Laat dé specialist de intake letselschade doen
Als na ons vrijblijvende advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en u besluit uw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met een letselschadespecialist van Drost Letselschade. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats.

Recht op een belangenbehartiger

Voor u als slachtoffer van letselschade is het goed te weten, dat de wet u de mogelijkheid biedt een belangenbehartiger voor de afwikkeling van uw schade in te schakelen en dat de hieraan verbonden kosten als onderdeel van uw schade op de aansprakelijke partij worden verhaald.

Tijdens het intakegesprek zal de expert van Drost Letselschade u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en de gevolgen daarvan. Er zal dan onder meer worden gesproken over de volgende onderwerpen:

  • de toedracht van het ongeval/het voorval;
  • de aansprakelijkheid;
  • de gegevens van de voor uw schade aansprakelijke partij;
  • het opgelopen letsel (diagnose, medische behandeling, beperkingen etc);
  • (indien van toepassing) uw werk;
  • de taken in en om het huis;
  • de materiële schade (alle kosten en schade die u zonder het incident niet gehad zou hebben, zoals bijvoorbeeld verlies van uw verdienvermogen omdat u uw werk geheel of gedeeltelijk niet meer kunt doen. Maar u kunt bijvoorbeeld ook denken aan de extra kosten die u moet maken omdat u het werk in en om uw huis niet meer zelf kunt doen);
  • de immateriële schade (ook wel ‘smartengeld’ genoemd);
  • het plan van aanpak/de verdere procedure.

Uw belangenbehartiger van Drost Letselschade maakt een verslag van het intakegesprek en dat verslag wordt aan u toegezonden ter kennisname/correctie.

Meer weten?

Meer weten over wat Drost Letselschade voor u kan betekenen? Als blijkt dat een ander aansprakelijk is voor uw schade, kan Drost uw schade regelen. Bel ons voor gratis advies op 0800 – 2490300, stuur een e-mail naar: info@drost.nl, of vul het contactformulier in op deze site.