onze werkzaamheden verband houdende met de second opinion zullen op ons normaal gebruikelijke uurtarief worden verricht.

Soms heb je recht op een second opinion zonder dat daaraan kosten voor jou verbonden zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een rechtsbijstandsverzekering. Jouw rechtsbijstandsverzekeraar draagt dan de kosten van de second opinion. Of jouw rechtsbijstandsverzekeraar deze kosten vergoedt, is afhankelijk van de afgesloten polis. De kosten van een second opinion kunnen mogelijk ook worden verhaald op de voor jouw letsel aansprakelijke tegenpartij. Als dat het geval is, kost een second opinion je uiteindelijk niets.

Second opinion door Drost Letselschade

Een deskundig en ervaren letselschadespecialist van Drost Letselschade toetst met een second opinion het aanbod van de verzekeraar om jouw letselschade af te wikkelen. De specialist beoordeelt of het afwikkelingsvoorstel dat je hebt gekregen wel reëel en fair is.

In overleg kan besloten worden dat wij de behandeling van jouw letselschadezaak overnemen van de huidige belangenbehartiger. Wij bezoeken je dan vervolgens in de regel thuis, stellen ons op de hoogte van het opgelopen letsel, inventariseren zelf jouw schade en stellen daarna de verdere schadeafwikkeling in werking. Natuurlijk doen we dit alles in goed overleg met jou, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

second opinion

Second opinion aanvragen

Wij hebben ruim dertig jaar ervaring met de afwikkeling van letselschadezaken. De deskundigheid en ruime ervaring van onze letselschade-experts wordt gegarandeerd door lidmaatschappen van het NIVRE en het NIS. Ons kantoor onderschrijft de Gedragscode Behandeling Letselschade en is aangesloten bij De Letselschade Raad. Ook hebben wij het Nationaal Keurmerk Letselschade van De Letselschade Raad. Drost Letselschade beschikt over een aan ons eigen kantoor verbonden team van medisch specialisten. Voor een second opinion ben je bij ons dus aan het goede adres.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar [email protected] of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!