De hoogte van uw schadevergoeding is afhankelijk van de aard en de ernst van uw letsel. Pas als er sprake is van een medische eindtoestand kan de hoogte van de schadevergoeding definitief worden bepaald. Wanneer er sprake is van een medische eindtoestand, is afhankelijk van het genezingsproces. De totale schadeafwikkeling kan hierdoor langere tijd – soms zelfs jaren- duren. Dit betekent gelukkig niet dat u lang moet wachten op uw schadevergoeding: u heeft recht op voorschotten op de schadevergoeding.

Voorschot op de schadevergoeding

Het is gebruikelijk dat de aansprakelijke partij gedurende de looptijd van uw dossier voorschotten verstrekt op uw schade. Wij zien erop toe dat u de voorschotten krijgt die u nodig heeft. Zo kunt u rekeningen betalen en komt u door het opgelopen letsel niet in financiële problemen.

Schadeposten

Alle kosten die u zonder verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout niet zou hebben gemaakt, komen in beginsel voor vergoeding in aanmerking. We noemen dit schadeposten. U kunt daarbij denken aan:

  • Reiskosten (het is gebruikelijk om uit te gaan van 29 cent per km).
  • Kosten van noodzakelijk geworden hulp (in de huishouding, klussen in en om het huis).
  • Beschadigde kleding/spullen (gebruikelijk is dat de dagwaarde wordt vergoed).
  • Eigen bijdrage medische kosten (het is belangrijk dat u eerst een verzoek om vergoeding van uw ziektekosten indient bij uw zorgverzekeraar. De kosten die niet/niet geheel worden vergoed, kunt u – onderbouwd met kopie van de bon – als schade aan ons opgeven. Drost Letselschade verzoekt de aansprakelijke partij dan om deze kosten alsnog aan u te vergoeden).
  • Kosten vervangend voertuig (niet ongelimiteerd! Informeer bij ons naar de richtlijnen).

Het is belangrijk om gedurende de looptijd van uw letselschadezaak de kosten bij te houden (bijvoorbeeld via een dagboekje) en alle bonnen en rekeningen te bewaren.

Schadevergoeding en de fiscus

De verstrekte voorschotten zijn in beginsel gevrijwaard van heffing inzake de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen in box 1. Zodoende hoeft u bij de eventuele belastingaangifte de aan u verstrekte voorschotten niet als inkomsten in de aangifte op te nemen. Een eventuele bijtelling in box 3 wordt als fiscale schade meegenomen bij de afwikkeling van uw schade. Neem gerust contact met ons op als u meer informatie hierover wilt.

Meer weten?

Welke oorzaak uw letselschade ook heeft, wij helpen u verder en na een ongeval doen wij dat als regel kosteloos. Wilt u meer weten over bevoorschotting (voorschot op de schadevergoeding) of wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons voor gratis en vrijblijvend advies op 0800 – 2490300, stuur een e-mail naar [email protected] of vul het contactformulier in op deze site.