Een Ongevallen Inzittenden Verzekering (OIV) is een aanvullende verzekering, die kan worden afgesloten bij een autoverzekering. Deze verzekering is niet wettelijk verplicht. De bedragen die uit hoofde van de Ongevallen Inzittenden Verzekering kunnen worden uitgekeerd, zijn vooraf in de polis overeengekomen. Er bestaat dan ook geen relatie tussen het uit te keren bedrag en de werkelijk geleden schade. De dekking op grond van deze polis geldt wanneer de inzittenden zich in de auto bevinden, maar bijvoorbeeld ook tijdens het in- en uitstappen of tijdens het verrichten van noodreparaties onderweg.

 

Onafhankelijk van schuldvraag

De uitkering uit hoofde van de OVI (voor motorrijders: Ongevallen Opzittenden Verzekering) is onafhankelijk van de schuldvraag.

inzittendenverzekeringHeeft een verkeersongeval voor u als inzittende geleid tot blijvende invaliditeit? Of heeft een verkeersongeval geleid tot overlijden van een inzittende? Dan is het zaak om na te gaan of de bestuurder wellicht een Ongevallen Inzittenden Verzekering had afgesloten. Bij invaliditeit geeft een dergelijke verzekering recht op een uitkering. Die uitkering is het percentage blijvende invaliditeit maal de verzekerde som. Als de verzekerde som voor blijvende invaliditeit € 100.000,- is en het percentage blijvende invaliditeit bijvoorbeeld 3%, dan bedraagt de uitkering € 3.000,-. Bij overlijden wordt de voor overlijden overeengekomen verzekerde som uitgekeerd.

 

Inzittendenverzekering

Of de bestuurder op grond van de afgesloten Ongevallen Inzittenden Verzekering ook recht heeft op een uitkering, is daarnaast afhankelijk van de polisvoorwaarden waaronder de verzekering is afgesloten. De OVI moet niet verward worden met de Schadeverzekering Inzittenden (de SVI). Uit hoofde van die verzekering wordt namelijk de volledige letselschade (materieel, immaterieel én de kosten van rechtsbijstand) van zowel de bestuurder, als de inzittende(n) vergoed.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op