Een slachtoffer van een verkeersongeval of een bedrijfsongeval kan inwendig letsel hebben. Inwendig letsel is meestal gerelateerd aan buikletsel of orgaanletsel. Maar soms ook aan borstletsel, hoofdletsel, of hersenletsel.

inwendig letsel

In de krant is geregeld te lezen dat een slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis met onbekend letsel. Een grote verscheidenheid van letsels valt daaronder. Pas na een CT-scan kan worden bepaald welk letsel het slachtoffer aan één of meerdere inwendige organen heeft. De aard, omvang en ernst van letsel kunnen alleen door een specialist in het ziekenhuis worden vastgesteld. De resultaten van dergelijk onderzoek, bijvoorbeeld foto’s, zijn belangrijk bewijsmateriaal bij een eventuele schadeclaim.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Schadevergoeding bij inwendig letsel

Is iemand anders aansprakelijk voor het lichamelijke en/of geestelijke letsel dat je hebt opgelopen? Dan kan een expert van Drost Letselschade de tegenpartij aansprakelijk stellen voor jouw letselschade en een schadevergoeding eisen. Je hebt recht op een compensatie voor de geleden (en nog te lijden) materiële schade, maar ook voor de immateriële schade (zoals bijvoorbeeld pijn, ongemak, verdriet, gemis). De vergoeding van jouw immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te realiseren, is het verstandig om één van onze letselschadespecialisten in te schakelen. Dan weet je namelijk zeker dat je krijgt waar je recht op hebt.

 

inwendig letsel, inwendig letsel ongeval, inwendig letsel schadevergoedingBehandeling van het letsel

Een slachtoffer met ernstig inwendig letsel zal bijna altijd gedurende kortere of langere tijd in het ziekenhuis moeten verblijven. De duur van het verblijf hangt natuurlijk af van de ernst en de aard van de inwendige schade. Vooral bij meervoudig inwendig letsel bestaat er vaak levensgevaar voor de patiënt en zijn (verschillende) spoedoperaties nodig. Wanneer het eerste levensgevaar geweken is, zijn er vaak nog aanvullende operaties nodig om alle schade te herstellen.

Het proces is meestal een langdurige en pijnlijke zaak voor het slachtoffer. Ook heeft het een grote impact, waardoor vaak psychische begeleiding, zoals traumaverwerking, noodzakelijk is. Het hele revalidatieproces bij letsel aan de inwendige organen kan dan ook wel maanden in beslag nemen.

Aansprakelijkheid en inwendig letsel

Heb je door een bedrijfsongeval, verkeersongeluk of ander voorval letsel opgelopen? En is iemand anders daarvoor aansprakelijk? Dan heb je als slachtoffer recht op een letselschadevergoeding.

Het indienen van een schadeclaim gaat gepaard met een hoop administratieve en juridische rompslomp. Het is dan ook verstandig om de afhandeling van jouw schade over te laten aan een expert van Drost Letselschade. Neem gerust geheel vrijblijvend contact op met één van onze experts en leg jouw zaak aan ons voor. Het eerste gesprek met één van onze letselschade-experts is altijd gratis. En dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. En wat de mogelijkheden zijn.

Is de ander aansprakelijk voor jouw schade, dan regelt Drost Letselschade voor jou een optimale compensatievoor die schade. En dat zonder kosten. Want ook de kosten van onze bijstand zijn voor rekening van de aansprakelijke partij. Voor het bepalen van de hoogte van een schadevergoeding worden alle zaken meegenomen. Dus de materiële schade, zoals kapotte kleding en verlies van inkomsten, en ook het smartengeld. Ook in de toekomst te verwachten schadeposten worden meegenomen.
Voor wat betreft de medische kant van jouw letselschade laten wij ons bijstaan door aan ons eigen kantoor verbonden medisch adviseurs. Drost heeft daarmee alle kennis in huis om jouw schadeclaim optimaal af te kunnen wikkelen. Met alle expertise onder één dak zorgt Drost Letselschade voor een schadeafwikkeling op maat.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op