Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval? En is een andere partij aansprakelijk? Dan biedt Drost Letselschade u kosteloze hulp bij letselschade na een ongeval. Drost verzorgt voor u het hele letselschadetraject. Dus vanaf de aansprakelijkstelling tot en met de daadwerkelijke afwikkeling van uw schade. Schakel na een ongeval een expert van ons kantoor in voor juridische bijstand. Daarmee verzekert u zich van een optimale belangenbehartiging voor het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij.

We weten dat een schadevergoeding de gevolgen van uw schade nooit helemaal weg kan nemen. Maar een vergoeding kan wel helpen om de gevolgen van een ongeval draaglijker te maken. Hierdoor kan er een last van uw schouders vallen. Met Drost bent u verzekerd van de juiste ondersteuning bij letselschade én een optimale schadevergoeding.

Drost behartigt uw belangen bij letselschade door:

 • onderzoek te doen naar de toedracht van het voorval waarbij de schade is ontstaan
 • beantwoording van de schuldvraag
 • aansprakelijkstelling van de tegenpartij
 • regeling van materiële schade en immateriële schade (smartengeld)
 • het maken van schadeberekeningen
 • medische advisering door een team van eigen artsen
 • dienstverlening op het gebied van arbeidsdeskundige vraagstukken

Optimale dienstverlening

Is een andere partij aansprakelijk voor het u overkomen ongeval? Dan zijn de kosten van onze dienstverlening niet voor u. Wij brengen deze namelijk in rekening bij de voor uw schade aansprakelijke partij. De aansprakelijke partij is namelijk verplicht ook de redelijke kosten van rechtsbijstand te vergoeden. Dat is in de wet zo geregeld. Ook kunt u bij ons terecht voor een kosteloos vrijblijvend advies en informatie over uw letselschadezaak. Bij erkenning van aansprakelijkheid is onze hulp voor u als slachtoffer kosteloos!

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op

Vergoeding letselschade

Wij zijn al bijna dertig jaar de betrouwbare en deskundige begeleider van slachtoffers met letsel van (verkeers)ongelukken. Daarom bieden wij u kosteloze hulp: we helpen u graag met het afwikkelen van juridische zaken en het regelen van een schadevergoeding. Onze betrouwbare en gespecialiseerde hulp krijgt u gratis: de kosten hiervan verhalen wij op de aansprakelijke partij. Een letselschaderegeling kan bestaan uit de vergoeding van bijvoorbeeld de volgende posten:

 • smartengeld
 • reiskosten naar artsen en therapeuten
 • verlies van arbeidsvermogen
 • kosten van huishoudelijke hulp
 • verlies aan zelfwerkzaamheid (de kosten van bijvoorbeeld een tuinman)
 • de extra aanschafkosten van kleding
 • extra kosten die u moet maken tijdens een opname in het ziekenhuis
 • aanschaf van hulpmiddelen die niet elders voor vergoeding in aanmerking komen
 • eigen risico van uw verzekering
 • juridische bijstand
 • wettelijke rente

Veelgestelde vragen over hulp bij letselschade

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent ‘letsel’ een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord ‘letselschade’ als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. Is iemand anders dan uzelf aansprakelijk voor uw letselschade? Dan zijn aan onze dienstverlening met betrekking tot het verhalen van uw letselschade voor u als slachtoffer geen kosten verbonden.

Waarom kan Drost Letselschade mij het beste helpen bij letselschade?

Heeft u letselschade opgelopen door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout en zoekt u een letselschadespecialist die voor u de schadeclaim kan indienen?

Bij Drost Letselschade is uw zaak in goede handen: het kantoor heeft 35 jaar ervaring. Drost Letselschade heeft het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Dat betekent dat wij betrouwbaar zijn en kwaliteit bieden. Wij doen alles om slachtoffers zo goed mogelijk te helpen. En wat we doen, doen we goed: Drost Letselschade heeft een succespercentage van 98 procent!

Daar komt bij dat de hulp die Drost Letselschade biedt, voor letselschade-slachtoffers van een ongeval kosteloos is als een ander aansprakelijk is voor het ongeluk en de aansprakelijkheid erkent. In dat geval moet deze persoon of partij namelijk ook de kosten van Drost Letselschade betalen. Dat is zo in de wet bepaald.

Als slachtoffer betaalt u bij erkenning van aansprakelijkheid dus niets.

Klanten van Drost Letselschade zijn heel tevreden over het persoonlijke contact en de goede communicatie; u voelt zich bij Drost Letselschade gehoord.

Onze medewerkers, die aangesloten zijn bij een branche- of beroepsvereniging, weten precies wat ze moeten doen om voor u de beste schadevergoeding te krijgen. Daarnaast maakt Drost Letselschade gebruik van een aan het kantoor gelieerd medisch adviesbureau en vaste arbeidsdeskundigen. Dat Drost Letselschade zo succesvol is, is niet vreemd. Er wordt gewerkt vanuit het hart, wij voelen mee met slachtoffers.

En dat laatste komt weer doordat het bedrijf is opgericht door een ervaringsdeskundige. Yme Drost vocht lang geleden zelf voor zijn eigen letselschadezaak. Hij won deze en besloot daarna anderen te helpen bij het krijgen van een passende schadevergoeding. Hij specialiseerde zich in het vak en heeft, met zijn medewerkers, inmiddels talloze slachtoffers zoals u geholpen.

Wat is het verschil tussen een letselschadespecialist en een letselschade-advocaat?

Een letselschadespecialist is een expert in het behandelen van letselschadezaken. Letselschadespecialisten zorgen ervoor dat slachtoffers een optimale schadevergoeding voor hun letselschade krijgen. Dit doen ze door de veroorzaker van de schade aansprakelijk te stellen en de hoogte van de schadeposten te berekenen. Vervolgens wordt met de aansprakelijke partij (in de praktijk is dat meestal de verzekeraar van die partij) onderhandeld over de afwikkeling van de schade. Als partijen er onderling uit komen, en dat is vrijwel altijd het geval, dan wordt de schadevergoeding uitgekeerd aan het letselschadeslachtoffer.

Bij Drost Letselschade werken meerdere letselschade-experts. We noemen ze ook wel juristen. De meesten zijn NIVRE Register-Expert Personenschade; een titel waardoor u zeker weet dat ze professioneel en deskundig zijn, en de juiste opleiding hebben gevolgd. Een letselschade-advocaat doet in grote lijnen hetzelfde als een letselschadespecialist. Een verschil is dat een letselschade-advocaat altijd mag procederen als een letselschadezaak voor de rechter komt. Juristen mogen alleen procederen bij de Kantonrechter. Komt het financiële belang van de zaak boven een bepaald bedrag? Dan is de Kantonrechter niet meer bevoegd en moet de zaak voor de Rechtbank dienen. Daarvoor moet dan een advocaat worden ingeschakeld.

Gelukkig komt het zelden voor dat procederen nodig is: de meeste letselschadezaken worden afgehandeld zonder dat een rechter eraan te pas komt. Voor de zeldzame keren dat procederen wél nodig is en er een advocaat ingeschakeld moet worden, werkt Drost Letselschade samen met zeer ervaren en betrouwbare letselschade-advocaten.

Een ander verschil is dat een letselschade-specialist kosteloos voor u mag werken. Een advocaat mag dit niet; dat is zo in de wet geregeld. Een letselschade-advocaat zal dus altijd een vergoeding vragen voor de rechtshulp. Als het mogelijk is, worden deze kosten verhaald op de aansprakelijke partij, maar lukt dit niet, dan komen die kosten voor uw rekening en betaalt u het uurtarief van de letselschade-advocaat. Een letselschade-advocaat mag ook werken op basis van ‘no cure, no pay’. Dit is een aan het resultaat gerelateerde beloningsafspraak. Bij dit principe betaalt het slachtoffer, als de zaak succesvol wordt geregeld, een vooraf overeengekomen percentage van zijn schade-uitkering als vergoeding aan zijn belangenbehartiger. Als de zaak niet succesvol wordt geregeld, dan betaalt het slachtoffer niets. Dat lijkt fair, maar het ligt wat ingewikkelder. Want bij succes moet er wél een deel van de schadevergoeding worden afgestaan. Het percentage voor de vergoeding aan de belangenbehartiger wordt berekend over het totale schadebedrag. Het gaat vaak om percentages tussen de 15% en 25% van het totale schadebedrag. Daar komt vervolgens ook nog de btw bij (21%).

Eigenlijk is de constructie van ‘no cure, no pay’ verboden door de beroepsgroep van erkende letselschadespecialisten. Want bij erkenning van aansprakelijkheid hoeft u als slachtoffer helemaal niets te betalen aan een letselschadespecialist. In de wet is namelijk bepaald dat de kosten van de aan u verleende rechtsbijstand door de wederpartij (of de verzekeraar) betaald moeten worden. Vaak worden bureaus die ‘no cure no pay’-voorwaarden hanteren dus dubbel betaald: de verzekeraar vergoedt de redelijke kosten van rechtsbijstand en u betaalt daar bovenop nog een percentage van uw schade aan het bureau.

Als iemand anders aansprakelijk is voor uw schade en die persoon de aansprakelijkheid volledig erkent, betaalt u bij Drost Letselschade niets voor onze dienstverlening. Dat valt onder de zogenaamde ‘no win, no fee’-afspraken die wij bij zaken met een aansprakelijke wederpartij maken. U betaalt dan dus niets voor onze professionele begeleiding na een ongeval en heeft toch de grootste kans op succes. En onze kosten? Die worden door ons verhaald op de voor uw schade aansprakelijke partij.

Heb ik bij letselschade een letselschade advocaat nodig?

Nee, bij letselschade heeft u niet per se een letselschade-advocaat nodig; een letselschade-expert doet namelijk precies hetzelfde als een letselschade-advocaat. Een letselschade-advocaat is enkel nodig als uw zaak voor de rechter komt, omdat een advocaat altijd mag procederen en een expert alleen bij zaken met een geringer financieel belang. Gelukkig is procederen zelden nodig: meer dan 95% van alle letselschadezaken hoeft niet door middel van een procedure bij de rechtbank opgelost te worden.

U doet er goed aan om bij letselschade zo snel mogelijk (dus voordat uw zaak verjaard is) contact op te nemen met Drost Letselschade. Als specialist in letselschadezaken kunnen wij u helpen. En als blijkt dat uw zaak toch voor de rechter moet komen, dan werken wij samen met zeer ervaren en betrouwbare letselschade-advocaten. Zo blijft uw zaak continu in onze handen en kunnen wij u volledig ontzorgen. Is iemand anders aansprakelijk voor uw schade, dan is onze hulp aan u kosteloos.

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als u letselschade heeft opgelopen, dan kunt u vanaf het moment van het ongeval (zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeval) kosten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat u een schoonmaker moet inhuren omdat u niet meer zelf uw huis kunt schoonmaken.

U lijdt dus schade. Maar deze schade gaat verder, want als u niet meer kunt werken, loopt u vaak ook inkomsten mis. Als u alle kosten bij elkaar optelt, kan uw schade groot zijn. Het is belangrijk dat u deze schade vergoed krijgt. Dat is het overigens ook, als uw schade minder groot is. Met een vergoeding van al uw schadeposten krijgt u geen financiële zorgen en kunt u alle rekeningen blijven betalen.

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat uw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen is een behoorlijke klus, waarvoor u ook verstand van zaken moet hebben. Als u geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat u niet de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. U krijgt dan financiële zorgen en stress, en u kunt zich daarnaast minder goed richten op uw herstel.

Wat zijn de kosten van een letselschade advocaat?

Als de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, maar er moet toch worden geprocedeerd, bijvoorbeeld omdat discussie blijft bestaan over de causaliteit of over bepaalde schadeposten, dan zal voor die gerechtelijke procedure mogelijk een letselschade advocaat moeten worden ingeschakeld (als het financiële belang boven een bepaald bedrag komt). Een groot deel van de proceskosten van deze advocaat kunnen bij een positief vonnis verhaald worden op de tegenpartij. In hoeverre die kosten verhaald kunnen worden, is afhankelijk van het vonnis van de rechter. Als de uitspraak van de rechter in uw nadeel uitvalt, blijven de proceskosten meestal ook voor uw rekening. Overigens wijst de rechter proceskosten toe op basis van een bepaalde formule en berekent de letselschade advocaat voor zijn werkzaamheden een uurtarief. Dit maakt dat u vrijwel nooit een volledige vergoeding van de door de letselschade advocaat gemaakte proceskosten zult krijgen, ook niet bij een toewijzend vonnis.

Sommige letselschade-advocaten werken op basis van het principe ‘no cure, no pay’. Dat betekent dat u een percentage van de schadevergoeding moet afstaan aan de advocaat, als deze uw zaak succesvol heeft afgerond. Is uw zaak niet succesvol geregeld, dan betaalt u uw advocaat niets.

Hoewel dit aantrekkelijk klinkt, is het verstandig om hier goed over na te denken. Deze constructie is zelfs verboden door de beroepsgroep van erkende letselschadespecialisten. Besef dat het vaak om een flink percentage gaat (soms wel 35%), dat u moet afstaan én de btw hierover. Uw schadevergoeding (waar u als slachtoffer écht recht op heeft) gaat dus niet volledig naar u. Dit vinden wij oneerlijk, vooral omdat de wet bepaalt dat de aansprakelijke partij de kosten van rechtsbijstand moet betalen. Vaak worden bureaus die ‘no cure no pay’-voorwaarden hanteren dus dubbel betaald: de verzekeraar vergoedt de redelijke kosten van rechtsbijstand en u betaalt daarnaast nog eens een percentage van uw schade aan het bureau.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding voor uw immateriële schade. Hierbij kunt u denken aan al het emotionele leed dat u doorstaat door het u overkomen ongeval of het ernstige voorval (zoals mishandeling of seksueel misbruik). Denk aan pijn, stress, verdriet, depressiviteit, slapeloosheid of (andere) psychische klachten. Officieel wordt smartengeld een vergoeding voor ‘gederfde en nog te derven levensvreugde’ genoemd.

Smartengeld is onderdeel van de totale schadevergoeding. Dat betekent dat u naast smartengeld ook nog een schadevergoeding kunt krijgen voor alle materiële schade. Natuurlijk kunt u alleen aanspraak maken op smartengeld als iemand anders aansprakelijk is voor uw ongeval. Die aansprakelijkheid moet worden erkend. Daarnaast moet worden aangetoond dat de geclaimde schade het gevolg is van het ongeval.

Het berekenen van de hoogte van het smartengeld is niet eenvoudig. Het is namelijk lastig om in geld uit te drukken wat de hoogte van een vergoeding voor geleden pijn, depressiviteit of verminderde levenslust zou moeten zijn. Om die hoogte te bepalen, putten wij uit onze jarenlange ervaring en maken wij als letselschade-experts ook gebruik van de ANWB Smartengeldgids. Hierin staan uitspraken van rechters vermeld met betrekking tot smartengeld bedragen, die eerder zijn toegekend. De Smartengeldgids wordt jaarlijks door de ANWB geactualiseerd en aangevuld.

Heb ik recht op smartengeld na een (verkeers)ongeval?

Na een bedrijfsongeval of verkeersongeval (zoals een auto-ongeluk of aanrijding) wordt er vaak smartengeld toegekend. Tenminste, als een andere partij aansprakelijk is voor dit ongeval. Ook als een verkeersongeval voor een deel de schuld is van een ander en door die ander (of diens verzekeraar) voor dat deel aansprakelijkheid wordt erkend, kan het slachtoffer voor dat deel smartengeld claimen.

Bent u als wandelaar aangereden door een motorvoertuig of heeft u een aanrijding op de fiets gehad? Dan heeft u vrijwel altijd recht op smartengeld – ook als het ongeval uw eigen schuld was. Als wandelaar of fietser wordt u namelijk gezien als ‘zwakke verkeersdeelnemer’. Omdat u kwetsbaar bent, hoeft uw schuld niet bewezen te worden maar is de bestuurder van het motorvoertuig in beginsel aansprakelijk voor uw schade.

Als de andere partij aansprakelijk is en de schade het gevolg is van het ongeval, heeft u recht op een schadevergoeding. En zoals we al eerder vertelden; het smartengeld is onderdeel van de schadevergoeding. Om het smartengeld te berekenen, putten wij uit onze eigen jarenlange ervaring. Ook houden we de criteria van de ANWB Smartengeldgids aan. Daarbij kijken we onder meer naar uw persoonlijke situatie en naar soortgelijke zaken. Dit zal uiteindelijk de hoogte van uw vergoeding bepalen.

De hoogte van smartengeld na een ongeluk vinden veel Nederlanders laag. Dit kan mede komen door de torenhoge smartengelduitkeringen in Amerika.

Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen?

Het is nooit op voorhand te zeggen hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen voor uw letselschade. Voor elk letselschadeslachtoffer is het bedrag anders, omdat de feitelijke schade als gevolg van het voorval waarbij letselschade werd opgelopen voor iedereen anders is.

De hoogte van de schadevergoeding wordt onder meer bepaald door de lichamelijke en psychische beperkingen die zijn ontstaan door het letsel. Voor elk slachtoffer zijn deze beperkingen anders. En daarom zijn ook de financiële gevolgen anders. Denkt u maar eens aan het verschil tussen enkele maanden niet kunnen werken vanwege het letsel, of volledig arbeidsongeschikt raken. Als er veel inkomen wordt misgelopen, zal de vergoeding voor die schadepost hoog zijn.

Letselschadebedragen (de vergoeding voor uw letselschade) bestaan voor een deel uit materiële schade. Dat zijn schadeposten die direct op geld waardeerbaar zijn. Sommige kosten die u als slachtoffer maakt, kunnen nauwkeurig bijgehouden worden: de kosten voor huishoudelijke hulp, parkeerkosten, medische kosten, etc. Andere kosten zijn lastiger in te schatten, zoals de inkomsten die u misloopt door het letsel. Daarvoor moet meest van tijd door een expert een berekening worden gemaakt.

Het andere deel van de schadevergoeding bestaat uit de immateriële schade; het smartengeld. De impact die het letsel heeft op het leven van u als slachtoffer speelt een grote rol bij de vaststelling van de hoogte van deze schadepost.

Omdat letselschade grote financiële schade tot gevolg kan hebben, is het belangrijk om bij letselschade altijd de hulp in te schakelen van een expert, zoals Drost Letselschade. Wij berekenen voor u de hoogte van de schadevergoeding waarop u recht hebt en zorgen voor een schaderegeling op maat. Daarmee krijgt u waar u recht op hebt. Met een optimale regeling van de schade worden financiële problemen voorkomen. Het belang daarvan kunnen wij niet genoeg benadrukken. Drost Letselschade: uw letsel, onze zorg!

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring van uw recht op schadevergoeding voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.