Je bent slachtoffer van een verkeersongeval? En je hebt daarbij persoonlijk letsel opgelopen? Dan wil je natuurlijk graag weten of je recht hebt op een schadevergoeding voor jouw letselschade. Voor het claimen van jouw schade is het verstandig dat je de deskundige hulp van een letselschadespecialist inroept. Bij Drost Letselschade ben je hiervoor aan het juiste adres!

Verschillende soorten verkeersongevallen

Een verkeersongeval kan iedereen overkomen. Het kan niet alleen leiden tot materiële (direct in geld vast te stellen) schade, maar ook tot immateriële schade. De schadevergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Het is een vergoeding voor de pijn en het leed dat je als gevolg van het ongeluk hebt geleden en misschien nog wel steeds lijdt. Er zijn verschillende soorten letsel, zoals een botbreuk, whiplash of dwarslaesie. En er zijn verschillende soorten verkeersongevallen waarbij je letselschade kunt oplopen.

Overige situaties

In de praktijk bestaan er meer specifieke verkeersongevallen met letselschade. Zoals een voetgangersongeval, een treinongeluk of een verkeersongeval met een (lease) auto van de zaak. Staat jouw verkeersongeval er niet bij? Bekijk dan de pagina verkeersongeval overige situaties. Je kunt ons natuurlijk ook bellen (085-0831356) en vrijblijvend het jou overkomen verkeersongeval aan één van onze experts voorleggen.

Wie is aansprakelijk voor letselschade na een verkeersongeval?

De vraag naar de aansprakelijkheid na een verkeersongeval met letsel is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Wie aansprakelijk is hangt af van het type verkeersongeval en van jouw specifieke situatie. Voor fietsers, voetgangers en kinderen gelden bijzondere regels. Zij worden gezien als kwetsbare verkeersdeelnemers, die (een in de wet vastgelegde) bescherming verdienen.

Is een ander aansprakelijk voor het jou overkomen verkeersongeval met letselschade tot gevolg? Schakel dan zo snel mogelijk een expert in van Drost Letselschade. Die stelt jouw wederpartij dan namens jou aansprakelijk voor jouw schade.

Ons advies aan elk letselschadeslachtoffer is: laat de behandeling en afwikkeling van jouw letselschade over aan een letselschade-expert. Het aansprakelijk stellen bijvoorbeeld, is lang niet altijd eenvoudig. En je wilt daarbij geen fouten maken. Bij de behandeling van een letselschadezaak komen sowieso veel zaken kijken, waarvan je als leek hoogstwaarschijnlijk (te) weinig verstand hebt. Denk daarbij aan het verzamelen van bewijsmateriaal, het opvragen van het politierapport en het medisch dossier en aan het in kaart brengen van de verschillende schadeposten. De letselschade-experts van Drost Letselschade weten precies hoe een aansprakelijkstelling opgesteld moet worden en waarop gelet moet worden bij de verdere behandeling van jouw letselschadezaak. Met de inschakeling van een expert van Drost weet je zeker dat je de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op

Wat moet ik doen na een verkeersongeval?

Een verkeersongeval kan een enorme impact hebben op jouw leven. Je kunt door het ongeval te maken krijgen met lichamelijke klachten, zoals een whiplash of botbreuken. Naast alle ongemakken heeft het ongeval misschien ook vervelende financiële gevolgen. En dat terwijl iemand anders aansprakelijk is voor het verkeersongeluk en de daardoor ontstane letselschade. Je wilt die tegenpartij dan ook aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Dat kan een langdurig traject zijn, waarbij professionele bijstand van een deskundige eigenlijk wel noodzakelijk is. Drost biedt je hulp bij letselschade.

