Het zal u maar gebeuren: slachtoffer worden van een ongeval. Een ongeval dat niet uw schuld was, en waarbij u letsel opliep. Natuurlijk moet u allereerst medische hulp krijgen. Daarna moet u herstellen. Soms kan dat lang duren. U merkt dat u kosten maakt door het letsel dat u opliep. En omdat u misschien niet meer (volledig) kunt werken, loopt u inkomsten mis. Kortom: u lijdt letselschade.

Als iemand anders aansprakelijk is voor uw letselschade, dan is het erg belangrijk dat deze partij al deze kosten aan u vergoedt. Want als u alle kosten zelf betaalt en daarnaast misschien ook nog wel minder inkomen hebt, dan kunt u grote financiële problemen krijgen.

Gelukkig hoeft u niet zelf met een verzekeraar of de tegenpartij om tafel om uw schadevergoeding te regelen. Dit doet een letselschadespecialist voor u. Deze expert weet precies hoe hoog uw schadevergoeding moet zijn, hoe de tegenpartij officieel aansprakelijk moet worden gesteld en hoe u uw schadevergoeding zo snel mogelijk kunt krijgen.

Doe hier onze letselschade test!

Als u wilt weten of u recht heeft op een schadevergoeding

Wat is letsel en wat is letselschade?

Letsel is een beschadiging aan het lichaam. Een beschadiging die voor klachten zorgt. Misschien denkt u dan al snel aan open wonden en botbreuken. Maar het is meer dan dat. Ook verwondingen die niet zichtbaar zijn, zoals een whiplash of RSI-klachten, kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Letsel kan ook psychisch zijn.

Letsel kunt u oplopen op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of letsel doordat u bent gebeten door een hond.

Als u als gevolg van het ongeval kosten maakt of inkomsten misloopt, dan heeft u te maken met letselschade. Ook de pijn, het ongemak en het leed dat ondervindt door het u overkomen voorval met letsel tot gevolg valt onder de noemer letselschade.

Soms is een ongeval uw eigen schuld. Maar het kan ook de schuld van een ander zijn. Als iemand anders aansprakelijk is voor het u overkomen voorval waarbij letsel is ontstaan, dan heeft u in principe recht op een letselschadevergoeding.

Fysiek en psychisch letsel

Letsel kan fysiek zijn maar ook psychisch. Dat zorgt soms voor verwarring. Lichamelijk (of fysiek) letsel is een uitwendige of inwendige beschadiging aan het lichaam. Het is een lichamelijke verwonding of trauma aan organen of lichaamsdelen. Denk aan botbreuken, open wonden of beschadigingen aan ogen of oren. 

Geestelijk (of psychisch) letsel is daarentegen een beschadiging aan de geest. Soms wordt dit emotionele schade genoemd, maar dat dekt de lading niet. Een voorbeeld van geestelijk letsel is een PTSS (posttraumatische stressstoornis).

Zowel bij fysiek als bij psychisch letsel gaat het over schade aan de persoon. We noemen dit letselschade, maar ook wel ‘personenschade’.

Materiële en immateriële schade

Bij letselschade zijn twee termen belangrijk: ‘materiële schade’ en ‘immateriële schade’. 

Met materiële schade bedoelen we schade die direct in geld is uit te drukken. Denk daarbij aan schade aan eigendommen, misgelopen inkomsten en kosten die zijn ontstaan door het opgelopen letsel. Voorbeelden hiervan zijn kapotte kleding, kosten voor het aanpassen van de woning en extra medische kosten.

Immateriële schade is de schade die wordt veroorzaakt door verdriet, pijn, gemis en verlies van levensvreugde. De schadevergoeding hiervoor noemen we ook wel smartengeld.

