Bent u het slachtoffer geworden van een ongeval en heeft u letselschade opgelopen? Natuurlijk wilt u die schade dan vergoed hebben. Dat is uw goed recht. Om de schadevergoeding te krijgen, moet u een schadeclaim indienen bij de aansprakelijke partij of persoon. Omdat dit geen eenvoudige klus is, is het verstandig om hulp te vragen aan een letselschade-expert.

Als u met succes uw schadevergoeding wilt claimen dan moet uw schadeclaim juridisch goed in elkaar steken. Hierbij is bijvoorbeeld de toedracht van het ongeval van belang: hoe is het ongeluk precies ontstaan en verlopen? Vaak ontstaat door de indiening van de claim veel discussie over de opgelopen schade met de aansprakelijke verzekeraar. Drost Letselschade kan u helpen met het claimen van uw letselschade. Wij weten goed welke kansen uw claim maakt omdat we de juridische kennis en ervaring hebben om uw eis te beoordelen. En we weten wat nodig is om een uitkering van uw schade te krijgen.

Heb je recht op schadevergoeding?

Doe de letselschadetest of neem contact met ons op.

schadeclaimGeen kosten voor schadeclaim indienen

Drost Letselschade helpt u met begeleiding bij het onderzoeken, formuleren en indienen van uw schadeclaim. En we hebben goed nieuws, want de expertise en kennis die nodig is om een schadeclaim in te stellen, is kosteloos na een ongeval. De kosten van onze juridische hulp worden door ons verhaald op de aansprakelijke partij. U betaalt dus niets voor onze dienstverlening.

Schadeclaim op tijd indienen

Het is belangrijk dat u een claim altijd op tijd indient. Er gelden namelijk verjaringstermijnen. De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Is uw zaak verjaard dan is het indienen van een claim voor de opgelopen schade niet meer mogelijk. En dat zou erg jammer zijn! Drost Letselschade kan u informeren over de voor u geldende verjaringstermijn.

Veelgestelde vragen

Wie is aansprakelijk bij schade?

Wie aansprakelijk is voor de schade na een ongeval, hangt af van het soort ongeval. Zo wordt er bij een verkeersongeval gekeken naar het type verkeersdeelnemer en de feitelijke situatie. Voor de aansprakelijkheid maakt het veel uit of het een ongeval tussen twee auto’s betreft of tussen een auto en een fiets. Ook maakt de leeftijd van de betrokkenen uit.

Bij een bedrijfsongeval is vaak de werkgever (het bedrijf waar de werknemer die letselschade opliep, werkt) aansprakelijk. Dat komt omdat de werkgever een strenge zorgplicht heeft: hij moet ervoor zorgen dat de werknemer veilig zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dat betekent dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. De aansprakelijkheid van de werkgever geldt zelfs als het ongeval in de pauze gebeurt of als de werknemer voor zijn werk onderweg is (uitzonderingen daargelaten).

Toch is soms de werknemer zelf aansprakelijk voor de door hem tijdens/door zijn werk opgelopen letselschade. Dat is zo als de werknemer bewust roekeloos of nalatig is geweest.

Hoe regelt Drost Letselschade mijn schadevergoeding?

Heeft u letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden. Een deskundig en ervaren letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt u vervolgens (in de regel) thuis. Zo kan hij of zij met eigen ogen zien en precies van u horen wat de gevolgen van uw letselschade zijn. Ook kan deze letselschadespecialist uw schade dan goed inventariseren.

Het aansprakelijk stellen van de wederpartij is de volgende stap. Dit doet de specialist voor u. Daarna stelt hij of zij de schaderegeling in werking. Wij houden continu goed contact met u en plegen waar nodig overleg met u. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Wij zorgen ervoor dat u een passende schadevergoeding krijgt.

Kan ik wel een letselschadespecialist betalen?

Heeft u letselschade opgelopen na een ongeval en heeft de wederpartij de aansprakelijkheid erkend? Dan kunt u bij Drost Letselschade terecht voor professionele juridische hulp en advies. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een schadeclaim is juridische deskundigheid noodzakelijk.

Wist u dat bij erkenning van aansprakelijkheid aan onze specialistische dienstverlening voor u als slachtoffer geen kosten verbonden zijn? In de wet is namelijk bepaald dat de kosten van onze belangenbehartiging voor rekening komen van de voor uw letsel aansprakelijke partij.

Onze hulp is derhalve niet gratis, maar bij erkenning van aansprakelijkheid voor u als slachtoffer wel kosteloos. Dat leggen wij graag uit. Als een andere partij aansprakelijk is voor uw schade, verhalen wij de kosten van onze dienstverlening op deze partij. Onze hulp bij letselschade is daardoor bij aansprakelijkheid kosteloos voor u als slachtoffer. Wij verhalen zowel uw materiële en immateriële schade, als de kosten van onze bijstand op de voor uw schade aansprakelijke partij of op diens verzekeraar.

Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht, zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Is dat niet genoeg?

Drost Letselschade is geheel onafhankelijk en staat uitsluitend slachtoffers bij. Rechtsbijstandsverzekeraars, zoals bijvoorbeeld DAS, SRK, Univé en ARAG, zijn als verzekeraar lid van het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn actief op verschillende juridische gebieden en zijn niet bij uitstek gespecialiseerd op het gebied van letselschade. De letselschadespecialisten van Drost Letselschade zijn dat wel.

Ook komt het soms voor dat een slachtoffer voor rechtsbijstand is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de aansprakelijke partij. Dus de partij die u aanreed, is voor de door hem veroorzaakte schade verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij u voor rechtsbijstand bent verzekerd. Om belangenverstrengeling te voorkomen, doet u er goed aan voor uw letselschadeclaim een onafhankelijke letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen.

Dit kan en mag u in beginsel doen: volgens een Europese richtlijn moet de rechtsbijstandsverzekeraar in haar polisovereenkomst met u als verzekerde de bepaling opnemen dat u de behartiging van uw belangen mag toevertrouwen aan een gekwalificeerd persoon van uw eigen keuze. Polisdekking blijft dan in beginsel gewoon bestaan. Kijk uw polis na hoe een en ander in uw geval is geregeld.

Overigens moet, bij erkenning van aansprakelijkheid, de aansprakelijke partij ook instaan voor de kosten van onze dienstverlening. In dat geval bent u derhalve helemaal niet afhankelijk van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij betwisting van de aansprakelijkheid kan het verstandig zijn om een beroep te doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Zoals hiervoor al gemeld: raadpleeg uw polis om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Drost Letselschade inschakelen heeft meer voordelen. Een letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt u in de regel thuis; een rechtsbijstandsverzekeraar doet dit (meestal) niet.

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als u letselschade heeft opgelopen, dan kunt u vanaf het moment van het ongeval (zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeval) kosten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat u een schoonmaker moet inhuren omdat u niet meer zelf uw huis kunt schoonmaken.

U lijdt dus schade. Maar deze schade gaat verder. Want als u niet meer kunt werken, loopt u vaak ook inkomsten mis. Als u alle kosten bij elkaar optelt, kan uw schade erg groot zijn. Het is belangrijk dat u deze schade vergoed krijgt. Ook als uw schade niet zo groot is, heeft u overigens nog steeds recht op een vergoeding van uw schade. Zo krijgt u geen financiële zorgen en kunt u alle rekeningen blijven betalen.

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat uw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen, is een behoorlijke klus. U moet daarvoor ook verstand van zaken hebben. Als u geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat u niet de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. U krijgt dan financiële zorgen en stress, en u kunt zich daarnaast minder goed richten op uw herstel.

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800 2490300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
  • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.