Als motorrijder ben je kwetsbaar. Bij een motorongeluk kun je ernstige schade oplopen. Ben je het slachtoffer geworden van een aanrijding met een motor met letselschade tot gevolg? En is een ander daarvoor aansprakelijk? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk recht op een schadevergoeding voor het door jou opgelopen letsel. Schakel een expert van Drost Letselschade voor het verhalen van jouw letselschade. Over de kosten van onze bijstand hoef je je geen zorgen te maken. Bij erkenning van aansprakelijkheid verhalen wij die namelijk op de aansprakelijke partij.

Wat moet je doen na een motorongeluk?

Als motorrijder ben je kwetsbaarder dan een automobilist. Een ongeval met de motor kan dan ook ernstige gevolgen hebben. Een slachtoffer van een motorongeluk heeft meestal meer letsel dan gemiddeld. Het herstel en de revalidatie kunnen een lang proces zijn en blijvende beperkingen zijn helaas geen uitzondering. Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval, dan heb je in principe recht op een schadevergoeding voor jouw (letsel)schade. Het is belangrijk om te weten wat te doen na een motorongeluk.

 • Veiligheid eerst
  Direct na een ongeval is je veiligheid het belangrijkst. Verplaats jezelf en, indien mogelijk, je motor naar een veilige plek langs de weg. Belangrijk is dat je nooit een verwonding negeert; zelfs kleine verwondingen kunnen later ernstige complicaties veroorzaken. Schakel direct medische hulp in, zelfs als je denkt dat het niet nodig is.
 • Verzamel getuigen en beeldmateriaal van het ongeval
  Zodra je in veiligheid bent, is het essentieel om het ongeval te documenteren (als je hiertoe in staat bent). Neem foto’s van de plaats van het ongeval, je motor, eventuele betrokken voertuigen en zichtbare verwondingen. Vraag contactgegevens van getuigen en noteer hun versie van het gebeuren. Deze informatie is belangrijk voor het vastleggen van de feiten en kan van onschatbare waarde zijn bij het indienen van een letselschadeclaim. Als de politie aanwezig is geweest bij het ongeval, dan maken zij een politierapport (proces-verbaal) op.
 • Bezoek zo snel mogelijk een (huis)arts
  Het is belangrijk om de (huis)arts zo snel mogelijk te bezoeken voor het laten vastleggen van jouw lichamelijke klachten als gevolg van het ongeval. Zelfs als je in eerste instantie denkt dat het niet nodig is. Verwondingen die op het moment van het ongeval niet ernstig lijken, kunnen later alsnog gezondheidsproblemen veroorzaken.
 • Neem contact op met een letselschade expert
  Na een ongeval is het cruciaal om zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen. Bij Drost Letselschade, zijn we gespecialiseerd in het ondersteunen van slachtoffers van verkeersongevallen, zoals een motorongeval. Wij begrijpen wat je doormaakt en bieden de juridische expertise die je nodig hebt om de schadevergoeding te krijgen waar je recht op hebt. En jij kunt doen wat echt belangrijk is: je focussen op jouw herstel. Het inschakelen van een ervaren letselschade specialist kan écht het verschil maken.
 • Onkosten bijhouden
  Houd jouw onkosten die het gevolg zijn van het motorongeval nauwkeurig bij. Denk hierbij aan medische kosten, reiskosten voor medische afspraken en verlies van inkomsten door het ongeluk. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat je volledig gecompenseerd wordt voor de geleden schade.

* Na een verkeersongeval, dus ook een motorongeval, zal de verzekeraar van de veroorzaker binnen drie jaar aansprakelijk moeten worden gesteld. Als je Drost Letselschade inschakelt als jouw belangenbehartiger, dan regelt Drost dit voor jou. Het kan ook voorkomen dat de tegenpartij is onverzekerd is of is doorgereden. Neem in dat geval ook altijd contact met ons op. Voor dit soort gevallen kunnen wij meestal een claim indienen bij het Waarborgfonds namens het slachtoffer.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.
Zo weet je meteen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Wie is aansprakelijk?

