Wilt u met succes smartengeld eisen, oftewel een immateriële schadevergoeding? Dan kunt u de deskundigheid van een ervaren letselschadespecialist als Drost Letselschade goed gebruiken. Want het berekenen van smartengeld is niet eenvoudig. Wij zorgen ervoor dat u voor uw schade de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft, inclusief smartengeld.

 

Schadevergoeding smartengeld

Lichamelijk letsel is de bekendste oorzaak, waardoor er recht op smartengeld ontstaat. Maar ook bij geestelijk of psychisch letsel kan recht op smartengeld bestaan. Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en leed, die u heeft moeten doorstaan ten gevolge van uw letsel.

 

Smartengeld voor slachtoffers

Drost Letselschade is dé specialist in het berekenen van smartengeld voor slachtoffers van een ongeval. Aan onze diensten zijn voor u als slachtoffer van een ongeval geen kosten verbonden. Wij verhalen onze kosten namelijk voor u op de aansprakelijke tegenpartij. De smartengeld vergoeding komt u daarom volledig toe.

 

Hoogte smartengeld

In de wet worden verschillende mogelijkheden genoemd om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding bij immateriële schade. Naast een vergoeding voor de geleden fysieke en/of psychische schade zijn dat ook:

  • schenden van de eer of goede naam van het slachtoffer
  • (Andere) aantasting in de persoon
  • Aantasting van de nagedachtenis van een overledene
  • Doelbewust toegebrachte schade

Het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor immateriële schade is een zaak voor deskundigen. U doet er dus goed aan dit in handen te leggen van één van onze experts!

 

Vererft smartengeld?

Omdat immateriële schade een persoonlijk recht is, kan het niet zomaar vererven. Om zo’n persoonlijk recht uit te oefenen, moet het slachtoffer er eerst zelf aanspraak op maken, zegt de wet. Pas daarna kan het vererven. Als een slachtoffer komt te overlijden voordat er aanspraak is gemaakt op vergoeding van smartengeld, kunnen de erfgenamen daar dus geen aanspraak meer op maken. Materiële schade vererft wel als de overledene voor zijn overlijden daarop al aanspraak heeft gemaakt.

Meer lezen over uw rechten op schadevergoeding?

Ga dan terug naar het hoofdartikel: Uw recht op schadevergoeding.

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring