Als motorrijder bent u kwetsbaar. Bij een motorongeluk kunt u ernstige schade oplopen. Bent u het slachtoffer geworden van een verkeersongeval? En was het ongeluk niet uw schuld? Als u bij het motorongeluk ook persoonlijk letsel heeft opgelopen, dan heeft u misschien recht op een schadevergoeding voor het opgelopen letsel. Drost Letselschade helpt u graag bij het verhalen van uw letselschade.

Letselschade door motorongeluk

Als motorrijder bent u in principe kwetsbaarder dan een automobilist. Een ongeval met de motor kan dan ook ernstige gevolgen hebben. Een slachtoffer van een motorongeluk heeft meestal meer dan gemiddelde letselschade. Het herstel en de revalidatie kunnen een lang proces zijn. En blijvende beperkingen zijn helaas geen uitzondering.
Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval dan heeft u in principe recht op een schadevergoeding voor uw (letsel)schade.

Onder letselschade vallen alle materiële en immateriële schade die het gevolg zijn van het door het motorongeluk ontstane letsel. Materiële schade is de schade die direct in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan uw medische kosten, noodzakelijke aanpassingen aan uw woning of auto, hogere verzekeringspremies en juridische bijstand.
Immateriële schade is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan als gevolg van het opgelopen letsel. Een vergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Wilt u meteen checken of u in aanmerking komt voor een vergoeding van uw letselschade door een ongeval? Doe dan nu onze letselschadetest. Deze vindt u hieronder.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Schadevergoeding voor motorrijder

motorongelukVolgens de wet heeft u als slachtoffer van een motorongeluk recht op een vergoeding van uw letselschade als een ander voor dat ongeval aansprakelijk is. Maar er gelden wel een paar voorwaarden. Zo moet u kunnen aantonen dat een ander verantwoordelijk was voor het ongeval. Als het ongeval voor een deel uw eigen schuld was dan zult u in beginsel ook maar een gedeeltelijke schadevergoeding kunnen krijgen van de tegenpartij.
Als er sprake was van een eenzijdig ongeval, of wanneer u met een voetganger of fietser in aanraking bent geweest, gelden er weer andere regels voor schadevergoeding. Heeft u zelf (geheel) schuld aan het ongeval, maar heeft u wel een SVI (Schadeverzekering Inzittenden), dan kunt u hoogstwaarschijnlijk toch met succes een claim indienen.

Er zijn situaties waarin u waarschijnlijk uw letselschade niet kunt verhalen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor uw letsel? Doe dan onze letselschadetest.

U heeft waarschijnlijk geen recht op schadevergoeding als:

 • Uw motorongeluk langer dan vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden (zonder dat u uw tegenpartij aansprakelijk heeft gesteld).
 • Het motorongeluk het gevolg was van een bewust laakbare of strafbare handeling van uzelf.

Is uw motorongeluk veroorzaakt door iemand waarvan de identiteit onbekend is? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een vergoeding van uw letselschade door het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook daarbij helpen wij u graag.

Aansprakelijkheid bij motorongeluk

Hulp van expert na motorongelukOm na een motorongeluk een schadevergoeding te krijgen, is het belangrijk om te weten wie aansprakelijk is voor het ongeval. Als slachtoffer zult u moeten bewijzen dat uw letselschade het gevolg is van een fout van de tegenpartij. Een letselschade-expert van Drost Letselschade helpt u daarbij graag.

Het is belangrijk om na het ongeval relevante informatie te verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld (als het aanwezig is):

 • Getuigenverklaringen en fotomateriaal van de plaats van het ongeval.
 • Een kopie van het door beide partijen ondertekende schadeformulier.
 • Een kopie van het proces-verbaal van de politie.
 • Medische informatie, uw patiëntendossier.
 • Facturen, bonnetjes en andere betaalbewijzen van aan het ongeval gerelateerde kosten.

Het is erg belangrijk dat de tegenpartij zo snel mogelijk na het ongeluk aansprakelijk wordt gesteld voor uw letselschade. Omdat u op dat punt waarschijnlijk onvoldoende deskundig bent, doet u er goed aan een letselschade-expert van Drost Letselschade in de arm te nemen. We verzorgen de aansprakelijkstelling en de verdere afwikkeling van uw letselschade. Zo kunt u aan uw herstel werken en hoeft u niet meer om te kijken naar deze zaken. Een hele zorg minder dus.

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het belangrijk tot welk type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welk type uw tegenpartij behoorde. Selecteer in onderstaand schema uw situatie en de situatie van uw tegenpartij. Lees bij Stap 3 meer informatie over de aansprakelijkheidsregelingen bij een verkeersongeval als motorrijder.

Benieuwd naar onze werkwijze? Zie hieronder ons stappenplan.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor kosteloze professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan ons specialistisch advies, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten voor u verbonden zijn. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: info@drost.nl. Eén van onze letselschade-experts zal u dan te woord staan en u voorzien van een vrijblijvend eerste advies.

De intake

Als na ons vrijblijvend advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en u besluit uw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. Tijdens het intakegesprek zal onze expert u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze belangenbehartiger maakt een verslag van het intakegesprek en dat verslag wordt aan u toegezonden ter kennisname/correctie.

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor uw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van uw letselschadezaak is het van belang dat uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van onze eigen artsen, het onderhouden van contacten met u en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op uw schade. Zo kunt u zich op uw herstel richten. En dat is wel zo prettig!

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Uw belangenbehartiger bespreekt met u de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld. Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt uw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met u is besproken, u met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan.

Letselschade claimen

letselschade claimen na motorongelukAls uw ongeval de schuld was van een ander, kunt u de tegenpartij mogelijk aansprakelijk stellen. Voor het indienen van een schadeclaim bij de aansprakelijke partij is advies en hulp van een letselschade-expert bijna onmisbaar. Onze expert helpt u vanuit zijn of haar deskundigheid met het bepalen en berekenen van alle (on)kosten die u heeft gemaakt. Vanaf het motorongeluk zelf tot het moment dat u volledig hersteld bent. Of tot er een medische eindsituatie is vastgesteld. Deze kosten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van uw motorongeluk. Klachten die u daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Kosten die mogelijk het gevolg zijn van het u overkomen ongeval zijn bijvoorbeeld:

 • Medische kosten die buiten uw ziektekostenverzekering vallen
 • Reis- en verblijfkosten voor ziekenhuis en revalidatiecentrum
 • Huishoudelijke hulp
 • Verlies aan verdienvermogen
 • Studievertraging
 • Smartengeld
 • Aanpassingen aan woning of vervoermiddel
 • Kosten van juridische bijstand

Juridische hulp bij schaderegeling

Juridische hulp na motorongelukWilt u een optimale schadevergoeding voor het u overkomen motorongeluk? Schakel dan de hulp in van een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade. Onze expert treedt graag op als uw belangenbehartiger.
Volgens de wet heeft u als slachtoffer van een motorongeval recht op juridische bijstand. De aansprakelijke partij moet voor de aan die hulp verbonden kosten instaan. Daarom is de hulp bij letselschade van een letselschade-expert bij erkenning van aansprakelijkheid voor u als slachtoffer kosteloos. Die kosten kunnen immers verhaald worden op de voor het verkeersongeval aansprakelijke tegenpartij.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op

Schadevergoeding voor motorrijder

Volgens de wet heeft u als slachtoffer van een motorongeluk recht op een vergoeding van uw letselschade als een ander voor dat ongeval aansprakelijk is. Maar er gelden wel een paar voorwaarden. Zo moet u kunnen aantonen dat een ander verantwoordelijk was voor het ongeval. Als het ongeval voor een deel uw eigen schuld was dan zult u in beginsel ook maar een gedeeltelijke schadevergoeding kunnen krijgen van de tegenpartij.

Als er sprake was van een eenzijdig ongeval, of wanneer u met een voetganger of fietser in aanraking bent geweest, gelden er weer andere regels voor schadevergoeding. Heeft u zelf (geheel) schuld aan het ongeval, maar heeft u wel een SVI (Schadeverzekering Inzittenden), dan kunt u hoogstwaarschijnlijk toch met succes een claim indienen.

Er zijn situaties waarin u waarschijnlijk uw letselschade niet kunt verhalen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor uw letsel? Doe dan de letselschadetest op deze pagina.

U heeft waarschijnlijk geen recht op schadevergoeding als:
Uw motorongeluk langer dan vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden (zonder dat u uw tegenpartij aansprakelijk heeft gesteld).
Het motorongeluk het gevolg was van een bewust laakbare of strafbare handeling van uzelf.
Is uw motorongeluk veroorzaakt door iemand waarvan de identiteit onbekend is? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een vergoeding van uw letselschade door het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook daarbij helpen wij u graag.

Wilt u meteen checken of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor uw letsel na een motorongeluk? Doe dan de letselschadetest hieronder.

Aansprakelijkheid bij motorongeluk

Om na een motorongeluk een schadevergoeding te krijgen, is het belangrijk om te weten wie aansprakelijk is voor het ongeval. Als slachtoffer zult u moeten bewijzen dat uw letselschade het gevolg is van een fout van de tegenpartij. Een letselschade-expert van Drost Letselschade helpt u daarbij graag.

Het is belangrijk om na het ongeval relevante informatie te verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld (als het aanwezig is):

 • Getuigenverklaringen en fotomateriaal van de plaats van het ongeval.
 • Een kopie van het door beide partijen ondertekende schadeformulier.
 • Een kopie van het proces-verbaal van de politie.
 • Medische informatie, uw patiëntendossier.
 • Facturen, bonnetjes en andere betaalbewijzen van aan het ongeval gerelateerde kosten.

Het is erg belangrijk dat de tegenpartij zo snel mogelijk na het ongeluk aansprakelijk wordt gesteld voor uw letselschade. Omdat u op dat punt waarschijnlijk onvoldoende deskundig bent, doet u er goed aan een letselschade-expert van Drost Letselschade in de arm te nemen. We verzorgen de aansprakelijkstelling en de verdere afwikkeling van uw letselschade. Zo kunt u aan uw herstel werken en hoeft u niet meer om te kijken naar deze zaken. Een hele zorg minder dus.

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het belangrijk tot welk type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welk type uw tegenpartij behoorde. Selecteer in onderstaand schema uw situatie en de situatie van uw tegenpartij. Lees bij Stap 3 meer informatie over de aansprakelijkheidsregelingen bij een verkeersongeval als motorrijder.

Letselschade claimen

Als uw ongeval de schuld was van een ander, kunt u de tegenpartij mogelijk aansprakelijk stellen. Voor het indienen van een schadeclaim bij de aansprakelijke partij is advies en hulp van een letselschade-expert bijna onmisbaar. Onze expert helpt u vanuit zijn of haar deskundigheid met het bepalen en berekenen van alle (on)kosten die u heeft gemaakt. Vanaf het motorongeluk zelf tot het moment dat u volledig hersteld bent. Of tot er een medische eindsituatie is vastgesteld. Deze kosten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van uw motorongeluk. Klachten die u daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Kosten die mogelijk het gevolg zijn van het u overkomen ongeval zijn bijvoorbeeld:

 • Medische kosten die buiten uw ziektekostenverzekering vallen
 • Reis- en verblijfkosten voor ziekenhuis en revalidatiecentrum
 • Huishoudelijke hulp
 • Verlies aan verdienvermogen
 • Studievertraging
 • Smartengeld
 • Aanpassingen aan woning of vervoermiddel
 • Kosten van juridische bijstand

Veelgestelde vragen

Hoe regelt Drost Letselschade mijn schadevergoeding?

Heeft u letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden. Een deskundig en ervaren letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt u vervolgens (in de regel) thuis. Zo kan hij of zij met eigen ogen zien en precies van u horen wat de gevolgen van uw letselschade zijn. Ook kan deze letselschadespecialist uw schade dan goed inventariseren.

Het aansprakelijk stellen van de wederpartij is de volgende stap. Dit doet de specialist voor u. Daarna stelt hij of zij de schaderegeling in werking. Wij houden continu goed contact met u en plegen waar nodig overleg met u. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Wij zorgen ervoor dat u een passende schadevergoeding krijgt.

Kan ik wel een letselschadespecialist betalen?

Heeft u letselschade opgelopen na een ongeval en heeft de wederpartij de aansprakelijkheid erkend? Dan kunt u bij Drost Letselschade terecht voor professionele juridische hulp en advies. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een schadeclaim is juridische deskundigheid noodzakelijk.

Wist u dat bij erkenning van aansprakelijkheid aan onze specialistische dienstverlening voor u als slachtoffer geen kosten verbonden zijn? In de wet is namelijk bepaald dat de kosten van onze belangenbehartiging voor rekening komen van de voor uw letsel aansprakelijke partij.

Onze hulp is derhalve niet gratis, maar bij erkenning van aansprakelijkheid voor u als slachtoffer wel kosteloos. Dat leggen wij graag uit. Als een andere partij aansprakelijk is voor uw schade, verhalen wij de kosten van onze dienstverlening op deze partij. Onze hulp bij letselschade is daardoor bij aansprakelijkheid kosteloos voor u als slachtoffer. Wij verhalen zowel uw materiële en immateriële schade, als de kosten van onze bijstand op de voor uw schade aansprakelijke partij of op diens verzekeraar.

Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht, zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Is dat niet genoeg?

Drost Letselschade is geheel onafhankelijk en staat uitsluitend slachtoffers bij. Rechtsbijstandsverzekeraars, zoals bijvoorbeeld DAS, SRK, Univé en ARAG, zijn als verzekeraar lid van het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn actief op verschillende juridische gebieden en zijn niet bij uitstek gespecialiseerd op het gebied van letselschade. De letselschadespecialisten van Drost Letselschade zijn dat wel.

Ook komt het soms voor dat een slachtoffer voor rechtsbijstand is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de aansprakelijke partij. Dus de partij die u aanreed, is voor de door hem veroorzaakte schade verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij u voor rechtsbijstand bent verzekerd. Om belangenverstrengeling te voorkomen, doet u er goed aan voor uw letselschadeclaim een onafhankelijke letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen.

Dit kan en mag u in beginsel doen: volgens een Europese richtlijn moet de rechtsbijstandsverzekeraar in haar polisovereenkomst met u als verzekerde de bepaling opnemen dat u de behartiging van uw belangen mag toevertrouwen aan een gekwalificeerd persoon van uw eigen keuze. Polisdekking blijft dan in beginsel gewoon bestaan. Kijk uw polis na hoe een en ander in uw geval is geregeld.

Overigens moet, bij erkenning van aansprakelijkheid, de aansprakelijke partij ook instaan voor de kosten van onze dienstverlening. In dat geval bent u derhalve helemaal niet afhankelijk van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij betwisting van de aansprakelijkheid kan het verstandig zijn om een beroep te doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Zoals hiervoor al gemeld: raadpleeg uw polis om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Drost Letselschade inschakelen heeft meer voordelen. Een letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt u in de regel thuis; een rechtsbijstandsverzekeraar doet dit (meestal) niet.

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als u letselschade heeft opgelopen, dan kunt u vanaf het moment van het ongeval (zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeval) kosten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat u een schoonmaker moet inhuren omdat u niet meer zelf uw huis kunt schoonmaken.

U lijdt dus schade. Maar deze schade gaat verder. Want als u niet meer kunt werken, loopt u vaak ook inkomsten mis. Als u alle kosten bij elkaar optelt, kan uw schade erg groot zijn. Het is belangrijk dat u deze schade vergoed krijgt. Ook als uw schade niet zo groot is, heeft u overigens nog steeds recht op een vergoeding van uw schade. Zo krijgt u geen financiële zorgen en kunt u alle rekeningen blijven betalen.

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat uw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen, is een behoorlijke klus. U moet daarvoor ook verstand van zaken hebben. Als u geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat u niet de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. U krijgt dan financiële zorgen en stress, en u kunt zich daarnaast minder goed richten op uw herstel.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding voor uw immateriële schade. Hierbij kunt u denken aan al het emotionele leed dat u doorstaat door het u overkomen ongeval of het ernstige voorval (zoals mishandeling of seksueel misbruik). Denk aan pijn, stress, verdriet, depressiviteit, slapeloosheid of (andere) psychische klachten. Officieel wordt smartengeld een vergoeding voor ‘gederfde en nog te derven levensvreugde’ genoemd.

Smartengeld is onderdeel van de totale schadevergoeding. Dat betekent dat u naast smartengeld ook nog een schadevergoeding kunt krijgen voor alle materiële schade. Natuurlijk kunt u alleen aanspraak maken op smartengeld als iemand anders aansprakelijk is voor uw ongeval. Die aansprakelijkheid moet worden erkend. Daarnaast moet worden aangetoond dat de geclaimde schade het gevolg is van het ongeval.

Het berekenen van de hoogte van het smartengeld is niet eenvoudig. Het is namelijk lastig om in geld uit te drukken wat de hoogte van een vergoeding voor geleden pijn, depressiviteit of verminderde levenslust zou moeten zijn. Om die hoogte te bepalen, putten wij uit onze jarenlange ervaring en maken wij als letselschade-experts ook gebruik van de ANWB Smartengeldgids. Hierin staan uitspraken van rechters vermeld met betrekking tot smartengeld bedragen, die eerder zijn toegekend. De Smartengeldgids wordt jaarlijks door de ANWB geactualiseerd en aangevuld.

Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Als iemand anders voor uw schade aansprakelijk is, dan doen wij ons uiterste best om voor u een optimale schadevergoeding te realiseren. Dit geldt ook voor het smartengeld. We doen dit door te kijken naar eerdere uitspraken van Nederlandse rechters. Deze uitspraken zijn verzameld in de ANWB Smartengeldgids. Is een zaak vergelijkbaar met uw zaak? Dan kijken we naar het toegekende smartengeld in die zaak om de hoogte van uw smartengeld te bepalen. Die eerdere uitspraken noemen we ook wel jurisprudentie.

Hoeveel smartengeld u mogelijk kunt krijgen na een ongeval of ander voorval waardoor u letselschade opliep, hangt af van onder andere de ernst van het letsel. Als leidraad hanteert de ANWB Smartengeldgids de volgende criteria en voorbeelden:

Gering letsel
Voorbeelden: kleine botbreuken, kneuzingen, lichte hersenschudding.
Smartengeld: tot € 2.000,00.

Licht letsel
Voorbeelden: inwendig letsel, gebitschade, (ontsierend) litteken.
Smartengeld: € 2.000,00 tot € 3.500,00.

Matig letsel
Voorbeelden: whiplash, gecompliceerde breuken, psychische schade als gevolg van verkrachting, ontucht, incest.
Smartengeld: € 3.500,00 tot € 9.000,00.

Ernstig letsel
Voorbeelden: eenzijdige doofheid, schedelbasisfractuur, ernstig inwendig letsel.
Smartengeld: € 9.000,00 tot € 21.000,00.

Zwaar letsel
Voorbeelden: langdurig bewusteloos of in coma, karakterverandering, verlies van reuk en/of smaak.
Smartengeld: € 21.000,00 tot € 43.000,00.

Zeer zwaar letsel
Voorbeelden: ernstige brandwonden, hoge dwarslaesie, blindheid.
Smartengeld: € 43.000,00 tot € 76.000,00.

Uitzonderlijk zwaar letsel
Voorbeelden: totale dwarslaesie, niet meer of beperkt kunnen communiceren, bijzonder zware brandwonden waardoor zichtbaar ernstig misvormd.
Smartengeld: vanaf € 76.000,00.

Bovenstaande bedragen zijn slechts een indicatie, omdat er veel factoren van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van het smartengeld.

Wat moet ik doen na een verkeersongeval?

U heeft bij een verkeersongeluk letsel opgelopen? Dat is erg vervelend! En misschien heeft u ook nog een heel traject van herstel en revalidatie voor de boeg. Naast alle ongemakken heeft het ongeval misschien ook vervelende financiële gevolgen. En dat terwijl iemand anders verantwoordelijk is voor het verkeersongeluk en de daardoor ontstane letselschade. U wilt die tegenpartij dan ook aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Dat kan een langdurig traject zijn, waarbij professionele hulp noodzakelijk is. Drost biedt u deze hulp bij letselschade.

Wat u zelf kunt doen:

 • Stel een verslag op van uw ongeval.
 • Verzamel getuigen en beeldmateriaal van het ongeval.
 • Bezoek zo snel mogelijk een (huis)arts voor het vastleggen van lichamelijke klachten als gevolg van het ongeval.
 • Vraag juridische hulp aan een letselschade-expert van Drost Letselschade.
  (Wij stellen de tegenpartij dan voor u aansprakelijk en verzorgen de verdere afwikkeling van uw schade.)
 • Houd uw onkosten die het gevolg zijn van het verkeersongeval nauwkeurig bij.

* Na een verkeersongeval met een motorvoertuig moet de schadeveroorzaker binnen drie jaar aansprakelijk worden gesteld.

Drost Letselschade regelt dit voor u. Het kan ook zo zijn dat de tegenpartij is doorgereden of onverzekerd is. Neem in dat geval ook altijd contact met ons op. Voor dit soort gevallen kunnen wij meestal namens het slachtoffer een claim indienen bij het Waarborgfonds.

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.