Hulp van expert na motorongelukOm na een motorongeluk een schadevergoeding te krijgen, is het belangrijk om te weten wie aansprakelijk is voor het ongeval. Als slachtoffer zul je moeten bewijzen dat jouw letselschade het gevolg is van een fout van de tegenpartij. Een letselschade-expert van Drost Letselschade is je daarbij graag van dienst.

Het is belangrijk om na het ongeval relevante informatie te verzamelen. Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende gegevens:

 • Een kopie van het door beide partijen ondertekende schadeformulier.
 • Een kopie van het proces-verbaal van de politie.
 • Medische informatie / jouw patiëntendossier.
 • Facturen, bonnetjes en andere betaalbewijzen van aan het ongeval gerelateerde kosten.

Het is erg belangrijk dat de tegenpartij zo snel mogelijk na het ongeluk aansprakelijk wordt gesteld voor jouw letselschade. Omdat je zelf op dat punt waarschijnlijk onvoldoende deskundig bent, doe je er goed aan een letselschade-expert van Drost Letselschade in de arm te nemen. Deze expert verzorgt voor jou de aansprakelijkstelling en de verdere afwikkeling van jouw letselschade. Zo kun jij aan jouw herstel werken en hoef je niet meer om te kijken naar deze zaken. Een hele zorg minder dus.

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het belangrijk tot welk type verkeersdeelnemer je zelf behoorde en tot welk type uw tegenpartij behoorde.

Benieuwd naar onze werkwijze? Zie hieronder ons stappenplan.

Vrijblijvend eerste advies

Wil je weten of je recht hebt op een letselschadevergoeding? Wij staan voor je klaar! Is iemand anders aansprakelijk is voor jouw letsel? Dan hoef jij je geen zorgen te maken over onze kosten. Die moet de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij dan namelijk betalen. Neem contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend eerste advies van een van onze letselschade-experts over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor jouw letselschade.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Kijk dan hier voor meer informatie over ons vrijblijvend eerste advies.

De intake

Blijkt na ons vrijblijvend advies dat je waarschijnlijk recht hebt op een schadevergoeding en besluit je jouw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade? Dan wordt er vervolgens een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij jou thuis plaats. Zo wordt meteen een goed beeld verkregen van je dagelijks leven en van de beperkingen waar je als gevolg van het letsel tegenaan loopt. Tijdens het intakegesprek zal onze expert allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen je is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn.

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor jouw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op jouw schade, zodat je niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van jouw letselschadezaak is het van belang dat jouw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van artsen die aan ons eigen kantoor zijn verbonden, het onderhouden van contacten met jou en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op jouw schade. Zo kun jij je op jouw herstel richten. En dat is wel zo prettig!

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Jouw belangenbehartiger van Drost bespreekt met jou de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop je volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld. Dat voorstel kan door jouw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt jouw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met jou is besproken, jij met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan. Is een zaak eenmaal definitief afgewikkeld met een vaststellingsovereenkomst, dan kun je daar in de toekomst in principe niet meer op terugkomen.

Schadevergoeding voor motorrijder

motorongelukVolgens de wet heb je als slachtoffer van een motorongeluk recht op een vergoeding van jouw letselschade als een ander voor dat ongeval aansprakelijk is. Maar er gelden wel een paar voorwaarden. Zo moet je kunnen aantonen dat een ander aansprakelijk is voor het ongeval. Als het ongeval voor een deel jouw eigen schuld was, dan zul je in beginsel ook maar een gedeeltelijke schadevergoeding kunnen krijgen van de tegenpartij.
Als er sprake was van een eenzijdig ongeval, of wanneer je met een voetganger of fietser in aanraking bent geweest, gelden er weer andere regels voor de schadevergoeding. Heb je zelf (geheel) schuld aan het ongeval, maar heb je wel een SVO (Schadeverzekering Opzittenden), dan kun je hoogstwaarschijnlijk toch met succes een schadeclaim indienen.

Je hebt waarschijnlijk geen recht op schadevergoeding als:

 • Het motorongeluk langer dan vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden (zonder dat je de tegenpartij aansprakelijk hebt gesteld).
 • Het motorongeluk het gevolg was van een bewust laakbare of strafbare handeling van jou zelf.

Is het motorongeluk veroorzaakt door iemand waarvan de identiteit onbekend is? Dan kun je mogelijk aanspraak maken op een vergoeding van jouw letselschade door het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook daarbij helpen onze experts je graag. Want het claimen van letselschade is lang niet altijd eenvoudig en je doet er dan ook verstandig aan daarvoor de bijstand in te roepen van een letselschade expert van Drost Letselschade. Dan weet je zeker dat je krijgt waar je recht op hebt.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op

Letselschade claimen

letselschade claimen na motorongelukIs een ander aansprakelijk is voor jou overkomen ongeval? Met andere woorden: was het ongeval de schuld van een ander? Schakel dan Drost Letselschade in voor het aansprakelijk stellen van die partij. Voor het indienen van een schadeclaim bij de aansprakelijke partij is de bijstand van een letselschade-expert bijna onmisbaar. Onze expert verzorgt voor jou alle stappen in het letselschadetraject:  het aansprakelijk stellen, het in kaart brengen van de schadeposten en de onderhandeling over de schadeafwikkeling. Jouw expert van Drost houdt zich bezig met alles wat verband houdt met jouw letselschade: vanaf het motorongeluk zelf tot het moment dat je volledig hersteld bent. Of, als volledig herstel niet tot de mogelijkheden behoort, tot er een medische eindsituatie is vastgesteld. De schadeposten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van het jou overkomen motorongeluk. Klachten die je daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Verhaalbare schadeposten na een ongeval zijn bijvoorbeeld:

 • Medische kosten die buiten jouw ziektekostenverzekering vallen
 • Reis- en verblijfkosten voor ziekenhuis en revalidatiecentrum
 • Huishoudelijke hulp
 • Verlies aan verdienvermogen
 • Studievertraging
 • Smartengeld
 • Aanpassingen aan woning of vervoermiddel
 • Kosten van juridische bijstand (voor het claimen van de geleden letselschade)

Juridische hulp bij schaderegeling

Juridische hulp na motorongelukWil je een optimale schadevergoeding voor het jou overkomen motorongeluk? Schakel dan de hulp in van een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade. Onze expert treedt graag op als jouw belangenbehartiger.
Is een ander aansprakelijk voor het ongeval? Dan heb als slachtoffer van een motorongeval recht op kosteloze juridische bijstand. De aansprakelijke partij moet namelijk voor de aan die juridische hulp verbonden kosten instaan. Dat is zo in de wet vastgelegd. Daarom is de hulp bij letselschade van een letselschade-expert bij erkenning van aansprakelijkheid voor jou als slachtoffer kosteloos. Die kosten kunnen immers verhaald worden op de voor het verkeersongeval aansprakelijke tegenpartij.

Veelgestelde vragen

Hoe regelt Drost Letselschade mijn schadevergoeding?

Heb je letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden. Als een ander aansprakelijk is voor het jou overkomen ongeval of ander voorval met letselschade tot gevolg, dan heb je in principe recht op een schadevergoeding. Besluit je ons kantoor in te schakelen voor de afwikkeling van jouw letselschade? Dan zal een deskundig en ervaren letselschadespecialist van Drost Letselschade jou na een eerste telefonisch contact in principe thuis bezoeken. Zo kan hij (of zij) met eigen ogen zien wat de impact van jouw letsel op jouw dagelijks leven is. Ook kan hij dan de verschillende schadeposten goed inventariseren.

Het aansprakelijk stellen van de wederpartij is de volgende stap. Dit doet de door jou ingeschakelde letselschade specialist van Drost voor jou. Zo weet je zeker dat er bij het aansprakelijk stellen geen fouten worden gemaakt, die je later zouden kunnen worden tegengeworpen. Daarna brengt hij de schade in kaart en onderhoudt hij contact met de aansprakelijke partij over de diverse schadeposten, de betaling van voorschotten en de afwikkeling van de schade. Meestal wordt de aansprakelijke partij daarbij vertegenwoordigd door een verzekeraar. Wij houden continu gedurende het hele traject van jouw letselschadezaak steeds goed contact met je en plegen waar nodig overleg met jou. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Wij zorgen ervoor dat jij een passende schadevergoeding krijgt.

Over de kosten van onze dienstverlening hoef jij je als slachtoffer geen zorgen te maken. Bij erkenning van de aansprakelijkheid verhalen wij die voor jou op de aansprakelijke partij. In de wet is namelijk bepaald dat die partij ook voor de kosten van onze juridische bijstand moet instaan. Dat is ook wel zo eerlijk: jij hebt immers niet om het jou overkomen ongeval gevraagd, dus waarom zou je wel met de kosten moeten blijven zitten? 

Kan ik wel een letselschadespecialist betalen?

Heb je letselschade opgelopen na een ongeval en heeft de wederpartij de aansprakelijkheid erkend? Dan kun je bij Drost Letselschade terecht voor professionele juridische hulp en advies zonder dat daaraan voor jou als slachtoffer kosten verbonden zijn. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid, het indienen van een schadeclaim en het berekenen van de totale schade is de juridische deskundigheid van een letselschade-expert van Drost Letselschade onmisbaar.

Wist je dat bij erkenning van aansprakelijkheid aan onze specialistische dienstverlening voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden zijn? In de wet is namelijk bepaald dat de kosten van onze belangenbehartiging voor rekening komen van de voor jouw letsel aansprakelijke partij. Onze hulp is derhalve niet gratis, maar bij erkenning van aansprakelijkheid voor jou als slachtoffer wel kosteloos. Dat leggen wij graag uit: Als een andere partij aansprakelijk is voor het jou overkomen ongeval en de daardoor ontstane letselschade, dan verhalen wij de kosten van onze dienstverlening op deze partij. Onze hulp bij letselschade is daardoor bij aansprakelijkheid kosteloos voor jou als slachtoffer. Wij verhalen zowel jouw materiële en immateriële schade, als de kosten van onze bijstand op de voor jouw schade aansprakelijke partij (of op diens verzekeraar). Mochten er bij uitzondering toch mogelijk niet verhaalbare kosten in jouw zaak gemaakt moeten worden, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Je komt wat betreft de kosten van onze dienstverlening derhalve nooit voor vervelende financiële verrassingen te staan.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Is dat niet genoeg?

Drost Letselschade is geheel onafhankelijk en staat uitsluitend slachtoffers bij. Rechtsbijstandsverzekeraars, zoals bijvoorbeeld DAS, SRK, Univé en ARAG, zijn als verzekeraar lid van het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn actief op verschillende juridische gebieden en zijn niet bij uitstek gespecialiseerd op het gebied van letselschade. De letselschadespecialisten van Drost Letselschade zijn dat wel. Ook komt het soms voor dat een slachtoffer voor rechtsbijstand is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de aansprakelijke partij. Dus de partij die jou aanreed, is voor de door hem veroorzaakte schade verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij jij voor rechtsbijstand bent verzekerd. Om belangenverstrengeling te voorkomen, doe je er goed aan voor jouw letselschadeclaim een onafhankelijke letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen.

Dit kan en mag je in beginsel doen: volgens een Europese richtlijn moet de rechtsbijstandsverzekeraar in haar (polis-)overeenkomst met jou als verzekerde de bepaling opnemen dat je de behartiging van jouw belangen mag toevertrouwen aan een gekwalificeerd persoon van jouw eigen keuze. Polisdekking blijft dan in beginsel gewoon bestaan. Kijk jouw polis na hoe een en ander in jouw geval is geregeld. Overigens moet, bij erkenning van aansprakelijkheid, de aansprakelijke partij ook instaan voor de kosten van onze dienstverlening. In dat geval ben je  derhalve helemaal niet afhankelijk van jouw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij betwisting van de aansprakelijkheid kan het verstandig zijn om een beroep te doen op jouw rechtsbijstandsverzekering. Zoals hiervoor al gemeld: raadpleeg de polis van jouw rechtsbijstandsverzekering om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Drost Letselschade inschakelen heeft overigens meer voordelen. Een letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt je in de regel thuis en krijgt zo een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven. Een rechtsbijstandsverzekeraar pleegt over het algemeen geen huisbezoeken en zal het zodoende bij de afwikkeling van jouw letselschade moeten doen met schriftelijke informatie. Bij Drost hechten wij aan het persoonlijk contact met onze cliënten. Dat maakt dat wij jou een optimale afwikkeling van jouw letselschade kunnen garanderen.

