Ben je het slachtoffer van een ongeval en heb je daardoor letselschade opgelopen? Natuurlijk wil je die schade dan vergoed hebben. Daar heb je immers recht op. Om schadevergoeding voor jouw letselschade te krijgen, moet een schadeclaim worden ingediend bij de aansprakelijke partij. Omdat dit niet heel eenvoudig is, is het verstandig om hulp te vragen van een letselschade-expert. Dan weet je zeker dat er geen fouten worden gemaakt en dat je de letselschadevergoeding krijgt waar je recht op hebt.

Als je met succes jouw schadevergoeding wilt claimen, dan moet jouw schadeclaim juridisch goed in elkaar steken. Hierbij is bijvoorbeeld de toedracht van het ongeval van belang: hoe is het ongeluk precies ontstaan en verlopen? Vaak ontstaat na de indiening van de schadeclaim  discussie over de (hoogte van de) opgelopen schade met de aansprakelijke verzekeraar. Drost Letselschade helpt jou helpen met het claimen van jouw letselschade. Wij hebben alle kennis en kunde in huis om jouw schadeclaim tot een goed einde te brengen. Met de inschakeling van een letselschade-expert van Drost verzeker je jezelf van een optimale regeling van jouw schade. En over onze kosten geen zorgen: als een andere partij aansprakelijk is voor het jou overkomen ongeval, dan moet de aansprakelijke partij (vaak vertegenwoordigd door een verzekeraar) ook de kosten van onze bijstand vergoeden. Wel zo eerlijk: je hebt immers niet om het ongeval gevraagd, dus waarom zou je wel met de kosten moeten blijven zitten? Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Schadeclaim op tijd indienen

Het is belangrijk dat een schadeclaim tijdig wordt ingediend. Er geldt namelijk een verjaringstermijn. De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat je bekend bent met het feit dat je schade hebt geleden én weet wie de veroorzaker is. Is jouw zaak eenmaal verjaard, dan kun je een vordering tot schadevergoeding juridisch niet meer afdwingen. En dat zou erg jammer zijn! Drost Letselschade informeert je graag over de verjaringstermijn die op jouw schadeclaim van toepassing is.

Heb je recht op schadevergoeding?Doe de letselschadetest of neem contact met ons op.

Stappenplan bij letselschade

Bij Drost Letselschade helpen we je graag verder als je te maken hebt met letselschade en een schadeclaim wilt indienen. Iedere letselschadezaak is uniek. Dit komt omdat het letsel dat is opgelopen door het ongeval (of ander voorval met letselschade tot gevolg) van persoon tot persoon verschilt. Toch is er een aantal stappen die elke letselschadezaak doorloopt. We leggen uit welke stappen, zodat je weet wat je kunt verwachten. 

Vrijblijvend eerste advies

Wil je weten of je recht hebt op een letselschadevergoeding? Wij staan voor je klaar! Is iemand anders aansprakelijk voor jouw letsel en wordt die aansprakelijkheid ook erkend? Dan hoef jij je geen zorgen te maken over onze kosten. Die moet de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij dan namelijk betalen.
Neem contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend eerste advies van een van onze letselschade-experts over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor jouw letselschade.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?
Kijk dan hier voor meer informatie over ons vrijblijvend eerste advies.

De intake

Heb je mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding? Als je besluit om Drost Letselschade in te schakelen als jouw belangenbehartiger, dan plannen we samen een intakegesprek. Een letselschade-expert van ons kantoor zal dan uitgebreid met je praten over wat je is overkomen en wat de gevolgen daarvan voor jou zijn.

Wil je meer weten over de inhoud van een intakegesprek?
Meer informatie over de intake vind je hier.

Aansprakelijkstelling & voorschot

Na het intakegesprek zal jouw letselschade-expert in principe de tegenpartij aansprakelijk stellen voor jouw letselschade. Daarbij wordt dan ook meteen gevraagd of je, als de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, alvast een voorschot op je schadevergoeding kunt krijgen.

Wil je meer weten over onze aanpak?
Meer informatie over de aansprakelijkstelling vind je hier.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

Na erkenning van de aansprakelijkheid gaat jouw expert aan de slag om al jouw schadeposten en verdere schadegegevens duidelijk op een rijtje te krijgen. We verzamelen alle informatie over jouw materiële en immateriële schade. We vragen ook medische informatie (over het opgelopen letsel) op. Aan ons kantoor zijn eigen medisch adviseurs verbonden. Een medisch advies kan dus eenvoudig worden opgevraagd.

Benieuwd naar de behandeling van jouw dossier?
Kijk dan hier voor meer informatie over onze aanpak.

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Voor een volledige afwikkeling van jouw schade brengen we eerst alle geleden én nog te lijden schade in kaart. En we kijken natuurlijk ook naar een eerlijke vergoeding voor het smartengeld (de vergoeding voor immateriële schade). Jouw expert van Drost Letselschade bespreekt met je hoe hij/zij denkt dat jouw schade het beste afgewikkeld kan worden.

