Als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een hondenbeet kun je letsel oplopen. In dergelijke gevallen heb je recht op een schadevergoeding. Door een ongeval kun je namelijk hoge schade lijden, zoals arbeidsongeschiktheid, medische kosten en de behoefte aan huishoudelijke hulp.

Als je letselschade hebt opgelopen door toedoen van een ander, dan heb je meestal recht op een schadevergoeding. Het is daarom belangrijk om de verantwoordelijke partij op tijd aansprakelijk te stellen. Dit hoef jij als slachtoffer niet zelf te doen, een letselschade expert doet dit namens jou. Bij het claimen van een letselschadevergoeding komt er veel op je af en het kan een ingewikkeld en tijdrovend proces zijn. Laat Drost jou helpen, zodat jij aan je herstel kunt werken.

Heb jij ook recht op schadevergoeding?Plan vrijblijvend een afspraak of neem contact met ons op.

Waarom is een schadevergoeding belangrijk?

Een schadevergoeding kan je leven na een ongeval een heel stuk aangenamer maken. Het neemt de pijn en het verdriet natuurlijk niet weg, maar is wel een pleister op de wond. Dankzij een schadevergoeding hoef je je geen zorgen te maken over bijvoorbeeld de extra rekeningen voor medische behandelingen of over de kosten die je nu maakt omdat je kinderen vaker naar de buitenschoolse opvang moeten als gevolg van het jou overkomen voorval. Een schadevergoeding dekt ook de kosten van bijvoorbeeld het inhuren van huishoudelijke hulp omdat je het huishouden niet zelf meer kunt doen, de kosten als gevolg van opgelopen studievertraging en de aanschafkosten van hulpmiddelen die niet vergoed worden.

Soms is letselschade zo ernstig dat iemand tijdelijk, langdurig of zelfs blijvend niet meer kan werken. Geldzorgen liggen dan op de loer, want hoe moet het met de hypotheek? En met de studie voor de kinderen? Of je eigen studie? Wij benadrukken altijd dat jij, als slachtoffer van letselschade, goed voor jezelf moet zorgen en dat je het verdient om een optimale schadevergoeding te krijgen. Zo voorkom je financiële zorgen en kun je, ondanks het letsel, je leven zo goed mogelijk weer oppakken. 

Heb jij letselschade opgelopen? Dan raden wij je aan om snel contact op te nemen met ons als letselschadespecialist, zodat wij je vanaf het begin van dit traject kunnen begeleiden en jouw zorgen weg kunnen nemen.

Heb jij recht op een schadevergoeding?

Je vraagt je wellicht af: ‘Heb ik recht op schadevergoeding?’. Meestal kom je in aanmerking voor een schadevergoeding als je letsel oploopt door een ongeval of voorval waarvoor een ander aansprakelijk is. Denk hierbij aan een verkeersongeval of een hondenbeet.

Voor het eisen van schadevergoeding moet jij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad.
 • De veroorzaker van de onrechtmatige daad is toerekenbaar aan de veroorzaker.
 • Er moet schade zijn.
 • Er moet een causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade zijn.
 • De geschonden norm moet bescherming bieden tegen de veroorzaakte schade (relativiteit).

Het is belangrijk dat jij aan deze voorwaarden voldoet. We snappen dat bovenstaande punten lastig zijn om te begrijpen. Bij Drost Letselschade zijn we gespecialiseerd in letselschade en beschikken we over uitgebreide kennis en ervaring. Een van onze letselschade-experts zal de details van het door jou overkomen ongeval of voorval met je doornemen. Vervolgens zullen onze experts voor jou uitzoeken of het mogelijk is om een letselschadeclaim in te dienen en een schadevergoeding te eisen.

Verschillende situaties

Er zijn tal van scenario’s waarin je letselschade kunt hebben opgelopen door het toedoen van een ander. Zo kan het zijn dat je van achteren bent aangereden door een andere weggebruiker, een whiplash hebt opgelopen en vervolgens inkomsten misloopt. Je wilt dan een schadevergoeding na de aanrijding ontvangen voor het letsel dat je hebt opgelopen. Ben je door een hond gebeten van iemand anders? Het kan zijn dat je medische behandelingen nodig hebt en hierdoor kosten maakt. Je kunt een schadevergoeding claimen.

Ongeacht de specifieke omstandigheden, het is een feit dat je te maken hebt met schade die financiële gevolgen met zich meebrengt. Dan vraag je je vast af wie verantwoordelijk moet worden gehouden voor deze kosten. En dat is degene die verantwoordelijk is voor het ongeval. Als het een verkeersongeval betreft, dan is het de andere weggebruiker. Wanneer het ongeluk op het werk plaatsvond door verwijtbaar handelen, dan is het je werkgever. In het geval van een hondenbeet, stel dan de eigenaar van de hond aansprakelijk. Wat de hoogte van de schadevergoeding zal worden, hangt af van verschillende factoren en dit verschilt per persoon. De letselschade experts van Drost kunnen jou helpen met het verkrijgen van een schadevergoeding waar jij recht op hebt.

Heb jij ook recht op schadevergoeding?Plan vrijblijvend een afspraak of neem contact met ons op.

Is smartengeld hetzelfde als schadevergoeding?

Soms is schade na een ongeval niet direct zichtbaar. Denk aan pijn, leed en psychische klachten. De vergoeding voor die schadepost heet smartengeld. Smartengeld is dus een schadevergoeding voor alle pijn en al het leed dat jij hebt moeten doorstaan en misschien nog steeds doorstaat vanwege het letsel. Het is een zogenaamde immateriële schadevergoeding of emotionele schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Het is niet altijd eenvoudig om met succes smartengeld voor letselschade te eisen. En ook het berekenen van het bedrag is lastig. Als Drost Letselschade jouw letselschadezaak behandelt, dan wordt ook jouw smartengeld verhaald op de aansprakelijke partij. Wij hebben de expertise in huis om de hoogte van jouw smartengeld te berekenen.

Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen?

Het is nooit op voorhand te zeggen hoeveel schadevergoeding je kunt krijgen voor jouw letselschade. Voor elk letselschadeslachtoffer is het bedrag anders, omdat de feitelijke schade als gevolg van het voorval waarbij letselschade werd opgelopen, voor iedereen anders is. 

De hoogte van de schadevergoeding wordt onder meer bepaald door de lichamelijke en psychische beperkingen die zijn ontstaan door het letsel. Voor elk slachtoffer zijn deze beperkingen anders. En daarom zijn ook de financiële gevolgen anders. Denk maar eens aan het verschil tussen enkele maanden niet kunnen werken vanwege het letsel, of volledig arbeidsongeschikt raken. Als er veel inkomen wordt misgelopen, zal de vergoeding voor die schadepost hoog zijn. 

Letselschadebedragen (de vergoeding voor jouw letselschade) bestaan voor een deel uit materiële schade. Dat zijn schadeposten die direct op geld waardeerbaar zijn. Sommige kosten die jij als slachtoffer maakt, kunnen nauwkeurig bijgehouden worden: de kosten voor huishoudelijke hulp, parkeerkosten, medische kosten, etc. Andere kosten zijn lastiger in te schatten, zoals de inkomsten die je misloopt door het letsel. Daarvoor moet in de meeste gevallen door een expert een berekening worden gemaakt.

Het andere deel van de schadevergoeding bestaat uit de immateriële schade; het smartengeld. De impact die het letsel heeft op het leven van jou als slachtoffer speelt een grote rol bij de vaststelling van de hoogte van deze schadepost. 

Voorbeelden van schadeposten die kunnen worden meegenomen bij het berekenen van de schadevergoeding:

 • Het eigen risico van de zorgverzekering
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid (kosten voor bijvoorbeeld klusjes in en om het huis die je zelf niet meer kunt doen)
 • Kosten in verband met vervanging kapotte kleding
 • Reiskosten naar therapeuten en artsen
 • Verlies van arbeidsvermogen
 • Studievertraging
 • Juridische bijstand
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Wettelijke rente
 • Aanschafkosten hulpmiddelen die elders niet in aanmerking komen voor vergoeding
 • Extra kosten voor behandelingen in het ziekenhuis
 • Kosten zonder nut (bijvoorbeeld de lidmaatschapskosten van de sportvereniging, terwijl je door het ongeval niet meer kunt sporten)
 • Smartengeld

Omdat letselschade grote financiële schade tot gevolg kan hebben, is het belangrijk om bij letselschade altijd de hulp in te schakelen van een expert, zoals Drost Letselschade. Wij berekenen voor jou de hoogte van de schadevergoeding en zorgen voor een schaderegeling op maat. Daarmee krijg jij waar je recht op hebt. Met een optimale regeling van de schade worden financiële problemen voorkomen. Het belang daarvan kunnen wij niet genoeg benadrukken. Jouw leed is onze zorg: laat ons je helpen.

Heb jij ook recht op schadevergoeding?Plan vrijblijvend een afspraak of neem contact met ons op.

De letselschade vergoeding bedragen

De hoogte van het smartengeld bij letselschade is afhankelijk van de omvang van het letsel en kan variëren van gering letsel (maximaal € 2.000) tot uitzonderlijk zwaar letsel (minimaal € 76.000). De hoogte van de letselschade vergoeding bedragen is afhankelijk van verschillende aspecten en verschilt per situatie.

Als leidraad hanteert de ANWB Smartengeldgids de volgende criteria en voorbeelden:

 • Smartengeld bij gering letsel: maximaal € 2.000,00.
  Voorbeelden: kleine botbreuken, kneuzingen, lichte hersenschudding.
 • Smartengeld bij licht letsel: € 2.000,00 tot € 3.500,00.
  Voorbeelden: inwendig letsel, gebitschade, (ontsierend) litteken.
 • Smartengeld bij matig letsel: € 3.500,00 tot € 9.000,00.
  Voorbeelden: whiplash, gecompliceerde breuken.
 • Smartengeld bij ernstig letsel: € 9.000,00 tot € 21.000,00.
  Voorbeelden: eenzijdige doofheid, schedelbasisfractuur, ernstig inwendig letsel.
 • Smartengeld bij zwaar letsel: € 21.000,00 tot € 43.000,00.
  Voorbeelden: langdurig bewusteloos of in coma, karakterverandering, verlies van reuk en/of smaak.
 • Smartengeld bij zeer zwaar letsel: € 43.000,00 tot € 76.000,00.
  Voorbeelden: ernstige brandwonden, hoge dwarslaesie, blindheid.
 • Smartengeld bij uitzonderlijk zwaar letsel: minimaal € 76.000,00.
  Voorbeelden: totale dwarslaesie, niet meer of beperkt kunnen communiceren, bijzonder zware brandwonden waardoor zichtbaar ernstig misvormd.

Het is belangrijk om de diensten van een deskundige letselschade-expert in te schakelen, ongeacht de omvang van het letsel. Zo zorgen we ervoor dat je de hoogst mogelijke schadevergoeding ontvangt.

Claim je letselschade vergoeding

Heb jij letselschade opgelopen door een ongeval en is dit de schuld van een ander? Of twijfel je daarover? Neem dan altijd contact op met Drost. Als letselschadespecialist kunnen wij beoordelen of je een schadevergoeding kunt claimen.

Het is belangrijk om dit snel te doen, want als jij inderdaad je letselschade kunt claimen, moet als een van de eerste acties de verantwoordelijke partij aansprakelijk worden gesteld. Voor elk ongeval is er een verjaringstermijn. Is deze termijn verstreken, dan kun je geen schadevergoeding meer claimen.

Zodra je ons als jouw belangenbehartiger inschakelt, zorgen wij ervoor dat de verantwoordelijke partij aansprakelijk wordt gesteld. Wij houden de verjaringstermijn voor je in de gaten. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat jij een schadevergoeding krijgt en niet in financiële problemen komt.

Berekenen

Je wilt graag jouw letselschade berekenen nadat je betrokken bent geraakt bij een ongeval of ander voorval. Het is logisch dat je duidelijkheid wilt over waar je aan toe bent. Je hebt immers niet gevraagd om deze situatie en de onvoorziene kosten die ermee gepaard gaan.

Het berekenen van een schadevergoeding kan zeer complex zijn. Het gaat namelijk niet alleen om de schade die je nu hebt, maar ook om wat je in de toekomst nog kunt verwachten. Een nauwkeurige berekening is essentieel. Zonder die precisie kun je later met financiële problemen te maken krijgen. Het is daarom belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt naar verschillende aspecten, zoals het soort letsel dat je hebt opgelopen, het ongeval of voorval zelf en naar jouw woon- en werksituatie. Al deze elementen hebben invloed op de berekening van je schadevergoeding.

Wanneer wordt schadevergoeding uitbetaald?

Zodra jouw letselschadezaak is afgerond, wordt de schadevergoeding uitbetaald. Hoelang het duurt voordat jouw zaak is afgerond en jij jouw schadevergoeding krijgt, is van tevoren niet te zeggen. Heb je ernstige letselschade, dan duurt het vaak langer omdat jouw genezingsproces belangrijk is voor de hoogte van de schadevergoeding. Bij ernstig letsel kan het namelijk best een tijd duren voordat duidelijk is wat de invloed van het letsel is op jouw leven.

Het afwikkelen van letselschade kan dus lange tijd in beslag nemen, maar je hoeft je geen zorgen te maken over geld. Na erkenning van de aansprakelijkheid heb je namelijk recht op een voorschot op de schadevergoeding. Je krijgt dan alvast een deel van je schadevergoeding, zodat je niet in financiële problemen komt. Is de aansprakelijkheid erkend, dan heb je dus al tijdens de behandeling van jouw letselschadezaak recht op adequate bevoorschotting. Daarmee kun je bijvoorbeeld rekeningen betalen.

Heb jij ook recht op schadevergoeding?Plan vrijblijvend een afspraak of neem contact met ons op.

Belasting en schadevergoeding

Is een letselschade-uitkering een bruto- of netto-uitkering? En is een schadevergoeding belastingvrij? Dat vragen veel mensen zich af. Het antwoord is dat de uitkering in verband met letselschade een netto-uitkering is. Deze wordt fiscaal dus niet belast als inkomen uit arbeid en onderneming (box 1). Toch kan hierover geen honderd procent zekerheid gegeven worden. Het komt bijna nooit voor dat men belasting moet betalen over een schadevergoeding op basis van box 1. Maar de Belastingdienst kan achteraf toch van oordeel zijn dat jij, overeenkomstig het tarief van box 1, belasting moet betalen over jouw schade-uitkering. Het deel van je schadevergoeding dat achteraf belast kan worden, is het zogenaamde verlies aan verdienvermogen. Dit noemen we ook wel verlies van arbeidsvermogen. Het is daarom erg belangrijk dat een belastinggarantie wordt afgegeven door de verzekeraar die de schade vergoedt. Dit moet gebeuren vóórdat tot eindafwikkeling van de schade wordt overgegaan. Als je voor de afwikkeling van jouw letselschade Drost Letselschade hebt ingeschakeld, dan regelen wij dit voor jou.

Belastinggarantie door verzekeraar

Wat betekent een belastinggarantie precies? Het houdt in dat als jouw letselschade-uitkering – geheel of gedeeltelijk – achteraf toch door de fiscus wordt belast op basis van box 1 (inkomen uit arbeid en onderneming), de verzekeraar de bezwaarprocedure tegen de belastingdienst voor jou voert. En als jij in die procedure in het ongelijk wordt gesteld, dan betaalt de verzekeraar alsnog de verschuldigde belasting.

Je moet je overigens wel houden aan de voorwaarden van de belastinggarantie. Dat betekent onder meer dat je de uitkering niet mag opgeven als inkomen voor box 1. En ook dat je, als je een navordering krijgt van de fiscus, dat direct meldt bij de verzekeraar.

Vermogensgrens

Als door de letselschade-uitkering jouw vermogen boven de vermogensgrens komt, dan word je daarvoor wél belast volgens het tarief van box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Jouw letselschadespecialist van Drost Letselschade heeft voor die ‘belastingschade’ in het kader van de afwikkeling van jouw schade, een compensatie door de verzekeraar bedongen. Die compensatie is in jouw letselschade-uitkering opgenomen.

Veelgestelde vragen

Wat valt onder schadevergoeding?

Welke schadeposten worden vergoed nadat je slachtoffer bent geworden van een voorval met letselschade tot gevolg? Denk in de eerste plaats aan de kosten die je hebt gemaakt om herstel van de geleden schade te bewerkstelligen. Zoals medische kosten (die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden), kosten van herstel van kapotte kleding of een door het voorval kapot geraakt vervoersmiddel. Maar denk ook aan schadeposten als gederfde inkomsten of studievertraging. Dit soort schadeposten wordt ook wel aangeduid als ‘materiële schade’. Dat is schade die direct op geld waardeerbaar is.

Bij letselschade heb je vaak ook recht op een vergoeding voor de door het voorval geleden immateriële schade. Een vergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Het is een vergoeding voor geleden pijn, verdriet of verminderde levensvreugde. Deze schade is niet direct op geld waardeerbaar.

Om aanspraak te maken op een schadevergoeding moet de veroorzaker van het ongeval of voorval aansprakelijk gesteld worden. Schakel daarvoor een ervaren letselschade expert in van Drost Letselschade, want het behandelen en afwikkelen van een letselschadezaak kan een ingewikkeld en langdurig proces zijn. Overigens is het inschakelen van een deskundige voor de behandeling van jouw letselschadezaak sowieso verstandig. Want als leek heb je waarschijnlijk niet voldoende verstand van zaken om jouw schade goed af te wikkelen. Een expert van Drost heeft die kennis en kunde wel in huis en treedt graag op als jouw belangenbehartiger. Zo weet je zeker dat je de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt. En ondertussen kun jij je op jouw herstel richten. Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Welke kosten claimen bij letselschade?

