Een slachtoffer van een verkeersongeval of een bedrijfsongeval kan inwendig letsel hebben. Inwendig letsel is meestal gerelateerd aan buikletsel of orgaanletsel. Maar soms ook aan borstletsel, hoofdletsel, of hersenletsel.

inwendig letsel

In de krant is geregeld te lezen dat een slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis met onbekend letsel. Een grote verscheidenheid van letsels valt daaronder. Pas na een CT-scan kan worden bepaald welk letsel het slachtoffer aan één of meerdere inwendige organen heeft. De aard, omvang en ernst van letsel kunnen alleen door een specialist in het ziekenhuis worden vastgesteld. De resultaten van dergelijk onderzoek, bijvoorbeeld foto’s, zijn belangrijk bewijsmateriaal bij een eventuele schadeclaim.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Schadevergoeding bij inwendig letsel

Is iemand anders aansprakelijk voor het lichamelijke en/of geestelijke letsel dat u hebt opgelopen? Dan kunt de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade en een schadevergoeding eisen. U kunt een compensatie krijgen voor de geleden (en nog te lijden) materiële schade. Maar ook voor de immateriële schade (zoals bijvoorbeeld pijn, ongemak, verdriet, gemis). De vergoeding van uw immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te eisen, is het verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen. Hiervoor kunt u terecht bij Drost Letselschade.

 

inwendig letsel, inwendig letsel ongeval, inwendig letsel schadevergoedingBehandeling van het letsel

Een slachtoffer met ernstig inwendig letsel zal bijna altijd gedurende kortere of langere tijd in het ziekenhuis moeten verblijven. De duur van het verblijf hangt natuurlijk af van de ernst en de aard van de inwendige schade. Vooral bij meervoudig inwendig letsel bestaat er vaak levensgevaar voor de patiënt, zodat (verschillende) spoedoperaties nodig zijn. Wanneer het eerste levensgevaar geweken is, zijn er vaak nog aanvullende operaties nodig om alle schade te herstellen.

Het proces is meestal een langdurige en pijnlijke zaak voor het slachtoffer. Ook heeft het een grote impact, waardoor vaak psychische begeleiding, zoals traumaverwerking, noodzakelijk is. Het hele revalidatieproces bij letsel aan de inwendige organen kan dan ook wel maanden in beslag nemen.

Aansprakelijkheid en inwendig letsel

Heeft u door een bedrijfsongeval, verkeersongeluk of door een medische fout letsel opgelopen? En is iemand anders daarvoor aansprakelijk? Dan wilt u waarschijnlijk weten of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding.

Bij het indienen van een schadeclaim hoort een hoop administratieve en juridische rompslomp. Het is verstandig om de afhandeling van uw schade over te laten aan een expert van Drost Letselschade. Neem gerust geheel vrijblijvend contact op met één van onze experts en leg uw zaak aan ons voor. Het eerste gesprek met één van onze letselschade-experts is altijd gratis. En dan weet u in ieder geval waar u aan toe bent.

Is de ander aansprakelijk voor uw schade, dan regelt Drost Letselschade een optimale compensatie voor u. En dat zonder kosten. Want ook de kosten van onze bijstand zijn voor rekening van de aansprakelijke partij. Voor het bepalen van de hoogte van een vergoeding worden alle zaken meegenomen. Dus de materiële schade, zoals kapotte kleding en verlies van inkomsten, en ook het smartengeld.
Voor wat betreft de medische kant van uw letselschade laat Drost Letselschade zich bijstaan door eigen medisch adviseurs. Drost heeft alle medische én juridische kennis in huis om uw schadeclaim te kunnen afwikkelen. Met alle nodige kennis onder één dak zorgt Drost Letselschade voor een schadeafwikkeling op maat.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op