U bent slachtoffer van een verkeersongeval? En u hebt daarbij persoonlijk letsel opgelopen? Dan wilt u natuurlijk graag weten of u recht heeft op een schadevergoeding voor uw letselschade. Voor het claimen van uw schade is het verstandig dat u de deskundige hulp van een letselschadespecialist inroept. Bij Drost Letselschade bent u hiervoor aan het juiste adres!

Wie is aansprakelijk voor letsel na een verkeersongeval?

Wie er aansprakelijk is na een verkeersongeval met letsel, hangt sterk af van het type verkeersongeval en uw situatie. U vindt hieronder meer informatie over uw specifieke situatie. Ook informeren wij u over onze hulp aan slachtoffers met letselschade.

In de praktijk bestaan er meer specifieke verkeersongevallen met letselschade. Zoals een trekkerongeluk en een treinongeluk. Staat uw verkeersongeval er niet bij? Bekijk dan de overige verkeersongevallen.

rechtshulp

Waarom kiezen voor Drost Letselschade

 • Meer dan 30 jaar ervaring
 • Landelijk werkzaam
 • Kosteloos (eerste) advies
 • Onze experts aangesloten bij het NIVRE, en/of de NVRA, en/of lid van het NIS

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Is een ander schuldig aan het u overkomen voorval? Dan is die persoon vrijwel altijd aansprakelijk voor uw letselschade. In dat geval kunt u een schadevergoeding eisen. Hoe hoog deze schadevergoeding uitvalt, is van veel factoren afhankelijk. Zoals van het type verkeersdeelnemer. Wilt u meteen testen of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor uw letsel na een verkeersongeval? Doe dan nu onze letselschadetest. Deze vindt u hieronder. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Heb ik recht op een schadevergoeding?

Binnen 2 min heeft u antwoord

Kan Drost mij helpen bij het indienen van een schadeclaim?

Het indienen van een schadeclaim heeft pas zin als de tegenpartij de aansprakelijkheid voor uw schade heeft erkend. Het aansprakelijk stellen zelf is een juridische kwestie. Het is aan te raden hiervoor een letselschade-expert in te schakelen. Deze expert onderhandelt namens u met de verzekeraar van de tegenpartij over de mate van aansprakelijkheid (volledig of gedeeltelijk). Daarna wordt de schade in kaart gebracht en de hoogte van de schade berekend. Vervolgens onderhandelt de expert over de hoogte van de aan u uit te keren schadevergoeding.
Bij de schadeberekening komen veel aspecten kijken. Als slachtoffer mist u de kennis om uw schade goed te berekenen. Drost heeft deze kennis wél in huis. Drost Letselschade zet haar juridische en financiële deskundigheid graag in voor het verhalen van uw letselschade. Zo krijgt u de optimale vergoeding waar u recht op heeft!

Schade na een verkeersongeval

Welke schade kan ik claimen na een verkeersongeluk?

Na een verkeersongeval moet uw schade worden berekend. De schade wordt onderverdeeld in twee type schades, namelijk de materiële schade en de immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Medische kosten die buiten uw ziekteverzekering vallen
 • Reis- en verblijfskosten voor ziekenhuis en revalidatie
 • Verzorgingskosten, huishoudelijke hulp
 • Gemist inkomen/verlies aan verdienvermogen
 • Noodzakelijke aanpassingen aan uw woning of vervoermiddel
 • Hogere verzekeringspremies
 • Kosten van juridische bijstand

Een immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor alle pijn die u heeft moeten doorstaan en al het leed dat u hebt geleden als gevolg van het u overkomen verkeersongeluk. Dit noemen we ook wel smartengeld.

Is aansprakelijkheid voor het ongeval erkend? Dan hebt u recht op een vergoeding van alle schade die een gevolg is van het ongeval. Dus alle (on)kosten die verband houden met het ongeval komen in principe voor vergoeding in aanmerking. Pas op het moment dat sprake is van volledig herstel kan uw letselschadezaak worden afgewikkeld. Als volledig herstel niet zal intreden, moet een medische eindsituatie worden afgewacht. Pas daarna kan de schade definitief worden vastgesteld.
De schadeposten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van uw verkeersongeluk. Klachten die u daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Wat moet ik doen na een verkeersongeval?

U heeft bij een verkeersongeluk letsel opgelopen? Dat is erg vervelend! En misschien heeft u ook nog een heel traject van herstel en revalidatie voor de boeg. Naast alle ongemakken heeft het ongeval misschien ook vervelende financiële gevolgen. En dat terwijl iemand anders verantwoordelijk is voor het verkeersongeluk en de daardoor ontstane letselschade. U wilt die tegenpartij dan ook aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Dat kan een langdurig traject zijn, waarbij professionele hulp noodzakelijk is. Drost biedt u deze hulp bij letselschade.

Wat u zelf kunt doen:

 •   Stel een verslag op van uw ongeval.
 •   Verzamel getuigen en beeldmateriaal van het ongeval.
 •   Bezoek zo snel mogelijk een (huis)arts voor het vastleggen van lichamelijke klachten als gevolg van het ongeval.
 •   Vraag juridische hulp aan een letselschade-expert van Drost Letselschade.
  (Wij stellen de tegenpartij dan voor u aansprakelijk en verzorgen de verdere afwikkeling van uw schade.)
 •   Houd uw onkosten die het gevolg zijn van het verkeersongeval nauwkeurig bij.

* Na een verkeersongeval met een motorvoertuig moet de schadeveroorzaker binnen drie jaar aansprakelijk worden gesteld. Drost Letselschade regelt dit voor u. Het kan ook zo zijn dat de tegenpartij is doorgereden of onverzekerd is. Neem in dat geval ook altijd contact met ons op. Voor dit soort gevallen kunnen wij meestal namens het slachtoffer een claim indienen bij het Waarborgfonds.

Hoe wij u helpen bij uw letselschadezaak

Is een ander aansprakelijk voor uw letselschade? Dan komen de kosten van onze rechtsbijstand voor rekening van de aansprakelijke partij. De aansprakelijke partij moet namelijk niet alleen uw schade vergoeden, maar ook de kosten van de ingeschakelde letselschadedeskundige. Dat is zo in de wet bepaald. Bij erkenning van aansprakelijkheid kost de inschakeling van een letselschadedeskundige van ons kantoor u als slachtoffer daarom helemaal niets.
Drost Letselschade zorgt na een ongeval voor een optimale vergoeding van uw letselschade. Ook wordt waar nodig een voorschot op de schade geregeld. Zo komt u niet in de financiële problemen. Met de inschakeling van een expert van Drost verzekert u zich van een schadeafwikkeling op maat.

Om de hele procedure van uw letselschadezaak duidelijk te maken, ziet u hieronder een stappenschema. Hierin staan de acties die uw letselschade-expert zal uitvoeren.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor professionele juridische hulp bij letselschade. Informeer naar de mogelijkheden voor het krijgen van een letselschadevergoeding. Als een ander aansprakelijk is voor uw letsel, zijn voor u als slachtoffer geen kosten verbonden aan onze dienstverlening.
Een van onze letselschade-experts zal bij een eerste contact u een vrijblijvend advies geven over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor uw letselschade.

Meer informatie over een vrijblijvend eerste advies bij ons:

De intake

Wanneer u mogelijk recht heeft op een letselschadevergoeding, en u besluit Drost Letselschade in te schakelen als uw belangenbehartiger, wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Daarbij zal onze letselschade-expert het u overkomen ongeval/voorval en de gevolgen daarvan uitvoerig met u bespreken.

Meer informatie over ons intakegesprek met u:

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Na het intakegesprek zal de expert in principe de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Daarbij wordt meteen ook gevraagd om, bij erkenning van de aansprakelijkheid, aan u alvast een voorschot op de schadevergoeding te betalen.
Meer informatie over de aansprakelijkstelling via ons:

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

Na erkenning van de aansprakelijkheid zal de expert uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart brengen. Naast het verzamelen van alle informatie over uw materiële en immateriële schade, zal de expert meestal ook medisch advies inwinnen.

Meer informatie over onze dossierbehandeling voor u:

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Voor een volledige afwikkeling van uw schade moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld.
Uw belangenbehartiger van Drost Letselschade zal met u bespreken hoe de schade volgens hem/haar zou moeten worden afgewikkeld.

Meer informatie over het vaststellen van de schadevergoeding voor u:

De eindafwikkeling

In overleg met u wordt een regelingsvoorstel opgesteld. Dit wordt dan aan de aansprakelijke verzekeraar worden voorgelegd. Het is ook mogelijk dat de verzekeraar met een dergelijk voorstel komt. Zodra met de tegenpartij overeenstemming over de afwikkeling van uw letselschade is bereikt, wordt uw zaak verder afgewikkeld. In de meeste gevallen gebeurt dat met een zgn. vaststellingsovereenkomst.
Nadat beide partijen deze hebben ondertekend, wordt de slotbetaling aan u voldaan.

Meer informatie over de eindafwikkeling van uw zaak:

Vertel ons wat er is gebeurd.. Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Wilt u meer weten over wat wij juridisch gezien kunnen doen om uw letselschade te verhalen? Neem dan contact op met Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 2490300

8,6 Klantenbeoordeling