Wat je zelf alvast kunt doen:

 •   Verzamel getuigen en beeldmateriaal van het ongeval.
 •   Bezoek zo snel mogelijk een (huis)arts voor het laten vastleggen van jouw lichamelijke klachten als gevolg van het ongeval.
 •   Vraag juridische hulp aan een letselschade-expert van Drost Letselschade.
  (Wij stellen de tegenpartij dan voor jou aansprakelijk en verzorgen, nadat de aansprakelijkheid erkend is, de verdere afwikkeling van jouw schade.)
 •   Houd jouw onkosten die het gevolg zijn van het verkeersongeval nauwkeurig bij.

* Na een verkeersongeval met een motorvoertuig moet de verzekeraar van de schadeveroorzaker binnen drie jaar aansprakelijk worden gesteld. Schakel je Drost Letselschade in als jouw belangenbehartiger? Dan regelen wij dit voor jou. Het kan ook zo zijn dat de tegenpartij is doorgereden of onverzekerd is. Neem in dat geval ook altijd contact met ons op. Voor dit soort gevallen kunnen wij meestal namens het slachtoffer een claim indienen bij het Waarborgfonds.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Is een ander schuldig aan het jou overkomen voorval? Dan is die persoon vrijwel altijd ook  aansprakelijk voor jouw letselschade. Schakel Drost Letselschade in voor de behandeling van jouw letselschadezaak. Want bij aansprakelijkheid kunnen wij dan voor jou een schadevergoeding eisen. Hoe hoog deze schadevergoeding uitvalt, is van veel factoren afhankelijk. Geen ongeval is gelijk en elk slachtoffer is weer anders. Daarom is het op voorhand ook niet mogelijk om te zeggen hoe hoog de schadevergoeding zal uitvallen. Wel kunnen we je toezeggen, dat we ons uiterste best zullen doen om voor jou een optimale schadevergoeding te realiseren. Een schadevergoeding die de daadwerkelijk geleden schade als gevolg van het jou overkomen ongeluk afdekt.

Wil je meteen nagaan of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor jouw letsel na een verkeersongeval? Doe dan nu onze letselschadetest. Deze vind je hieronder.

Welke schade kan ik claimen na een verkeersongeluk?

Na een verkeersongeval moet er een aansprakelijkstelling worden verzonden. Vaak gaat die richting de verzekeraar van de partij die aansprakelijk is voor jouw letselschade. Is de aansprakelijkheid eenmaal erkend, dan moet jouw schade in kaart worden gebracht en berekend. De schade wordt onderverdeeld in twee type schades, namelijk de materiële schade en de immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Medische kosten die buiten jouw ziekteverzekering vallen
 • Reis- en verblijfskosten voor ziekenhuis en revalidatie
 • Verzorgingskosten, huishoudelijke hulp
 • Gemist inkomen/verlies aan verdienvermogen
 • Noodzakelijke aanpassingen aan jouw woning of vervoermiddel
 • Hogere verzekeringspremies
 • Kosten van juridische bijstand

Een immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor alle pijn die je hebt moeten doorstaan en misschien nog steeds doorstaat en al het leed dat je hebt geleden en eventueel nog lijdt als gevolg van het jou overkomen verkeersongeluk. Deze vergoeding noemen we ook wel smartengeld.

Is de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend? Dan heb je recht op een vergoeding van alle schade die het gevolg is van het ongeval. Dus alle (on)kosten die verband houden met het ongeval komen in principe voor vergoeding in aanmerking. Pas op het moment dat sprake is van volledig herstel kan jouw letselschadezaak worden afgewikkeld. Als volledig herstel niet zal intreden, moet een medische eindsituatie worden afgewacht. Pas daarna kan de schade definitief worden vastgesteld en afgehandeld.
De schadeposten waarvoor een vergoeding wordt gevorderd moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van het jou overkomen verkeersongeluk. Klachten die je daarvoor al had (ook wel pre-existente klachten genoemd), worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Vertel ons wat er is gebeurdNeem contact op voor vrijblijvend advies.

Smartengeld verkeersongeval

Smartengeld, ook wel immateriële schadevergoeding genoemd, wordt toegekend aan slachtoffers die door een verkeersongeval niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel en psychisch letsel hebben opgelopen. Het is een erkenning van het leed en het verdriet dat iemand is aangedaan en een compensatie voor de pijn die het gevolg is van het ongeval. Hoewel geen enkel bedrag de pijn en het verdriet volledig kan compenseren, biedt smartengeld toch een zekere genoegdoening en erkenning van het leed dat het slachtoffer heeft ondergaan. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald op basis van verschillende factoren, zoals de ernst van het letsel, de duur van het herstel, eventueel blijvende beperkingen en de invloed van het ongeval op het dagelijks leven en de toekomstperspectieven van het slachtoffer.

Bij Drost Letselschade streven wij ernaar om voor onze cliënten een optimale schadevergoeding te realiseren. We begrijpen de complexiteit en de gevoeligheid van het vaststellen van smartengeld na een verkeersongeval. Ons ervaren team van letselschade specialisten staat klaar om jou te begeleiden in het hele proces van jouw letselschadezaak, van het beoordelen van de aansprakelijkheid tot het claimen van een schadevergoeding. Drost Letselschade: een vertrouwd adres voor de afwikkeling van jouw schadezaak!

Kan Drost mij helpen bij het indienen van een schadeclaim?

Het indienen van een schadeclaim heeft pas zin als de tegenpartij de aansprakelijkheid voor jouw schade heeft erkend. Het aansprakelijk stellen zelf is een juridische kwestie. Het is aan te raden hiervoor een letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen. Deze expert verzorgt de aansprakelijkstelling en voert, indien nodig, namens jou de discussie met de verzekeraar van de tegenpartij over de mate van aansprakelijkheid (wel of niet / volledig of gedeeltelijk). Na erkenning van de aansprakelijkheid wordt de volledige schade in kaart gebracht en de hoogte van de schade berekend. Vervolgens onderhandelt de expert over de hoogte van de aan jou uit te keren schadevergoeding.
Bij de schadeberekening komen veel aspecten kijken. Als slachtoffer mis je over het algemeen de kennis om jouw totale schade goed te berekenen. Drost heeft die kennis en kunde wél in huis. Drost Letselschade zet haar juridische en financiële deskundigheid graag in voor het verhalen van jouw letselschade. Zo krijg jij de optimale schadevergoeding waar je recht op hebt! Drost Letselschade: Jouw letsel, onze zorg!

Schade na een verkeersongeval
Vrijblijvend eerste advies

Wil je weten of je recht hebt op een letselschadevergoeding? Wij staan voor je klaar! Is iemand anders aansprakelijk voor jouw letsel en wordt die aansprakelijkheid ook erkend? Dan hoef jij je geen zorgen te maken over onze kosten. Die moet de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij dan namelijk betalen.
Neem contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend eerste advies van een van onze letselschade-experts over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor jouw letselschade.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?
Kijk dan hier voor meer informatie over ons vrijblijvend eerste advies.

De intake

Heb je mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding? Als je besluit om Drost Letselschade in te schakelen als jouw belangenbehartiger, dan plannen we samen een intakegesprek. Een letselschade-expert van ons kantoor zal dan uitgebreid met je praten over wat je is overkomen en wat de gevolgen daarvan voor jou zijn.

Wil je meer weten over de inhoud van een intakegesprek?
Meer informatie over de intake vind je hier.

Aansprakelijkstelling & voorschot

Na het intakegesprek zal jouw letselschade-expert in principe de tegenpartij aansprakelijk stellen voor jouw letselschade. Daarbij wordt dan ook meteen gevraagd of je, als de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, alvast een voorschot op je schadevergoeding kunt krijgen.

Wil je meer weten over onze aanpak?
Meer informatie over de aansprakelijkstelling vind je hier.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

Na erkenning van de aansprakelijkheid gaat jouw expert aan de slag om al jouw schadeposten en verdere schadegegevens duidelijk op een rijtje te krijgen. We verzamelen alle informatie over jouw materiële en immateriële schade. We vragen ook medische informatie (over het opgelopen letsel) op. Aan ons kantoor zijn eigen medisch adviseurs verbonden. Een medisch advies kan dus eenvoudig worden opgevraagd.

Benieuwd naar de behandeling van jouw dossier?
Kijk dan hier voor meer informatie over onze aanpak.

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Voor een volledige afwikkeling van jouw schade brengen we eerst alle geleden én nog te lijden schade in kaart. En we kijken natuurlijk ook naar een eerlijke vergoeding voor het smartengeld (de vergoeding voor immateriële schade). Jouw expert van Drost Letselschade bespreekt met je hoe hij/zij denkt dat jouw schade het beste afgewikkeld kan worden.

Wil je meer weten over de wijze waarop de hoogte van jouw schadevergoeding wordt bepaald?
Meer informatie over de vaststelling van de schadevergoeding vind je hier.

De eindafwikkeling

In overleg met jou stellen we een regelingsvoorstel op. Dit leggen we voor aan de aansprakelijke verzekeraar. Het kan ook zijn dat die verzekeraar zelf met een dergelijk voorstel komt. Zodra we het eens zijn met de tegenpartij over de wijze waarop jouw letselschade afgewikkeld moet worden, ronden we alles af. Meestal gebeurt dat met een zgn. vaststellingsovereenkomst. Als beide partijen deze hebben ondertekend, dan ontvang je een slotbetaling. En daarmee is jouw letselschadezaak dan afgewikkeld.

Benieuwd hoe jouw letselschadezaak wordt afgerond?
Kijk dan hier voor meer informatie over de eindafwikkeling van een letselschadezaak.

Letselschade advocaat bij verkeersongeval nodig?

Heb je letsel opgelopen door een verkeersongeval en zoek je een letselschade advocaat zodat je de schade kunt verhalen? Vaak is inschakeling van een letselschadeadvocaat helemaal niet nodig. In het merendeel van de letselschadezaken hoeft namelijk niet te worden geprocedeerd. Het gros van de zaken wordt buiten rechte afgewikkeld. En mocht er onverhoopt toch moeten worden geprocedeerd? Dan beschikken we over goede contacten met gespecialiseerde advocaten die dan kunnen worden ingeschakeld.

Zoals gezegd komt procederen in letselschadezaken slechts sporadisch voor, zodat inschakeling van een advocaat dus bijna altijd achterwege kan blijven. Bij Drost Letselschade zijn we experts in het claimen van een schadevergoeding na een verkeersongeval. En bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening buiten rechte voor rekening van de aansprakelijke partij. En daarmee is onze dienstverlening voor jou als slachtoffer bij erkenning van de aansprakelijkheid dus kosteloos!

Meer weten? Kijk dan hier.

Hoe wij jou helpen bij jouw letselschadezaak

Is een ander aansprakelijk voor jouw letselschade? Dan komen de kosten van onze rechtsbijstand voor rekening van de aansprakelijke partij. De aansprakelijke partij moet namelijk niet alleen jouw schade vergoeden, maar ook de kosten van de ingeschakelde letselschadedeskundige. Dat is zo in de wet bepaald. Bij erkenning van aansprakelijkheid kost de inschakeling van een letselschadedeskundige van ons kantoor jou als slachtoffer daarom helemaal niets.
Drost Letselschade zorgt na een ongeval voor een optimale vergoeding van jouw letselschade. Ook wordt waar nodig een voorschot op de schade geregeld. Zo kom je niet in de financiële problemen. Met de inschakeling van een expert van Drost verzeker je je van een schadeafwikkeling op maat.

rechtshulp

Waarom kiezen voor Drost Letselschade

 • Meer dan 30 jaar ervaring
 • Landelijk werkzaam
 • Kosteloos (eerste) advies en bij erkenning van aansprakelijkheid kosteloze dienstverlening voor jou als slachtoffer
 • Onze experts aangesloten bij het NIVRE, en/of de NVRA, en/of lid van het NIS

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen na een verkeersongeval?

Je hebt bij een verkeersongeluk letsel opgelopen? Dat is erg vervelend! En misschien heb je ook nog een heel traject van herstel en revalidatie voor de boeg. Naast alle ongemakken heeft het ongeval misschien ook vervelende financiële gevolgen. En dat terwijl iemand anders aansprakelijk is voor het verkeersongeluk en de daardoor ontstane letselschade. Je wilt die tegenpartij dan ook aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Dat kan een langdurig traject zijn, waarbij professionele hulp eigenlijk wel noodzakelijk is. Drost biedt slachtoffers van letselschade deze hulp!

Wat je alvast zelf kunt doen:

 1. Verzamel getuigen en beeldmateriaal van het ongeval.
 2. Bezoek zo snel mogelijk een (huis)arts voor het vastleggen van lichamelijke klachten als gevolg van het ongeval.
 3. Vraag juridische hulp aan een letselschade-expert van Drost Letselschade.(Wij stellen de tegenpartij dan voor jou aansprakelijk en verzorgen, na erkenning van aansprakelijkheid, ook de verdere afwikkeling van jouw schade.)
 4. Houd jouw onkosten die het gevolg zijn van het verkeersongeval nauwkeurig bij.

* Na een verkeersongeval met een motorvoertuig moet de verzekeraar van de schadeveroorzaker binnen drie jaar aansprakelijk worden gesteld. Schakel Drost Letselschade in als jouw belangenbehartiger en wij regelen dit voor jou. Het kan ook zijn dat de tegenpartij is doorgereden of onverzekerd is. Neem in dat geval ook altijd contact met ons op. Voor dit soort gevallen kunnen wij namelijk meestal namens het slachtoffer een claim indienen bij het Waarborgfonds.

Welke schade kan ik claimen na een verkeersongeluk?

Na een verkeersongeval moet jouw schade in kaart worden gebracht en berekend. De schade wordt onderverdeeld in twee type schades, namelijk de materiële schade en de immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Medische kosten die buiten jouw ziekteverzekering vallen
 • Reis- en verblijfskosten voor ziekenhuis en revalidatie
 • Verzorgingskosten, huishoudelijke hulp
 • Gemist inkomen/verlies aan verdienvermogen
 • Noodzakelijke aanpassingen aan jouw woning of vervoermiddel
 • Hogere verzekeringspremies
 • Kosten van juridische bijstand

Een immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor alle pijn die je hebt moeten doorstaan en al het leed dat je hebt geleden als gevolg van het jou overkomen verkeersongeluk. Dit noemen we ook wel smartengeld.

Is de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend? Dan heb je recht op een vergoeding van alle schade die het gevolg is van het ongeval. Dus alle (on)kosten die verband houden met het ongeval komen in principe voor vergoeding in aanmerking. Pas op het moment dat sprake is van volledig herstel kan jouw letselschadezaak worden afgewikkeld. Als volledig herstel niet zal intreden, moet een medische eindsituatie worden afgewacht. Pas daarna kan de schade definitief worden vastgesteld. De gevorderde schadeposten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van het jou overkomen verkeersongeluk. Klachten die je daarvoor al had (ook wel pre-existente klachten genoemd), worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Kan Drost mij helpen bij het indienen van een schadeclaim?

