Het verkeerslicht stond op rood. Je keek door je achteruitkijkspiegel en zag de donkergroene auto op je af komen rijden. Hard. Veel harder dan zou moeten. ‘Het zal toch niet…’, dacht je, en onbewust zette je je schrap. Nog geen seconde later voelde je een pijnscheut door je lichaam trekken toen de auto die van jou ramde. Vlak erna kwam de volgende klap, toen jij op de auto voor je botste.

Elk jaar raken duizenden mensen (ernstig) gewond in het verkeer. Ze lopen letselschade op. 

Maar letselschade kun je ook op andere manieren oplopen. Zo kun je tijdens je werk een ongeluk krijgen, of te maken krijgen met een beroepsziekte, of gebeten worden door een dier.

Letselschade is soms (deels) je eigen schuld. Bijvoorbeeld als je niet oplette in het verkeer omdat je afgeleid werd door je telefoon en toen een ongeluk veroorzaakte. Of als je tijdens je werk de veiligheidsvoorschriften niet in acht nam. Maar vaak is een ander (voor een deel) verantwoordelijk voor de opgelopen letselschade. 

Als je letselschade hebt opgelopen door toedoen van een ander, dan heb je meestal recht op een schadevergoeding. Het is daarom belangrijk om de verantwoordelijke partij op tijd aansprakelijk te stellen. Dit hoef jij als slachtoffer niet zelf te doen: een letselschade-specialist doet dit namens jou.

Heb jij ook recht op schadevergoeding?

Plan vrijblijvend een afspraak of neem contact met ons op.

Waarom is een schadevergoeding belangrijk?

Een schadevergoeding kan je leven na een ongeval een heel stuk aangenamer maken. Het neemt de pijn en het verdriet natuurlijk niet weg, maar is wel een pleister op de wond. Dankzij een schadevergoeding hoef je je geen zorgen te maken over bijvoorbeeld de extra rekeningen voor medische behandelingen of over de kosten die je nu maakt omdat je kinderen vaker naar de buitenschoolse opvang moeten als gevolg van het jou overkomen voorval. Een schadevergoeding dekt ook de kosten van bijvoorbeeld het inhuren van huishoudelijke hulp omdat je het huishouden niet zelf meer kunt doen, de kosten als gevolg van opgelopen studievertraging en de aanschafkosten van hulpmiddelen die niet vergoed worden.

Soms is letselschade zo ernstig dat iemand tijdelijk, langdurig of zelfs blijvend niet meer kan werken. Geldzorgen liggen dan op de loer, want hoe moet het met de hypotheek? En met de studie voor de kinderen? Of je eigen studie? Wij benadrukken altijd dat jij, als slachtoffer van letselschade, goed voor jezelf moet zorgen en dat je het verdient om een optimale schadevergoeding te krijgen. Zo voorkom je financiële zorgen en kun je, ondanks het letsel, je leven zo goed mogelijk weer oppakken. 

Heb jij letselschade opgelopen? Dan raden wij je aan om snel contact op te nemen met ons als letselschadespecialist, zodat wij je vanaf het begin van dit traject kunnen begeleiden en jouw zorgen weg kunnen nemen.

Claim je schadevergoeding bij letselschade zo snel mogelijk

Heb jij letselschade opgelopen door een ongeval en is dit de schuld van een ander? Of twijfel je daarover? Neem dan altijd contact op met Drost. Als letselschadespecialist kunnen wij beoordelen of je een schadevergoeding kunt eisen.

Het is belangrijk om dit snel te doen, want als jij inderdaad je letselschade kunt claimen, moet als een van de eerste acties de verantwoordelijke partij aansprakelijk worden gesteld. Voor elk ongeval is er een verjaringstermijn. Is deze termijn verstreken, dan kun je geen schadevergoeding meer afdwingen.

Zodra je ons als jouw belangenbehartiger inschakelt, zorgen wij ervoor dat de verantwoordelijke partij aansprakelijk wordt gesteld. Wij houden de verjaringstermijn voor je in de gaten. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat jij een schadevergoeding krijgt en niet in financiële problemen komt.

Heb jij ook recht op schadevergoeding?

Plan vrijblijvend een afspraak of neem contact met ons op.

Waarom is het belangrijk om een letselschade specialist in te schakelen?

Stel, jij bent een van die duizenden verkeersslachtoffers. Je hebt een aanrijding gehad en daaraan letselschade overgehouden. Misschien dacht je in het begin dat het wel meeviel met de verwondingen, maar duurt je genezingsproces langer dan verwacht. Na een tijd krijg je zelfs meer klachten, waardoor uiteindelijk ook nog de diagnose whiplash gesteld wordt. Wanneer je weer (volledig) aan het werk kan, is nog onduidelijk.

Of misschien ben jij een van de ruim 90 duizend Nederlanders die dit jaar een bedrijfsongeval kreeg. Dit aantal is ontzettend hoog en het toont maar weer eens aan dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Zeker in bepaalde branches. Denk aan de bouw en alles wat op een bouwterrein mis kan gaan. 

Lang niet altijd is een ongeval zo ernstig dat iemand langdurig arbeidsongeschikt is, maar in veel gevallen is er sprake van letselschade en is een ander daarvoor wel verantwoordelijk. Bij veel bedrijfsongevallen is dat de werkgever, omdat de werkgever moet zorgen dat een werknemer veilig zijn/haar werk kan doen.

Of jouw letselschade nou groot is en direct al veel impact heeft op je leven, of dat de schade kleiner is en je binnen een paar maanden volledig hersteld bent; altijd doe je er goed aan om je schadevergoeding te claimen. Dit kun je eigenlijk niet goed doen zonder de hulp van een letselschadespecialist. Het aansprakelijk stellen, een claim indienen en de schadezaak afronden, is werk waarbij kennis en ervaring goed van pas komt. Maak je een fout in dit traject, dan krijg jij als slachtoffer waarschijnlijk niet de schadevergoeding waar je recht op hebt. Terwijl juist dát het allerbelangrijkste is: jij moet een vergoeding krijgen die alle schade als gevolg van het ongeval dekt. Schade die je sinds het ongeval al hebt geleden, maar ook toekomstige schade. Een specialist brengt al deze schadeposten in kaart en berekent de hoogte van jouw schadevergoeding.

Terwijl Drost Letselschade de regeling van de schade op zich neemt, werk jij aan jouw herstel. Want laten we ook dat niet vergeten: als je letselschade hebt, heb je waarschijnlijk helemaal geen energie en tijd om je eigen letselschadezaak te behandelen. Je schadeclaim moet juridisch goed in elkaar steken. Hierbij is bijvoorbeeld de toedracht van het ongeval van belang: hoe is het ongeluk precies ontstaan en verlopen? Geregeld ontstaat door de indiening van de claim discussie over de opgelopen schade met de aansprakelijke verzekeraar. Deze gesprekken hoef jij als slachtoffer niet zelf te voeren. Bij Drost willen we al onze klanten ontzorgen: wij nemen jouw zaak volledig over als blijkt dat een ander aansprakelijk is voor jouw letselschade. Wij weten goed welke kansen jouw claim maakt, omdat we de juridische kennis en ervaring hebben om jouw eis te beoordelen. En we weten wat nodig is om een uitkering van jouw schade te krijgen.

Na de succesvolle aansprakelijkstelling moet jouw zaak worden afgewikkeld. De afwikkeling van de schade vindt altijd in overleg met jou plaats. Zo weet je tijdens elke stap in dit proces waar je aan toe bent en kom je niet voor verrassingen te staan.

Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen?

Het is nooit op voorhand te zeggen hoeveel schadevergoeding je kunt krijgen voor jouw letselschade. Voor elk letselschadeslachtoffer is het bedrag anders, omdat de feitelijke schade als gevolg van het voorval waarbij letselschade werd opgelopen, voor iedereen anders is. 

De hoogte van de schadevergoeding wordt onder meer bepaald door de lichamelijke en psychische beperkingen die zijn ontstaan door het letsel. Voor elk slachtoffer zijn deze beperkingen anders. En daarom zijn ook de financiële gevolgen anders. Denk maar eens aan het verschil tussen enkele maanden niet kunnen werken vanwege het letsel, of volledig arbeidsongeschikt raken. Als er veel inkomen wordt misgelopen, zal de vergoeding voor die schadepost hoog zijn. 

Letselschadebedragen (de vergoeding voor jouw letselschade) bestaan voor een deel uit materiële schade. Dat zijn schadeposten die direct op geld waardeerbaar zijn. Sommige kosten die jij als slachtoffer maakt, kunnen nauwkeurig bijgehouden worden: de kosten voor huishoudelijke hulp, parkeerkosten, medische kosten, etc. Andere kosten zijn lastiger in te schatten, zoals de inkomsten die je misloopt door het letsel. Daarvoor moet in de meeste gevallen door een expert een berekening worden gemaakt.

Het andere deel van de schadevergoeding bestaat uit de immateriële schade; het smartengeld. De impact die het letsel heeft op het leven van jou als slachtoffer speelt een grote rol bij de vaststelling van de hoogte van deze schadepost. 

Voorbeelden van schadeposten die kunnen worden meegenomen bij het berekenen van de schadevergoeding:

 • Het eigen risico van de zorgverzekering
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid (kosten voor bijvoorbeeld klusjes in en om het huis die je zelf niet meer kunt doen)
 • Kosten in verband met vervanging kapotte kleding
 • Reiskosten naar therapeuten en artsen
 • Verlies van arbeidsvermogen
 • Studievertraging
 • Juridische bijstand
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Wettelijke rente
 • Aanschafkosten hulpmiddelen die elders niet in aanmerking komen voor vergoeding
 • Extra kosten voor behandelingen in het ziekenhuis
 • Kosten zonder nut (bijvoorbeeld de lidmaatschapskosten van de sportvereniging, terwijl je door het ongeval niet meer kunt sporten)
 • Smartengeld

Omdat letselschade grote financiële schade tot gevolg kan hebben, is het belangrijk om bij letselschade altijd de hulp in te schakelen van een expert, zoals Drost Letselschade. Wij berekenen voor jou de hoogte van de schadevergoeding en zorgen voor een schaderegeling op maat. Daarmee krijg jij waar je recht op hebt. Met een optimale regeling van de schade worden financiële problemen voorkomen. Het belang daarvan kunnen wij niet genoeg benadrukken. Jouw leed is onze zorg: laat ons je helpen.

Heb jij ook recht op schadevergoeding?

Plan vrijblijvend een afspraak of neem contact met ons op.

Is smartengeld hetzelfde als schadevergoeding?

Soms is schade na een ongeval niet direct zichtbaar. Denk aan pijn, leed en psychische klachten. De vergoeding voor die schadepost heet smartengeld. Smartengeld is dus een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat jij hebt moeten doorstaan en misschien nog steeds doorstaat vanwege het letsel. Het is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding. Lichamelijk letsel is de bekendste oorzaak waardoor er recht op smartengeld ontstaat. Maar naast lichamelijk letsel kan er ook recht op smartengeld ontstaan bij (alleen) psychisch letsel. Ook shockschade kan recht op een schadevergoeding geven. De wet vermeldt verschillende gronden voor een schadevergoeding bij immateriële schade:

 • Het schenden van de eer of goede naam van het slachtoffer.
 • (Andere) aantasting in de persoon.
 • Aantasting van de nagedachtenis van een overledene.
 • Doelbewust toegebrachte schade.

Het is niet altijd eenvoudig om met succes smartengeld voor letselschade te eisen. En ook het berekenen van het bedrag is lastig. Als Drost Letselschade jouw letselschadezaak behandelt, dan wordt ook jouw smartengeld verhaald op de aansprakelijke partij. Wij hebben de expertise in huis om de hoogte van jouw smartengeld te berekenen.

Heb jij recht op een schadevergoeding? Doe de test!

Voordat je een schadevergoeding voor je letselschade kunt eisen, moet jouw situatie aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je hebt letselschade opgelopen. Is er geen sprake van letselschade, dan kun je natuurlijk ook geen vergoeding voor deze schade claimen.
 • Iemand anders moet verantwoordelijk zijn voor het jou overkomen voorval.
 • Er is sprake van een causaal verband tussen het ongeval en jouw letselschade. De letselschade moet dus een gevolg zijn van het ongeval.

Voldoet jouw situatie aan deze drie voorwaarden? Dan heb je in principe recht op een schadevergoeding. Neem gerust contact met ons op om jouw zaak vrijblijvend en zonder kosten aan ons voor te leggen. Wij helpen je graag en bespreken met jou de mogelijkheden.

Heb jij ook recht op schadevergoeding?

Plan vrijblijvend een afspraak of neem contact met ons op.

Wanneer wordt schadevergoeding uitbetaald?

Zodra jouw letselschadezaak is afgerond, wordt de schadevergoeding uitbetaald. Hoelang het duurt voordat jouw zaak is afgerond en jij jouw schadevergoeding krijgt, is van tevoren niet te zeggen. Heb je ernstige letselschade, dan duurt het vaak langer omdat jouw genezingsproces belangrijk is voor de hoogte van de schadevergoeding. Bij ernstig letsel kan het namelijk best een tijd duren voordat duidelijk is wat de invloed van het letsel is op jouw leven.

Het afwikkelen van letselschade kan dus lange tijd in beslag nemen, maar je hoeft je geen zorgen te maken over geld. Na erkenning van de aansprakelijkheid heb je namelijk recht op een voorschot op de schadevergoeding. Je krijgt dan alvast een deel van je schadevergoeding, zodat je niet in financiële problemen komt. Is de aansprakelijkheid erkend, dan heb je dus al tijdens de behandeling van jouw letselschadezaak recht op adequate bevoorschotting. Daarmee kun je bijvoorbeeld rekeningen betalen.

Belasting en schadevergoeding

Is een letselschade-uitkering een bruto- of netto-uitkering? Dat vragen veel mensen zich af. Het antwoord is dat de uitkering in verband met letselschade een netto-uitkering is. Deze wordt fiscaal dus niet belast als inkomen uit arbeid en onderneming (box 1). Toch kan hierover geen honderd procent zekerheid gegeven worden.

Het komt bijna nooit voor dat men belasting moet betalen over een schadevergoeding op basis van box 1. Maar de Belastingdienst kan achteraf toch van oordeel zijn dat jij, overeenkomstig het tarief van box 1, belasting moet betalen over jouw schade-uitkering. Het deel van je schadevergoeding dat achteraf belast kan worden, is het zogenaamde verlies aan verdienvermogen. Dit noemen we ook wel verlies van arbeidsvermogen. 

Het is daarom erg belangrijk dat een belastinggarantie wordt afgegeven door de verzekeraar die de schade vergoedt. Dit moet gebeuren vóórdat tot eindafwikkeling van de schade wordt overgegaan. Als je voor de afwikkeling van jouw letselschade Drost Letselschade hebt ingeschakeld, dan regelen wij dit voor jou.

Belastinggarantie door verzekeraar

Wat betekent een belastinggarantie precies? Het houdt in dat als jouw letselschade-uitkering – geheel of gedeeltelijk – achteraf toch door de fiscus wordt belast op basis van box 1 (inkomen uit arbeid en onderneming), de verzekeraar de bezwaarprocedure tegen de belastingdienst voor jou voert. En als jij in die procedure in het ongelijk wordt gesteld, dan betaalt de verzekeraar alsnog de verschuldigde belasting.

Je moet je overigens wel houden aan de voorwaarden van de belastinggarantie. Dat betekent onder meer dat je de uitkering niet mag opgeven als inkomen voor box 1. En ook dat je, als je een navordering krijgt van de fiscus, dat direct meldt bij de verzekeraar.

Vermogensgrens

Als door de letselschade-uitkering jouw vermogen boven de vermogensgrens komt, dan word je daarvoor wél belast volgens het tarief van box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Jouw letselschadespecialist van Drost Letselschade heeft voor die ‘belastingschade’ in het kader van de afwikkeling van jouw schade, een compensatie door de verzekeraar bedongen. Die compensatie is in jouw letselschade-uitkering opgenomen.

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800-2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.