Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken. Maar… letsel is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Een opsomming van voorbeelden van letsel vindt u elders op onze website.

 

Fysiek of psychisch letsel?

Een letsel kan fysiek zijn, maar ook psychisch, wat verwarring kan wekken. Want waar hebben we het nu over? Is er verschil en zo ja, wat is dat dan? Lichamelijk of fysiek letsel is een uitwendige of inwendige beschadiging aan het lichaam. Een lichamelijke verwonding of trauma aan organen of lichaamsdelen. Willekeurige voorbeelden van lichamelijk letsel zijn botbreuken, open wonden, beschadigingen aan ogen of oren, een dwarslaesie, of een whiplash. Geestelijk of psychisch letsel is een beschadiging aan de geest (soms ook wel emotionele schade genoemd, maar het is meer). Voorbeelden van geestelijk letsel zijn: een psychose en een PTSS (post traumatisch stress syndroom). Zowel bij fysiek, als bij psychisch letsel hebben we het over schade aan de persoon. Daarom wordt letselschade ook wel aangeduid met de term ‘personenschade’ (dat is iets anders dan een persoonlijkheidsstoornis).

 

Materiële en immateriële schade

Ook wordt bij de afwikkeling van letselschade gebruik gemaakt van termen als ‘materiële schade’ en ‘immateriële schade’. Onder materiële schade verstaan we dan die schade die direct in geld is uit te drukken. Dat kan zijn schade aan eigendommen, misgelopen inkomsten en onkosten ontstaan door het opgelopen letsel. Voorbeelden van materiële schade zijn: kapotte kleding, kosten aanpassing woning, extra medische kosten. Immateriële schade is de schade die wordt veroorzaakt door verdriet, pijn, gemis en verlies van levensvreugde. De schadevergoeding hiervoor wordt smartengeld genoemd en is eigenlijk meer een symbolische compensatie voor het leed dat, al dan niet blijvend, is aangedaan.

 

letsel

Letselschade

De term letselschade staat meestal in relatie met een ongeval in het verkeer, op het werk, thuis of elders, of een medische fout. Soms wordt letselschade veroorzaakt door een gebrekkig product, of een agressief dier. Als een ander voor uw schade aansprakelijk is, hebt u recht op een schadevergoeding. Drost Letselschade is u daarbij graag van dienst. En in de regel zonder dat daaraan voor u kosten verbonden zijn. In de wet is namelijk bepaald dat de voor uw schade aansprakelijke partij niet alleen uw schade moet vergoeden, maar ook de kosten van rechtsbijstand.

Wat de exacte hoogte van uw schadeclaim zal zijn, is afhankelijk van meerdere factoren. Om er zeker van te zijn dat alle relevante factoren worden meegenomen, is het verstandig om bij het claimen van de schade de professionele juridische hulp van een expert van Drost Letselschade in te roepen. Onze letselschade-experts zijn volledig op de hoogte van uw rechten ten aanzien van het verkrijgen van schadevergoeding. Met de inschakeling van Drost verzekert u zich er dan ook van dat u krijgt waar u recht op hebt.

 

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring