Letsel is een beschadiging aan het lichaam. Een beschadiging die voor klachten zorgt. Misschien denkt u dan al snel aan open wonden en botbreuken. Maar het is meer dan dat. Ook verwondingen die niet zichtbaar zijn, zoals een whiplash of RSI-klachten, kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Hier hebben we een aantal voorbeelden van letsel voor u op een rij gezet.

Fysiek of psychisch letsel?

Letsel kan fysiek zijn maar ook psychisch. Dat zorgt soms voor verwarring. Lichamelijk (of fysiek) letsel is een uitwendige of inwendige beschadiging aan het lichaam. Het is een lichamelijke verwonding of trauma aan organen of lichaamsdelen. Denk bijvoorbeeld aan botbreuken, open wonden of beschadigingen aan ogen of oren. Geestelijk (of psychisch) letsel is daarentegen een beschadiging aan de geest. Soms wordt dit emotionele schade genoemd, maar dat dekt de lading niet. Voorbeelden van geestelijk letsel zijn een psychose en een PTSS (posttraumatische stressstoornis).
Zowel bij fysiek als bij psychisch letsel gaat het over schade aan de persoon. Daarom wordt letselschade ook wel ‘personenschade’ genoemd.

Materiële en immateriële schade

Bij schade in verband met letselschade zijn twee termen van belang: ‘materiële schade’ en ‘immateriële schade’. Met materiële schade bedoelen we schade die direct in geld is uit te drukken. Denk daarbij aan schade aan eigendommen, misgelopen inkomsten en onkosten ontstaan door het opgelopen letsel. Voorbeelden van materiële schade zijn kapotte kleding, kosten voor het aanpassen van de woning en extra medische kosten.
Immateriële schade is de schade die wordt veroorzaakt door verdriet, pijn, gemis en verlies van levensvreugde. De schadevergoeding hiervoor noemen we ook wel smartengeld.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op

Oorzaken

De term letselschade staat meestal in relatie met een ongeval. Bijvoorbeeld in het verkeer, op het werk, thuis of elders. Ook kan letselschade ontstaan als gevolg van een medische fout, een gebrekkig product of een gedraging van een dier.

Als een ander voor uw schade aansprakelijk is, dan heeft u recht op een vergoeding van uw schade. Drost Letselschade is hierbij graag van dienst. Wij stellen de wederpartij aansprakelijk, berekenen uw schade en wikkelen deze voor u af. En bij aansprakelijkheid zijn daaraan voor u als slachtoffer geen kosten verbonden. De wet bepaalt namelijk dat de aansprakelijke partij niet alleen uw schade moet vergoeden, maar ook de kosten van rechtsbijstand.

Wat de exacte hoogte van uw schadeclaim zal zijn, is afhankelijk van meerdere factoren. Om er zeker van te zijn dat alle relevante factoren worden meegenomen, is het daarom verstandig om bij het claimen van de schade de professionele juridische hulp van een expert van Drost Letselschade in te roepen. Onze letselschade-experts zijn volledig op de hoogte van uw rechten. Met de inschakeling van Drost weet u dan ook zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.

Veelgestelde vragen over letselschade

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding voor mijn letselschade?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang. Er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag of uw schade wel het gevolg is van het ongeval. De experts van Drost Letselschade zoeken graag voor u uit of u recht heeft op een schadevergoeding. Neem gerust contact met ons op; wij vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als u letselschade heeft opgelopen, dan kunt u vanaf het moment van het ongeval (zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeval) kosten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat u een schoonmaker moet inhuren omdat u niet meer zelf uw huis kunt schoonmaken.

U lijdt dus schade. Maar deze schade gaat verder. Want als u niet meer kunt werken, loopt u vaak ook inkomsten mis. Als u alle kosten bij elkaar optelt, kan uw schade erg groot zijn. Het is belangrijk dat u deze schade vergoed krijgt. Ook als uw schade niet zo groot is, heeft u overigens nog steeds recht op een vergoeding van uw schade. Zo krijgt u geen financiële zorgen en kunt u alle rekeningen blijven betalen.

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat uw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen, is een behoorlijke klus. U moet daarvoor ook verstand van zaken hebben. Als u geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat u niet de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. U krijgt dan financiële zorgen en stress, en u kunt zich daarnaast minder goed richten op uw herstel.

Waarom kan Drost Letselschade mij beter helpen dan een ander letselschadekantoor?

Het aansprakelijk stellen en het claimen van een schadevergoeding is niet eenvoudig. Hiervoor, en ook omdat u zich moet richten op uw herstel, is de hulp van een deskundige letselschadespecialist van Drost Letselschade absoluut noodzakelijk. Niet elk letselschadekantoor is ervaren en daarnaast hanteren sommige kantoren het principe ‘no cure, no pay’. Wij vinden het erg belangrijk dat u weet dat de kosten van onze hulp bij aansprakelijkheid niet voor uw rekening komen: in de wet staat namelijk dat de aansprakelijke partij deze kosten (als onderdeel van uw schade) moet betalen.

Onze letselschadespecialisten weten als geen ander waar u recht op heeft. Zij zijn door het het NIVRE en het NIS erkend. Daarnaast hebben wij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) van De Letselschade Raad. Zo weet u dat u te maken heeft met een professionele en ervaren letselschadespecialist.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Is dat niet genoeg?

Drost Letselschade is geheel onafhankelijk en staat uitsluitend slachtoffers bij. Rechtsbijstandsverzekeraars, zoals bijvoorbeeld DAS, SRK, Univé en ARAG, zijn als verzekeraar lid van het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn actief op verschillende juridische gebieden en zijn niet bij uitstek gespecialiseerd op het gebied van letselschade. De letselschadespecialisten van Drost Letselschade zijn dat wel.

Ook komt het soms voor dat een slachtoffer voor rechtsbijstand is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de aansprakelijke partij. Dus de partij die u aanreed, is voor de door hem veroorzaakte schade verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij u voor rechtsbijstand bent verzekerd. Om belangenverstrengeling te voorkomen, doet u er goed aan voor uw letselschadeclaim een onafhankelijke letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen.Dit kan en mag u in beginsel doen: volgens een Europese richtlijn moet de rechtsbijstandsverzekeraar in haar polisovereenkomst met u als verzekerde de bepaling opnemen dat u de behartiging van uw belangen mag toevertrouwen aan een gekwalificeerd persoon van uw eigen keuze. Polisdekking blijft dan in beginsel gewoon bestaan. Kijk uw polis na hoe een en ander in uw geval is geregeld.

Overigens moet, bij erkenning van aansprakelijkheid, de aansprakelijke partij ook instaan voor de kosten van onze dienstverlening. In dat geval bent u derhalve helemaal niet afhankelijk van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij betwisting van de aansprakelijkheid kan het verstandig zijn om een beroep te doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Zoals hiervoor al gemeld: raadpleeg uw polis om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Drost Letselschade inschakelen heeft meer voordelen. Een letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt u in de regel thuis; een rechtsbijstandsverzekeraar doet dit (meestal) niet.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring van uw recht op schadevergoeding voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800-2490300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
  • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.