Letsel is een beschadiging aan het lichaam. Een beschadiging die voor klachten zorgt. Misschien denkt u dan al snel aan open wonden en botbreuken. Maar het is meer dan dat. Ook verwondingen die niet zichtbaar zijn, zoals een whiplash of RSI-klachten, kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Hier hebben we een aantal voorbeelden van letsel voor u op een rij gezet.

Fysiek of psychisch letsel?

Een letsel kan fysiek zijn maar ook psychisch. Dat zorgt soms voor verwarring. Lichamelijk (of fysiek) letsel is een uitwendige of inwendige beschadiging aan het lichaam. Het is een lichamelijke verwonding of trauma aan organen of lichaamsdelen. Denk bijvoorbeeld aan botbreuken, open wonden of beschadigingen aan ogen of oren. Geestelijk (of psychisch) letsel is daarentegen een beschadiging aan de geest. Soms wordt dit emotionele schade genoemd, maar het is meer dan dat. Voorbeelden van geestelijk letsel zijn een psychose en PTSS (posttraumatische stressstoornis).
Zowel bij fysiek als bij psychisch letsel gaat het over schade aan de persoon. Daarom wordt letselschade ook wel ‘personenschade’ genoemd.

Materiële en immateriële schade

Bij de afwikkeling van letselschade gebruiken we twee termen: ‘materiële schade’ en ‘immateriële schade’. Met materiële schade bedoelen we schade die direct in geld is uit te drukken. Denk daarbij aan schade aan eigendommen, misgelopen inkomsten en onkosten ontstaan door het opgelopen letsel. Voorbeelden van materiële schade zijn kapotte kleding, kosten voor het aanpassen van de woning en extra medische kosten.
Immateriële schade is de schade die wordt veroorzaakt door verdriet, pijn, gemis en verlies van levensvreugde. De schadevergoeding hiervoor noemen we smartengeld. Eigenlijk is het meer een symbolische compensatie voor het leed dat is aangedaan.

letsel

Oorzaken

De term letselschade staat meestal in relatie met een ongeval. Bijvoorbeeld in het verkeer, op het werk, thuis of elders, of een medische fout. En soms wordt letselschade veroorzaakt door een gebrekkig product of een agressief dier.
Als een ander voor uw schade aansprakelijk is dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Drost Letselschade helpt u hierbij graag. In de regel helpen we zelfs zonder dat daaraan voor u kosten verbonden zijn. De wet bepaalt namelijk dat de aansprakelijke partij niet alleen uw schade moet vergoeden, maar ook de kosten van rechtsbijstand.

Wat de exacte hoogte van uw schadeclaim zal zijn, is afhankelijk van meerdere factoren. Om er zeker van te zijn dat alle relevante factoren worden meegenomen, is het verstandig om bij het claimen van de schade de professionele juridische hulp van een expert van Drost Letselschade in te schakelen. Onze letselschade-experts zijn volledig op de hoogte van uw rechten. Met de inschakeling van Drost weet u dan ook zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

 

Wilt u meer weten over letselschade?

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring