Ben je als verkeersdeelnemer het slachtoffer geworden van een verkeersongeval onder bijzondere omstandigheden? Daarmee bedoelen we dat het jou overkomen ongeluk geen ‘standaard’ ongeluk is geweest. Zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval met een auto, fiets of scooter. Misschien was bij jouw een dier betrokken? Of een openbaar vervoermiddel, zoals een trein of bus. Als je bij dit verkeersongeval persoonlijk letsel hebt opgelopen, dan wil je natuurlijk graag weten of je  in deze situatie recht hebt op een schadevergoeding voor jouw letselschade. Op deze pagina lees je hier meer over.

Verkeersongeval onder bijzondere omstandigheden

Heb je door een verkeersongeval op de openbare weg letsel opgelopen? En moet of moest je daarvoor medisch worden behandeld? De kans bestaat dat je daarna in een traject van herstel en revalidatie terecht komt en pas daarna je leven weer op de oude voet kunt voortzetten. Maar het kan ook zijn dat je door de gevolgen van het ongeval langdurig of zelfs permanent gezondheidsschade en financiële schade oploopt.

Onder letselschade wordt verstaan: alle lichamelijke (fysieke) en geestelijke (psychische) klachten, die het gevolg zijn van het jou overkomen verkeersongeval. En als een ander aansprakelijk is voor dit ongeval, dan heb je recht op een schadevergoeding. Onder die vergoeding valt alle materiële schade (alle schadeposten die direct op geld te waarderen zijn), maar ook de immateriële schade (de vergoeding voor geleden pijn, verdriet, zorgen, gemis en verlies aan levensvreugde, ook wel (smartengeld) genoemd). Een letselschade-expert van Drost geeft je graag advies en hulp, zodat jij de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt.

Bij een verkeersongeval onder bijzondere omstandigheden valt te denken aan een ongeval fiets, scooter of auto. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeval waarbij een dier was betrokken (een plotseling overstekende hond bijvoorbeeld, waardoor  je ten val kwam), of een  aanrijding met een bijzonder voertuig zoals landbouwverkeer. Maar ook een ongeluk met een openbaar vervoermiddel zoals trein, bus, metro of tram valt in deze categorie. Als je slachtoffer bent van een verkeersongeval onder bijzondere omstandigheden of in een specifieke situatie, dan gaat het vaak om ongelukken waarbij meestal niet direct duidelijk is of, en zo ja wie, er iemand aansprakelijk is voor jouw letselschade. Mogelijk was er sprake van overmacht of domme pech.

De experts van Drost Letselschade weten als geen ander wat jouw rechten zijn en adviseren je graag. Neem voor een eerste gratis advies daarom contact met ons op, teneinde het jou overkomen ongeval aan ons voor te leggen en de mogelijkheden voor het krijgen van een schadevergoeding te bespreken.

Aansprakelijkheid bij verkeersongeval

Aansprakelijkheid bij verkeersongevalStel, je bent slachtoffer geworden van een verkeersongeval en je hebt daarbij letselschade opgelopen. Helaas is het aanwijzen van de schuldige (en aansprakelijke) partij niet altijd even gemakkelijk. Denk aan een aanrijding met een dier, een scootmobiel of met een tram of shovel. Ook zijn er soms bijzondere situaties of omstandigheden waarbij het bepalen van de aansprakelijke partij niet meteen duidelijk is. Het kan voor jou als slachtoffer moeilijk te bewijzen zijn dat jouw letselschade het gevolg was van een fout van iemand anders, die daarvoor aansprakelijk is. Een letselschade-expert van Drost Letselschade kan jou als slachtoffer mogelijk helpen.

Het is raadzaam dat je zelf zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelt over de omstandigheden rond het ongeval. Maak als het kan foto’s van de situatie, verzamel getuigenverklaringen, laat de situatie (als dat mogelijk is) correct vastleggen in het proces-verbaal van de politie en ook in het schadeformulier. En ga na het ongeval naar jouw (huis)arts, zodat de door het ongeval ontstane medische klachten worden vastgelegd. Daarmee voorkom je mogelijk later problemen met het leveren van bewijs en het aanwijzen van de aansprakelijke partij. Schakel voor hulp bij letselschade een expert van Drost Letselschade. Daarmee verzeker je van alle juridische hulp die je na het ongeval nodig hebt.

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het ook belangrijk tot welk type verkeersdeelnemer jij zelf behoorde en tot welk type jouw tegenpartij behoorde. We vertellen hierover graag meer in een eerste gratis en vrijblijvend gesprek.

Over de kosten van onze dienstverlening hoef je je geen zorgen te maken. Bij erkenning van aansprakelijkheid komen die namelijk voor rekening van de aansprakelijke partij. Wij verhalen onze kosten dan op die partij en zo kost de inschakeling van ons kantoor jou als slachtoffer niets.

Vergoeding voor letselschade

Wordt de aansprakelijkheid voor het jou overkomen ongeval erkend? Dan heb je recht op een volledige vergoeding van jouw letselschade. Wij stellen jouw wederpartij aansprakelijk, brengen jouw schade in kaart en treden in overleg met de aansprakelijke partij (of zijn verzekeraar) over de afwikkeling van jouw schade. Een hele zorg minder dus. En ondertussen kun jij aan jouw herstel werken.

Helaas zijn er ook situaties waar je geen recht hebt op een schadevergoeding of slechts recht hebt op een gedeeltelijke vergoeding van jouw schade. Bijvoorbeeld als er sprake is van eigen schuld.

Wij jij weten of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor het door jou als gevolg van een ongeval opgelopen letsel? Doe dan onze letselschadetest. Twijfel je over de uitkomsten van onze test, of wil je jouw zaak toch graag persoonlijk aan ons voorleggen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een eerste gratis advies.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.
Zo weet je meteen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Letselschade claimen bij de tegenpartij

Letselschade claimen bij verkeersongevalWordt na het aansprakelijk stellen de aansprakelijkheid erkend? Dan wordt daarna jouw letselschade in kaart gebracht en nauwgezet berekend. Vervolgens volgt het indienen van een schadeclaim. Voor het indienen van deze claim bij de aansprakelijke partij is de inschakeling van een letselschade-expert eigenlijk wel een noodzaak. Want het indienen van een schadeclaim is namelijk lang niet altijd eenvoudig. En als leek heb je ook onvoldoende verstand van zaken. Jouw letselschade-expert van Drost Letselschade weet vanuit zijn jarenlange ervaring precies waar je recht op hebt en is in staat om jouw schade goed te berekenen. Zou je dit zelf doen, dan zie je vast en zeker schadeposten over het hoofd, of je berekent de hoogte van de schade verkeerd. Dat wil je natuurlijk allemaal niet. Je hebt immers recht op een vergoeding voor alle (on)kosten die je gemaakt hebt: vanaf het verkeersongeval tot het moment dat je volledig hersteld bent of, als dat laatste er niet in zit, tot er een medische eindsituatie wordt vastgesteld.

De schade moet natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van het jou overkomen ongeluk. Klachten die je daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Bij het verzamelen van de gegevens van jouw letselschadekosten (jouw schadeposten) wordt rekening gehouden met zowel de materiële, als de immateriële schadeposten. Denk daarbij aan kosten/schadeposten zoals:

 • Medische kosten die buiten jouw ziekteverzekering vallen
 • Reis- en verblijfkosten voor ziekenhuis en revalidatiecentrum
 • Verzorgingskosten, huishoudelijke hulp
 • Verlies van inkomsten
 • Studievertraging
 • Smartengeld
 • Aanpassingen aan woning of vervoermiddel
 • Kosten van juridische bijstand

Schakel een expert van Drost Letselschade in voor het claimen van jouw letselschade. Jouw expert van Drost treedt als jouw belangenbehartiger en zorgt voor de aansprakelijkstelling en indiening van jouw schadeclaim bij de aansprakelijke tegenpartij (of zijn verzekeraar).

Vanwege wettelijk geldende verjaringstermijnen moet je een claim op tijd indienen! Is jouw zaak eenmaal verjaard, dan is het indienen van een claim voor de opgelopen schade niet meer mogelijk. Raadpleeg Drost Letselschade als je meer wilt weten over de in jouw geval geldende verjaringstermijn.

Juridische hulp van letselschade-expert

Juridische hulp bij verkeersongevalLetselschade opgelopen en wil je de optimale schadevergoeding waar je recht op hebt? Schakel dan de hulp in van een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade. Jouw expert van Drost treedt voor je op als jouw belangenbehartiger tegenover jouw tegenpartij. (of diens verzekeraar).  Onze experts zijn juridisch uitstekend geschoold en altijd op de hoogte van de recente ontwikkelingen van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied en goed bekend met de geldende rechtspraak met betrekking tot letselschade.

Ben je slachtoffer van een ongeval met letselschade tot gevolg? Dan heb je bij erkenning van de aansprakelijkheid recht op kosteloze juridische bijstand. De aansprakelijke partij moet namelijk voor die kosten instaan. Onze hulp is derhalve niet gratis, maar voor jou als slachtoffer wel kosteloos.

Om de hele procedure van jouw letselschadezaak duidelijk te maken, zie je hieronder een stappenschema. Hiermee wordt het traject van de behandeling van jouw letselschadedossier toegelicht.

Vrijblijvend eerste advies

Wil je weten of je recht hebt op een letselschadevergoeding? Wij staan voor je klaar! Is iemand anders aansprakelijk voor jouw letsel en wordt die aansprakelijkheid ook erkend? Dan hoef jij je geen zorgen te maken over onze kosten. Die moet de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij dan namelijk betalen.
Neem contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend eerste advies van een van onze letselschade-experts over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor jouw letselschade.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?
Kijk dan hier voor meer informatie over ons vrijblijvend eerste advies.

De intake

Heb je mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding? Als je besluit om Drost Letselschade in te schakelen als jouw belangenbehartiger, dan plannen we samen een intakegesprek. Een letselschade-expert van ons kantoor zal dan uitgebreid met je praten over wat je is overkomen en wat de gevolgen daarvan voor jou zijn.

Wil je meer weten over de inhoud van een intakegesprek?
Meer informatie over de intake vind je hier.

Aansprakelijkstelling & voorschot

Na het intakegesprek zal jouw letselschade-expert in principe de tegenpartij aansprakelijk stellen voor jouw letselschade. Daarbij wordt dan ook meteen gevraagd of je, als de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, alvast een voorschot op je schadevergoeding kunt krijgen.

Wil je meer weten over onze aanpak?
Meer informatie over de aansprakelijkstelling vind je hier.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

Na erkenning van de aansprakelijkheid gaat jouw expert aan de slag om al jouw schadeposten en verdere schadegegevens duidelijk op een rijtje te krijgen. We verzamelen alle informatie over jouw materiële en immateriële schade. We vragen ook medische informatie (over het opgelopen letsel) en een medisch advies van onze eigen medisch adviseur op.

Benieuwd naar de behandeling van jouw dossier?
Kijk dan hier voor meer informatie over onze aanpak.

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Voor een volledige afwikkeling van jouw schade brengen we eerst alle geleden én nog te lijden schade in kaart. En we kijken natuurlijk ook naar een eerlijke vergoeding voor het smartengeld (de vergoeding voor immateriële schade). Jouw expert van Drost Letselschade bespreekt met je hoe we denken dat jouw schade het beste afgewikkeld kan worden.

Wil je meer weten over de wijze waarop de hoogte van jouw schadevergoeding wordt bepaald?
Meer informatie over de vaststelling van de schadevergoeding vind je hier.

De eindafwikkeling

In overleg met jou stellen we een regelingsvoorstel op. Dit leggen we voor aan de aansprakelijke verzekeraar. Het kan ook zijn dat die verzekeraar zelf met een dergelijk voorstel komt. Zodra we het eens zijn met de tegenpartij over de wijze waarop jouw letselschade afgewikkeld moet worden, ronden we alles af. Meestal gebeurt dat met een zgn. vaststellingsovereenkomst. Als beide partijen deze hebben ondertekend, dan ontvang je een slotbetaling. En daarmee is jouw letselschadezaak dan afgewikkeld.

Benieuwd hoe jouw letselschadezaak wordt afgerond?
Kijk dan hier voor meer informatie over de eindafwikkeling van een letselschadezaak.

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag natuurlijk ook: 0800-2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland

00.

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.