Soms is schade na een ongeval niet direct zichtbaar. Denk maar eens aan leed, pijn en psychische klachten. Dit is immateriële schade en ook hiervoor kunt u schadevergoeding krijgen. Dit heet smartengeld. Het is niet altijd eenvoudig om met succes smartengeld voor letselschade te eisen. En ook het berekenen van het bedrag is lastig. Daarom kunt u de deskundigheid van een ervaren letselschadespecialist als Drost Letselschade goed gebruiken. Wij zorgen ervoor dat u voor uw schade de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft, inclusief smartengeld.

Schadevergoeding smartengeld

Lichamelijk letsel is de bekendste oorzaak waardoor er recht op smartengeld ontstaat. Maar ook bij geestelijk of psychisch letsel kan recht op smartengeld bestaan. Het is een vergoeding voor alle pijn en leed die u heeft moeten doorstaan als gevolg van uw letsel.

immateriële schadeGeen kosten voor slachtoffers

Drost Letselschade is dé specialist in het berekenen van smartengeld voor slachtoffers van een ongeval. Aan onze diensten zijn voor u als slachtoffer van een ongeval geen kosten verbonden. De kosten worden namelijk door de aansprakelijke partij betaald. De smartengeldvergoeding komt u volledig toe!

Hoogte vergoeding

In de wet staan verschillende mogelijkheden om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding bij immateriële schade. Naast een vergoeding voor de geleden fysieke en/of psychische schade zijn dat ook:

  • Het schenden van de eer of goede naam van het slachtoffer.
  • (Andere) aantasting in de persoon.
  • Aantasting van de nagedachtenis van een overledene.
  • Doelbewust toegebrachte schade.

Het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor immateriële schade is een zaak voor deskundigen. U doet er dus goed aan dit in handen te leggen van één van onze experts. Bel 0800-2490300 voor meer informatie of vul ons contactformulier in.

Vererft smartengeld?

Omdat immateriële schade een persoonlijk recht is, kan het niet zomaar vererven. Om zo’n persoonlijk recht uit te oefenen, moet het slachtoffer er eerst zelf aanspraak op maken, zegt de wet. Pas daarna kan het vererven. Als een slachtoffer komt te overlijden voordat er aanspraak is gemaakt op vergoeding van smartengeld, kunnen de erfgenamen daar dus geen aanspraak meer op maken. Materiële schade vererft wel als de overledene voor zijn overlijden daarop al aanspraak heeft gemaakt.

Lees hier meer over uw recht op schadevergoeding. Wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Wilt u meer weten over letselschade?

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring