Heb je door een ongeval of ander voorval letselschade opgelopen? Dan wil je natuurlijk alles weten over het krijgen van een schadevergoeding. Wij vertellen je graag hoe Drost Letselschade je helpt bij het krijgen van de schadevergoeding waar je recht op hebt. Om onze werkwijze bij het behandelen van jouw letselschadezaak voor jou inzichtelijk te maken, hebben we deze uitgewerkt in een stappenplan. We geven daarbij een toelichting op elke stap in het traject van jouw letselschadezaak. Op deze pagina lees je over de tweede stap: het intakegesprek met onze letselschade-expert.

Stap 2: het intakegesprek met onze letselschade-expert

Om een goed beeld te kunnen vormen van jouw letselschade vindt er spoedig na het eerste contact (stap 1) een intakegesprek met je plaats. Dat doen wij – uiteraard in overleg met jou – graag bij je thuis. Op die manier krijgt onze expert een goed beeld van jouw leefomgeving en de beperkingen waar je als gevolg van het opgelopen letsel thuis tegenaan loopt.

Voor jou als slachtoffer is het goed om te weten dat de wet de mogelijkheid biedt om een belangenbehartiger voor de afhandeling van de opgelopen letselschade in te schakelen. En dat de redelijke kosten daarvan als onderdeel van de schade ook voor rekening van de aansprakelijke partij komen. Bij erkenning van de aansprakelijkheid door de tegenpartij, zijn aan de hulp van een letselschade-expert voor jou als slachtoffer derhalve geen kosten verbonden.

Tijdens het intakegesprek zal onze expert je allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat er is gebeurd en wat de gevolgen daarvan zijn. Er zal dan onder meer gesproken worden over de volgende onderwerpen:

 • De toedracht van het het ongeval/het voorval
 • Wie aansprakelijk is, en waarom
 • De gegevens van de aansprakelijke partij
 • Het opgelopen letsel (diagnose, medische behandeling, beperkingen)
 • (Indien van toepassing) Jouw beroep/werk
 • De taken in en om het huis
 • De materiële schade (alle kosten die je als slachtoffer zonder het incident niet gehad zou hebben, zoals gederfde/misgelopen inkomsten, mantelzorg en de kosten van bijvoorbeeld aan te schaffen hulpmiddelen)
 • Immateriële schade (ook wel ‘smartengeld’ genoemd)
 • Ons plan van aanpak/de verdere procedure

Het klaarleggen van gegevens

Meestal zal de expert je vooraf gevraagd hebben of je voor het intakegesprek al een aantal dingen wilt klaarleggen. Zo zijn die gegevens meteen beschikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende zaken:

 • ID-bewijs of paspoort
 • Jouw bankpas
 • Jouw zorgpolis
 • Een overzicht van al gemaakte kosten
 • Gegevens van jouw huisarts, specialist(en), fysio, e.d.
 • Bij arbeidsongeschiktheid: arbeidsovereenkomst, salarisgegevens, gegevens van de bedrijfsarts, e.d.

Andere zaken die je eventueel ook al kunt klaarleggen, zijn:

 • Een ingevuld schadeformulier
 • Proces-verbaal van het ongeval/voorval
 • Beeldmateriaal van het ongeval/voorval en/of schade
 • Eventuele getuigenverklaringen
 • Andere relevante informatie

Tijdens het gesprek wordt jouw letsel en de geleden schade in kaart gebracht. Ook worden jouw beperkingen geïnventariseerd. Verder worden ook alle (toekomstige) schadeposten besproken. Daarnaast informeert de expert je over de verdere gang van zaken in het letselschadetraject. De letselschade-expert maakt van dit intakegesprek een verslag.

Ondertekenen van formulieren

Je ontvangt van ons enkele formulieren waarvan we graag willen dat je die ondertekent. Zoals een opdrachtbevestiging waarmee je bevestigt dat Drost Letselschade voor jou als jouw belangenbehartiger zal optreden met betrekking tot de gevolgen van de gebeurtenis waardoor je letselschade hebt opgelopen. Ook ontvang je van ons een door jou te ondertekenen medische machtiging waarmee je aan betrokken artsen, behandelaars en adviseurs toestemming geeft om de door Drost Letselschade in te schakelen medische adviseur(s) alle informatie te verstrekken in verband met jouw letselschade.

Heb ik recht op een schadevergoeding?Binnen 2 minuten heeft u antwoord!

Waarom Drost Letselschade?

Drost Letselschade is ondertekenaar van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL 2012) zoals die is uitgegeven door De Letselschade Raad. Die gedragscode staat voor een fatsoenlijke manier van werken. Onze ervaren letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Daarnaast is Drost drager van het Nationaal Keurmerk Letselschade van De Letselschade Raad. Met de inschakeling van een expert van Drost Letselschade verzekert u zich van een schaderegeling op maat!

Wil je meer informatie of advies? Neem vrijblijvend contact met ons op: bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar [email protected] of vul ons contactformulier in.

Voor meer informatie over deze stap verwijzen we je ook graag naar de pagina over de intake.