Een vraag die vaak gesteld wordt, is of een letselschade uitkering een bruto- of netto-uitkering is. De uitkering in verband met letselschade is een netto-uitkering. Deze wordt fiscaal niet belast als inkomen uit arbeid en onderneming (Box 1). Echter, 100% zekerheid kan daarover niet worden gegeven.

 

Belasting over schadevergoeding

Het komt bijna nooit voor, het betalen van belasting over een schadevergoeding op basis van Box 1. Maar de belastingdienst kan achteraf van oordeel zijn dat u toch, overeenkomstig het tarief van Box 1, belasting moet betalen over uw schade uitkering. Het deel van uw schadevergoeding dat achteraf belast zou kunnen worden, is het zogenaamde verlies aan verdienvermogen, ook wel verlies van arbeidsvermogen genoemd. Het is daarom van cruciaal belang dat, vóórdat tot eindafwikkeling van de schade wordt overgegaan, een belastinggarantie door de verzekeraar die de schade vergoed wordt afgegeven. Als u voor de afwikkeling van uw letselschade Drost Letselschade hebt ingeschakeld, dan regelen wij dit voor u.

Belastinggarantie door verzekeraar

De belastinggarantie houdt in dat als uw letselschade uitkering, geheel of gedeeltelijk achteraf toch door de fiscus wordt belast op basis van Box 1 (inkomen uit arbeid en onderneming), de verzekeraar de bezwaarprocedure voor u voert. Mocht u in die procedure in het ongelijk worden gesteld, dan betaalt de verzekeraar alsnog de verschuldigde belasting. U moet zich overigens wel houden aan de voorwaarden van de belastinggarantie. Dat betekent onder meer dat u de uitkering niet mag opgeven als inkomen voor Box 1. En dat u, als u een navordering krijgt van de fiscus, dat direct meldt bij de verzekeraar.

 

Schadevergoeding boven vermogensgrens

Mocht door de letselschade uitkering uw vermogen boven de vermogensgrens komen, dan wordt u daarvoor wel belast volgens het tarief van Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Uw letselschadespecialist van Drost Letselschade heeft voor die “belastingschade” in het kader van de afwikkeling van uw schade een compensatie door de verzekeraar bedongen. Die compensatie is dan ook in uw letselschade uitkering opgenomen.

 

Belastinggarantie en beroepsfout

Mocht u achteraf een aanslag ontvangen van de ficus over (een deel van) de schadevergoeding en u hebt geen belastinggarantie, dan heeft de letselschadespecialist die uw schade heeft afgewikkeld hoogstwaarschijnlijk een beroepsfout gemaakt. De letselschadespecialist is dan voor de schade die voortvloeit uit het niet afgeven van een belastinggarantie aansprakelijk. De belastingschade kunt u dan op hem verhalen.

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring