Letselschade en ongevallenverzekering
Hebt u een ongeval gehad waarbij u ook letselschade hebt opgelopen? En is door u (of uw werkgever) een ongevallenverzekering en/of een ‘ongevallen inzittende verzekering‘ afgesloten? Dan is het zaak dat u bij die verzekeraar zo snel mogelijk zelf melding maakt van het u overkomen ongeval. Daarbij kunt u dan melden, dat ons kantoor uw verdere belangen voor wat betreft het door u opgelopen letsel behartigt.

Geen relatie schade en uitkering

De verzekeraar van de ongevallen- en/of ‘ongevallen inzittende verzekering’ (dat kan voor motorrijders ook een ‘ongevallen opzittende verzekering’ zijn) kan dan (tegen betaling) informatie over het ongeval bij ons kantoor opvragen. Daar moet u overigens van tevoren wèl schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Zonder uw instemming verstrekken wij uiteraard geen inlichtingen. De bedragen die uit hoofde van een ongevallenverzekering en/of ‘ongevallen inzittende verzekering’ kunnen worden uitgekeerd, zijn vooraf in de polis overeengekomen. Bij die verzekering bestaat er geen relatie tussen het bij schade uit te keren bedrag en de werkelijk door u geleden schade.

OngevallenverzekeringOngevallenverzekering: definitie ongeval

De definitie van een ongeval is uniform door verzekeraars vastgesteld als “een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, of zijn of haar dood.”

Werkelijke schade

Een ongevallenverzekering is een sommenverzekering die tot doel heeft een uitkering te verstrekken indien de verzekerde een ongeval overkomt. Er kan een uitkering worden verstrekt bij met name blijvende invaliditeit en overlijden. Omdat het een sommenverzekering is dekt het in zijn algemeenheid niet de werkelijke schade.

Voor het verhalen van de werkelijk door u geleden schade hebt u de hulp van een letselschadespecialist nodig. De specialisten van Drost Letselschade zijn u graag van dienst. Na een ongeval is dat in de regel kosteloos, omdat onze kosten verhaald worden op de tegenpartij. Wij nemen u alle werk uit handen, zodat u zich op uw herstel kunt richten. En dat is wel zo prettig, want dat u letselschade hebt opgelopen, is al vervelend genoeg!

Meer weten?

Welke oorzaak uw letselschade ook heeft, wij helpen u verder. En na een ongeval doen wij dat als regel kosteloos. Wilt u weten wat Drost Letselschade voor u kan betekenen? Bel ons voor gratis en vrijblijvend advies op 0800 – 2490300, stuur een e-mail naar: [email protected], of vul het contactformulier in op deze site. Dan weet u snel waar u aan toe bent!