U heeft letselschade opgelopen? Bent u slachtoffer van een ongeval? Wilt u weten wat uw rechten zijn? Wij zoeken voor u uit of u recht op schadevergoeding heeft.

Het antwoord op die vraag hangt samen met een aantal zaken. Zo zijn de aansprakelijkheid, de toedracht, de hoogte van de schade en de aard van uw letsel van belang. Daarnaast kan er discussie ontstaan over de vraag of uw schade wel het gevolg van een ongeval is. U kunt bij ons terecht om uw letselschadevergoeding te berekenen. Bij volledige aansprakelijkheid zijn aan onze dienstverlening voor u als slachtoffer geen kosten verbonden.

 

recht op schadevergoeding

Kosteloze hulp en begeleiding

Verwacht u dat u voor onze juridische hulp moet betalen? Nog voordat u iets heeft gezien van een schadevergoeding? Dan maakt u een vergissing. Het geven van kosteloos vrijblijvend advies en informatie maakt deel uit van onze dienstverlening. Bij volledige erkenning van aansprakelijkheid is ook onze hulp voor u als slachtoffer kosteloos!

Drost Letselschade zorgt voor een optimale schadevergoeding, bijvoorbeeld na een bedrijfsongeval of verkeersongeval. Door onze juridische hulp wordt vastgesteld of u recht heeft op een schadevergoeding of schadeloosstelling. Onze register-experts, letselschadespecialisten, juristen, arbeidsdeskundigen en artsen zijn zeer deskundig op het gebied van letselschade.

Heb jij ook recht op schadevergoeding?

Plan vrijblijvend een afspraak of neem contact met ons op.

Recht op schadevergoeding beoordelen

Uw recht op schadevergoeding heeft te maken met veel zaken. Wij zoeken voor u uit wat de aansprakelijke partij (of de verzekeraar) precies aan u moet vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan de volgende schadeposten:

 • Het eigen risico van de zorgverzekering
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid (kosten voor bijvoorbeeld klusjes in en om het huis die u zelf niet meer kunt doen)
 • Kosten in verband met vervanging kapotte kleding
 • Reiskosten naar therapeuten en artsen
 • Verlies van arbeidsvermogen
 • Studievertraging
 • Juridische bijstand
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Wettelijke rente
 • Aanschafkosten hulpmiddelen die elders niet in aanmerking komen voor vergoeding
 • Extra kosten voor behandelingen in het ziekenhuis
 • Kosten zonder nut
 • Smartengeld

Voordat u een schadevergoeding voor deze kosten kunt claimen, moeten we eerst bepalen of u recht heeft op een schadevergoeding. Heel belangrijk daarbij is of uw tegenpartij ook daadwerkelijk verantwoordelijk is voor uw letselschade en dat hij zijn aansprakelijkheid daarvoor ook erkent! Wij helpen u graag om daarin meer duidelijkheid te krijgen!

Wilt u meer informatie of advies over uw recht op een schadevergoeding? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul onderstaand contactformulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact op met u.

Veelgestelde vragen over schadevergoeding:

Wanneer wordt schadevergoeding uitbetaald?

Zodra uw letselschadezaak is afgerond, wordt de schadevergoeding uitbetaald. Hoelang het duurt voordat uw zaak is afgerond en u uw schadevergoeding krijgt, is van tevoren niet te zeggen. Heeft u ernstige letselschade, dan duurt het vaak langer omdat uw genezingsproces belangrijk is voor de hoogte van de schadevergoeding. Bij ernstig letsel kan het namelijk best een tijd duren voordat duidelijk is wat de invloed van het letsel is op uw leven.

Het afwikkelen van letselschade kan dus lange tijd in beslag nemen, maar u hoeft zich geen zorgen te maken over geld. Na erkenning van de aansprakelijkheid hebt u namelijk recht op een voorschot op uw schadevergoeding. U krijgt dan alvast een deel van uw schadevergoeding, zodat u niet in financiële problemen komt. Is de aansprakelijkheid erkend, dan hebt u dus al tijdens de behandeling van uw letselschadezaak recht op adequate bevoorschotting. Daarmee kunt u bijvoorbeeld uw rekeningen betalen.

Hoe kan ik schadevergoeding eisen?

Wilt u een schadevergoeding voor uw letselschade, dan is het altijd slim om de hulp in te schakelen van een letselschadespecialist. Een specialist weet precies hoe u uw schadevergoeding kunt eisen – want eenvoudig is dit niet.

Als iemand anders verantwoordelijk is voor de letselschade die u heeft opgelopen, dan kunt u in de meeste gevallen een schadevergoeding eisen. We zeggen ‘in de meeste gevallen’ omdat er altijd gekeken moet worden óf u recht heeft op een schadevergoeding. Is de tegenpartij ook echt verantwoordelijk voor uw letsel, is er aansprakelijkheid en is de schade het gevolg van het voorval waardoor u letselschade opliep? Soms is het antwoord op deze vragen eenvoudig, maar regelmatig is het lastig om een aansprakelijke tegenpartij aan te wijzen.

Neem contact op met ons als u wilt weten of u recht heeft op een schadevergoeding voor uw letselschade en voor het claimen van uw schadevergoeding. Wij zoeken samen met u uit of u recht hebt op een vergoeding voor uw letselschade. Is dit inderdaad zo, dan stellen wij de tegenpartij aansprakelijk en eisen wij namens u uw schadevergoeding. Ook berekenen we voor u de hoogte van de schadevergoeding. U wordt door ons dus volledig ontzorgd. En dat is wel zo fijn: als u letselschade heeft, moet u herstellen. Overigens is onze hulp aan u kosteloos als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent. In de wet is namelijk bepaald dat de aansprakelijke partij ook verplicht is de redelijke kosten van rechtsbijstand te vergoeden.

Wanneer kan ik schadevergoeding eisen?

Voordat u een schadevergoeding voor uw letselschade kunt eisen, moet uw situatie aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U heeft letselschade opgelopen. Is er geen sprake van letselschade, dan kunt u deze niet claimen.
 • Iemand anders moet verantwoordelijk zijn voor het u overkomen voorval.
 • Er moet sprake zijn van een causaal verband tussen het ongeval en uw letselschade. De letselschade moet dus een gevolg zijn van het ongeval.

Voldoet uw situatie aan deze drie voorwaarden? Dan kunt u in principe een schadevergoeding eisen. Neem gerust contact met ons op om uw zaak aan ons voor te leggen. Wij helpen u graag en bespreken graag met u de mogelijkheden.

Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen?

Het is nooit op voorhand te zeggen hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen voor uw letselschade. Voor elk letselschadeslachtoffer is het bedrag anders. Dat komt omdat de feitelijke schade als gevolg van het voorval waarbij letselschade werd opgelopen voor iedereen anders is.

De hoogte van de schadevergoeding wordt onder meer bepaald door de lichamelijke en psychische beperkingen die zijn ontstaan door het letsel. Voor elk slachtoffer zijn deze beperkingen anders. En daarom zijn ook de financiële gevolgen anders. Denkt u maar eens aan het verschil tussen enkele maanden niet kunnen werken vanwege het letsel, of volledig arbeidsongeschikt raken. Als er veel inkomen wordt misgelopen, zal de vergoeding voor die schadepost hoog zijn.

Letselschadebedragen (de vergoeding voor uw letselschade) bestaan voor een deel uit materiële schade. Dat zijn schadeposten die eenvoudig op geld waardeerbaar zijn. Sommige kosten die u als slachtoffer maakt, kunnen nauwkeurig bijgehouden worden: de kosten voor huishoudelijke hulp, parkeerkosten, medische kosten, etc. Andere kosten zijn lastiger in te schatten, zoals de inkomsten die u misloopt door het letsel.

Het andere deel van de schadevergoeding bestaat uit de immateriële schade; het smartengeld. De impact die het letsel heeft op het leven van u als slachtoffer speelt een grote rol bij de vaststelling van de hoogte van deze schadepost.

Letselschade kan grote financiële schade tot gevolg kan hebben. Het is dan belangrijk om bij letselschade altijd de hulp in te schakelen van een expert, zoals Drost Letselschade. Wij berekenen voor u de hoogte van de schadevergoeding waarop u recht hebt en zorgen voor een schaderegeling op maat. Daarmee krijgt u waar u recht op hebt. Met een optimale regeling van de schade worden financiële problemen voorkomen. Het belang daarvan kunnen wij niet genoeg benadrukken. Drost Letselschade: uw letsel, onze zorg!