Wil je meer weten over de wijze waarop de hoogte van jouw schadevergoeding wordt bepaald?
Meer informatie over de vaststelling van de schadevergoeding vind je hier.

De eindafwikkeling

In overleg met jou stellen we een regelingsvoorstel op. Dit leggen we voor aan de aansprakelijke verzekeraar. Het kan ook zijn dat die verzekeraar zelf met een dergelijk voorstel komt. Zodra we het eens zijn met de tegenpartij over de wijze waarop jouw letselschade afgewikkeld moet worden, ronden we alles af. Meestal gebeurt dat met een zgn. vaststellingsovereenkomst. Als beide partijen deze hebben ondertekend, dan ontvang je een slotbetaling. En daarmee is jouw letselschadezaak dan afgewikkeld.

Benieuwd hoe jouw letselschadezaak wordt afgerond?
Kijk dan hier voor meer informatie over de eindafwikkeling van een letselschadezaak.

Let op: Op dit moment nemen wij geen nieuwe zaken met betrekking tot geweldsmisdrijven of medische fouten in behandeling.

Belangrijke punten voor het indienen van een schadeclaim

Schadeclaim indienen? Denk dan aan deze belangrijke punten:

 • Invullen schadeformulier: Zorg dat het schadeformulier nauwkeurig en volledig wordt ingevuld. Dit vormt de basis van je schadeclaim.
 • Documentatie met foto’s: Maak foto’s van de schade en de situatie ter plaatse. Dit dient als bewijsmateriaal voor je schadeclaim.
 • Verzamelen van getuigenverklaringen: Noteer namen en contactgegevens van getuigen, die het incident hebben waargenomen. Hun verklaringen kunnen cruciaal zijn.
 • Medisch onderzoek: Bezoek direct na het ongeval je huisarts of het ziekenhuis om je letsel vast te laten stellen. Dit is belangrijk voor het medisch bewijs.
 • Weiger contant geld: Accepteer geen contant geld of andere directe vergoedingen van de tegenpartij. Dit kan later problemen veroorzaken in de schade-afwikkeling.
 • Bewaar bonnen en rekeningen: Alle bonnen en rekeningen gerelateerd aan het ongeval moeten worden bewaard. Deze zijn nodig om gemaakte kosten te bewijzen.
 • Hou alle gebeurtenissen bij: Hou alle op het ongeval betrekking hebbende gebeurtenissen (die na het ongeval hebben plaatsgevonden) bij. Denk hierbij aan: fysiotherapie, medische behandelingen, ziekenhuisbezoeken en gesprekken met verzekeraars.
 • Inschakelen letselschadekantoor: Schakel Drost Letselschade in voor juridische hulp en de behartiging van jouw belangen. Laat, ongeacht de ernst van het letsel, je schade altijd claimen door een door jou zelf gekozen belangenbehartiger. Met een belangenbehartiger van Drost Letselschade ben je verzekerd van een schaderegeling op maat!
 • Contact met verzekeraar: Leg nooit alleen een verklaring af aan de verzekeraar. Laat alleen je belangenbehartiger communiceren met de verzekeraar.
 • Kopieën van documenten: Stuur altijd kopieën van originele documenten naar de verzekeraar en bewaar de originelen zelf.
 • Privacy medische gegevens: Geef nooit je volledige medische dossier aan de verzekeraar zonder voorafgaand overleg met je belangenbehartiger.
 • Rust en overweging: Neem de tijd om beslissingen te nemen.

Geen kosten voor schadeclaim indienen

Het je letselschade opgelopen, waarvoor een andere partij aansprakelijk is? Drost Letselschade helpt je met begeleiding bij het onderzoeken, formuleren en indienen van jouw schadeclaim. En we hebben goed nieuws: de expertise en kennis die nodig is om een schadeclaim in te  dienen, is voor jou als slachtoffer van een voorval, waarvoor een ander aansprakelijk is, kosteloos. De kosten van onze juridische hulp worden namelijk door ons verhaald op de aansprakelijke partij. Jij betaalt dus niets voor onze dienstverlening.

Veelgestelde vragen

Wie is aansprakelijk bij schade?

Wie aansprakelijk is voor de schade na een ongeval, hangt af van het soort ongeval. Zo wordt er bij een verkeersongeval gekeken naar het type verkeersdeelnemer en de feitelijke situatie. Voor de aansprakelijkheid maakt het veel uit of het een ongeval tussen twee auto’s betreft of tussen een auto en een fiets. Ook maakt de leeftijd van de betrokkenen uit.

Bij een bedrijfsongeval is vaak de werkgever (het bedrijf waar de werknemer die letselschade opliep, werkt) aansprakelijk. Dat komt omdat de werkgever een strenge zorgplicht heeft: hij moet ervoor zorgen dat de werknemer veilig zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dat betekent dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. De aansprakelijkheid van de werkgever geldt zelfs als het ongeval in de pauze gebeurt of als de werknemer voor zijn werk onderweg is (uitzonderingen daargelaten).

Toch is soms de werknemer zelf aansprakelijk voor de door hem tijdens/door zijn werk opgelopen letselschade. Dat kan zo zijn als de werknemer bewust roekeloos of nalatig is geweest.

