Wist je dat de Schadeverzekering inzittenden (SVI) de volledige letselschade dekt van zowel de bestuurder als de inzittenden, ongeacht of het auto-ongeval nu wel of niet de eigen schuld van de bestuurder was?

In onze letselschadepraktijk merken we dat veel mensen hiervan niet op de hoogte zijn. Over het algemeen is de Schadeverzekering inzittenden een onbekend onderwerp. Graag geven we daarom een toelichting op deze verzekering.

Schadeverzekering inzittenden: vergoeding voor alle inzittende(n)

De Schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de schade van de bestuurder én inzittende(n) van een auto na een ongeval. Dit geldt dus ook voor de letselschade. De verzekeraar kijkt daarbij niet naar wie er schuldig is aan het ongeval en dus kunnen inzittenden en de bestuurder er 100% zeker van zijn dat ze hun (materiële en immateriële) schade vergoed krijgen.

Ook dekt de SVI meest van tijd de kosten van rechtsbijstand buiten rechte (de kosten van rechtsbijstand zolang er niet wordt geprocedeerd) door een letselschade-expert. De inschakeling van Drost Letselschade kost je in een dergelijk geval dan helemaal niets. Wij zoeken graag voor je uit wat voor jou de mogelijkheden zijn om jouw schade te claimen. Neem dus gerust contact met ons op voor een eerste kosteloos advies.

Verkeersongeval

Schadeverzekering inzittenden, een must!

Voor werkgevers is de SVI een absolute must. Hiermee wordt namelijk de schade gedekt van werknemers die tijdens de uitoefening van hun werk en/of tijdens woon-werkverkeer een ongeval krijgen door eigen schuld. De werkgever is voor een dergelijke schade in beginsel aansprakelijk. Wanneer hiervoor geen SVI-verzekering is afgesloten, kunnen de kosten voor de werkgever enorm oplopen.

Voor de duidelijkheid: de schade aan het voertuig zelf valt niet onder de SVI, maar wordt gedekt door de (beperkte) cascoverzekering of, als er sprake is van een ongeval buiten de schuld van de bestuurder, door de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

werkgeversaansprakelijkheidDe Hoge Raad over werkgeversaansprakelijkheid

Drost Letselschade procedeerde in 2008 tot aan de Hoge Raad voor een taxichauffeur die tijdens de uitoefening van zijn werk door een trein werd aangereden. In het kader van de werkgeversaansprakelijkheid oordeelde de Hoge Raad bij arrest van 1 februari 2008 het navolgende:

“De aan het gemotoriseerde verkeer verbonden, door velen met grote regelmaat gelopen, risico’s van ongevallen hebben mettertijd geleid tot een goede verzekerbaarheid van deze risico’s tegen betaalbare premies. In het licht hiervan moet, in het verlengde van hetgeen is overwogen in de arresten van 2001 en 2002, worden geoordeeld dat de werkgever uit hoofde van zijn verplichting zich als een goed werkgever te gedragen, gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval.”

Ongevallen Verzekering

De Schadeverzekering inzittenden is iets anders dan de alom bekende Ongevallen Verzekering voor Inzittenden (OVI). Bij deze verzekering wordt de schadevergoeding alleen uitgekeerd wanneer er sprake is van blijvend letsel of overlijden van een inzittende. Bovendien verschilt het per polis of de bestuurder ook als inzittende meeverzekerd is.

De OVI keert alleen uit op basis van een verzekerde som (meestal een laag percentage daarvan), terwijl op basis van de SVI de daadwerkelijke schade vergoed wordt.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op