Het indienen van een schadeclaim heeft pas zin als de tegenpartij de aansprakelijkheid voor jouw schade heeft erkend. Het aansprakelijk stellen zelf is een juridische kwestie. Het is aan te raden hiervoor een letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen. Deze expert voert, indien nodig, ook namens jou de discussie met de verzekeraar van de tegenpartij over de mate van aansprakelijkheid (wel of niet/volledig of gedeeltelijk). Na erkenning van de aansprakelijkheid wordt de schade in kaart gebracht en de hoogte van de schade berekend. Ook dit is werk voor een deskundige letselschade expert. Als leek moet je hier je vingers niet aan branden, want je ziet geheid schadeposten over het hoofd. Of je berekent de hoogte van een bepaalde schadepost niet juist. De experts van Drost hebben alle kennis in huis om jouw schade correct te berekenen. Nadat de schadeberekening is gemaakt, onderhandelt jouw belangenbehartiger van Drost met de aansprakelijke partij over de hoogte van de aan jou uit te keren schadevergoeding. Drost Letselschade zet haar juridische en financiële deskundigheid graag in voor het verhalen van jouw letselschade. Zo krijg je de optimale vergoeding waar je recht op hebt!

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Is een ander schuldig aan het jou overkomen voorval? Dan is die persoon vrijwel altijd aansprakelijk voor jouw letselschade. In dat geval heb je recht op een schadevergoeding. Hoe hoog deze schadevergoeding uitvalt, is van veel factoren afhankelijk. Zoals van het type verkeersdeelnemer. Wil je meteen nagaan of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor jouw letsel na een verkeersongeval? Doe dan nu onze letselschadetest. Deze vind je hieronder.

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent ‘letsel’ een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord ‘letselschade’ als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. Is iemand anders aansprakelijk voor jouw letselschade? Dan zijn aan onze dienstverlening met betrekking tot het verhalen van jouw letselschade voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden. Die kosten verhalen wij dan namelijk op de aansprakelijke partij.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan!

De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat je bekend bent met het feit dat je schade heeft geleden en je weet wie de veroorzaker van de schade is.

Het is dus erg belangrijk dat je tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring van jouw recht op schadevergoeding voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kun je in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Je kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kun je namelijk maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig advies om het verjaren van jouw schadeclaim te voorkomen.

Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen?

Het is nooit op voorhand te zeggen hoeveel schadevergoeding je kunt krijgen voor jouw letselschade. Voor elk letselschadeslachtoffer is het bedrag anders, omdat de feitelijke schade als gevolg van het voorval waarbij letselschade werd opgelopen voor iedereen anders is. De hoogte van de schadevergoeding wordt onder meer bepaald door de lichamelijke en psychische beperkingen die zijn ontstaan door het letsel. Voor elk slachtoffer zijn deze beperkingen anders. En daarom zijn ook de financiële gevolgen anders. Denk maar eens aan het verschil tussen enkele maanden niet kunnen werken vanwege het letsel, of volledig arbeidsongeschikt raken. Als er veel inkomen wordt misgelopen, zal de vergoeding voor die schadepost ook hoog zijn.

Letselschade bedragen (de vergoeding voor jouw letselschade) bestaan voor een deel uit materiële schade. Dat zijn schadeposten die direct op geld waardeerbaar zijn. Sommige kosten die je als slachtoffer maakt, kunnen nauwkeurig bijgehouden worden: de kosten voor huishoudelijke hulp, parkeerkosten, medische kosten, etc. Andere kosten zijn lastiger in te schatten, zoals de inkomsten die je misloopt door het letsel.

Het andere deel van de schadevergoeding bestaat uit de immateriële schade; het smartengeld. De impact die het letsel heeft op het leven van jou als slachtoffer speelt een grote rol bij de vaststelling van de hoogte van deze schadepost.

