Letsel is een beschadiging aan het lichaam. Een beschadiging die voor klachten zorgt. Misschien denkt u dan al snel aan open wonden en botbreuken. Maar het is meer dan dat. Ook verwondingen die niet zichtbaar zijn, zoals een whiplash of RSI-klachten, kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Hier hebben we een aantal voorbeelden van letsel voor u op een rij gezet.

Fysiek of psychisch letsel?

Letsel kan fysiek zijn maar ook psychisch. Dat zorgt soms voor verwarring. Lichamelijk (of fysiek) letsel is een uitwendige of inwendige beschadiging aan het lichaam. Het is een lichamelijke verwonding of trauma aan organen of lichaamsdelen. Denk bijvoorbeeld aan botbreuken, open wonden of beschadigingen aan ogen of oren. Geestelijk (of psychisch) letsel is daarentegen een beschadiging aan de geest. Soms wordt dit emotionele schade genoemd, maar dat dekt de lading niet. Voorbeelden van geestelijk letsel zijn een psychose en een PTSS (posttraumatische stressstoornis).
Zowel bij fysiek als bij psychisch letsel gaat het over schade aan de persoon. Daarom wordt letselschade ook wel ‘personenschade’ genoemd.

Materiële en immateriële schade

Bij schade in verband met letselschade zijn twee termen van belang: ‘materiële schade’ en ‘immateriële schade’. Met materiële schade bedoelen we schade die direct in geld is uit te drukken. Denk daarbij aan schade aan eigendommen, misgelopen inkomsten en onkosten ontstaan door het opgelopen letsel. Voorbeelden van materiële schade zijn kapotte kleding, kosten voor het aanpassen van de woning en extra medische kosten.
Immateriële schade is de schade die wordt veroorzaakt door verdriet, pijn, gemis en verlies van levensvreugde. De schadevergoeding hiervoor noemen we ook wel smartengeld.

letsel

Oorzaken

De term letselschade staat meestal in relatie met een ongeval. Bijvoorbeeld in het verkeer, op het werk, thuis of elders. Ook kan letselschade ontstaan als gevolg van een medische fout, een gebrekkig product of een gedraging van een dier.

Als een ander voor uw schade aansprakelijk is, dan heeft u recht op een vergoeding van uw schade. Drost Letselschade is hierbij graag van dienst. Wij stellen de wederpartij aansprakelijk, berekenen uw schade en wikkelen deze voor u af. En bij aansprakelijkheid zijn daaraan voor u als slachtoffer geen kosten verbonden. De wet bepaalt namelijk dat de aansprakelijke partij niet alleen uw schade moet vergoeden, maar ook de kosten van rechtsbijstand.

Wat de exacte hoogte van uw schadeclaim zal zijn, is afhankelijk van meerdere factoren. Om er zeker van te zijn dat alle relevante factoren worden meegenomen, is het daarom verstandig om bij het claimen van de schade de professionele juridische hulp van een expert van Drost Letselschade in te roepen. Onze letselschade-experts zijn volledig op de hoogte van uw rechten. Met de inschakeling van Drost weet u dan ook zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.

Heeft u letselschade opgelopen? Neem vrijblijvend contact met ons op en leg uw zaak aan ons voor. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.