U bent slachtoffer van een verkeersongeval? En u hebt daarbij persoonlijk letsel opgelopen? Dan wilt u natuurlijk graag weten of u recht heeft op een schadevergoeding voor uw letselschade. Voor het claimen van uw schade is het verstandig dat u de deskundige hulp van een letselschadespecialist inroept. Bij Drost Letselschade bent u hiervoor aan het juiste adres!

Wie is aansprakelijk voor letsel na een verkeersongeval?

Wie er aansprakelijk is na een verkeersongeval met letsel, hangt sterk af van het type verkeersongeval en uw situatie. U vindt hieronder meer informatie over uw specifieke situatie. Ook informeren wij u over onze hulp aan slachtoffers met letselschade.

In de praktijk bestaan er meer specifieke verkeersongevallen met letselschade. Zoals een trekkerongeluk en een treinongeluk. Staat uw verkeersongeval er niet bij? Bekijk dan de overige verkeersongevallen.

Heb ik recht op een schadevergoeding?

Binnen 2 min heeft u antwoord

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Is een ander schuldig aan het u overkomen voorval? Dan is die persoon vrijwel altijd aansprakelijk voor uw letselschade. In dat geval kunt u een schadevergoeding eisen. Hoe hoog deze schadevergoeding uitvalt, is van veel factoren afhankelijk. Zoals van het type verkeersdeelnemer. Wilt u meteen testen of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor uw letsel na een verkeersongeval? Doe dan nu onze letselschadetest. Deze vindt u hieronder. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Kan Drost mij helpen bij het indienen van een schadeclaim?

Het indienen van een schadeclaim heeft pas zin als de tegenpartij de aansprakelijkheid voor uw schade heeft erkend. Het aansprakelijk stellen zelf is een juridische kwestie. Het is aan te raden hiervoor een letselschade-expert in te schakelen. Deze expert onderhandelt namens u met de verzekeraar van de tegenpartij over de mate van aansprakelijkheid (volledig of gedeeltelijk). Daarna wordt de schade in kaart gebracht en de hoogte van de schade berekend. Vervolgens onderhandelt de expert over de hoogte van de aan u uit te keren schadevergoeding.
Bij de schadeberekening komen veel aspecten kijken. Als slachtoffer mist u de kennis om uw schade goed te berekenen. Drost heeft deze kennis wél in huis. Drost Letselschade zet haar juridische en financiële deskundigheid graag in voor het verhalen van uw letselschade. Zo krijgt u de optimale vergoeding waar u recht op heeft!

Schade na een verkeersongeval

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor professionele juridische hulp bij letselschade. Informeer naar de mogelijkheden voor het krijgen van een letselschadevergoeding. Als een ander aansprakelijk is voor uw letsel, zijn voor u als slachtoffer geen kosten verbonden aan onze dienstverlening.
Een van onze letselschade-experts zal bij een eerste contact u een vrijblijvend advies geven over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor uw letselschade.

Meer informatie over een vrijblijvend eerste advies bij ons:

De intake

Wanneer u mogelijk recht heeft op een letselschadevergoeding, en u besluit Drost Letselschade in te schakelen als uw belangenbehartiger, wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Daarbij zal onze letselschade-expert het u overkomen ongeval/voorval en de gevolgen daarvan uitvoerig met u bespreken.

Meer informatie over ons intakegesprek met u:

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Na het intakegesprek zal de expert in principe de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Daarbij wordt meteen ook gevraagd om, bij erkenning van de aansprakelijkheid, aan u alvast een voorschot op de schadevergoeding te betalen.
Meer informatie over de aansprakelijkstelling via ons:

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

Na erkenning van de aansprakelijkheid zal de expert uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart brengen. Naast het verzamelen van alle informatie over uw materiële en immateriële schade, zal de expert meestal ook medisch advies inwinnen.

Meer informatie over onze dossierbehandeling voor u:

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Voor een volledige afwikkeling van uw schade moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld.
Uw belangenbehartiger van Drost Letselschade zal met u bespreken hoe de schade volgens hem/haar zou moeten worden afgewikkeld.

Meer informatie over het vaststellen van de schadevergoeding voor u:

De eindafwikkeling

In overleg met u wordt een regelingsvoorstel opgesteld. Dit wordt dan aan de aansprakelijke verzekeraar worden voorgelegd. Het is ook mogelijk dat de verzekeraar met een dergelijk voorstel komt. Zodra met de tegenpartij overeenstemming over de afwikkeling van uw letselschade is bereikt, wordt uw zaak verder afgewikkeld. In de meeste gevallen gebeurt dat met een zgn. vaststellingsovereenkomst.
Nadat beide partijen deze hebben ondertekend, wordt de slotbetaling aan u voldaan.

Meer informatie over de eindafwikkeling van uw zaak:

Welke schade kan ik claimen na een verkeersongeluk?

