In het kort

 • Wie is aansprakelijk voor letsel na een verkeersongeluk?

 • Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

 • Hoe krijg ik hulp bij mijn schadeclaim?

 • Wat moet ik doen na een verkeersongeval met letsel?

Bent u het slachtoffer van een verkeersongeluk? Heeft u daarbij persoonlijk letsel opgelopen? Dan wilt u natuurlijk graag weten of u recht heeft op een schadevergoeding voor uw letselschade. Bij het claimen van uw schade is het verstandig om de deskundige hulp van een letselschadespecialist in te roepen. Bij Drost Letselschade bent u hiervoor aan het juiste adres!

Wie is aansprakelijk voor letsel na een verkeersongeval?

Wie er aansprakelijk is na een verkeersongeval met letsel hangt sterk af van het type verkeersongeval en uw situatie. U vindt hieronder meer informatie over uw specifieke situatie en hoe wij u hierbij helpen.

In de praktijk bestaan er meer specifieke verkeersongevallen met letselschade. Zoals een trekkerongeluk en een treinongeluk. Staat uw verkeersongeval er niet bij? Bekijk dan de overige verkeersongevallen.

Waarom kiezen voor Drost Letselschade

 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • Landelijk werkzaam
 • Gratis advies
 • Onze experts aangesloten bij de NVRA, het NIVRE en/of lid van het NIS

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Wanneer iemand anders schuldig (en daarom aansprakelijk) is voor uw letselschade dan kunt u een schadevergoeding eisen. Hoe hoog deze schadevergoeding uitvalt, is van veel factoren afhankelijk. Zoals van het type verkeersdeelnemer. Wilt u meteen testen of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor uw letsel na een verkeersongeval? Doe dan nu onze letselschadetest. Deze vindt u hieronder. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Heb ik recht op een schadevergoeding?

Binnen 2 min heeft u antwoord

Kan Drost mij helpen bij het indienen van een schadeclaim?

Het indienen van een schadeclaim heeft pas zin als de tegenpartij de aansprakelijkheid voor uw schade heeft erkend. Het aansprakelijk stellen zelf is een juridische kwestie. Hierbij is het aan te raden om een letselschade-expert in de arm te nemen. Deze expert onderhandelt namens u met de verzekeraar van de tegenpartij over de mate van aansprakelijkheid (volledig of gedeeltelijk). Daarna onderhandelt de expert over de hoogte van de aan u uit te keren schadevergoeding.
De vaak complexe schadeberekening van alle aspecten is ook een zaak van deskundigen. Drost Letselschade wil haar juridische en financiële deskundigheid graag inzetten bij het verhalen van uw letselschade. Zo krijgt u de maximale vergoeding waar u recht op hebt!

Schade na een verkeersongeval

Wij zijn al bijna 25 jaar dé betrouwbare begeleider van slachtoffers van verkeersongevallen. We helpen u bij het vaststellen wie voor uw letselschade door een verkeersongeval aansprakelijk is, en bij het afwikkelen van uw schadeclaim bij letsel. Ons betrouwbare en gespecialiseerde advies krijgt u gratis.

Welke schade kunt u claimen?

Bij verkeersongevallen is er sprake van twee type schades, namelijk materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • medische kosten die buiten uw ziekteverzekering vallen;
 • reis- en verblijfskosten voor ziekenhuis en revalidatie;
 • verzorgingskosten, huishoudelijke hulp;
 • gemist inkomen / verlies aan verdienvermogen;
 • noodzakelijke aanpassingen aan uw woning of vervoermiddel;
 • hogere verzekeringspremies;
 • kosten van juridische bijstand;
 • etc.

Een immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor alle pijn die u heeft moeten doorstaan en al het leed dat u hebt geleden als gevolg van het u overkomen voorval. Dit noemen we ook wel smartengeld.

Als schadeposten na een ongeval kunt u alle (on)kosten vorderen die u gemaakt heeft vanaf het ongeval tot het moment waarop u weer volledig hersteld bent. Als volledig herstel niet zal intreden, moet een medische eindsituatie worden afgewacht. Pas daarna kan de schade definitief worden vastgesteld.
De schadeposten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van uw verkeersongeluk. Klachten die u daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Wat moet ik doen na een verkeersongeval?

Heeft u bij een verkeersongeluk persoonlijk letsel opgelopen? Dat is erg vervelend! En misschien heeft u ook nog een heel traject van herstel en revalidatie voor de boeg. Naast alle ongemakken heeft het ongeval ook financiële gevolgen voor u. En dat terwijl iemand anders verantwoordelijk is voor het ongeluk en de daardoor ontstane letselschade. U wilt die tegenpartij dan ook aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Dat kan een langdurig traject zijn, waarbij professionele hulp noodzakelijk is.

Wat u zelf kunt doen:

 •   Stel een verslag op van uw ongeval.
 •   Verzamel getuigen en beeldmateriaal van het ongeval.
 •   Bezoek een (huis)arts voor het vastleggen van lichamelijke klachten die ontstaan zijn door het ongeval.
 •   Vraag juridische hulp aan een letselschade-expert van Drost Letselschade.
  (wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en maken ons hard voor een optimale schadevergoeding.)
 •   Houd uw onkosten ten gevolge van het ongeval nauwkeurig bij.

* Na een verkeersongeval met een motorvoertuig, moet de schadeveroorzaker binnen drie jaar aansprakelijk worden gesteld. Drost Letselschade regelt dit voor u. Het kan ook zo zijn dat de tegenpartij is doorgereden of onverzekerd is. Neem in dat geval ook altijd contact met ons op. Voor dit soort gevallen kunnen wij meestal namens het slachtoffer een claim indienen bij het Waarborgfonds.

Hoe Drost u helpt bij uw letselschadezaak

Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor uw letselschade dan komen de kosten van onze rechtsbijstand voor rekening van de aansprakelijke partij. De aansprakelijke partij moet namelijk niet alleen uw schade vergoeden maar ook de kosten verbonden aan de bijstand van de voor de schadeafwikkeling ingeschakelde deskundige. Dat is zo in de wet bepaald. Bij erkenning van aansprakelijkheid kost de inschakeling van een expert van ons kantoor u als slachtoffer daarom helemaal niets.
Drost Letselschade zorgt na een ongeval voor een optimale vergoeding van uw letselschade. Als het nodig en gewenst is, wordt ook een voorschot op de schade geregeld. Zo kunt u de eerste kosten het hoofd bieden. Met de inschakeling van een expert van Drost verzekert u zich van een schadeafwikkeling op maat.

Om de hele procedure van uw letselschadezaak te verduidelijken, ziet u hieronder een stappenschema met betrekking tot de acties die uw letselschade-expert voor en met u zal uitvoeren:

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor kosteloze professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan ons specialistisch advies, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten voor u verbonden zijn. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: info@drost.nl. Eén van onze letselschade-experts zal u dan te woord staan en u voorzien van een vrijblijvend eerste advies.

De intake

Als na ons vrijblijvend advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en u besluit uw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. Tijdens het intakegesprek zal onze expert u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze belangenbehartiger maakt een verslag van het intakegesprek en dat verslag wordt aan u toegezonden ter kennisname/correctie.

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor uw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van uw letselschadezaak is het van belang dat uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van onze eigen artsen, het onderhouden van contacten met u en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op uw schade. Zo kunt u zich op uw herstel richten. En dat is wel zo prettig! 

 

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Uw belangenbehartiger bespreekt met u de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld.  Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt uw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met u is besproken, u met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan. 

Vertel ons wat er is gebeurd.. Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Wilt u meer weten over wat wij juridisch gezien kunnen doen om uw letselschade te verhalen? Neem dan contact op met Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 2490300