Het krijgen van een schadevergoeding voor alle opgelopen schade

Het kan bij letselschade dus om verschillende soorten schade gaan. Daarnaast zijn de schadeposten zowel materieel als immaterieel van aard. Bij het verhalen van letselschade gaat het erom dat alle schadeposten die zijn ontstaan als gevolg van het ongeval, op de aansprakelijke partij worden verhaald. Kortom: is het voorval waarbij letsel ontstond niet uw schuld maar die van iemand anders, dan moet de ander mogelijk betalen voor uw schade.

Voorbeelden van letselschade

Door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of een ander voorval kunnen verschillende soorten letsel ontstaan. Sommige vormen van letselschade komen u misschien bekend voor. Denk aan een hernia door een bedrijfsongeval of aan een whiplash na een auto-ongeluk. Met andere vormen van letsel bent u misschien minder bekend. Voorbeelden van letselschade zijn:

 • Aangezichtsletsel
 • Affectieschade
 • Amputatie
 • Armletsel
 • Asbestkanker
 • Beenletsel
 • Bekkenfractuur
 • Beroepsziekte
 • Borstkasletsel
 • Botbreuken
 • Brandwonden
 • Buikletsel
 • Burn-out beroepsziekte
 • Carpaal Tunnel Syndroom
 • Cognitieve schade
 • Coma
 • Cosmetische schade
 • Crush-letsel
 • Dwarslaesie
 • Dystrofie
 • Emotionele schade
 • Enkelletsel
 • Gebitsletsel
 • Gebroken ribben
 • Gehoorschade
 • Gelaatsverwondingen
 • Gewrichtsletsel
 • Handletsel
 • Halsletsel
 • Hersenletsel
 • Hersenschudding
 • Hernia
 • Heupletsel
 • Hielletsel
 • Hoofdletsel
 • Inwendig letsel
 • Kaakfractuur
 • Knieletsel
 • Kruisbandletsel
 • Littekens
 • Longschade
 • Meniscusletsel
 • Miskraam
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Nekletsel
 • Neusletsel
 • Oogletsel
 • Oorletsel
 • Orgaanletsel
 • Organisch Psychosyndroom
 • Orthopedisch letsel
 • Overlijdensschade
 • Plexus letsel
 • Polsletsel
 • Posttraumatische dystrofie
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • Psychische schade
 • Repetitive Strain Injury (RSI)
 • Rugletsel
 • Schotwonden
 • Schouderletsel
 • Shockschade
 • Spierletsel
 • Spraakstoornis
 • Tandletsel
 • Voetletsel
 • Vuurwerkletsel
 • Wervelletsel
 • Whiplash
 • Zenuwletsel
 • Zintuigschade

Hebt u recht op schadevergoeding?

Doe de letselschadetest of neem contact met ons op.

Hoe Drost Letselschade u helpt bij letselschade

Elk soort letsel heeft lichamelijke en financiële consequenties: de gevolgen van letsel kunnen enorm ingrijpend zijn. Het brengt de nodige narigheid met zich mee. Narigheid waar u natuurlijk niet om heeft gevraagd.

Helaas kan blijvend letsel niet altijd worden voorkomen. U, als slachtoffer, zal daar dan mee moeten leren leven. Dat vraagt fysiek en mentaal erg veel van u. Een schadevergoeding kan een steuntje in de rug zijn. U kunt de afhandeling van uw letselschade het beste over laten aan een letselschade-expert. Dan weet u zeker dat het goed komt. De expert helpt u en adviseert, zodat u financieel op de been blijft. En dat is niet onbelangrijk als u misschien wel voor de rest van uw leven last houdt van een bepaald soort letsel.

Is uw letsel de schuld van een ander? Wij stellen die ander aansprakelijk

Na een ongeval bent u natuurlijk voornamelijk bezig met het letsel en het herstellen ervan. Het is daarom logisch dat u niet of nauwelijks denkt aan verzekeringen en juridische hulp. Of aan kosten die gemaakt moeten worden of al zijn gemaakt. 

