Laat dé specialist de intake letselschade doen
Als na ons vrijblijvende advies blijkt dat je in principe recht hebt op een schadevergoeding en je besluit jouw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met een letselschadespecialist van Drost Letselschade. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij je thuis plaats. Hiermee krijgt de ingeschakelde expert namelijk een goed beeld van jouw leefomgeving en van de beperkingen waar je, als gevolg van het opgelopen letsel, in het dagelijks leven tegenaan loopt.

Recht op een belangenbehartiger

Voor jou als slachtoffer van letselschade is het goed te weten, dat de wet je de mogelijkheid biedt een belangenbehartiger voor de afwikkeling van jouw schade in te schakelen en dat de hieraan verbonden kosten als onderdeel van deze schade op de aansprakelijke partij worden verhaald.

Tijdens het intakegesprek zal de expert van Drost Letselschade allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen je is overkomen en de gevolgen daarvan. Er zal dan onder meer worden gesproken over de volgende onderwerpen:

  • de toedracht van het ongeval/het voorval;
  • de aansprakelijkheid;
  • de gegevens van de voor jouw schade aansprakelijke partij;
  • het opgelopen letsel (diagnose, medische behandeling, beperkingen etc.);
  • (indien van toepassing) jouw werk;
  • de taken in en om het huis;
  • de materiële schade (alle kosten en schade die je zonder het incident niet gehad zou hebben, zoals bijvoorbeeld verlies van jouw verdienvermogen omdat je jouw werk geheel of gedeeltelijk niet meer kunt doen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan de extra kosten die je moet maken omdat je het werk in en om jouw huis niet meer zelf kunt doen);
  • de immateriële schade (ook wel ‘smartengeld’ genoemd);
  • het plan van aanpak/de verdere procedure.

Jouw belangenbehartiger van Drost Letselschade maakt een verslag van het intakegesprek.

Meer weten?

Meer weten over wat Drost Letselschade voor jou kan betekenen? Is een ander aansprakelijk is voor jouw schade? Dan pakken wij de schaderegeling graag voor je op. De kosten van onze dienstverlening komen daarbij voor rekening van de aansprakelijke partij. Bel ons voor gratis advies op 0800 – 2490300, stuur een e-mail naar: [email protected], of vul het contactformulier in op deze site.