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als je letselschade hebt opgelopen, dan kun je vanaf het moment van het ongeval (zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeval) kosten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat je een schoonmaker moet inhuren omdat je niet meer zelf jouw huis kunt schoonmaken. Je lijdt dus schade. Maar deze schade gaat verder. Want als je niet meer kunt werken, loop je vaak ook inkomsten mis. Als je alle kosten bij elkaar optelt, kan de totale schade aardig oplopen. Het is belangrijk dat je deze schade vergoed krijgt. Maar ook als jouw schade niet zo groot is, heb je nog steeds recht op een vergoeding van jouw schade. Zo voorkom je financiële zorgen en kun je alle rekeningen blijven betalen.

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat jouw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen, is een behoorlijke klus. Je moet daarvoor ook echt wel verstand van zaken hebben. Als je geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat je niet de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt. Je ziet schadeposten over het hoofd of berekent ze verkeerd. Gevolg: financiële zorgen en stress! Daarnaast kun je je mogelijk ook minder goed richten op jouw herstel. Allemaal zaken die je niet wilt en die je kunt voorkomen met de inschakeling van een expert van Drost Letselschade voor de afwikkeling van jouw letselschade. En bij erkenning van aansprakelijkheid verhalen wij de kosten van onze dienstverlening op de aansprakelijke partij. Daarover dus ook geen zorgen!

Wat is smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding voor jouw immateriële schade. Hierbij kun je denken aan al het emotionele leed dat je doorstaat door het jou overkomen ongeval of het ernstige voorval (zoals bijvoorbeeld een hondenbeet). Denk aan pijn, stress, verdriet, depressiviteit, slapeloosheid of (andere) psychische klachten. Officieel wordt smartengeld een vergoeding voor ‘gederfde en nog te derven levensvreugde’ genoemd.

Smartengeld is onderdeel van de totale schadevergoeding. Dat betekent dat je naast smartengeld ook nog recht hebt op een schadevergoeding voor alle materiële schade. Dat is de schade die direct op geld waardeerbaar is. Smartengeld is dat niet. Natuurlijk kun je alleen aanspraak maken op smartengeld als iemand anders aansprakelijk is voor het jou overkomen ongeval. Die aansprakelijkheid moet worden erkend. Daarnaast moet worden aangetoond dat de geclaimde schade het gevolg is van het ongeval.

Het berekenen van de hoogte van het smartengeld is niet eenvoudig. Het is namelijk lastig om in geld uit te drukken wat de hoogte van een vergoeding voor geleden pijn, depressiviteit of verminderde levenslust zou moeten zijn. Om die hoogte te bepalen, putten wij uit onze jarenlange ervaring en maken wij als letselschade-experts ook gebruik van de ANWB Smartengeldgids. Hierin staan uitspraken van rechters vermeld met betrekking tot smartengeld bedragen, die eerder zijn toegekend. De Smartengeldgids wordt jaarlijks door de ANWB geactualiseerd en aangevuld.

Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Als iemand anders voor jouw letselschade aansprakelijk is, dan doen wij ons uiterste best om voor jou een optimale schadevergoeding te realiseren. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het smartengeld. We doen dit door te kijken naar eerdere uitspraken van Nederlandse rechters. Deze uitspraken zijn verzameld in de ANWB Smartengeldgids. Is een zaak vergelijkbaar met jouw zaak? Dan kijken we naar het toegekende smartengeld in die zaak om de hoogte van jouw smartengeld te bepalen. Die eerdere uitspraken noemen we ook wel jurisprudentie.