Omdat letselschade veel gevolgen kan hebben, is het belangrijk om bij letselschade altijd de hulp in te schakelen van een letselschade expert. Jouw experts van Drost Letselschade berekent voor jou de hoogte van de schadevergoeding waarop je recht hebt en zorgt voor een schaderegeling op maat. Daarmee krijg je de schadevergoeding waar je recht op hebt. Met een optimale regeling van de schade worden financiële problemen voorkomen. Het belang daarvan kunnen wij niet genoeg benadrukken. Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Als iemand anders voor jouw schade aansprakelijk is, dan doen wij ons uiterste best om voor jou een optimale schadevergoeding te realiseren. Dit geldt ook voor het smartengeld. We doen dit door te kijken naar eerdere uitspraken van Nederlandse rechters. Deze uitspraken zijn verzameld in de ANWB Smartengeldgids. Is een zaak vergelijkbaar met jouw zaak? Dan kijken we naar het toegekende smartengeld in die zaak om de hoogte van jouw smartengeld te bepalen. Die eerdere uitspraken noemen we ook wel jurisprudentie.

Hoeveel smartengeld je mogelijk kunt krijgen na een ongeval of ander voorval waardoor je letselschade opliep, hangt af van onder andere de ernst van het letsel. Als leidraad hanteert de ANWB Smartengeldgids de volgende criteria en voorbeelden:

Gering letsel
Voorbeelden: kleine botbreuken, kneuzingen, lichte hersenschudding.
Smartengeld: tot € 2.000,00.

Licht letsel
Voorbeelden: inwendig letsel, gebitschade, (ontsierend) litteken.
Smartengeld: € 2.000,00 tot € 3.500,00.

Matig letsel
Voorbeelden: whiplash, gecompliceerde breuken, psychische schade als gevolg van verkrachting, ontucht, incest.
Smartengeld: € 3.500,00 tot € 9.000,00.

Ernstig letsel
Voorbeelden: eenzijdige doofheid, schedelbasisfractuur, ernstig inwendig letsel.
Smartengeld: € 9.000,00 tot € 21.000,00.

Zwaar letsel
Voorbeelden: langdurig bewusteloos of in coma, karakterverandering, verlies van reuk en/of smaak.
Smartengeld: € 21.000,00 tot € 43.000,00.

Zeer zwaar letsel
Voorbeelden: ernstige brandwonden, hoge dwarslaesie, blindheid.
Smartengeld: € 43.000,00 tot € 76.000,00.

Uitzonderlijk zwaar letsel
Voorbeelden: totale dwarslaesie, niet meer of beperkt kunnen communiceren, bijzonder zware brandwonden waardoor zichtbaar ernstig misvormd.
Smartengeld: vanaf € 76.000,00.

Bovenstaande bedragen zijn slechts een indicatie, omdat er veel factoren van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van het smartengeld.

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als je letselschade hebt opgelopen, dan kun je vanaf het moment van het ongeval (zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeval) kosten als gevolg van het ongeval moeten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat je een schoonmaker moet inhuren omdat je niet meer zelf jouw huis kunt schoonmaken.

Je lijdt dus schade. Maar deze schade gaat verder. Want als je niet meer kunt werken, loop je vaak ook inkomsten mis. Als je alle kosten bij elkaar optelt, kan de totale schade behoorlijk oplopen. Het is belangrijk dat je deze schade vergoed krijgt. Maar ook als de schade niet zo groot is, heb je nog steeds recht op een vergoeding van jouw schade. Zo voorkom je financiële zorgen en kun je alle rekeningen blijven betalen.

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat jouw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen, is een behoorlijke klus. Je moet daarvoor ook verstand van zaken hebben. Als je geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat je schadeposten over het hoofd ziet of verkeerd berekent. Daardoor krijg je dan niet de schadevergoeding waar je feitelijk recht op hebt. Gevolg: financiële zorgen en stress. Mogelijk kun je je hierdoor ook nog eens minder goed richten op je herstel. Dat wil je natuurlijk niet. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn aan onze dienstverlening voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden. Die verhalen wij namelijk op de aansprakelijke partij. Met Drost verzeker je jezelf van een schaderegeling op maat! En dit alles onder het motto: Jouw letsel, onze zorg! 

Neem contact op

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag natuurlijk ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.