Hoe regelt Drost Letselschade mijn schadevergoeding?

Heb je letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden. Een deskundig en ervaren letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt je vervolgens (in de regel) thuis. Zo kan hij of zij met eigen ogen zien en precies van je horen wat de gevolgen van jouw letselschade zijn. Ook kan deze letselschadespecialist jouw schade dan goed inventariseren.

Het aansprakelijk stellen van de wederpartij is de volgende stap. Dit doet de specialist voor jou. Daarna stelt hij of zij de schaderegeling in werking. Wij houden continu goed contact met jou en plegen waar nodig overleg met jou. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Wij zorgen ervoor dat je een passende schadevergoeding krijgt.

Kan ik wel een letselschadespecialist betalen?

Heb je letselschade opgelopen door een ongeval (of ander voorval) en heeft de wederpartij de aansprakelijkheid erkend? Dan kun je bij Drost Letselschade terecht voor professionele juridische hulp en advies. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een schadeclaim is juridische deskundigheid noodzakelijk.

Wist je dat bij erkenning van aansprakelijkheid aan onze specialistische dienstverlening voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden zijn? In de wet is namelijk bepaald dat de kosten van onze belangenbehartiging voor rekening komen van de voor jouw letsel aansprakelijke partij.

Onze hulp is derhalve niet gratis, maar bij erkenning van aansprakelijkheid voor jou als slachtoffer wel kosteloos. Dat leggen wij graag uit. Als een andere partij aansprakelijk is voor jouw schade, verhalen wij de kosten van onze dienstverlening op deze partij. Onze hulp bij letselschade is daardoor bij aansprakelijkheid kosteloos voor jou als slachtoffer. Wij verhalen zowel jouw materiële en immateriële schade, als de kosten van onze bijstand op de voor jouw schade aansprakelijke partij of op diens verzekeraar.

Als er bij uitzondering toch kosten bij jou in rekening moeten worden gebracht, zal dat altijd vooraf met jou worden besproken.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Is dat niet genoeg?

Drost Letselschade is geheel onafhankelijk en staat uitsluitend slachtoffers bij. Rechtsbijstandsverzekeraars, zoals bijvoorbeeld DAS, SRK, Univé en ARAG, zijn als verzekeraar lid van het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn actief op verschillende juridische gebieden en zijn niet bij uitstek gespecialiseerd op het gebied van letselschade. De letselschadespecialisten van Drost Letselschade zijn dat wel.

Ook komt het soms voor dat een slachtoffer voor rechtsbijstand is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de aansprakelijke partij. Dus de partij die jou aanreed, is voor de door hem veroorzaakte schade verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij jij voor rechtsbijstand bent verzekerd. Om belangenverstrengeling te voorkomen, doe je er goed aan voor jouw letselschadeclaim een onafhankelijke letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen.

Dit kan en mag je in beginsel doen: volgens een Europese richtlijn moet de rechtsbijstandsverzekeraar in haar polis-overeenkomst met jou als verzekerde de bepaling opnemen dat je de behartiging van jouw belangen mag toevertrouwen aan een gekwalificeerd persoon van jouw eigen keuze. Polisdekking blijft dan in beginsel gewoon bestaan. Kijk jouw eigen polis na hoe een en ander in jouw geval is geregeld.

Overigens moet, bij erkenning van aansprakelijkheid, de aansprakelijke partij ook instaan voor de kosten van onze dienstverlening. In dat geval ben je derhalve helemaal niet afhankelijk van jouw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij betwisting van de aansprakelijkheid kan het verstandig zijn om een beroep te doen op jouw rechtsbijstandsverzekering. Zoals hiervoor al gemeld: raadpleeg de polis om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Drost Letselschade inschakelen heeft meer voordelen. Een letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt je in de regel thuis; een rechtsbijstandsverzekeraar doet dit (meestal) niet.

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als je letselschade hebt opgelopen, dan kun je vanaf het moment van het ongeval (zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeval) kosten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat je een huishoudelijke hulp moet inhuren omdat je niet meer zelf jouw huis kunt schoonmaken.

Je lijdt dus schade. Maar deze schade gaat verder. Want als je niet meer kunt werken, loop je vaak ook inkomsten mis. Als je alle kosten bij elkaar optelt, kan de schade erg groot zijn. Het is belangrijk dat je deze schade vergoed krijgt. Ook als jouw schade niet zo groot is, heb je overigens nog steeds recht op een vergoeding van jouw schade. Zo voorkom je financiële zorgen en kun je alle rekeningen blijven betalen.

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat jouw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen, is een behoorlijke klus. Je moet daarvoor ook echt wel verstand van zaken hebben. Als je geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat je niet de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt. Gevolg: financiële zorgen en stress, en je kunt je daarnaast minder goed richten op jouw herstel.

Neem contact op

Wil je ons inschakelen voor de behandeling van jouw letselschadezaak? Benieuwd naar de mogelijkheden, of heb je een (andere) vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag natuurlijk ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.