Na een verkeersongeval moet uw schade worden berekend. De schade wordt onderverdeeld in twee type schades, namelijk de materiële schade en de immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Medische kosten die buiten uw ziekteverzekering vallen
 • Reis- en verblijfskosten voor ziekenhuis en revalidatie
 • Verzorgingskosten, huishoudelijke hulp
 • Gemist inkomen/verlies aan verdienvermogen
 • Noodzakelijke aanpassingen aan uw woning of vervoermiddel
 • Hogere verzekeringspremies
 • Kosten van juridische bijstand

Een immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor alle pijn die u heeft moeten doorstaan en al het leed dat u hebt geleden als gevolg van het u overkomen verkeersongeluk. Dit noemen we ook wel smartengeld.

Is aansprakelijkheid voor het ongeval erkend? Dan hebt u recht op een vergoeding van alle schade die een gevolg is van het ongeval. Dus alle (on)kosten die verband houden met het ongeval komen in principe voor vergoeding in aanmerking. Pas op het moment dat sprake is van volledig herstel kan uw letselschadezaak worden afgewikkeld. Als volledig herstel niet zal intreden, moet een medische eindsituatie worden afgewacht. Pas daarna kan de schade definitief worden vastgesteld.
De schadeposten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van uw verkeersongeluk. Klachten die u daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Wat moet ik doen na een verkeersongeval?

U heeft bij een verkeersongeluk letsel opgelopen? Dat is erg vervelend! En misschien heeft u ook nog een heel traject van herstel en revalidatie voor de boeg. Naast alle ongemakken heeft het ongeval misschien ook vervelende financiële gevolgen. En dat terwijl iemand anders verantwoordelijk is voor het verkeersongeluk en de daardoor ontstane letselschade. U wilt die tegenpartij dan ook aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Dat kan een langdurig traject zijn, waarbij professionele hulp noodzakelijk is. Drost biedt u deze hulp bij letselschade.

Wat u zelf kunt doen:

 •   Stel een verslag op van uw ongeval.
 •   Verzamel getuigen en beeldmateriaal van het ongeval.
 •   Bezoek zo snel mogelijk een (huis)arts voor het vastleggen van lichamelijke klachten als gevolg van het ongeval.
 •   Vraag juridische hulp aan een letselschade-expert van Drost Letselschade.
  (Wij stellen de tegenpartij dan voor u aansprakelijk en verzorgen de verdere afwikkeling van uw schade.)
 •   Houd uw onkosten die het gevolg zijn van het verkeersongeval nauwkeurig bij.

* Na een verkeersongeval met een motorvoertuig moet de schadeveroorzaker binnen drie jaar aansprakelijk worden gesteld. Drost Letselschade regelt dit voor u. Het kan ook zo zijn dat de tegenpartij is doorgereden of onverzekerd is. Neem in dat geval ook altijd contact met ons op. Voor dit soort gevallen kunnen wij meestal namens het slachtoffer een claim indienen bij het Waarborgfonds.

Vertel ons wat er is gebeurd

Neem contact op voor vrijblijvend advies.

rechtshulp

Waarom kiezen voor Drost Letselschade

 • Meer dan 30 jaar ervaring
 • Landelijk werkzaam
 • Kosteloos (eerste) advies
 • Onze experts aangesloten bij het NIVRE, en/of de NVRA, en/of lid van het NIS

Hoe wij u helpen bij uw letselschadezaak

Is een ander aansprakelijk voor uw letselschade? Dan komen de kosten van onze rechtsbijstand voor rekening van de aansprakelijke partij. De aansprakelijke partij moet namelijk niet alleen uw schade vergoeden, maar ook de kosten van de ingeschakelde letselschadedeskundige. Dat is zo in de wet bepaald. Bij erkenning van aansprakelijkheid kost de inschakeling van een letselschadedeskundige van ons kantoor u als slachtoffer daarom helemaal niets.
Drost Letselschade zorgt na een ongeval voor een optimale vergoeding van uw letselschade. Ook wordt waar nodig een voorschot op de schade geregeld. Zo komt u niet in de financiële problemen. Met de inschakeling van een expert van Drost verzekert u zich van een schadeafwikkeling op maat.

Om de hele procedure van uw letselschadezaak duidelijk te maken, ziet u hieronder een stappenschema. Hierin staan de acties die uw letselschade-expert zal uitvoeren.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen na een verkeersongeval?

U heeft bij een verkeersongeluk letsel opgelopen? Dat is erg vervelend! En misschien heeft u ook nog een heel traject van herstel en revalidatie voor de boeg. Naast alle ongemakken heeft het ongeval misschien ook vervelende financiële gevolgen. En dat terwijl iemand anders verantwoordelijk is voor het verkeersongeluk en de daardoor ontstane letselschade. U wilt die tegenpartij dan ook aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Dat kan een langdurig traject zijn, waarbij professionele hulp noodzakelijk is. Drost biedt u deze hulp bij letselschade.

 

Wat u zelf kunt doen:

  1. Stel een verslag op van uw ongeval.
  1. Verzamel getuigen en beeldmateriaal van het ongeval.
  1. Bezoek zo snel mogelijk een (huis)arts voor het vastleggen van lichamelijke klachten als gevolg van het ongeval.
  1. Vraag juridische hulp aan een letselschade-expert van Drost Letselschade.(Wij stellen de tegenpartij dan voor u aansprakelijk en verzorgen de verdere afwikkeling van uw schade.)
  1. Houd uw onkosten die het gevolg zijn van het verkeersongeval nauwkeurig bij.

* Na een verkeersongeval met een motorvoertuig moet de schadeveroorzaker binnen drie jaar aansprakelijk worden gesteld.

Drost Letselschade regelt dit voor u. Het kan ook zo zijn dat de tegenpartij is doorgereden of onverzekerd is. Neem in dat geval ook altijd contact met ons op. Voor dit soort gevallen kunnen wij meestal namens het slachtoffer een claim indienen bij het Waarborgfonds.

Welke schade kan ik claimen na een verkeersongeluk?

Na een verkeersongeval moet uw schade worden berekend. De schade wordt onderverdeeld in twee type schades, namelijk de materiële schade en de immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Medische kosten die buiten uw ziekteverzekering vallen
 • Reis- en verblijfskosten voor ziekenhuis en revalidatie
 • Verzorgingskosten, huishoudelijke hulp
 • Gemist inkomen/verlies aan verdienvermogen
 • Noodzakelijke aanpassingen aan uw woning of vervoermiddel
 • Hogere verzekeringspremies
 • Kosten van juridische bijstand

Een immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor alle pijn die u heeft moeten doorstaan en al het leed dat u hebt geleden als gevolg van het u overkomen verkeersongeluk. Dit noemen we ook wel smartengeld.

Is aansprakelijkheid voor het ongeval erkend? Dan hebt u recht op een vergoeding van alle schade die een gevolg is van het ongeval. Dus alle (on)kosten die verband houden met het ongeval komen in principe voor vergoeding in aanmerking. Pas op het moment dat sprake is van volledig herstel kan uw letselschadezaak worden afgewikkeld. Als volledig herstel niet zal intreden, moet een medische eindsituatie worden afgewacht. Pas daarna kan de schade definitief worden vastgesteld.De schadeposten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van uw verkeersongeluk. Klachten die u daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Kan Drost mij helpen bij het indienen van een schadeclaim?

Het indienen van een schadeclaim heeft pas zin als de tegenpartij de aansprakelijkheid voor uw schade heeft erkend. Het aansprakelijk stellen zelf is een juridische kwestie. Het is aan te raden hiervoor een letselschade-expert in te schakelen. Deze expert onderhandelt namens u met de verzekeraar van de tegenpartij over de mate van aansprakelijkheid (volledig of gedeeltelijk). Daarna wordt de schade in kaart gebracht en de hoogte van de schade berekend. Vervolgens onderhandelt de expert over de hoogte van de aan u uit te keren schadevergoeding.

Bij de schadeberekening komen veel aspecten kijken. Als slachtoffer mist u de kennis om uw schade goed te berekenen. Drost heeft deze kennis wél in huis. Drost Letselschade zet haar juridische en financiële deskundigheid graag in voor het verhalen van uw letselschade. Zo krijgt u de optimale vergoeding waar u recht op heeft!

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Is een ander schuldig aan het u overkomen voorval? Dan is die persoon vrijwel altijd aansprakelijk voor uw letselschade. In dat geval kunt u een schadevergoeding eisen. Hoe hoog deze schadevergoeding uitvalt, is van veel factoren afhankelijk. Zoals van het type verkeersdeelnemer. Wilt u meteen testen of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor uw letsel na een verkeersongeval? Doe dan nu onze letselschadetest. Deze vindt u hieronder. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent ‘letsel’ een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord ‘letselschade’ als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. Is iemand anders dan uzelf aansprakelijk voor uw letselschade? Dan zijn aan onze dienstverlening met betrekking tot het verhalen van uw letselschade voor u als slachtoffer geen kosten verbonden.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan!

De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is.

Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring van uw recht op schadevergoeding voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen?

Het is nooit op voorhand te zeggen hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen voor uw letselschade. Voor elk letselschadeslachtoffer is het bedrag anders, omdat de feitelijke schade als gevolg van het voorval waarbij letselschade werd opgelopen voor iedereen anders is.De hoogte van de schadevergoeding wordt onder meer bepaald door de lichamelijke en psychische beperkingen die zijn ontstaan door het letsel. Voor elk slachtoffer zijn deze beperkingen anders. En daarom zijn ook de financiële gevolgen anders. Denkt u maar eens aan het verschil tussen enkele maanden niet kunnen werken vanwege het letsel, of volledig arbeidsongeschikt raken. Als er veel inkomen wordt misgelopen, zal de vergoeding voor die schadepost hoog zijn.

Letselschade bedragen (de vergoeding voor uw letselschade) bestaan voor een deel uit materiële schade. Dat zijn schadeposten die direct op geld waardeerbaar zijn. Sommige kosten die u als slachtoffer maakt, kunnen nauwkeurig bijgehouden worden: de kosten voor huishoudelijke hulp, parkeerkosten, medische kosten, etc. Andere kosten zijn lastiger in te schatten, zoals de inkomsten die u misloopt door het letsel.

Het andere deel van de schadevergoeding bestaat uit de immateriële schade; het smartengeld. De impact die het letsel heeft op het leven van u als slachtoffer speelt een grote rol bij de vaststelling van de hoogte van deze schadepost.

Omdat letselschade veel gevolgen kan hebben, is het belangrijk om bij letselschade altijd de hulp in te schakelen van een expert, zoals Drost Letselschade. Wij berekenen voor u de hoogte van de schadevergoeding waarop u recht hebt en zorgen voor een schaderegeling op maat. Daarmee krijgt u waar u recht op hebt. Met een optimale regeling van de schade worden financiële problemen voorkomen. Het belang daarvan kunnen wij niet genoeg benadrukken. Drost Letselschade: uw letsel, onze zorg!

Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Als iemand anders voor uw schade aansprakelijk is, dan doen wij ons uiterste best om voor u een optimale schadevergoeding te realiseren. Dit geldt ook voor het smartengeld. We doen dit door te kijken naar eerdere uitspraken van Nederlandse rechters. Deze uitspraken zijn verzameld in de ANWB Smartengeldgids. Is een zaak vergelijkbaar met uw zaak? Dan kijken we naar het toegekende smartengeld in die zaak om de hoogte van uw smartengeld te bepalen. Die eerdere uitspraken noemen we ook wel jurisprudentie.

Hoeveel smartengeld u mogelijk kunt krijgen na een ongeval of ander voorval waardoor u letselschade opliep, hangt af van onder andere de ernst van het letsel. Als leidraad hanteert de ANWB Smartengeldgids de volgende criteria en voorbeelden:

Gering letsel
Voorbeelden: kleine botbreuken, kneuzingen, lichte hersenschudding.
Smartengeld: tot € 2.000,00.

Licht letsel
Voorbeelden: inwendig letsel, gebitschade, (ontsierend) litteken.
Smartengeld: € 2.000,00 tot € 3.500,00.

Matig letsel
Voorbeelden: whiplash, gecompliceerde breuken, psychische schade als gevolg van verkrachting, ontucht, incest.
Smartengeld: € 3.500,00 tot € 9.000,00.

Ernstig letsel
Voorbeelden: eenzijdige doofheid, schedelbasisfractuur, ernstig inwendig letsel.
Smartengeld: € 9.000,00 tot € 21.000,00.

Zwaar letsel
Voorbeelden: langdurig bewusteloos of in coma, karakterverandering, verlies van reuk en/of smaak.
Smartengeld: € 21.000,00 tot € 43.000,00.

Zeer zwaar letsel
Voorbeelden: ernstige brandwonden, hoge dwarslaesie, blindheid.
Smartengeld: € 43.000,00 tot € 76.000,00.

Uitzonderlijk zwaar letsel
Voorbeelden: totale dwarslaesie, niet meer of beperkt kunnen communiceren, bijzonder zware brandwonden waardoor zichtbaar ernstig misvormd.
Smartengeld: vanaf € 76.000,00.

Bovenstaande bedragen zijn slechts een indicatie, omdat er veel factoren van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van het smartengeld.

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als u letselschade heeft opgelopen, dan kunt u vanaf het moment van het ongeval (zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeval) kosten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat u een schoonmaker moet inhuren omdat u niet meer zelf uw huis kunt schoonmaken.

U lijdt dus schade. Maar deze schade gaat verder. Want als u niet meer kunt werken, loopt u vaak ook inkomsten mis. Als u alle kosten bij elkaar optelt, kan uw schade erg groot zijn. Het is belangrijk dat u deze schade vergoed krijgt. Ook als uw schade niet zo groot is, heeft u overigens nog steeds recht op een vergoeding van uw schade. Zo krijgt u geen financiële zorgen en kunt u alle rekeningen blijven betalen.

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat uw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen, is een behoorlijke klus. U moet daarvoor ook verstand van zaken hebben. Als u geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat u niet de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. U krijgt dan financiële zorgen en stress, en u kunt zich daarnaast minder goed richten op uw herstel.

Neem contact op

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.