Heb je letselschade opgelopen waarvoor een ander aansprakelijk is? Dan heb je in principe recht op een vergoeding van de door jou geleden en te lijden schade. Denk daarbij aan het claimen van kosten voor schade als gevolg van het ongeval aan jouw bezittingen, medische kosten, reiskosten, huishoudelijke hulp, en verlies van inkomen of studievertraging. Het is belangrijk om deze kosten goed in kaart te laten brengen door een letselschade expert van Drost Letselschade, zodat ze meegenomen kunnen worden in de letselschadeclaim. Bewaar alle bonnetjes in verband met als gevolg van het opgelopen letsel gemaakte kosten goed. Want je zult natuurlijk wel moeten bewijzen dat je de geclaimde schade daadwerkelijk hebt geleden. Jouw letselschade specialist van Drost maakt zich hard voor een optimale letselschadevergoeding. Informeer vandaag nog naar wat wij voor jou kunnen betekenen.

Hoe bereken je letselschade?

Bij het berekenen van letselschade spelen factoren als de ernst van het letsel, de lichamelijke beperkingen en de duur van het herstel een belangrijke rol. Ook de leeftijd van het slachtoffer is van invloed. Meestal heb je ook recht op een vergoeding van smartengeld. Dat is een vergoeding voor geleden pijn, verdriet en verminderde levensvreugde. Smartengeld is hetzelfde als immateriële schadevergoeding.

Het is verstandig om een letselschadespecialist van Drost Letselschade in te schakelen voor de behandeling van jouw letselschadezaak. Als leek heb je hiervan waarschijnlijk te weinig kennis. De experts van Drost hebben alle expertise in huis om jouw schade optimaal af te wikkelen en gaan graag voor je aan de slag. Na de aansprakelijkstelling en de inventarisatie van de verschillende schadeposten wordt een nauwkeurige berekening van jouw schade gemaakt.

Is een ander aansprakelijk voor het jou overkomen ongeval? Dan zijn aan onze dienstverlening voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden. Die verhalen wij dan namelijk op de aansprakelijke partij.

Hoeveel belasting betaal je over een schadevergoeding?

Over een letselschade vergoeding hoef je meestal geen belasting te betalen. Het is namelijk een netto bedrag waarover geen inkomstenbelasting verschuldigd is. Toch kan hierover geen honderd procent zekerheid worden gegeven. De Belastingdienst kan de letselschade uitkering namelijk anders beoordelen. Een letselschade-expert van Drost Letselschade zorgt ervoor dat voor dit soort situaties een belastinggarantie wordt afgegeven door de verzekeraar.

Heb ik recht op een schadevergoeding?

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad, die toerekenbaar is aan de dader. Daarnaast moet er aantoonbare schade zijn geleden en moet er een oorzakelijk verband bestaan tussen de daad en de schade.

We snappen dat dit allemaal ingewikkeld klinkt. Is een ander schuldig aan het jou overkomen ongeval? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend eerste advies. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen voor jouw letselschade.

Als een ander aansprakelijk is voor jouw letselschade kun je, zonder dat daaraan voor jouw als slachtoffer kosten verbonden zijn, een letselschade-expert van Drost Letselschade voor de behandeling van jouw schadeclaim inschakelen. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de kosten van onze dienstverlening namelijk te verhalen op de aansprakelijke partij (of diens verzekeraar). 

Hoe lang kan je een schade claimen?

De termijn om schade te claimen is vijf jaar vanaf het moment dat je bekend bent met de schade en met de voor die schade aansprakelijke partij. Let op: voor het indienen van een claim bij een verzekeraar is die termijn beperkt tot 3 jaar.

Het is van belang om na een ongeval met letselschade tot gevolg zo snel mogelijk actie te ondernemen om de aansprakelijkheid vast te laten stellen en de schade te claimen. Schakel daarvoor een letselschade expert in van Drost Letselschade. Dan weet je zeker dat je de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt. Het voorkomt ook dat je door overschrijding van geldende termijnen geen aanspraak meer kunt maken op vergoeding van de geleden schade. Is een schadeclaim eenmaal verjaard, dan kun je jouw recht op schadevergoeding juridisch niet meer afdwingen.

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800-2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.