De hoogte van uw schadevergoeding is afhankelijk van de aard en de ernst van uw letsel. Pas als er sprake is van een medische eindtoestand kan de schadevergoeding definitief worden bepaald. Wanneer er sprake is van een medische eindtoestand, is afhankelijk van het genezingsproces. De totale schadeafwikkeling kan hierdoor langere tijd, en soms zelfs jaren, duren.

Adequate bevoorschotting

Het is overigens gebruikelijk dat de aansprakelijke partij gedurende de looptijd van uw dossier voorschotten verstrekt op uw schade. Onkosten bij letselschadeDrost Letselschade ziet toe op een adequate bevoorschotting, zodat u door het opgelopen letsel niet in financiële problemen raakt.

Alle kosten die u zonder ongeval, of medische fout niet zou hebben gemaakt, komen in beginsel voor vergoeding in aanmerking. U kunt daarbij denken aan:

  • Reiskosten (thans is gebruikelijk om uit te gaan van 29 eurocent per km);
  • Kosten van noodzakelijk geworden hulp (in de huishouding, klussen in en om het huis);
  • Beschadigde kleding/spullen (gebruikelijk is dat de dagwaarde wordt vergoed);
  • Eigen bijdrage medische kosten (Het is belangrijk dat u eerst een verzoek om vergoeding van uw ziektekosten indient bij uw zorgverzekeraar. De kosten die niet/niet geheel worden vergoed,  kunt u – onderbouwd met kopie van de nota – als schade aan ons opgeven. Drost Letselschade verzoekt de aansprakelijke partij dan, om de niet door uw zorgverzekeraar vergoede kosten alsnog aan u te vergoeden.);
  • Kosten vervangend voertuig (Niet ongelimiteerd! Informeer bij ons naar de richtlijnen.).

Het is belangrijk om gedurende de looptijd van uw letselschadezaak de kosten bij te houden (bijvoorbeeld via een dagboekje) en nota’s te bewaren.

Schadevergoeding en de fiscus

De verstrekte voorschotten zijn in beginsel gevrijwaard van heffing inzake de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen in box 1. Zodoende hoeft u bij de eventuele belastingaangifte de aan u verstrekte voorschotten niet als inkomsten in de aangifte op te nemen. Een eventuele bijtelling in box 3 wordt als fiscale schade meegenomen bij de afwikkeling van uw schade. Uiteraard kan Drost Letselschade u hierover adviseren.

Meer weten?

Welke oorzaak uw letselschade ook heeft, wij helpen u verder en na een ongeval doen wij dat als regel kosteloos. Wilt u weten meer weten over bevoorschotting of wat Drost Letselschade voor u kan betekenen? Bel ons voor gratis en vrijblijvend advies op 0800 – 2490300, stuur een e-mail naar: info@drost.nl, of vul het contactformulier in op deze site.