Hoeveel smartengeld je mogelijk kunt krijgen na een ongeval of ander voorval waardoor je letselschade opliep, hangt af van onder andere de ernst van het letsel. Als leidraad hanteert de ANWB Smartengeldgids de volgende criteria en voorbeelden:

Gering letsel
Voorbeelden: kleine botbreuken, kneuzingen, lichte hersenschudding.
Smartengeld: tot € 2.000,00.

Licht letsel
Voorbeelden: inwendig letsel, gebitschade, (ontsierend) litteken.
Smartengeld: € 2.000,00 tot € 3.500,00.

Matig letsel
Voorbeelden: whiplash, gecompliceerde breuken, psychische schade als gevolg van verkrachting, ontucht, incest.
Smartengeld: € 3.500,00 tot € 9.000,00.

Ernstig letsel
Voorbeelden: eenzijdige doofheid, schedelbasisfractuur, ernstig inwendig letsel.
Smartengeld: € 9.000,00 tot € 21.000,00.

Zwaar letsel
Voorbeelden: langdurig bewusteloos of in coma, karakterverandering, verlies van reuk en/of smaak.
Smartengeld: € 21.000,00 tot € 43.000,00.

Zeer zwaar letsel
Voorbeelden: ernstige brandwonden, hoge dwarslaesie, blindheid.
Smartengeld: € 43.000,00 tot € 76.000,00.

Uitzonderlijk zwaar letsel
Voorbeelden: totale dwarslaesie, niet meer of beperkt kunnen communiceren, bijzonder zware brandwonden waardoor zichtbaar ernstig misvormd.
Smartengeld: vanaf € 76.000,00.

Bovenstaande bedragen zijn slechts een indicatie, omdat er veel factoren van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van het smartengeld. Het berekenen van smartengeld is uiteindelijk altijd maatwerk. Jouw expert van Drost zal die berekening in overleg met jou maken en daarbij heel goed kijken naar de impact van het opgelopen letsel op jouw leven.

Wat moet ik doen na een verkeersongeval?

Je hebt bij een verkeersongeluk letsel opgelopen? Dat is erg vervelend! En misschien heb je ook nog wel een heel traject van medische behandelingen, herstel en revalidatie voor de boeg. Naast alle ongemakken heeft het ongeval misschien ook vervelende financiële gevolgen. En dat terwijl iemand anders aansprakelijk is voor het verkeersongeluk en de daardoor ontstane letselschade. Schakel een letselschade-expert van Drost Letselschade in voor het aansprakelijk stellen van die tegenpartij. En voor het schadevergoeding eisen. De behandeling en afwikkeling van een letselschadezaak kan een langdurig traject zijn. Professionele bijstand is daarbij eigenlijk onmisbaar. Drost biedt jou als slachtoffer deze bijstand.

Wat je na een ongeval alvast zelf kunt doen:

 • Stel een verslag op van het jou overkomen ongeval.
 • Verzamel getuigen en beeldmateriaal van het ongeval.
 • Bezoek zo snel mogelijk een (huis)arts voor het vastleggen van jouw lichamelijke klachten als gevolg van het ongeval.
 • Vraag de juridische hulp en bijstand van een letselschade-expert van Drost Letselschade.
  (Wij stellen de tegenpartij dan voor jou aansprakelijk en verzorgen ook de verdere afwikkeling van jouw schade.)
 • Houd jouw onkosten die het gevolg zijn van het verkeersongeval nauwkeurig bij.

* Na een verkeersongeval met een motorvoertuig moet de verzekeraar van de schadeveroorzaker binnen drie jaar aansprakelijk worden gesteld.

Ben jij slachtoffer van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is? Drost Letselschade staat je graag bij.

Het kan ook zijn dat de tegenpartij is doorgereden of onverzekerd is. Neem in dat geval ook altijd contact met ons op. Voor dit soort gevallen kunnen wij meestal namens het slachtoffer een claim indienen bij het Waarborgfonds.

Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de kosten van onze dienstverlening te verhalen op de aansprakelijke partij. Dat is ook wel fair: je hebt immers niet om het ongeval gevraagd, dus waarom zou je wel met de kosten moeten blijven zitten?

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag natuurlijk ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.