Na een ongeval komt er veel op u af. Natuurlijk bent u op zoek naar hulp, begrip en naar deskundig advies. Het is logisch dat u gedegen ondersteuning wilt, toegespitst op de situatie waarin u zit. Persoonlijk dus. Betrouwbaar ook. En uiteraard doelgericht. Met minder nemen wij van Drost Letselschade dan ook geen genoegen. Met onze werkwijze bieden wij u een optimale begeleiding bij het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij.

 

Op deze pagina geven wij u algemene informatie over het verloop van een letselschadezaak en onze werkwijze. Ook geven wij u een toelichting op een aantal bijzondere schadecomponenten. Drost Letselschade staat garant voor een schadeafwikkeling op maat. Onze letselschadedeskundigen zijn persoonlijk bij u betrokken en behandelen uw zaak vertrouwelijk.
Onze werkwijze

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor professionele juridische hulp bij letselschade. Als een ander aansprakelijk is voor uw letsel, zijn voor u als slachtoffer geen kosten verbonden aan onze dienstverlening.
Een van onze letselschade-experts zal bij een eerste contact u een vrijblijvend advies geven over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor uw letselschade.

Lees hier meer over een vrijblijvend eerste advies bij ons en informeer naar de mogelijkheden voor het krijgen van een letselschadevergoeding.

De intake

Als u mogelijk recht heeft op een letselschadevergoeding en u besluit Drost Letselschade in te schakelen als uw belangenbehartiger, dan wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Daarbij zal onze letselschade-expert het u overkomen ongeval of voorval en de gevolgen daarvan uitvoerig met u bespreken.

Lees verder over ons intakegesprek met u.

Aansprakelijkstelling en bevoorschotting

Na het intakegesprek zal de expert in principe de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Daarbij wordt meteen ook gevraagd om - bij erkenning van de aansprakelijkheid - aan u alvast een voorschot op de schadevergoeding te betalen.
 
Lees hier meer informatie over de aansprakelijkstelling via ons.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

Na erkenning van de aansprakelijkheid zal de expert uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart brengen. Naast het verzamelen van alle informatie over uw materiële en immateriële schade, zal de expert meestal ook medisch advies inwinnen.
 
Lees verder over onze dossierbehandeling voor u.

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Voor een volledige afwikkeling van uw schade moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld.
Uw belangenbehartiger van Drost Letselschade zal met u bespreken hoe de schade volgens hem of haar zou moeten worden afgewikkeld.

Lees meer over het vaststellen van de schadevergoeding voor u.

De eindafwikkeling

In overleg met u wordt een regelingsvoorstel opgesteld. Dit wordt dan aan de aansprakelijke verzekeraar voorgelegd. Het is ook mogelijk dat de verzekeraar met een dergelijk voorstel komt. Zodra met de tegenpartij overeenstemming over de afwikkeling van uw letselschade is bereikt, wordt uw zaak verder afgewikkeld. In de meeste gevallen gebeurt dat met een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Nadat beide partijen deze hebben ondertekend, wordt de slotbetaling aan u voldaan.
 
Hier vindt u meer informatie over de eindafwikkeling van uw zaak.

Aandachtspunten in onze werkwijze

Ook de volgende aandachtspunten mogen tijdens uw letselschadezaak niet vergeten worden:

Waarom Drost Letselschade?

Diverse personen en instanties houden zich bezig met het verhalen van letselschade. Toch weten wij dat u bij ons in de beste handen bent. Waarom? Niet alleen vanwege onze betrouwbare en gedegen werkwijze. Ook omdat Drost Letselschade zich onderscheidt door:

  • Ondertekenaar te zijn van de Gedragscode Behandeling Letselschade van De Letselschade Raad
  • Register-Experts personenschade die lid zijn van het NIVRE (NIVRE-Experts personenschade)
  • Een eigen team van medisch specialisten
  • Rechtskundige adviseurs die lid zijn van de NVRA
  • Schaderegelaars die lid zijn van het NIS
  • Het keurmerk van De Letselschade Raad te dragen

Wilt u meer informatie? Bel ons gratis op 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.