Is een letselschade-uitkering een bruto- of netto-uitkering? Dat vragen veel mensen zich af. Het antwoord is dat de uitkering in verband met letselschade een netto-uitkering is. Deze wordt fiscaal dus niet belast als inkomen uit arbeid en onderneming (box 1). Maar honderd procent zekerheid kan daarover niet worden gegeven.

Belasting en schadevergoeding

Het komt bijna nooit voor dat je belasting moet betalen over een schadevergoeding op basis van box 1. Maar de belastingdienst kan achteraf toch van oordeel zijn dat u toch, overeenkomstig het tarief van box 1, belasting moet betalen over uw schade-uitkering. Het deel van uw schadevergoeding dat achteraf belast kan worden, is het zogenaamde verlies aan verdienvermogen. Dit noemen we ook wel verlies van arbeidsvermogen. Het is daarom erg belangrijk dat een belastinggarantie wordt afgegeven door de verzekeraar die de schade vergoedt. Dit moet gebeuren vóórdat tot eindafwikkeling van de schade wordt overgegaan. Als u voor de afwikkeling van uw letselschade Drost Letselschade hebt ingeschakeld, dan regelen wij dit voor u.

Belastinggarantie over schadevergoeding

Belastinggarantie door verzekeraar

Wat betekent belastinggarantie precies? Het houdt in dat als uw letselschade-uitkering, geheel of gedeeltelijk achteraf toch door de fiscus wordt belast op basis van box 1 (inkomen uit arbeid en onderneming), dat de verzekeraar de bezwaarprocedure voor u voert. Als u in die procedure in het ongelijk wordt gesteld dan betaalt de verzekeraar alsnog de verschuldigde belasting. U moet zich overigens wel houden aan de voorwaarden van de belastinggarantie. Dat betekent onder meer dat u de uitkering niet mag opgeven als inkomen voor box 1. En ook dat u, als u een navordering krijgt van de fiscus, dat direct meldt bij de verzekeraar.

Vermogensgrens

Als door de letselschade-uitkering uw vermogen boven de vermogensgrens komt dan wordt u daarvoor wél belast volgens het tarief van box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Uw letselschadespecialist van Drost Letselschade heeft voor die ‘belastingschade’ in het kader van de afwikkeling van uw schade, een compensatie door de verzekeraar bedongen. Die compensatie is dan ook in uw letselschade-uitkering opgenomen.

Beroepsfout

Mocht u achteraf een aanslag ontvangen van de ficus over (een deel van) de schadevergoeding en u hebt geen belastinggarantie, dan heeft de letselschadespecialist die uw schade heeft afgewikkeld hoogstwaarschijnlijk een beroepsfout gemaakt. De letselschadespecialist is dan voor de schade die voortvloeit uit het niet afgeven van een belastinggarantie aansprakelijk. De belastingschade kunt u dan op hem verhalen.