Daarom is het verstandig een letselschadespecialist om advies te vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om aansprakelijkheid. Iedereen die door een ongeval letsel heeft opgelopen waarbij een andere partij aansprakelijk is, kan zich laten bijstaan door een letselschade-expert. Hoogstwaarschijnlijk heeft u recht op schadevergoeding. Dit verzacht de pijn niet en het neemt het letsel niet weg. Maar u hoeft zich niet meer druk te maken over de financiën. Als specialist bieden wij hulp bij het onderzoeken van de toedracht en het bepalen van de schuldvraag. Wij stellen namens u de wederpartij aansprakelijk.

Drost Letselschade berekent de hoogte van de schadevergoeding

Nadat de tegenpartij aansprakelijk is gesteld, gaan wij bezig met het berekenen van uw schade; zowel de materiële als de immateriële schadeposten (smartengeld). Bij voorkeur komen wij bij u thuis op bezoek. Zo kunnen we het beste zien wat de gevolgen van het letsel zijn voor u en kunnen wij uw schade zo goed mogelijk inventariseren.

 Als wij de hoogte van uw schadevergoeding berekend hebben, wikkelen we de schade voor u af. Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. De afwikkeling van uw schade gebeurt altijd in nauw overleg met u. Zo weet u waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan. 

De hoogte van uw schadevergoeding

Hoe hoog uw schadeclaim is, hangt af van meerdere zaken.

Een letselschaderegeling kan bestaan uit:

 • Verlies van arbeidsvermogen
 • Smartengeld
 • De extra aanschafkosten van kleding
 • Kosten voor het aanpassen van de woning
 • Kosten voor opname in het ziekenhuis (voor zover niet gedekt door de zorgverzekering)
 • Aanschaf van hulpmiddelen die niet vergoed worden
 • Juridische bijstand (rechtsbijstand)
 • Wettelijke rente
 • Eigen risico van uw verzekering
 • Reiskosten in verband met artsenbezoek of bezoek aan therapeuten

Om er zeker van te zijn dat alle relevante factoren worden meegenomen, is het verstandig om de professionele juridische hulp van een expert van Drost Letselschade in te roepen. Onze letselschade-experts zijn volledig op de hoogte van uw rechten. Met de inschakeling van Drost weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.

Bij aansprakelijkheid hoeft u de kosten van onze hulp niet te betalen

Is de aansprakelijkheid volledig erkend? Dan betaalt u als slachtoffer voor onze dienstverlening niets.

Sommige letselschadebureaus werken volgens het principe ‘no cure no pay‘. Dat betekent dat u bij succes een deel van uw schadevergoeding aan de belangenbehartiger moet afstaan. Wij werken niet volgens dit principe.

Bij volledige erkenning van aansprakelijkheid verhalen wij onze kosten op de wederpartij of diens verzekering. In de wet is namelijk bepaald dat de kosten van onze dienstverlening voor rekening komen van de aansprakelijke partij (artikel 6:96 BW).

Van uw uiteindelijke letselschadevergoeding hoeft u derhalve niets aan ons af te dragen; deze is 100% van u. En  zo hoort het ook.

Arbeidsongeschikt door letselschade

Na een ongeval komt het vaak voor dat u door het letsel tijdelijk of zelfs voor een lange tijd arbeidsongeschikt bent. Afhankelijk van het werk dat u doet, betekent het dat u minder of geen inkomen heeft. Maar ook dat u misschien promoties, overwerktoeslagen, pensioenopbouw of bonussen mist. 

U begrijpt wel dat de schade die dan ontstaat, meestal de grootste schadepost is. Het inschatten van hoe hoog deze schade is, kan erg lastig zijn. Ook hierbij heeft u hulp nodig van een letselschade-expert.

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheid betekent dat u niet in staat bent ‘arbeid te verrichten met een erkende economische meerwaarde’. Kortom: u kunt uw werk niet meer doen. Dit kan een lichamelijke en/of psychische oorzaak hebben. Soms is er alleen sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en soms is iemand volledig arbeidsongeschikt.

Schade verhalen bij arbeidsongeschiktheid

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid door letselschade dan kunt u die schade verhalen op de aansprakelijke partij. Schade door arbeidsongeschiktheid is vaak een onderdeel van uw totale letselschade.

Wij hebben ruime kennis en ervaring in het maken van complexe schadeberekeningen. We raden u daarom aan onze deskundige hulp in te schakelen als u arbeidsongeschikt bent geworden na een ongeval. En we hebben goed nieuws, want bij erkenning van aansprakelijkheid kost onze hulp u niets. De aansprakelijke partij moet namelijk niet alleen uw schade, maar ook onze kosten (als onderdeel van uw schade) vergoeden.

Dat een schadevergoeding de gevolgen van uw schade niet helemaal kan wegnemen, realiseren wij ons als geen ander. Maar wij weten ook dat een schadevergoeding wél kan helpen het leed te verzachten.

Bent u arbeidsongeschikt? Dit gaan wij voor u doen

Bent u door een ongeval arbeidsongeschikt geraakt, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Vanaf dat moment nemen wij het van u over. Wij bezoeken u in de regel thuis om uw schade te inventariseren. Daarna stellen we de veroorzaker van uw schade aansprakelijk (ook maken we aanspraak op vergoeding van de kosten van onze hulp aan u). Vervolgens wikkelen wij de schade voor u af. Uiteraard in goed overleg met u.

Letselschade opgelopen in het buitenland

Stel, u loopt door een ongeval in het buitenland letselschade op. Die schade wilt u natuurlijk verhalen. Meestal is dan buitenlands recht van toepassing op de schaderegeling. Dit maakt de afwikkeling van uw schade wat lastiger. Want meestal bent u de taal onvoldoende machtig en ook zijn de regels vaak anders dan in Nederland.

Ongeval met een landgenoot

Als u in het buitenland door een landgenoot bent aangereden dan is dat een ‘geluk bij een ongeluk’. Want afwikkeling van de schade kan dan mogelijk plaatsvinden op grond van het Nederlandse recht. In dat geval neemt Drost Letselschade de afwikkeling van uw in het buitenland opgelopen letselschade graag op zich. Wij regelen uw schade en nemen u alle werk uit handen. Zo kunt u zich op uw herstel richten. En dat is wel zo prettig!

WAM-richtlijn motorrijtuigenverzekering

Helaas zult u niet altijd dit ‘geluk’ hebben. Bent u slachtoffer van een verkeersongeval in Europa, met een gemotoriseerd voertuig? Dan kunt u zich in Nederland melden bij de Nederlandse vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar van de aansprakelijke partij. Dit kan op grond van de vierde Europese WAM-richtlijn motorrijtuigenverzekering in Nederland. 

Dat maakt de schadeafwikkeling gelukkig wat makkelijker. Taalproblemen behoren hiermee tot de verleden tijd. Maar dan nog is het buitenlands recht van toepassing en kunnen wij u hierin niet juridisch bijstaan.

SVI: erg handig bij letselschade in het buitenland

Mede met het oog op buitenlandse reizen, doet u er goed aan een Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) af te sluiten. De premie van deze verzekering is relatief laag. De verzekering dekt de volledige letselschade van bestuurder en inzittenden, ongeacht of het ongeval nou wel of niet de schuld is van de bestuurder. 

Daarnaast dekt de SVI veelal de kosten van rechtsbijstand buiten rechte door een letselschade-expert. De kosten buiten rechte zijn de kosten van rechtsbijstand zolang er niet wordt geprocedeerd. Is er binnen de SVI dekking voor deze kosten? Dan kost onze hulp aan u hierdoor niets. 

Als wij uw zaak (bijvoorbeeld vanwege de toepasselijkheid van vreemd recht) niet zelf kunnen behandelen, dan beschikken wij over goede contacten voor doorverwijzing. Ook dan adviseren wij u graag en goed!

