Wil je iemand aansprakelijk stellen, omdat je gewond bent geraakt en letselschade hebt opgelopen? En is de ander verantwoordelijk voor het jou overkomen ongeval of voorval? Dan is het verstandig een expert van Drost Letselschade in te schakelen om de schuldige voor jouw schade aansprakelijk te stellen. Het beste is, dat dit zo snel mogelijk gebeurt. En met een belangenbehartiger van Drost Letselschade weet je zeker dat het aansprakelijk stellen op de juiste manier gedaan wordt.

Er komt wel het een en ander bij kijken als je iemand aansprakelijk wilt stellen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat jouw recht op schadevergoeding niet verjaart. Jouw belangenbehartiger van Drost houdt de verjaringstermijn goed voor jou in de gaten. Het zou namelijk vervelend zijn als bij de afwikkeling van jouw schade blijkt dat je rechten op een schadevergoeding zijn verjaard en je daarom geen betaling van schadevergoeding meer kunt afdwingen.

Wanneer iemand aansprakelijk stellen voor letselschade?

Als je letsel hebt opgelopen door een ongeval of ander voorval, waarvoor een ander verantwoordelijk is, is het van belang zo snel mogelijk actie te ondernemen. Het aansprakelijk stellen van de verantwoordelijke partij is een cruciale eerste stap in het proces om schadevergoeding te krijgen. Dit moet gedaan worden voordat de verjaringstermijn verstrijkt. In beginsel is de verjaringstermijn 5 jaar, te rekenen vanaf het moment dat je bekend bent met het feit dat je schade hebt geleden én bekend bent met de partij die voor die schade aansprakelijk is. Dat de  hoogte van de totale schade nog niet bekend is, is hierbij niet van belang.

Voor het indienen van een claim bij een verzekeraar geldt in principe een kortere verjaringstermijn van 3 jaar.

Het is raadzaam om een letselschade expert van Drost in te schakelen, die niet alleen de tegenpartij namens jou aansprakelijk stelt, maar ook zorgt voor de begeleiding bij het verzamelen van de nodige bewijsstukken. Zo wordt de schadeclaim correct ingediend en goed onderbouwd.

Heb je recht op schadevergoeding?Doe de letselschadetest of neem contact met ons op.

Wat is de termijn waarbinnen je iemand aansprakelijk moet stellen?

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, moet je binnen de geldende verjaringstermijn de tegenpartij aansprakelijk stellen. Doe je dat niet, dan is betaling van jouw schadeclaim juridisch niet meer af te dwingen. Met een beroep op het feit dat jouw vordering verjaard is, kan de aansprakelijke partij in dat geval aan betaling ontkomen. Het is dan ook belangrijk om de tegenpartij zo snel mogelijk na het jou overkomen ongeval (of ander voorval met schade tot gevolg) aansprakelijk te stellen, zodat je je recht op een schadevergoeding niet verliest. Verjaringstermijnen zijn wettelijk bepaald. De standaard verjaringstermijn is vijf jaar vanaf het moment dat je bekend bent met het feit dat je schade hebt geleden en met degene die daarvoor aansprakelijk is. Meestal begint die termijn te lopen vanaf de datum van het ongeval of voorval. Voor verkeersongevallen met een motorrijtuig kun je een claim indienen onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Hiervoor geldt een termijn van drie jaar. Ook tijdens en zelfs na de letselschadezaak heb je te maken met termijnen. Verjaring is een ingewikkeld juridisch vraagstuk en ook daarom is het belangrijk om een deskundige letselschade jurist in te schakelen voor de afwikkeling van jouw schade. De letselschade experts van Drost Letselschade helpen je graag verder.

Zo stel je iemand aansprakelijk voor letselschade

Wil je weten hoe je de tegenpartij aansprakelijk kunt stellen voor jouw letselschade? Bijvoorbeeld als je letsel hebt opgelopen door een verkeersongeval of als je je werkgever aansprakelijk wilt stellen na een bedrijfsongeval? Ons advies aan elk letselschadeslachtoffer is: doe dit niet en laat dit over aan een letselschade expert. Want je kunt zelf iemand aansprakelijk stellen voor jouw schade, maar dit is zeker niet eenvoudig. En er komen ook andere zaken bij kijken, zoals het verzamelen van bewijsmateriaal (getuigen vinden, politierapport en medisch dossier opvragen, etc.) en het in kaart brengen van de schadeposten. Daarvoor is kennis van zaken nodig. Want je wilt natuurlijk dat jouw  volledige schade vergoed wordt.

Ook al zijn er online brieven als voorbeeld te vinden die gebruikt kunnen worden voor de aansprakelijkstelling; wij drukken je op het hart contact op te nemen met een expert van Drost Letselschade en dit werk niet zelf ter hand te nemen. Want je maakt hoogstwaarschijnlijk fouten, die vervolgens vervelende consequenties kunnen hebben. De experts van Drost weten precies hoe een aansprakelijkstelling opgesteld moet worden en waarop gelet moet worden bij de behandeling van jouw schadezaak. Met de inschakeling van een belangenbehartiger van Drost ben je verzekerd van een schadeafwikkeling op maat!

En, goed te weten, bij erkenning van de aansprakelijkheid zijn aan onze dienstverlening voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden. Onze kosten verhalen wij namelijk op de voor jouw schade aansprakelijke partij. Dat is in de wet zo bepaald. En dat is ook wel zo eerlijk: jij hebt immers niet om het jou overkomen ongeval gevraagd, dus waarom zou je wel met de kosten moeten blijven zitten?

Voor materiële schade

Na een ongeluk kun je iemand ook aansprakelijk stellen voor de door jou geleden schade. Onderdeel van de totale schade is de materiële schade. Materiële letselschade betreft de schadeposten die direct op geld waardeerbaar zijn. Denk aan het eigen risico van de zorgverzekeraar, de kosten die je in het ziekenhuis maakt en de reiskosten in verband met ziekenhuisbezoek of bezoek aan andere zorgverleners. Andere  voorbeelden van materiële schade zijn inkomensverlies, extra studiekosten door opgelopen studievertraging en uitgaven voor het overnemen van huishoudelijke taken. Als je besluit om de letselschade experts van Drost in te schakelen, dan zorgen wij ervoor dat de tegenpartij op de juiste wijze voor zowel jouw materiële schade als de immateriële schade aansprakelijk wordt gesteld en worden al jouw schadeposten correct en nauwgezet in kaart gebracht.

Stel een aansprakelijkheidsbrief op

Letselschade opgelopen, waarvoor een andere partij aansprakelijk is? Er zal dan een brief moeten worden opgesteld waarin de verantwoordelijke partij ook daadwerkelijk aansprakelijk wordt gesteld voor jouw schade. Het is uitermate belangrijk dat in een aansprakelijkstelling de juiste informatie staat. We adviseren je dan ook met klem om geen online voorbeeldbrief te gebruiken voor een aansprakelijkstelling voor jouw letselschade. De kans is groot, dat die brief dan toch fouten bevat, waarvan het nog maar de vraag is of die op een later moment nog hersteld kunnen worden. De aansprakelijkheidsbrief moet voldoen aan de eisen die daarvoor gelden en moet ook op jouw specifieke situatie zijn afgestemd. Ook daarom is het verstandig om een letselschade expert van Drost in te schakelen voor de behandeling van jouw letselschadezaak. Drost verzorgt voor jou de aansprakelijkheidsbrief en neemt ook verder het nodige werk van je over: zo kun jij je richten op je herstel!

Waarom Drost Letselschade?

Wij richten ons al meer dan dertig jaar op de belangenbehartiging van slachtoffers van letselschade. Drost is specialist op het gebied van letselschade en neemt jou alle werk uit handen. Na een succesvolle aansprakelijkstelling moet jouw zaak worden afgewikkeld. De afwikkeling van de schade vindt altijd in overleg met jou plaats. Zo weet je waar je aan toe bent en kom jij niet voor verrassingen te staan.

Schadeafwikkeling na aansprakelijk stellen

Natuurlijk zorgen wij ook voor de verdere afwikkeling van jouw letselschade. Na aansprakelijkstelling en erkenning van de aansprakelijkheid, gaat Drost over tot het berekenen van de door jou geleden schade en het verhalen daarvan. Dat betekent dat de aansprakelijke partij een vergoeding voor jouw schade moet betalen. Niet alleen voor de materiële schade (zoals kapotte kleding, verlies van inkomen, aanpassing van de woning of kosten voor huishoudelijke hulp), maar ook voor de immateriële schade (het smartengeld).

Is de aansprakelijkheid volledig erkend? Dan is de aansprakelijke partij verplicht de kosten van onze diensten (‘kosten van rechtsbijstand’) te vergoeden. Dat is in de wet bepaald. Onze hulp kost jou bij erkenning van aansprakelijkheid dan ook helemaal niets.

Wij zijn bekend van:

De Telegraaf NU.nl RTL Nieuws Letselschade.nu RTL NOS Een Vandaag Nieuwsuur AD Hart van Nederland De Volkskrant

Stappenplan bij letselschade

Bij Drost Letselschade helpen we je graag verder als je te maken hebt met letselschade. Iedere letselschadezaak is uniek. Dit komt omdat het letsel dat is opgelopen door het ongeval of voorval, verschilt per persoon. Toch zijn er een aantal stappen die elke letselschadezaak doorloopt, zoals de aansprakelijkheidsstelling. Meer over het aansprakelijk stellen lees je in het stappenplan hieronder. We leggen uit welke stappen je zal doorlopen, zodat je weet wat je kunt verwachten. 

Vrijblijvend eerste advies

Wil je weten of je recht hebt op een letselschadevergoeding? Wij staan voor je klaar! Is iemand anders aansprakelijk voor jouw letsel en wordt die aansprakelijkheid ook erkend? Dan hoef jij je geen zorgen te maken over onze kosten. Die moet de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij dan namelijk betalen.
Neem contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend eerste advies van een van onze letselschade-experts over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor jouw letselschade.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?
Kijk dan hier voor meer informatie over ons vrijblijvend eerste advies.

De intake

Heb je mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding? Als je besluit om Drost Letselschade in te schakelen als jouw belangenbehartiger, dan plannen we samen een intakegesprek. Een letselschade-expert van ons kantoor zal dan uitgebreid met je praten over wat je is overkomen en wat de gevolgen daarvan voor jou zijn.

Wil je meer weten over de inhoud van een intakegesprek?
Meer informatie over de intake vind je hier.

Aansprakelijkstelling & voorschot

Na het intakegesprek zal jouw letselschade-expert in principe de tegenpartij aansprakelijk stellen voor jouw letselschade. Daarbij wordt dan ook meteen gevraagd of je, als de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, alvast een voorschot op je schadevergoeding kunt krijgen.

Wil je meer weten over onze aanpak?
Meer informatie over de aansprakelijkstelling vind je hier.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

Na erkenning van de aansprakelijkheid gaat jouw expert aan de slag om al jouw schadeposten en verdere schadegegevens duidelijk op een rijtje te krijgen. We verzamelen alle informatie over jouw materiële en immateriële schade. We vragen ook medische informatie (over het opgelopen letsel) op. Aan ons kantoor zijn eigen medisch adviseurs verbonden. Een medisch advies kan dus eenvoudig worden opgevraagd.

Benieuwd naar de behandeling van jouw dossier?
Kijk dan hier voor meer informatie over onze aanpak.

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Voor een volledige afwikkeling van jouw schade brengen we eerst alle geleden én nog te lijden schade in kaart. En we kijken natuurlijk ook naar een eerlijke vergoeding voor het smartengeld (de vergoeding voor immateriële schade). Jouw expert van Drost Letselschade bespreekt met je hoe hij/zij denkt dat jouw schade het beste afgewikkeld kan worden.

Wil je meer weten over de wijze waarop de hoogte van jouw schadevergoeding wordt bepaald?
Meer informatie over de vaststelling van de schadevergoeding vind je hier.

De eindafwikkeling

In overleg met jou stellen we een regelingsvoorstel op. Dit leggen we voor aan de aansprakelijke verzekeraar. Het kan ook zijn dat die verzekeraar zelf met een dergelijk voorstel komt. Zodra we het eens zijn met de tegenpartij over de wijze waarop jouw letselschade afgewikkeld moet worden, ronden we alles af. Meestal gebeurt dat met een zgn. vaststellingsovereenkomst. Als beide partijen deze hebben ondertekend, dan ontvang je een slotbetaling. En daarmee is jouw letselschadezaak dan afgewikkeld.

Benieuwd hoe jouw letselschadezaak wordt afgerond?
Kijk dan hier voor meer informatie over de eindafwikkeling van een letselschadezaak.

Let op: Op dit moment nemen wij geen nieuwe zaken met betrekking tot geweldsmisdrijven of medische fouten in behandeling.

Iemand aansprakelijk stellen voor schade

Er zijn veel personen en instanties die zich bezighouden met het aansprakelijk stellen voor schade en het verhalen van letselschade. Maar niet iedereen is daarvoor opgeleid en deskundig. Daarnaast heeft lang niet iedereen voldoende ervaring om claims met succes af te wikkelen. Bij ons is jouw schadeclaim in goede handen. Wij hebben alle expertise voor een succesvolle schadeafwikkeling in huis. En bij ons geldt: uw letsel, onze zorg!

Door hun vakopleiding en jarenlange ervaring zijn onze…

  • …register-experts personenschade lid van het NIVRE (NIVRE-experts personenschade)
  • …rechtskundige adviseurs lid van de NVRA
  • …schaderegelaars lid van het NIS

Drost Letselschade staat voor een transparante letselschaderegeling. Daarom zijn wij ondertekenaar van de Gedragscode Behandeling Letselschade van De Letselschade Raad. Daarnaast hebben we het Keurmerk van De Letselschade Raad.

Veelgestelde vragen

Hoe stel ik iemand aansprakelijk?

Wit u weten hoe u iemand aansprakelijk kunt stellen? Ons advies aan elk letselschadeslachtoffer is: laat dit over aan een letselschade-expert. Het aansprakelijk stellen is een ingewikkelde klus en u wilt niet dat er fouten gemaakt worden. Als u ons kantoor inschakelt voor de afwikkeling van uw letselschadezaak, stellen wij de tegenpartij aansprakelijk voor al uw materiële en immateriële schade. Als specialist op het gebied van letselschade nemen wij u alle werk uit handen en zorgen wij ervoor dat u een optimale schadevergoeding krijgt.

Ook de kosten van onze dienstverlening verhalen we op de aansprakelijke partij. U hoeft bij erkenning van aansprakelijkheid dus niets te betalen voor onze dienstverlening.

Het is belangrijk dat het aansprakelijk stellen niet te lang na het ongeluk gebeurt. Dit heeft te maken met de verjaringstermijn. Meestal is deze termijn vijf jaar vanaf de datum dat u de schade heeft opgelopen én u weet wie de aansprakelijke partij is.

Toch zijn er een paar uitzonderingen: bij een verkeersongeval geldt een termijn van drie jaar om de verzekeraar van de veroorzaker rechtstreeks tot vergoeding van de schade aan te spreken. De veroorzaker van het ongeval zelf kunt u wel tot vijf jaar na het ongeval aansprakelijk stellen.

Wilt u weten hoe dit precies zit voor uw situatie? Wilt u Drost inschakelen voor het aansprakelijk stellen van de tegenpartij voor de door u opgelopen letselschade? Neem dan contact met ons op door het contactformulier onderaan deze pagina in te vullen, of door gratis te bellen naar 085 – 013 3867.

Wie is aansprakelijk bij schade?

Wie aansprakelijk is voor de schade na een ongeval, hangt af van het soort ongeval. Zo wordt er bij een verkeersongeval gekeken naar het type verkeersdeelnemer en de feitelijke situatie. Voor de aansprakelijkheid maakt het veel uit of het een ongeval tussen twee auto’s betreft of tussen een auto en een fiets. Ook maakt de leeftijd van de betrokkenen uit.

Bij een bedrijfsongeval is vaak de werkgever (het bedrijf waar de werknemer die letselschade opliep, werkt) aansprakelijk. Dat komt omdat de werkgever een strenge zorgplicht heeft: hij moet ervoor zorgen dat de werknemer veilig zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dat betekent dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. De aansprakelijkheid van de werkgever geldt zelfs als het ongeval in de pauze gebeurt of als de werknemer voor zijn werk onderweg is (uitzonderingen daargelaten).

Toch is soms de werknemer zelf aansprakelijk voor de door hem tijdens/door zijn werk opgelopen letselschade. Dat is zo als de werknemer bewust roekeloos of nalatig is geweest.

Wat is het verschil tussen volledige of gedeeltelijke aansprakelijkheid?

De aansprakelijke partij kan de aansprakelijkheid volledig of gedeeltelijk erkennen.

Bij volledige aansprakelijkheid wordt de schade volledig vergoed. Mits er natuurlijk causaal verband bestaat tussen uw schade en de gebeurtenis waarvoor aansprakelijkheid werd erkend.

Maar bij een gedeeltelijke aansprakelijkheid hoeft de tegenpartij enkel dat deel van de schade te vergoeden waarvoor aansprakelijkheid is komen vast te staan. Dus bij 60 procent aansprakelijkheid (wat inhoudt dat het ongeval dus voor 40 procent uw eigen schuld was), krijgt u 60 procent van de schade vergoed. Dat percentage geldt dan ook voor de kosten van ons kantoor. De wederpartij is bij 60% aansprakelijkheid ook slechts gehouden tot vergoeding van 60% van de gemaakte kosten van rechtsbijstand. Een deel van de kosten blijft voor uw rekening, omdat het ongeval deels ook uw eigen schuld was. Toch is het fijn dat u in ieder geval voor het deel dat niét uw schuld is, een schadevergoeding krijgt.

Wat is afgewezen aansprakelijkheid?

Het komt ook voor dat de aansprakelijkheid wordt afgewezen. De tegenpartij bestrijdt de aansprakelijkheid en zal de schade niet vergoeden. Dit komt bijvoorbeeld voor als u er niet in geslaagd bent te bewijzen dat de tegenpartij verantwoordelijk is voor het ongeval en de opgelopen letselschade. U kunt dan nogmaals een poging doen om te bewijzen dat de tegenpartij wel aansprakelijk is. Als ondanks uw pogingen de aansprakelijkheid niet wordt erkend, dan kunt u naar de rechter stappen. De rechter doet dan uitspraak over de aansprakelijkheid en zo krijgt u mogelijk alsnog een schadevergoeding.

Omdat een aansprakelijkstelling juridisch ingewikkeld kan zijn en er soms veel discussie bij komt kijken, is het verstandig, zelfs bijna noodzakelijk om een professionele letselschadespecialist in te schakelen. De experts van Drost Letselschade staan u graag bij. Bij volledige aansprakelijkheid worden ook de kosten van onze juridische bijstand volledig verhaald op de aansprakelijke partij.

Wat als er geen dader bekend is?

Loopt u schade op door de onrechtmatige daad van een ander, dan is die ander in principe aansprakelijk voor uw schade. Maar wat als die ander onbekend is, bijvoorbeeld omdat deze is doorgereden na een verkeersongeval? Gelukkig heeft u soms ook dan mogelijkheden om een vergoeding van uw schade te krijgen. Zo kunt u voor sommige schadeposten uw eigen verzekeraar aanspreken. Ook bestaan er meerdere fondsen waar u een schadeclaim kunt indienen. Een voorbeeld hiervan is het Waarborgfonds Motorverkeer. Zij vergoeden schade die veroorzaakt is door de bestuurder van het voertuig dat na het ongeluk wegreed, of schade veroorzaakt door de bestuurder van een onverzekerd voertuig.

Hoe regelt Drost Letselschade mijn schadevergoeding?

Heeft u letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden. Een deskundig en ervaren letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt u vervolgens (in de regel) thuis. Zo kan hij of zij met eigen ogen zien en precies van u horen wat de gevolgen van uw letselschade zijn. Ook kan deze letselschadespecialist uw schade dan goed inventariseren.

Het aansprakelijk stellen van de wederpartij is de volgende stap. Dit doet de specialist voor u. Daarna stelt hij of zij de schaderegeling in werking. Wij houden continu goed contact met u en plegen waar nodig overleg met u. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Wij zorgen ervoor dat u een passende schadevergoeding krijgt.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schadeposten: bijvoorbeeld gemaakte kosten voor uw revalidatie, huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten in verband met bezoek aan artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen.

Mocht u twijfelen of wij iets voor u kunnen betekenen? U kunt met uw vragen altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze letselschade experts.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring van uw recht op schadevergoeding voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Waarom kan Drost Letselschade mij beter helpen dan een ander letselschadekantoor?

Het aansprakelijk stellen en het claimen van een schadevergoeding is niet eenvoudig. Hiervoor, en ook omdat u zich moet richten op uw herstel, is de hulp van een deskundige letselschadespecialist van Drost Letselschade absoluut noodzakelijk. Niet elk letselschadekantoor is ervaren en daarnaast hanteren sommige kantoren het principe ‘no cure, no pay’. Wij vinden het erg belangrijk dat u weet dat de kosten van onze hulp bij aansprakelijkheid niet voor uw rekening komen: in de wet staat namelijk dat de aansprakelijke partij deze kosten (als onderdeel van uw schade) moet betalen.

Onze letselschadespecialisten weten als geen ander waar u recht op heeft. Zij zijn door het het NIVRE en het NIS erkend. Daarnaast hebben wij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) van De Letselschade Raad. Zo weet u dat u te maken heeft met een professionele en ervaren letselschadespecialist.

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800-2490300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.