Na een ongeval komt het vaak voor dat het slachtoffer door het letsel (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. De schade die hierdoor ontstaat, vormt meestal de grootste schadepost. Het waarderen van deze component kan zeer complex zijn en vergt specialistische (rekenkundige) kennis. Kennis die u zelf niet heeft.

 

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheid is: het niet in staat worden geacht arbeid te verrichten met een erkende economische meerwaarde te verrichten. Er kan sprake zijn van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. En de ongeschiktheid om te werken kan een lichamelijke of psychische oorzaak hebben.

Arbeidsongeschiktheid en schade verhalen

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid door letselschade kunt u die schade verhalen op de aansprakelijke partij. Schade door arbeidsongeschiktheid is van uw totale letselschade meest van tijd slechts een onderdeel.

Drost Letselschade is dé expert op het gebied van letselschade. Drost heeft ruime kennis en ervaring in het maken van complexe schadeberekeningen. Schakel daarom altijd onze deskundige hulp in. Bij erkenning van aansprakelijkheid kost deze hulp kost u niets. De aansprakelijke partij moet namelijk ook onze kosten vergoeden. Dat schadevergoeding de gevolgen van uw schade nooit kan wegnemen, realiseren wij ons als geen ander. Maar wij weten ook dat een schadevergoeding wél kan helpen het leed wat te verzachten.

Arbeidsongeschikt door een ongeval? Drost regelt uw schade!

Als er een aansprakelijke partij is voor uw schade, kan Drost Letselschade uw schade op deze partij verhalen. Een letselschaderegeling kan bestaan uit:

 • Verlies van arbeidsvermogen;
 • Smartengeld;
 • De extra aanschafkosten van kleding;
 • Kosten voor het aanpassen van de woning;
 • Kosten opname ziekenhuis;
 • Aanschaf hulpmiddelen die niet vergoed worden;
 • Juridische bijstand;
 • Wettelijke rente;
 • Eigen risico van uw verzekering;
 • Reiskosten naar medische voorzieningen;
 • Kosten rechtsbijstand.

 

Onze werkwijze; ook als u arbeidsongeschikt bent

Drost Letselschade bezoekt u in de regel thuis om uw schade te inventariseren. Daarna stellen wij de veroorzaker van uw schade aansprakelijk (inclusief de kosten van rechtsbijstand). Vervolgens wikkelt Drost de schade voor u af. Uiteraard gebeurt dat laatste altijd in nauw overleg met u. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan.

 

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring