Heeft u letselschade opgelopen? En is een ander verantwoordelijk voor het u overkomen voorval? Dan is het verstandig een expert van Drost Letselschade in te schakelen om de schuldige voor uw schade aansprakelijk te stellen. Het beste is, dat dit zo snel mogelijk gebeurt. En met een belangenbehartiger van Drost Letselschade weet u zeker dat het aansprakelijk stellen op de juiste manier plaatsvindt.

Er komt wel het een en ander bij kijken als u iemand aansprakelijk wilt stellen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat uw recht op schadevergoeding niet verjaart. Uw belangenbehartiger van Drost houdt de verjaringstermijn goed voor u in de gaten. Het zou namelijk vervelend zijn als bij de afwikkeling van uw schade blijkt dat uw rechten op schadevergoeding zijn verjaard.

Hebt u recht op schadevergoeding?

Doe de letselschadetest of neem contact met ons op.

Schadeafwikkeling na aansprakelijk stellen

Natuurlijk zorgen wij ook voor de verdere afwikkeling van uw letselschade. Na aansprakelijkstelling en erkenning van de aansprakelijkheid, gaat Drost over tot het berekenen van de door u geleden schade en het verhalen daarvan. Dat betekent dat de aansprakelijke partij een vergoeding voor uw schade moet betalen. Niet alleen voor de materiële schade (zoals kapotte kleding, verlies van inkomen, aanpassing van de woning of kosten voor huishoudelijke hulp), maar ook voor de immateriële schade (het smartengeld).

Is de aansprakelijkheid volledig erkend? Dan is de aansprakelijke partij verplicht de kosten van onze diensten (‘kosten van rechtsbijstand’) te vergoeden. Dat is in de wet bepaald. Onze hulp kost u bij erkenning van aansprakelijkheid dan ook helemaal niets.

Waarom Drost Letselschade?

Wij richten ons al meer dan dertig jaar op de belangenbehartiging van slachtoffers van letselschade. Drost is specialist op het gebied van letselschade en neemt u alle werk uit handen. Na een succesvolle aansprakelijkstelling moet uw zaak worden afgewikkeld. De afwikkeling van de schade vindt altijd in overleg met u plaats. Zo weet u waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan.

Iemand aansprakelijk stellen voor schade

Er zijn veel personen en instanties die zich bezighouden met het aansprakelijk stellen voor schade en het verhalen van letselschade. Maar niet iedereen is daarvoor opgeleid en deskundig. Daarnaast heeft lang niet iedereen voldoende ervaring om claims met succes af te wikkelen. Bij ons is uw schadeclaim in goede handen. Wij hebben alle expertise voor een succesvolle schadeafwikkeling in huis. En bij ons geldt: uw letsel, onze zorg!

Door hun vakopleiding en jarenlange ervaring zijn onze…

  • …register-experts personenschade lid van het NIVRE (NIVRE-experts personenschade)
  • …rechtskundige adviseurs lid van de NVRA
  • …schaderegelaars lid van het NIS

Drost Letselschade staat voor een transparante letselschaderegeling. Daarom zijn wij ondertekenaar van de Gedragscode Behandeling Letselschade van De Letselschade Raad. Daarnaast hebben we het Keurmerk van De Letselschade Raad.

Veelgestelde vragen

Hoe stel ik iemand aansprakelijk?

Wit u weten hoe u iemand aansprakelijk kunt stellen? Ons advies aan elk letselschadeslachtoffer is: laat dit over aan een letselschade-expert. Want u kunt zelf iemand aansprakelijk stellen voor uw schade, maar dit is zeker niet eenvoudig. En er komen ook andere zaken bij kijken, zoals het verzamelen van bewijsmateriaal (getuigen vinden, politierapport en medisch dossier opvragen, etc.) en het in kaart brengen van de schadeposten.

Dat is veel werk en een nauwkeurige klus, want u wilt natuurlijk dat al uw schade vergoed wordt.Ook al zijn er online brieven te vinden die als voorbeeld gebruikt kunnen worden voor de aansprakelijkstelling; wij drukken u op het hart contact op te nemen met een expert en dit werk niet zelf ter hand te nemen. De experts van Drost weten precies hoe een aansprakelijkstelling opgesteld moet worden en waarop gelet moet worden bij de behandeling van uw schadezaak.

Als u ons kantoor inschakelt voor de afwikkeling van uw letselschadezaak, stellen wij de tegenpartij aansprakelijk voor al uw materiële en immateriële schade. Als specialist op het gebied van letselschade nemen wij u alle werk uit handen en zorgen wij ervoor dat u een optimale schadevergoeding krijgt.

Ook de kosten van onze dienstverlening verhalen we op de aansprakelijke partij. U hoeft bij erkenning van aansprakelijkheid dus niets te betalen voor onze dienstverlening.

Het is belangrijk dat het aansprakelijk stellen niet te lang na het ongeluk gebeurt. Dit heeft te maken met de verjaringstermijn. Meestal is deze termijn vijf jaar vanaf de datum dat u de schade heeft opgelopen én u weet wie de aansprakelijke partij is.

Toch zijn er een paar uitzonderingen: bij een verkeersongeval geldt een termijn van drie jaar om de verzekeraar van de veroorzaker rechtstreeks tot vergoeding van de schade aan te spreken. De veroorzaker van het ongeval zelf kunt u wel tot vijf jaar na het ongeval aansprakelijk stellen.

Wilt u weten hoe dit precies zit voor uw situatie? Wilt u Drost inschakelen voor het aansprakelijk stellen van de tegenpartij voor de door u opgelopen letselschade? Neem dan contact met ons op door het contactformulier onderaan deze pagina in te vullen, of door gratis te bellen naar 085 – 013 3867.

Wie is aansprakelijk bij schade?

Wie aansprakelijk is voor de schade na een ongeval, hangt af van het soort ongeval. Zo wordt er bij een verkeersongeval gekeken naar het type verkeersdeelnemer en de feitelijke situatie. Voor de aansprakelijkheid maakt het veel uit of het een ongeval tussen twee auto’s betreft of tussen een auto en een fiets. Ook maakt de leeftijd van de betrokkenen uit.

Bij een bedrijfsongeval is vaak de werkgever (het bedrijf waar de werknemer die letselschade opliep, werkt) aansprakelijk. Dat komt omdat de werkgever een strenge zorgplicht heeft: hij moet ervoor zorgen dat de werknemer veilig zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dat betekent dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. De aansprakelijkheid van de werkgever geldt zelfs als het ongeval in de pauze gebeurt of als de werknemer voor zijn werk onderweg is (uitzonderingen daargelaten).

Toch is soms de werknemer zelf aansprakelijk voor de door hem tijdens/door zijn werk opgelopen letselschade. Dat is zo als de werknemer bewust roekeloos of nalatig is geweest.

Wat is het verschil tussen volledige of gedeeltelijke aansprakelijkheid?

De aansprakelijke partij kan de aansprakelijkheid volledig of gedeeltelijk erkennen.

Bij volledige aansprakelijkheid wordt de schade volledig vergoed. Mits er natuurlijk causaal verband bestaat tussen uw schade en de gebeurtenis waarvoor aansprakelijkheid werd erkend.

Maar bij een gedeeltelijke aansprakelijkheid hoeft de tegenpartij enkel dat deel van de schade te vergoeden waarvoor aansprakelijkheid is komen vast te staan. Dus bij 60 procent aansprakelijkheid (wat inhoudt dat het ongeval dus voor 40 procent uw eigen schuld was), krijgt u 60 procent van de schade vergoed. Dat percentage geldt dan ook voor de kosten van ons kantoor. De wederpartij is bij 60% aansprakelijkheid ook slechts gehouden tot vergoeding van 60% van de gemaakte kosten van rechtsbijstand. Een deel van de kosten blijft voor uw rekening, omdat het ongeval deels ook uw eigen schuld was. Toch is het fijn dat u in ieder geval voor het deel dat niét uw schuld is, een schadevergoeding krijgt.

Wat is afgewezen aansprakelijkheid?

Het komt ook voor dat de aansprakelijkheid wordt afgewezen. De tegenpartij bestrijdt de aansprakelijkheid en zal de schade niet vergoeden. Dit komt bijvoorbeeld voor als u er niet in geslaagd bent te bewijzen dat de tegenpartij verantwoordelijk is voor het ongeval en de opgelopen letselschade. U kunt dan nogmaals een poging doen om te bewijzen dat de tegenpartij wel aansprakelijk is. Als ondanks uw pogingen de aansprakelijkheid niet wordt erkend, dan kunt u naar de rechter stappen. De rechter doet dan uitspraak over de aansprakelijkheid en zo krijgt u mogelijk alsnog een schadevergoeding.

Omdat een aansprakelijkstelling juridisch ingewikkeld kan zijn en er soms veel discussie bij komt kijken, is het verstandig, zelfs bijna noodzakelijk om een professionele letselschadespecialist in te schakelen. De experts van Drost Letselschade staan u graag bij. Bij volledige aansprakelijkheid worden ook de kosten van onze juridische bijstand volledig verhaald op de aansprakelijke partij.

Wat als er geen dader bekend is?

Loopt u schade op door de onrechtmatige daad van een ander, dan is die ander in principe aansprakelijk voor uw schade. Maar wat als die ander onbekend is, bijvoorbeeld omdat deze is doorgereden na een verkeersongeval? Gelukkig heeft u soms ook dan mogelijkheden om een vergoeding van uw schade te krijgen. Zo kunt u voor sommige schadeposten uw eigen verzekeraar aanspreken. Ook bestaan er meerdere fondsen waar u een schadeclaim kunt indienen. Een voorbeeld hiervan is het Waarborgfonds Motorverkeer. Zij vergoeden schade die veroorzaakt is door de bestuurder van het voertuig dat na het ongeluk wegreed, of schade veroorzaakt door de bestuurder van een onverzekerd voertuig.

Hoe regelt Drost Letselschade mijn schadevergoeding?

Heeft u letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden. Een deskundig en ervaren letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt u vervolgens (in de regel) thuis. Zo kan hij of zij met eigen ogen zien en precies van u horen wat de gevolgen van uw letselschade zijn. Ook kan deze letselschadespecialist uw schade dan goed inventariseren.

Het aansprakelijk stellen van de wederpartij is de volgende stap. Dit doet de specialist voor u. Daarna stelt hij of zij de schaderegeling in werking. Wij houden continu goed contact met u en plegen waar nodig overleg met u. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Wij zorgen ervoor dat u een passende schadevergoeding krijgt.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schadeposten: bijvoorbeeld gemaakte kosten voor uw revalidatie, huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten in verband met bezoek aan artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen.

Mocht u twijfelen of wij iets voor u kunnen betekenen? U kunt met uw vragen altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze letselschade experts.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring van uw recht op schadevergoeding voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Waarom kan Drost Letselschade mij beter helpen dan een ander letselschadekantoor?

Het aansprakelijk stellen en het claimen van een schadevergoeding is niet eenvoudig. Hiervoor, en ook omdat u zich moet richten op uw herstel, is de hulp van een deskundige letselschadespecialist van Drost Letselschade absoluut noodzakelijk. Niet elk letselschadekantoor is ervaren en daarnaast hanteren sommige kantoren het principe ‘no cure, no pay’. Wij vinden het erg belangrijk dat u weet dat de kosten van onze hulp bij aansprakelijkheid niet voor uw rekening komen: in de wet staat namelijk dat de aansprakelijke partij deze kosten (als onderdeel van uw schade) moet betalen.

Onze letselschadespecialisten weten als geen ander waar u recht op heeft. Zij zijn door het het NIVRE en het NIS erkend. Daarnaast hebben wij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) van De Letselschade Raad. Zo weet u dat u te maken heeft met een professionele en ervaren letselschadespecialist.

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800-2490300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
  • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.