Veelgestelde vragen over letselschade

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als u letselschade heeft opgelopen, dan kunt u vanaf het moment van het ongeval (zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeval) kosten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat u een schoonmaker moet inhuren omdat u niet meer zelf uw huis kunt schoonmaken.

U lijdt dus schade. Maar deze schade gaat verder. Want als u niet meer kunt werken, loopt u vaak ook inkomsten mis. Als u alle kosten bij elkaar optelt, kan uw schade erg groot zijn. Het is belangrijk dat u deze schade vergoed krijgt. Ook als uw schade niet zo groot is, heeft u overigens nog steeds recht op een vergoeding van uw schade. Zo krijgt u geen financiële zorgen en kunt u alle rekeningen blijven betalen.

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat uw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen, is een behoorlijke klus. U moet daarvoor ook verstand van zaken hebben. Als u geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat u niet de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. U krijgt dan financiële zorgen en stress, en u kunt zich daarnaast minder goed richten op uw herstel.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding voor mijn letselschade?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang. Er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag of uw schade wel het gevolg is van het ongeval. De experts van Drost Letselschade zoeken graag voor u uit of u recht heeft op een schadevergoeding. Neem gerust contact met ons op; wij vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Waarom kan Drost Letselschade mij beter helpen dan een ander letselschadekantoor?

Het aansprakelijk stellen en het claimen van een schadevergoeding is niet eenvoudig. Hiervoor, en ook omdat u zich moet richten op uw herstel, is de hulp van een deskundige letselschadespecialist van Drost Letselschade absoluut noodzakelijk. Niet elk letselschadekantoor is ervaren en daarnaast hanteren sommige kantoren het principe ‘no cure, no pay’. Wij vinden het erg belangrijk dat u weet dat de kosten van onze hulp bij aansprakelijkheid niet voor uw rekening komen: in de wet staat namelijk dat de aansprakelijke partij deze kosten (als onderdeel van uw schade) moet betalen.

Onze letselschadespecialisten weten als geen ander waar u recht op heeft. Zij zijn door het het NIVRE en het NIS erkend. Daarnaast hebben wij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) van De Letselschade Raad. Zo weet u dat u te maken heeft met een professionele en ervaren letselschadespecialist.

Hoe regelt Drost Letselschade mijn schadevergoeding?

Heeft u letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden. Een deskundig en ervaren letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt u vervolgens (in de regel) thuis. Zo kan hij of zij met eigen ogen zien en precies van u horen wat de gevolgen van uw letselschade zijn. Ook kan deze letselschadespecialist uw schade dan goed inventariseren.

Het aansprakelijk stellen van de wederpartij is de volgende stap. Dit doet de specialist voor u. Daarna stelt hij of zij de schaderegeling in werking. Wij houden continu goed contact met u en plegen waar nodig overleg met u. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Wij zorgen ervoor dat u een passende schadevergoeding krijgt.

Kan ik wel een letselschadespecialist betalen?

Heeft u letselschade opgelopen na een ongeval en heeft de wederpartij de aansprakelijkheid erkend? Dan kunt u bij Drost Letselschade terecht voor professionele juridische hulp en advies. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een schadeclaim is juridische deskundigheid noodzakelijk.Wist u dat bij erkenning van aansprakelijkheid aan onze specialistische dienstverlening voor u als slachtoffer geen kosten verbonden zijn? In de wet is namelijk bepaald dat de kosten van onze belangenbehartiging voor rekening komen van de voor uw letsel aansprakelijke partij.

Onze hulp is derhalve niet gratis, maar bij erkenning van aansprakelijkheid voor u als slachtoffer wel kosteloos. Dat leggen wij graag uit. Als een andere partij aansprakelijk is voor uw schade, verhalen wij de kosten van onze dienstverlening op deze partij. Onze hulp bij letselschade is daardoor bij aansprakelijkheid kosteloos voor u als slachtoffer. Wij verhalen zowel uw materiële en immateriële schade, als de kosten van onze bijstand op de voor uw schade aansprakelijke partij of op diens verzekeraar.

Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht, zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring van uw recht op schadevergoeding voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Is dat niet genoeg?

Drost Letselschade is geheel onafhankelijk en staat uitsluitend slachtoffers bij. Rechtsbijstandsverzekeraars, zoals bijvoorbeeld DAS, SRK, Univé en ARAG, zijn als verzekeraar lid van het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn actief op verschillende juridische gebieden en zijn niet bij uitstek gespecialiseerd op het gebied van letselschade. De letselschadespecialisten van Drost Letselschade zijn dat wel.

Ook komt het soms voor dat een slachtoffer voor rechtsbijstand is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de aansprakelijke partij. Dus de partij die u aanreed, is voor de door hem veroorzaakte schade verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij u voor rechtsbijstand bent verzekerd. Om belangenverstrengeling te voorkomen, doet u er goed aan voor uw letselschadeclaim een onafhankelijke letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen.Dit kan en mag u in beginsel doen: volgens een Europese richtlijn moet de rechtsbijstandsverzekeraar in haar polisovereenkomst met u als verzekerde de bepaling opnemen dat u de behartiging van uw belangen mag toevertrouwen aan een gekwalificeerd persoon van uw eigen keuze. Polisdekking blijft dan in beginsel gewoon bestaan. Kijk uw polis na hoe een en ander in uw geval is geregeld.

Overigens moet, bij erkenning van aansprakelijkheid, de aansprakelijke partij ook instaan voor de kosten van onze dienstverlening. In dat geval bent u derhalve helemaal niet afhankelijk van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij betwisting van de aansprakelijkheid kan het verstandig zijn om een beroep te doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Zoals hiervoor al gemeld: raadpleeg uw polis om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Drost Letselschade inschakelen heeft meer voordelen. Een letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt u in de regel thuis; een rechtsbijstandsverzekeraar doet dit (meestal) niet.

Ik heb een aanbod van de verzekeraar. Kan ik dat laten toetsen?

Heeft u een afwikkelingsvoorstel van een verzekeraar ontvangen en bent u benieuwd of dat voorstel reëel is? Wij kunnen het voorstel voor u beoordelen en bekijken of het wel fair en reëel is. Dit noemen we een second opinion.

Wij beoordelen het aanbod van de verzekeraar in het kader van een second opinion. Ons oordeel geven we op basis van het door u aangeleverde dossier, de wet, jurisprudentie en onze eigen deskundigheid en ervaring. De kosten voor een second opinion kunnen oplopen tot maximaal € 1.250,00 exclusief kantoorkosten en btw.

Soms heeft u recht op een second opinion zonder dat daaraan kosten voor u verbonden zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een rechtsbijstandsverzekering. Uw rechtsbijstandverzekeraar draagt dan de kosten van de second opinion. Of uw rechtsbijstandsverzekeraar deze kosten vergoedt, is afhankelijk van de afgesloten polis.De kosten van een second opinion kunnen mogelijk ook worden verhaald op de voor uw letsel aansprakelijke tegenpartij. Als dat het geval is, kost een second opinion u uiteindelijk niets.

Is smartengeld hetzelfde als schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan vanwege uw letsel. Het is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Lichamelijk letsel is de bekendste oorzaak waardoor recht op smartengeld ontstaat. Maar naast lichamelijk letsel kan er ook recht op smartengeld ontstaan bij (alleen) psychisch letsel. Ook shockschade kan recht op smartengeld geven. Voor toekenning van shockschade moet aan zware, uit rechtspraak voortgekomen, eisen worden voldaan.

Als Drost Letselschade uw letselschadezaak behandelt, dan wordt ook uw smartengeld verhaald op de aansprakelijke partij. De afwikkeling van uw schade gebeurt altijd in goed overleg met u, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat het geval zijn, dan moet eerst die informatie aan ons worden voorgelegd. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering.

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800-2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.