U heeft letselschade opgelopen? Wilt u weten wat uw rechten zijn? Wij zoeken na een ongeval voor u uit of  u recht op schadevergoeding heeft. Het antwoord op die vraag hangt namelijk samen met tal van zaken. De aansprakelijkheid, de toedracht, de hoogte van de schade en de aard van uw letsel zijn bijvoorbeeld van belang. Discussie kan ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. U kunt bij ons terecht om uw letselschadevergoeding te berekenen. Bij volledige aansprakelijkheid zijn aan onze dienstverlening voor u, als slachtoffer, geen kosten verbonden.

 

 

Kosteloze hulp en begeleiding

Verwacht u dat u voor onze juridische hulp moet betalen, nog voordat u iets heeft gezien van een schadevergoeding? Dan maakt u een vergissing. Het geven van kosteloos vrijblijvend advies en informatie maakt deel uit van onze dienstverlening. Bij volledige erkenning van aansprakelijkheid is onze hulp voor u als slachtoffer namelijk kosteloos!

Drost Letselschade zorgt voor een optimale schadevergoeding, bijvoorbeeld na een bedrijfsongeval of verkeersongeval. Dankzij onze juridische hulp wordt vastgesteld of u recht heeft op een schadevergoeding of schadeloosstelling. Onze register-experts, letselschadespecialisten, juristen, arbeidsdeskundigen en artsen zijn zeer deskundig op het gebied van letselschade.

Doe hier onze letselschade test!

Als u wilt weten of u recht heeft op een schadevergoeding

Recht op schadevergoeding beoordelen

Uw recht op schadevergoeding heeft te maken met veel zaken. Wij zoeken voor u uit wat de aansprakelijke partij (of de verzekeraar) precies aan u moet vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan de volgende schadeposten:

 • Het eigen risico van de verzekering
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid (kosten voor bijvoorbeeld klusjes in en om het huis die u zelf niet meer kunt doen)
 • Kosten in verband met vervanging kapotte kleding
 • Reiskosten naar therapeuten en artsen
 • Verlies van arbeidsvermogen
 • Studievertraging
 • Juridische bijstand
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Wettelijke rente
 • Aanschafkosten hulpmiddelen die elders niet in aanmerking komen voor vergoeding
 • Extra kosten voor behandelingen in het ziekenhuis
 • Smartengeld