Na een ongeval (of ander voorval met letselschade tot gevolg) komt er veel op je af. Natuurlijk ben je op zoek naar hulp, begrip en naar deskundig advies. Het is logisch dat je gedegen ondersteuning wilt, toegespitst op de situatie waarin je zit. Persoonlijk dus. Betrouwbaar ook. En uiteraard doelgericht. Met minder nemen wij van Drost Letselschade dan ook geen genoegen. Met onze werkwijze bieden wij je een optimale begeleiding bij het verhalen van jouw schade op de aansprakelijke partij.

 

Op deze pagina geven wij algemene informatie over het verloop van een letselschadezaak en onze werkwijze. Ook geven wij een toelichting op een aantal bijzondere schadecomponenten. Drost Letselschade staat garant voor een schadeafwikkeling op maat. Onze letselschadedeskundigen zijn persoonlijk bij je betrokken en behandelen jouw zaak vertrouwelijk.
Onze werkwijze

 

 

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kun je terecht voor professionele juridische hulp bij letselschade. Als een ander aansprakelijk is voor jouw letsel, zijn voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden aan onze dienstverlening.
Een van onze letselschade-experts zal bij een eerste contact een vrijblijvend en kosteloos advies geven over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor jouw letselschade.

Lees hier meer over een vrijblijvend eerste advies bij ons en informeer naar de mogelijkheden voor het krijgen van een letselschadevergoeding.

De intake

Als je mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding en besluit Drost Letselschade in te schakelen als jouw belangenbehartiger, dan wordt met jou een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Daarbij zal onze letselschade-expert het jou overkomen ongeval of voorval en de gevolgen daarvan uitvoerig met je bespreken.

Lees verder over ons intakegesprek met u.

Aansprakelijkstelling en bevoorschotting

Na het intakegesprek zal de expert in principe de tegenpartij aansprakelijk stellen voor jouw letselschade. Daarbij wordt meteen ook gevraagd om - bij erkenning van de aansprakelijkheid - aan jou alvast een voorschot op de schadevergoeding te betalen.
 
Lees hier meer informatie over de aansprakelijkstelling via ons.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

Na erkenning van de aansprakelijkheid zal de expert jouw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart brengen. Naast het verzamelen van alle informatie over jouw materiële en immateriële schade, zal de expert meestal ook medisch advies inwinnen.
 
Lees verder over onze dossierbehandeling voor u.

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Voor een definitieve afwikkeling van jouw schade moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld (een vergoeding voor immateriële schade) worden vastgesteld.
Jouw belangenbehartiger van Drost Letselschade zal met jou bespreken hoe de schade volgens hem of haar zou moeten worden afgewikkeld.

Lees meer over het vaststellen van de schadevergoeding voor u.

De eindafwikkeling

In overleg met jou wordt een regelingsvoorstel opgesteld. Dit wordt dan aan de aansprakelijke verzekeraar voorgelegd. Het is ook mogelijk dat de verzekeraar met een dergelijk voorstel komt. Een definitieve schaderegeling is pas mogelijk als er een medische eindtoestand is bereikt. Zodra er sprake is van een medische eindtoestand en er met de tegenpartij overeenstemming over de afwikkeling van jouw letselschade is bereikt, wordt jouw zaak definitief afgewikkeld. In de meeste gevallen gebeurt dat met een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Nadat beide partijen deze hebben ondertekend, wordt de slotbetaling aan jou voldaan.
 
Hier vind je meer informatie over de eindafwikkeling van jouw zaak.

Aandachtspunten in onze werkwijze

Ook de volgende aandachtspunten mogen tijdens jouw letselschadezaak niet vergeten worden:

Waarom Drost Letselschade?

Diverse personen en instanties houden zich bezig met het verhalen van letselschade. Met de keuze voor een belangenbehartiger van Drost verzeker je je van een optimaal resultaat in jouw letselschadezaak. Drost staat garant voor een betrouwbare en gedegen werkwijze en onderscheidt zich door:

  • Ondertekenaar te zijn van de Gedragscode Behandeling Letselschade van De Letselschade Raad
  • Register-Experts personenschade die lid zijn van het NIVRE (NIVRE-Experts personenschade)
  • Een eigen team van medisch specialisten
  • Rechtskundige adviseurs die lid zijn van de NVRA
  • Schaderegelaars die lid zijn van het NIS
  • Het Nationaal Keurmerk Letselschade van De Letselschade Raad te mogen dragen

Wil je meer informatie? Bel ons gratis op 0800-2490300, stuur een e-mail naar [email protected] of vul het contactformulier in.