Als u door een ongeval of ander voorval letselschade heeft opgelopen, wilt u natuurlijk alles weten over het krijgen van een schadevergoeding. Wij vertellen u graag hoe Drost u helpt bij het krijgen van de schadevergoeding waar u recht op heeft. Om onze werkwijze bij het behandelen van uw letselschadezaak voor u overzichtelijk te maken, hebben we deze uitgewerkt in een stappenplan. We geven daarbij een toelichting op elke stap in het verloop van een letselschadezaak. Op deze pagina leest u over de tweede stap: het intakegesprek met onze letselschade-expert.

Stap 2: het intakegesprek met onze letselschade-expert

Om een goed beeld te kunnen vormen van uw letselschade vindt er spoedig na het eerste contact (stap 1) een intakegesprek met u plaats. Dat doen wij – uiteraard in overleg met u – graag bij u thuis. Op die manier krijgt onze expert een goed beeld van uw leefomgeving en de beperkingen waar u als gevolg van het opgelopen letsel thuis tegenaan loopt.

Voor u als slachtoffer is het goed om te weten dat de wet de mogelijkheid biedt om een belangenbehartiger voor de afhandeling van de opgelopen letselschade in te schakelen. En dat de redelijke kosten daarvan als onderdeel van de schade ook voor rekening van de aansprakelijke partij komen. Bij erkenning van de aansprakelijkheid door de tegenpartij, zijn aan de hulp van een letselschade-expert voor u als slachtoffer geen kosten verbonden.

Tijdens het intakegesprek zal onze expert u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat er is gebeurd en de gevolgen daarvan. Er zal dan onder meer gesproken worden over de volgende onderwerpen:

 • De toedracht van het uw ongeval/het voorval
 • Wie aansprakelijk is, en waarom
 • De gegevens van de aansprakelijke partij
 • Het opgelopen letsel (diagnose, medische behandeling, beperkingen)
 • (Indien van toepassing) uw beroep/werk
 • De taken in en om het huis
 • De materiële schade (alle kosten die u als slachtoffer zonder het incident niet gehad zou hebben, zoals gederfde/misgelopen inkomsten, mantelzorg en de kosten van bijvoorbeeld aan te schaffen hulpmiddelen)
 • Immateriële schade (ook wel ‘smartengeld’ genoemd)
 • Ons plan van aanpak/de verdere procedure

Het klaarleggen van gegevens

Meestal zal de expert u vooraf gevraagd hebben of u voor het intakegesprek al een aantal dingen wilt klaarleggen. Zo zijn die gegevens meteen beschikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende zaken:

 • ID-bewijs of paspoort
 • Uw bankpas
 • Uw zorgpolis
 • Een overzicht van al gemaakte kosten
 • Gegevens van uw huisarts, specialist, fysio, e.d.
 • Bij arbeidsongeschiktheid: arbeidsovereenkomst, salarisgegevens, gegevens van uw bedrijfsarts, e.d.

Andere zaken die u eventueel ook al kunt klaarleggen, zijn:

 • Een ingevuld schadeformulier
 • Proces-verbaal van het ongeval/voorval
 • Beeldmateriaal van de situatie en/of schade
 • Eventuele getuigenverklaringen
 • Andere relevante informatie

Tijdens het gesprek wordt uw letsel en de geleden schade in kaart gebracht. Ook worden uw beperkingen geïnventariseerd. Verder worden ook alle (toekomstige) schadeposten besproken. Daarnaast informeert de expert u over de verdere gang van zaken in het letselschadetraject. De letselschade-expert maakt van dit intakegesprek een verslag.

Ondertekenen van formulieren

U ontvangt van ons enkele formulieren waarvan we graag willen dat u die ondertekent. Zoals een opdrachtbevestiging waarin u bevestigt dat Drost Letselschade voor u als belangenbehartiger zal optreden inzake de gevolgen van de gebeurtenis waardoor u letselschade hebt opgelopen. Ook ontvangt u van ons een door u te ondertekenen medische machtiging waarmee u aan betrokken artsen, behandelaars en adviseurs toestemming geeft om de door Drost Letselschade in te schakelen medische adviseur(s) alle informatie te verstrekken in verband met uw letselschade.

Heb ik recht op een schadevergoeding?

Binnen 2 minuten heeft u antwoord!

Waarom Drost Letselschade?

Drost Letselschade is ondertekenaar van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL 2012) zoals die is uitgegeven door De Letselschade Raad. Dat maakt dat onze manier van werken fatsoenlijk is. Onze ervaren letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Daarnaast heeft Drost het keurmerk van De Letselschade Raad.

Wilt u meer informatie of advies? Neem vrijblijvend contact met ons op: bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul ons contactformulier in.

Voor meer informatie over deze stap verwijzen we u ook graag naar de pagina over de intake.